Werken met automatische velddetectie

De functie Automatische velddetectie in de authoringomgeving is standaard ingeschakeld voor alle servicelagen.

Opmerking:

Een verbeterde versie van de automatische velddetectie in formulieren wordt in beperkte mate geïmplementeerd in de NA1-, NA2- en NA4-omgeving.

Accounts op deze shards beschikken over een verbeterde machine learning-logica voor het plaatsen van formuliervelden. Andere shards worden in toekomstige releases aan de distributielijst toegevoegd.

Overzicht

Tijdens het uploaden van een nieuw formulier naar de authoringomgeving evalueert Adobe Acrobat Sign het document en identificeert het locaties op de pagina waar waarschijnlijk kandidaatvelden vereist zijn.

Kandidaatvelden die dicht bij een handtekeningveld liggen, worden verder geëvalueerd om te bepalen of de veldtypen van voorspellende aard zijn. Hierbij wordt geprobeerd om het logische veldtype in te stellen (bijvoorbeeld voor volledige namen, ondertekeningsdatums, bedrijfsfunctie, bedrijfsnaam).

De kandidaatvelden kunnen door de auteur worden geaccepteerd als geplaatst, verwijderd of geconverteerd naar een ander veldtype.

Gebruik

Velddetectie wordt automatisch uitgevoerd wanneer een document wordt verzonden naar de authoringomgeving, bijvoorbeeld tijdens het maken van een sjabloon of webformulier of tijdens een individueel verzendproces.

  • Als kandidaatvelden worden geïdentificeerd, wordt het pop-upvenster 'Alle velden plaatsen' bovenaan in het midden van het ontwerpvenster weergegeven.
  • Als u op de knop Alle velden plaatsen klikt, worden alle pagina's in het document geëvalueerd en alle velden geplaatst.
  • Als u klikt op de X rechtsboven in het pop-upscherm, wordt het dialoogvenster gesloten zonder velden te plaatsen.
ML-versie van automatische velddetectie

  • Als het dialoogvenster voor het plaatsen van velden is gesloten, en u wilt het opnieuw weergeven, selecteert u de koppeling Velden opnieuw instellen rechtsonder in het venster (boven de knoppen Terug en Verzenden).
Koppeling Velden opnieuw instellen

  • Als er geen kandidaatvelden worden gedetecteerd, wordt er geen dialoogvenster Alle velden plaatsen weergegeven.
Opmerking:

In de volgende gevallen wordt velddetectie niet geactiveerd:

De auteur moet elk veld evalueren om de veldeigenschappen in te stellen. Dit geldt vooral ook als de overeenkomst is ontworpen voor meerdere ontvangers.

  • Acrobat Sign geeft niet aan wat de veldnaam zou moeten zijn. Op alle velden wordt een generieke naam toegepast (bijvoorbeeld: Aangepast veld 1). 
  • Acrobat Sign kan niet bepalen aan welke ontvanger het veld moet worden toegewezen. Standaard worden alle velden toegewezen aan de eerste ontvanger in de lijst met ontvangers.
De ontvanger en de veldnaam bewerken

 

Het wordt aangeraden om eerst eventuele extra velden te verwijderen die niet goed zijn geplaatst.

Eventuele extra velden verwijderen

Opmerking:

U kunt meerdere velden selecteren door de Shift -toets ingedrukt te houden en de muis te gebruiken om op het formulier te klikken en een vak te tekenen. Alle velden die het beschreven gebied aanraken, worden geselecteerd.

Vervolgens kunt u de groep velden verplaatsen of verwijderen.

 

Verklein/verplaats vervolgens alle velden die niet goed zijn geplaatst.

Afmetingen wijzigen en velden verplaatsen, waar nodig

Plaats eventueel gemiste velden naar wens.

Velden plaatsen, waar nodig

Als het formulier alleen nog maar de vereiste velden bevat, controleert u elk veld door erop te dubbelklikken om het te openen.

Geef een betekenisvolle naam op, zodat rapporten gemakkelijker te lezen zijn en het proces voor gegevenstoewijzing eenvoudiger kan worden ontworpen.

Als u de naam van een veld wilt wijzigen, klikt u op het pictogram Bewerken naast de veldnaam en typt u de volledige naam van het veld.

Veldnaam bewerken

 

Als het formulier vereist dat de eerste ontvanger alle inhoud invoert, dan is de standaardwaarde Toegewezen aan precies wat u nodig hebt.

Maar in gevallen waarbij de afzender van tevoren enkele velden moet invullen, of als er meerdere ontvangers zijn, moet het veld Toegewezen aan eerst worden gecontroleerd en, indien nodig, worden aangepast.

Veld voor ontvanger bewerken

U dient ook het Veldtype op veldniveau te evalueren.

De meest geplaatste kandidaatvelden zijn tekstvelden. Ze kunnen echter eenvoudig worden omgezet in de meeste andere gebruikelijke, eenregelige veldtypen:

  • Handtekeningvelden
  • Informatievelden ondertekenaar
  • Tekstvelden
Veldtype bewerken

Opmerking:

Automatisch geplaatste velden ondersteunen alle normale veldopties, zoals regels voor veldvalidatie, voorwaardelijke instructies, de gereedschappen voor lettertypeweergave, enzovoort.

 

Blader door het document terwijl u de velden bijwerkt en/of verifieert.

Wanneer alle velden op hun plaats staan, klikt u op Opslaan of Verzenden om het ontwerpproces te voltooien.

Als u een sjabloon maakt, zijn de velden volledig bewerkbaar op de pagina Beheren.

Als u de authoringomgeving sluit voordat u het document opslaat of verzendt, kunt u het terugvinden in de sectie Concept op de pagina Beheren, maar alle veldplaatsing is dan weg.

In- of uitschakelen

De functie Automatische velddetectie kan alleen door Acrobat Sign-ondersteuning worden in- of uitgeschakeld op account- en/of groepsniveau.

Instellingen op groepsniveau zijn toegestaan en overschrijven de waarden op accountniveau. 

Handige weetjes

In overeenkomsten met meer dan 25 pagina's wordt automatische velddetectie niet getriggerd.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?