De volgorde van ondertekening door ontvangers instellen

Workflow voor achtereenvolgend ondertekenen

Ondertekenaars ontvangen en ondertekenen het document in de volgorde waarin hun e-mailadressen in zijn ingevoerd in het veld Aan:. Nadat de laatste ondertekenaar het ondertekeningsproces heeft voltooid, ontvangen alle partijen een e-mail met het bericht Ondertekend en gearchiveerd en met de ondertekende PDF's in de bijlage.

Workflow voor parallel ondertekenen

Klik op Voltooien in willekeurige volgorde om een gelijktijdige workflow te starten.

Alle ontvangers ontvangen het document op hetzelfde moment en kunnen het in willekeurige volgorde ondertekenen. Nadat de laatste ondertekenaar het ondertekeningsproces heeft voltooid, ontvangen alle partijen een e-mail met het bericht Ondertekend en gearchiveerd en met de ondertekende PDF's in de bijlage.

Hybride workflow

Video bekijken

Een 'hybride' workflow is een opeenvolgende deelnamevolgorde waarbij in een of meer stappen twee of meer ontvangers tegelijkertijd toegang hebben tot het document. Alle ondertekenaars/goedkeurders in de “parallelle” stap moeten hun taak voltooien voordat aan de volgende stap wordt begonnen.

hybride

In de bovenstaande afbeelding ziet u bijvoorbeeld een handtekeningencyclus met drie stappen:

  • Stap 1 is fclarke@gmail.com. Wanneer de overeenkomst ter ondertekening wordt verzonden, wordt alleen fclarke op de hoogte gesteld. Zodra fclarke het document heeft ondertekend, gaat het ondertekeningsproces door naar de volgende stap.
  • Stap 2 is de hybride stap. U ziet dat alle drie de ontvangers hetzelfde nummer hebben (2), wat betekent dat Adobe Acrobat Sign al deze ontvangers op hetzelfde moment op de hoogte stelt. Ze kunnen in willekeurige volgorde hun handtekening zetten, maar ze moeten allemaal hun onderdeel voltooien voordat de handtekeningencyclus doorgaat naar de volgende stap.
  • Stap 3 is opnieuw een individuele ontvanger, maar deze is nu gedefinieerd als een fiatteur (een vinkje in plaats van een penpunt). Zodra de ontvanger in stap 3 zijn of haar goedkeuring heeft gegeven, is de overeenkomst voltooid en wordt uitgevoerd, en ontvangen alle partijen een kopie van de overeenkomst in PDF-indeling.

Als u een hybride groep wilt maken, voert u eerst de e-mailadressen van de partijen als afzonderlijke ontvangers in. Vervolgens klikt u op een ontvangerveld en sleept u het naar een ander veld in de hybride groep. Op het scherm wordt een bericht weergegeven dat deze ontvangers gelijktijdig kunnen ondertekenen. Door de indexgetallen handmatig in dezelfde waarde te veranderen, wordt ook de hybride groep gemaakt.

hybride

Opmerking:

De hybride routeringsoptie is alleen beschikbaar voor accounts op ondernemingsniveau.

Ontvangersgroepen

Ontvangersgroepen zijn nuttig wanneer u de aftekening nodig hebt van een team of organisatie, maar niet van een specifieke persoon in die groep. Elk lid van de groep is gemachtigd om namens de hele groep te ondertekenen of goed te keuren. 

hybride

In de bovenstaande afbeelding ziet u bijvoorbeeld een handtekeningencyclus met drie stappen:

  • Stap 1 (JohnDoe) is een ondertekenaar en wordt op de hoogte gesteld dat een handtekening nodig is zodra de overeenkomst wordt verzonden. Zodra JohnDoe een handtekening heeft gezet, gaat de overeenkomst door naar stap 2.
  • Stap 2 is een groep ontvangers met de functie fiatteur, genaamd 'HR Group'. Er zijn vier individuen in de groep ingevoerd, die elk een ander verificatieproces toegewezen hebben gekregen (voorbeeld). Zodra een van de geïdentificeerde ontvangers zijn of haar goedkeuring geeft, gaat de overeenkomst door naar de derde stap.
  • Stap 3 is een individuele ondertekenaar. Zodra deze laatste ondertekening is voltooid, is de overeenkomst volledig uitgevoerd en ontvangen alle partijen een kopie van de overeenkomst in PDF-indeling.

 

Als u een ontvangersgroep wilt maken, klikt u op de koppeling Ontvangersgroep toevoegen in de rechterbovenhoek van het veld Ontvangers. De container wordt gemaakt en u wordt gevraagd de groepsnaam en de eventuele ontvangers in te voeren.

Alle leden van de ontvangersgroep ontvangen de definitieve kopie van de ondertekende overeenkomst in PDF-indeling, ook wanneer ze niet zelf hebben deelgenomen.

Opmerking:

De optie voor de ontvangersgroep is alleen beschikbaar voor accounts op ondernemingsniveau.

De opties voor de handtekeningvolgorde configureren

Een accountbeheerder kan de standaardvolgorde voor ondertekening instellen of deze optie voor de afzender verwijderen.

Navigeer naar Account > Accountinstellingen > Verzendinstellingen > Handtekeningvolgorde of Ontvangersgroepen

Instellingen

Opmerking:

Alle leden van de ontvangersgroep ontvangen de definitieve kopie van de ondertekende overeenkomst in PDF-indeling, ook wanneer ze niet zelf hebben deelgenomen.

Gerelateerde informatie

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?