Ontdek hoe u het beste resultaat krijgt met de functie voor uitgebreid zoeken, rechtstreeks vanuit Photoshop.
Heroimage_search

Photoshop bevat een krachtige zoekfunctionaliteit waarmee u in alle gebruikersinterface-elementen, documenten, Help en leerinhoud, inspirerende Stock-middelen en nog veel meer kunt zoeken, allemaal vanuit één gemeenschappelijk dialoogvenster. U kunt meteen na het starten van Photoshop naar items zoeken of zoeken wanneer een of meerdere documenten zijn geopend. Met de zoekervaring in de app kunt u ook uw Lightroom-foto's zoeken, filteren, sorteren, en importeren in Photoshop.

Beginnen met zoeken

Ga in Photoshop op een van de volgende manieren te werk:

 • Selecteer Bewerken > Zoeken.
 • Gebruik de sneltoets Cmd/Ctrl+F.
 • Klik bij het starten op het pictogram Zoeken () helemaal rechts op de optiebalk, links van het pictogram van de werkruimteschakelaar.
Search_workspace_switcher_v3
Pictogram Zoeken op de optiebalk

A. Pictogram Zoeken B. Werkruimteschakelaar 

Opmerking:

In eerdere versies van Photoshop was Cmd/Ctrl+F de sneltoets voor het opnieuw toepassen van het laatst gebruikte filter. Vanaf de 2017-versie van Photoshop CC kunt u met deze sneltoets de Photoshop-zoekfunctionaliteit activeren.

Zie Sneltoetsen aanpassen om een andere sneltoets in te stellen voor het opnieuw toepassen van het laatst gebruikte filter.

Zoekbereik

Met de Photoshop-zoekfunctie kunt u naar items in de volgende onderdelen zoeken:

 • Gebruikersinterface-elementen
  • Tools
  • Deelvensters, waaronder het deelvenster Stijlen
  • Menu-items
  • Nieuwe voorinstellingen document
  • Geopende documenten
  • Recente bestanden
  • Lagen
  • Slimme objecten
 • Help en leerinhoud; documentatie en zelfstudies met instructies
 • Stock-middelen
 • Uw Lightroom-foto's

Opmerking:

 • Het zoekbereik omvat momenteel geen bibliotheekelementen of afzonderlijke stijlen.
 • In de resultaten van een zoekactie worden ook uitgeschakelde menu-items weergegeven.

 

Zoekinterface

only_search
Tabbladen van de zoekfunctie

In Photoshop worden zoekresultaten op basis van de volgende tabbladen gerangschikt:

Alles: Hiermee geeft u Photoshop-interface-elementen, Help en leerinhoud, en Adobe Stock-middelen in deze volgorde weer.

all_tab
Zoeken in Photoshop | Tabblad Alles

Photoshop: Hiermee geeft u alleen resultaten van de Photoshop-gebruikersinterface weer: tools, opdrachten, deelvensters, voorinstellingen, geopende documenten, lagen enz.

 

photoshop
Zoeken in Photoshop | Tabblad Photoshop

Leren: Hiermee geeft u Photoshop Help-documentatie en leerinhoud weer die betrekking hebben op de trefwoorden.

learn
Zoeken in Photoshop | Tabblad Leren

Stock: Hiermee geeft u Adobe Stock-afbeeldingen weer die betrekking hebben op de trefwoorden. Met de zoekfunctie beperkt u het aantal klikken dat nodig is om een Stock-afbeelding aan uw project toe te voegen. Stock-afbeeldingen die op dit tabblad worden weergegeven, omvatten foto's en vectorafbeeldingen.

stock
Zoeken in Photoshop | Tabblad Stock

Lightroom

Hiermee kunt u Lightroom-foto's die overeenkomen met de zoektrefwoorden in Photoshop zoeken, filteren, sorteren en importeren.

lr_photos
Met uw Lightroom-foto's werken in Photoshop

Opmerking:

Als u het dialoogvenster Zoeken wilt sluiten, drukt u op Esc of Cmd+F. U kunt ook op een van de elementen in de Photoshop-interface buiten het dialoogvenster Zoeken klikken.

Zoeken op basis van canvas-afbeeldingen

U kunt in Adobe Stock gelijkende afbeeldingen zoeken op basis van uw canvas-selectie.

Standaardgedragingen bij zoekresultaten

Wanneer u op een zoekresultaat klikt, wordt in Photoshop de bijbehorende standaardbewerking uitgevoerd:

Laag: De laag wordt geselecteerd en in het deelvenster Lagen weergegeven

Tool: De tool wordt geactiveerd en in de gebruikersinterface gemarkeerd

Deelvenster: Het deelvenster wordt zichtbaar en actief gemaakt, gemarkeerd en geopend

Menuopdracht: De betreffende opdracht wordt uitgevoerd; zoekresultaten kunnen ook uitgeschakelde menuopdrachten omvatten

Recent bestand: Het bestand wordt geopend

Document openen: Het document wordt actief gemaakt

Onderwerpen in Help of leerinhoud: Het onderwerp wordt in een nieuw browservenster geopend

Stock-middel: Het afbeeldingsmiddel wordt gedownload en aan uw actieve Creative Cloud Library toegevoegd. Voor gelicentieerde middelen worden afbeeldingen met volledige resolutie toegevoegd. Voor middelen zonder licentie worden voorvertoningen met watermerk toegevoegd. Stock-middelen worden ook als een aan een cloud gekoppeld middel op het canvas geplaatst.