Transactielimieten begrijpen

Transactielimieten in Adobe Acrobat Sign

Adobe Acrobat Sign hanteert momenteel transactielimieten op basis van het serviceniveau van de afzender, zoals aangegeven in de volgende tabel:

 

Transacties/ Gebruikerslicentie/ Jaar

Bestandsgrootte/ upload

Pagina's/ transactie

Ondertekenaars/ transactie

KBA-transacties

Transacties met telefonische autorisatie

Enkele gebruiker (individueel)

Onbeperkt

(Zie verderop)

10 MB

100

10

0

0

Meerdere gebruikers voor teams (klein bedrijf)

Onbeperkt

(Zie verderop)

10 MB

100

25

0

0

Business

150

(Zie verderop)

10 MB

100

25

0

0

Business VIP

150

(Zie verderop)

10 MB

100

25

50

50

Enterprise

150

(Zie verderop)

10 MB  

500

25

50/jr. 

50/jr.

Enterprise VIP

150

(Zie verderop)

10 MB 

500

25

50

50

Transacties/Acrobat Sign-gebruiker:  Een transactie treedt op telkens wanneer een elektronisch document of een verzameling van gerelateerde elektronische documenten via Acrobat Sign naar een eindgebruiker wordt verzonden.

Acrobat Sign-lidmaatschappen die als gebruikerslicentie worden aangeschaft, bieden 150 transacties per gebruiker per jaar, tenzij dit anders is aangegeven in uw contract.  Meer informatie over de limieten bij het gebruik van Acrobat Sign.

Klanten op bedrijfs- en ondernemingsniveau die een groot volume aan transacties verwerken of die een sitelicentie vereisen, kunnen desgewenst contact opnemen met hun verkoopagent over de aanschaf van een totaal transactievolume met een onbeperkt aantal gebruikers.

Bestandsgrootte/Upload: Acrobat Sign beperkt de grootte van elk geüpload bestand.

Als u een document dat deze limiet overschrijdt probeert te uploaden, krijgt u een foutmelding onder het bestand: 'Uploadlimiet is overschreden'.

Pagina's/Transactie: De complete transactie (alle bestanden samengevoegd) heeft een totale paginalimiet.

Als u een document probeert te verzenden dat groter is dan de ingestelde limiet voor uw account, krijgt u de foutmelding 'Acrobat Sign kan uw overeenkomst niet maken omdat het document groter is dan uw paginalimiet'.

Ondertekenaars/elektronische transactie: Het aantal personen dat een elektronische handtekeningtransactie kan ondertekenen, hangt af van het serviceniveau.

Serviceniveaus van enkele gebruikers, meerdere gebruikers voor teams, en bedrijven hebben harde caps voor het totale aantal ondertekenaars dat hun transacties kunnen bevatten.

KBA-transacties: Knowledge-Based Authentication is een geavanceerde vorm van ondertekenaarsverificatie die is ingeschakeld op het serviceniveau van bedrijven en ondernemingen.

Transacties via telefoonauthenticatie: Transacties via telefoonauthenticatie zijn een geavanceerde vorm van ondertekenaarsverificatie die wordt ingeschakeld op het serviceniveau van het bedrijf en onderneming.

Beperking van het aantal transacties via 'throttling'

Alle aanvragen die door een client aan Acrobat Sign worden gedaan, worden gecontroleerd om de systeembronnen te beschermen en ons vermogen om zoveel mogelijk gebruikers te bedienen te behouden.

Het percentage van het bronverbruik door dezelfde consument (bijvoorbeeld: dezelfde gebruikers-ID, IP-adres, overeenkomst-ID's, enz.) is beperkt per minuut, uur en dag.

Wanneer een consument een bepaalde drempel overschrijdt, wordt dat verzoek afgewezen met het HTTP 429-bericht.

Elk verzoek aan Acrobat Sign wordt geëvalueerd op basis van de hoeveelheid systeembronnen die het zal verbruiken. Verschillende parameters die aan hetzelfde eindpunt worden doorgegeven, kunnen leiden tot meer of minder gebruik van hulpbronnen.

Bovendien kunnen sommige verzoeken leiden tot langdurige achtergrondprocessen die ook worden meegenomen in ons 'throttling'-evaluatiealgoritme.

Daarom kan de vraag om systeembronnen niet eenvoudig worden omschreven op basis van het aantal verzoeken binnen een bepaalde periode. We bepalen ons beleid voor throttling op basis van de historische dagelijkse vraag, inclusief het legitieme verbruik waardoor ons systeem wordt belast.

Klanten kunnen er zeker van zijn dat ons beleid zo ruim is dat de reguliere dagelijkse werkstroomvolume niet wordt beïnvloed.

Opmerking:

Beperkingslimieten zijn van toepassing op elke gebruiker onder een account.

Als uw systeem gebruikers van hulpprogramma's gebruikt om API-aanroepen naar Acrobat Sign te doen, wordt aanbevolen om de transacties te distribueren naar meerdere gebruikers van hulpprogramma's om de kans te verkleinen dat ze worden beperkt.

Nee.

Uw servicepakket (team, bedrijf, onderneming) is direct van invloed op uw transactietarief.

Hogere serviceniveaus hebben minder beperkingen.

Wanneer een aanvraag een HTTP 429-reactie terugkrijgt, betekent dit dat de gebruiker in een bepaalde periode meer bronnen heeft verbruikt dan is toegestaan. Hierbij kan het gaan om een overschrijding van de limiet per minuut, uur of dag.

De foutmelding geeft aan na hoeveel seconden de blokkering wordt opgeheven en de API-aanroepen kunnen worden hervat.

De REST-API roept op tot het maken van overeenkomsten (inclusief In bulk verzenden, webformulieren en sjablonen) of niet-REST-eindpunten tonen een foutbericht zoals: 

  • "U hebt momenteel de limiet bereikt op... Probeer het opnieuw over <wait_time_in_seconds> seconden."

Verzoeken om andere REST-API's (niet overeenkomst gerelateerd) geven een foutmelding zoals:

  • "Te veel verzoeken. Probeer het opnieuw over <wait_time_in_seconds> seconden."

Verzoeken om andere niet-REST eindpunten (niet overeenkomst gerelateerd) geven een foutmelding zoals:

  • "Te veel verzoeken - Het systeem is op dit moment bezig. Kom terug over <wait_time_in_seconds> seconden."

Als u een betaald account hebt en een belangrijke gebeurtenis voorziet (waardoor het transactievolume groter wordt dan de beperkingsdrempel), neemt u contact op met uw succesmanager om het beperkingsbeleid aan te passen aan uw wensen.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account