Adobe Sign - Veelgestelde vragen

Basisbeginselen

Adobe Sign, een Adobe Document Cloud-oplossing, is een cloudservice van de Enterprise-klasse voor elektronische ondertekening. Hiermee vervangt u handtekeningen op papier en met inkt door volledig geautomatiseerde elektronische workflows voor ondertekening. Met deze software kunt u snel en eenvoudig documenten ter ondertekening verzenden, laten ondertekenen en bijhouden. Het hele proces kan worden beheerd via een browser of een mobiel apparaat. Ook beschikt u over kant-en-klare opties voor integratie en over API's waarmee u de ondertekeningsworkflows kunt opnemen in uw interne bedrijfsapps en gegevenssystemen.

Tachtig procent van de bedrijven worstelt nog steeds met processen op papier die langzaam, foutgevoelig en gefragmenteerd zijn. Medewerkers besteden talloze uren aan het verkrijgen van goedkeuring en geschreven handtekeningen. En vervolgens moeten ze documenten afdrukken, scannen, faxen of e-mailen om de klus af te ronden. Zowel zakelijke partners als medewerkers raken gefrustreerd door de daaruit voortvloeiende vertraging die uiteindelijk ook slecht is voor de reputatie van het bedrijf. Adobe Sign helpt bedrijven op papier gebaseerde processen te transformeren door volledig digitale workflows mogelijk te maken dankzij betrouwbare en rechtsgeldige elektronische handtekeningen. Met Adobe Sign kunnen uw medewerkers en organisaties:

 • Handtekeningen verkrijgen binnen enkele minuten, niet dagen – Uw werknemers kunnen heel eenvoudig handtekeningen opvragen bij anderen, documenten ondertekenen en het hele volg- en beheerproces elektronisch uitvoeren.
 • Overal en op elk apparaat werken – Ondertekenaars kunnen vanaf een willekeurige locatie, op elk gewenst moment en in een browser of op een mobiel apparaat op een koppeling klikken om documenten te ondertekenen. Ze hoeven zich niet aan te melden bij een account en niets te downloaden.
 • Adobe Sign toevoegen aan systemen en processen – Integreer Adobe Sign in de systemen en toepassingen die al worden gebruikt. Er verandert niets, behalve de snelheid van uw workflows en het gemak waarmee handtekeningen worden verkregen.
 • Voldoen aan juridische vereisten en vereisten op het gebied van beveiliging – Adobe Sign biedt de hoogste niveaus van beveiliging, beschikbaarheid en juridische compatibiliteit. We zijn de vertrouwde wereldleider op het gebied van veilige digitale documenten en uitzonderlijke digitale ervaringen.

Aangezien Adobe Sign een cloudservice is, kunt u er op vele manieren mee werken. Welk abonnement u ook aanschaft op Adobe Sign, u kunt in een webbrowser of mobiele app werken om documenten te verzenden, te ondertekenen en bij te houden en om het ondertekeningsproces te beheren. Adobe Sign kan ook in andere toepassingen worden gebruikt. Individuele gebruikers kunnen documenten ter ondertekening verzenden en andere taken uitvoeren tijdens het werken in populaire apps, zoals Microsoft Office 365 Word en PowerPoint, maar ook Box, Dropbox en Google Drive. Met Adobe Sign beschikken bedrijven over kant-en-klare-integratiemogelijkheden en API's waarmee workflows voor elektronische ondertekening kunnen worden toegevoegd aan uw zakelijke apps en datasystemen zoals Microsoft SharePoint en Dynamics 365, Salesforce, Workday, Ariba, Apttus en nog veel meer.

Een elektronische handtekening of e-handtekening is een wettelijke manier om toestemming of goedkeuring te verkrijgen op elektronische documenten of formulieren. Een van de meest vertrouwde definities definieert een elektronische handtekening als: '… een elektronisch geluid, symbool of proces dat is gekoppeld aan of dat logisch wordt geassocieerd met een record… toegepast door een persoon die de bedoeling heeft om de record te ondertekenen.'

Elektronische handtekeningen zijn:

 1. Rechtsgeldig – Elektronische handtekeningen zijn wettelijk bindend in vrijwel elk geïndustrialiseerd land, en ook economisch minder ontwikkelde landen zijn begonnen met het toepassen van een juridisch kader voor elektronische handtekening. In 2000 werd de ESIGN Act (Electronic Signatures in Global and National Commerce) van kracht in de Verenigde Staten waardoor elektronische handtekeningen rechtsgeldig werden voor vrijwel elke toepassing. In de Europese Unie werd de eIDAS (Verordening betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten) van kracht in juli 2016. Voor andere landen gelden vergelijkbare wetten. Lees de Engelstalige Algemene gids voor wetten op het gebied van elektronische handtekeningen: land voor land voor meer informatie over de wetgeving op het gebied van handtekeningen.
 2. Getest – Adobe Sign is de app voor elektronische ondertekening met de beste beoordeling in Salesforce AppExchange sinds 2006. Vele Fortune 500-bedrijven en overheidsinstellingen en tienduizenden kleine en middelgrote bedrijven vertrouwen op Adobe Sign voor de verwerking van tientallen miljoenen overeenkomsten per jaar. Meer informatie over Adobe Sign-klanten.
 3. Veilig – Elektronische handtekeningen zijn veiliger dan geschreven handtekeningen en faxen. Met Adobe Sign beheert u het volledige proces, inclusief het routeren van documenten, het verzoeken om handtekeningen of goedkeuring, het genereren van notificaties en de opslag van ondertekende documenten in een beveiligde omgeving. Bovendien wordt het uiteindelijke document gecertificeerd met een zegel dat duidelijk laat zien als er met het document is geknoeid. Voor meer informatie gaat u naar het Vertrouwenscentrum.
 4. Controleerbaar – Het proces waarin de elektronische handtekeningen van meerdere partijen worden verzamelen, wordt van begin tot eind bijgehouden om te garanderen dat alles voldoet aan de eisen. Adobe Sign houdt een gedetailleerde audittrail bij waarin alle gebeurtenissen en handelingen worden vastgelegd van iedereen die betrokken is bij de transactie.
 5. Verifieerbaar – Bij elektronische-ondertekeningsprocessen worden allerlei verschillende methoden toegepast om de identiteit van ondertekenaars te verifiëren. Bij typische processen voor 'elektronische ondertekening' wordt het te ondertekenen document verzonden naar een opgegeven e-mailadres. Het feit dat de ontvanger toegang heeft tot het betreffende e-mailadres, wordt gebruikt als een eenvoudige verificatiemethode. Om het beveiligingsniveau te verhogen passen veel bedrijven extra verificatiestappen toe (multifactorverificatie) om de identiteit te verifiëren van alle ondertekenaars van belangrijke documenten. Voorbeelden omvatten telefoonverificatie, eenmalige wachtwoorden, sociale-netwerkidentiteiten (zoals Google), overheids-ID-verificatie en Knowledge-Based Authentication waarvoor
  ondertekenaars hun identiteit moeten bewijzen door unieke, persoonlijke vragen te beantwoorden. Een andere verificatiemethode staat algemeen bekend als een 'digitale handtekening'. Hierbij moeten gebruikers een document ondertekenen met een digitale id die is gebaseerd op een certificaat. Elke handtekening wordt versleuteld en aan het document gekoppeld. Zowel de identiteit van de ondertekenaar als de integriteit van het ondertekende document kunnen door een vertrouwde certificeringsinstantie worden gevalideerd.

Elektronische handtekeningen zijn veiliger – en krijgen het werk sneller en goedkoper gedaan – dan handtekeningen op papier. Elektronische handtekeningen:

 1. Zijn van toepassing op het gehele document – Als een papieren contract twee of meer pagina's bevat, en de handtekening wordt alleen op een enkele pagina toegepast, kunnen niet ondertekende pagina's zonder uw medeweten worden gewijzigd. Met Adobe Sign wordt een versleutelde binding toegepast op het volledige document, waarna een PDF van het definitieve, ondertekende document wordt verzonden naar alle partijen. Zo ontstaat een gecertificeerd document met een zegel dat duidelijk laat zien als er met het document is geknoeid. Als er ook maar iets van de informatie op een van de pagina's verandert, tonen Adobe Acrobat en Acrobat Reader het bericht dat de certificering van het document niet meer geldig is.
 2. Kunnen efficiënt worden bijgehouden en beheerd – Elektronische ondertekeningprocessen van Adobe Sign bieden volledige zichtbaarheid in het ondertekeningsproces, zodat u de documentstatus in real-time kunt bijhouden, bericht krijgt wanneer uw documenten worden ondertekend, en naar wens herinneringen kunt instellen.
 3. Kunnen niet met een kopieerapparaat of scanner worden gedupliceerd – Een handtekening op papier kan heel eenvoudig worden vervalst of nagemaakt door deze te kopiëren, te scannen, of met een pen na te tekenen. Met Adobe Sign wordt een handtekening gekoppeld aan een specifiek exemplaar van het document en bijgehouden als onderdeel van een stapsgewijs ondertekeningsproces.
 4. Kunnen niet geantedateerd worden – Bij handtekeningen op papier kunnen ondertekenaars elke gewenste datum of tijd opgeven, waardoor een van de partijen de 'actieve' ondertekeningsdatum kan wijzigen zonder andere partijen hiervan op de hoogte te brengen. Met Adobe Sign wordt de tijd centraal beheerd door de gehoste service en is antedateren niet toegestaan.
 5. Zijn veel eenvoudiger te authenticeren – Het authenticeren van een handtekening op papier vereist een andere handgeschreven handtekening van dezelfde ondertekenaar ter vergelijking. Als er geen andere handtekeningen zijn, kan de authenticiteit niet worden bewezen. Met Adobe Sign kunnen meerdere verificatiemethoden worden toegepast om de identiteit van ondertekenaars te garanderen.
 6. Zijn vergelijkbaar met een bezoek aan de notaris, maar zonder alle moeite – Handtekeningen op papier kunnen veiliger worden als u met een vertrouwde derde partij zoals een notaris werkt, maar de ceremonie waarin iedereen persoonlijk zijn of haar handtekening moet zetten zorgt voor een kostbaar en traag ondertekeningsproces.
 7. Drukken de kosten en lasten van opslag op de lange termijn – De opslag van elektronische documenten is minder kostbaar dan het huren van opslagruimte voor een papieren archief. Als er documenten moeten worden opgehaald, kan deze taak worden uitgevoerd met eenvoudige zoekopdrachten. Bovendien kunnen de documenten binnen enkele seconden naar de desbetreffende partij worden verzonden, in plaats van met de fax of via de post.
 8. Voorkomen dat documenten worden geschonden – Papieren documenten kunnen worden geschonden wanneer ondertekenaars tekst in het document doorhalen. De elektronische-ondertekeningsprocessen van Adobe Sign beschermen de integriteit van het oorspronkelijke document, zodat er geen informatie kan worden verborgen of verwijderd.

De termen mogen dan op elkaar lijken, maar verwijzen naar twee verschillende manieren voor het ondertekenen van documenten. Deze verschillen zijn gekoppeld aan de wet- en regelgeving op het gebied van ondertekening. Digitale handtekeningen zijn een subset van de grotere categorie 'elektronische handtekeningen'. Waar typische elektronische handtekeningen diverse methoden kunnen toepassen voor de verificatie van ondertekenaars (zoals e-mail, bedrijfs-id's of telefoonverificatie), gebruiken digitale handtekeningen één specifieke methode. Digitale handtekeningen verifiëren de identiteit van ondertekenaars aan de hand van een digitale id's die zijn gebaseerd op certificaten. Deze certificaten worden meestal door een vertrouwde certificeringsinstantie (derde partij) uitgegeven.

Een ander belangrijk verschil tussen typische elektronische handtekeningen en digitale handtekeningen is het bewijsmateriaal waarmee wordt aangetoond dat een document is ondertekend. Adobe Sign beheert dit gehele proces op veilige wijze, waarbij elke stap in het ondertekeningsproces wordt bijgehouden en waarbij deze informatie in een audittrail wordt vastgelegd. Zowel de audittrail als het ondertekende document worden gecertificeerd. Zo wordt een zegel toegepast waar niet mee kan worden geknoeid. De audittrail kan worden gebruikt als bewijsmateriaal voor de echtheid van de handtekening van elke partij. Digitale handtekeningen voegen één extra controleniveau toe. Bij digitale handtekeningen wordt elke handtekening gecodeerd en gekoppeld aan het document. Zowel de identiteit van de ondertekenaar als de integriteit van het ondertekende document kunnen door een vertrouwde certificeringsinstantie worden gevalideerd. Adobe Sign biedt ondersteuning voor beide ondertekeningsmethoden via één schaalbare oplossing voor ondertekening. Lees de whitepaper over elektronische en digitale handtekeningen.

Mogelijkheden van Adobe Sign

Ja. Adobe biedt twee krachtige en eenvoudig te gebruiken opties waarmee beheerders of bedrijfsanalisten workflows voor hun organisatie kunnen aanpassen. Hiervoor is geen codering vereist. Bovendien kunt u met enkele kant-en-klare opties voor integratie, zoals de Salesforce-integratie, aangepaste workflowsjablonen samenstellen.

Met Workflow Designer kunt u eenvoudige 'verzendinstructies' maken voor uw gebruikers, zodat de stappen in dat proces telkens weer consistent worden gevolgd. Met dit gereedschap kunnen beheerders snel en gemakkelijk workflowsjablonen ontwerpen en beheren met een intuïtieve editor voor slepen en neerzetten. U kunt alles dat u nodig hebt heel eenvoudig opgeven: welke documenten u in een overeenkomst wilt opnemen, de kenmerken van de deelnemers (inclusief vooraf gedefinieerde namen en functies), formuliervelden die vooraf moeten worden ingevuld door de afzender, opties voor de vervaldatum van overeenkomsten of voor wachtwoorden, en nog veel meer.

Advanced Workflows is een uitbreiding van Adobe Sign waarmee u zelfbedieningswebapps kunt maken voor onder meer elektronische ondertekening. Gebruik deze functie om workflows voor invoerformulieren te ontwerpen met het gemak van slepen en neerzetten, om regels en machtigingen voor alle belanghebbenden te configureren, om de mogelijkheid tot samenwerking voor het gehele proces te optimaliseren met vooraf gedefinieerde regels en communicatietypen, om dashboards te maken voor het beheer van ondertekende documenten en de levering van zakelijke rapporten, om met slepen en neerzetten vooraf gebouwde integraties te koppelen aan Adobe Sign en om snelle integratie met back-endsystemen mogelijk te maken. Meer informatie over Adobe Sign-oplossingen voor automatisering van de workflow.

Kant-en-klare integratiemogelijkheden zijn beschikbaar voor toonaangevende bedrijfssystemen, waaronder Microsoft SharePoint, Dynamics en Office 365, Salesforce, Workday, Nintex, Apttus, iCertis ServiceNow en nog veel meer. Meer informatie over integratie.

Ja. Adobe Sign kan aan de zakelijke toepassingen of websites van uw bedrijf worden toegevoegd met behulp van een uitgebreide set REST API's. Meer informatie over het Adobe Sign Developer Center.

Ja. Door ondertekenbare formulieren in uw website in te sluiten, biedt u uw klanten gemakkelijk toegang tot uw bedrijfsformulieren, zodat ze deze eenvoudig kunnen invullen en ondertekenen. Nadat de documenten zijn ondertekend, kunt u ze met Adobe Sign direct opsturen naar alle betrokken partijen, of u kunt de overeenkomsten doorsturen naar medeondertekenaars ter voltooiing. Deze functionaliteit wordt webformulieren genoemd in Adobe Sign. Klik hier voor meer informatie.

Voor complexe inschrijvingsprocessen, zoals het openen van een nieuwe bankrekening, het aanvragen van subsidies of uitkeringen bij de overheid of het inschrijven van nieuwe patiënten, kan Adobe Sign worden gecombineerd met Adobe Experience Manager-formulieren. Dit biedt uitzonderlijke ervaringen met aanpasbare formulieren die zijn geschikt voor elke schermgrootte en waarmee u het volledige proces kunt stroomlijnen. Zo kunnen klanten formulieren online zoeken en eenvoudig invullen en ondertekenen. Werknemers gebruiken slimme dashboards om de aanvragen snel te beoordelen en te verwerken. Vervolgens stellen ze automatisch persoonlijke berichten op om de aanvrager te verwelkomen en een doorgaande relatie met hem of haar te beheren. Meer informatie over inschrijvingen voor digitale services.

Adobe biedt veel meer flexibiliteit op het gebied van digitale handtekeningen dan andere ondertekeningsoplossingen. Met Adobe Sign kunt u end-to-end ondertekeningsprocessen maken waarbij digitale of elektronische handtekeningen (of een combinatie hiervan) worden toegepast. Zo wordt flexibiliteit ingebouwd en kunt u de workflows aanpassen aan uw eigen specifieke vereisten of risicoprofiel. Dit product ondersteunt het volledige scala aan apparaten voor beveiligde ondertekening, waaronder USB-tokens, smartcards en digitale certificaten die zijn gebaseerd op de cloud. Bovendien kunt u werken met de certificerings- of tijdstempelinstanties van uw keuze, dankzij de ondersteuning voor honderden vertrouwde certificeringsinstanties die zij opgenomen in de EUTL-lijst (European Union Trusted List) en de AATL-lijst (Adobe Approved Trust List). Met Adobe Sign kunnen organisaties in de Europese Unie vol vertrouwen handtekeningsprocessen implementeren die voldoen aan de vereisten voor geavanceerde elektronische handtekeningen (AdES) en voor gekwalificeerde elektronische handtekeningen (QES) die zijn opgegeven in de nieuwe verordening betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten (eIDAS).

Ja. Met behulp van een downloadbare invoegtoepassing voor Microsoft Outlook, Microsoft Word of Microsoft PowerPoint in Office 365 kunt u documenten en presentaties direct vanaf uw Office-apps ter ondertekening verzenden. Adobe Sign werkt ook met Box, Google Drive en Dropbox. Zo kunt u ondertekende documenten rechtstreeks vanuit uw Box-account verzenden, ondertekenen, bijhouden en archiveren. Ook kunt u de webapp van Adobe Sign gebruiken om bestanden op te slaan en te openen met Box.

Nee. Naast Adobe Sign biedt Adobe ook Adobe Document Cloud PDF-services. Deze services worden gebruikt om het gratis abonnement op Acrobat Reader DC en het betaalde abonnement op Acrobat DC te ondersteunen. Gratis services bieden een eenvoudig ondertekeningsproces voor documenten met het gereedschap Invullen en ondertekenen, alsook het online opslaan en delen van bestanden. Betaalde services bieden de mogelijkheid om PDF's te maken, combineren, bewerken, exporteren en in te delen met een browser of mobiel apparaat.

Adobe Sign is ontwikkeld vanuit het product EchoSign dat door Adobe is overgenomen, en de URL voor toegang tot het Adobe Sign-dashboard bevat de naam EchoSign.

Beperking van het aantal transacties via 'throttling'

Alle aanvragen die door een klant aan Adobe Sign worden gedaan, worden gecontroleerd om de systeembronnen te beschermen en ons vermogen om zoveel mogelijk gebruikers te bedienen te behouden.

Het percentage van het bronverbruik door dezelfde consument (bijvoorbeeld: dezelfde gebruikers-ID, IP-adres, overeenkomst-ID's, enz.) is beperkt per minuut, uur en dag.

Wanneer een consument een bepaalde drempel overschrijdt, wordt dat verzoek afgewezen met het HTTP 429-bericht.

Elk verzoek aan Adobe Sign wordt geëvalueerd op basis van de hoeveelheid systeembronnen die het zal verbruiken. Verschillende parameters die aan hetzelfde eindpunt worden doorgegeven, kunnen leiden tot meer of minder gebruik van hulpbronnen.

Bovendien kunnen sommige verzoeken leiden tot langdurige achtergrondprocessen die ook worden meegenomen in ons 'throttling'-evaluatiealgoritme.

Daarom kan de vraag om systeembronnen niet eenvoudig worden omschreven op basis van het aantal verzoeken binnen een bepaalde periode. We bepalen ons beleid voor throttling op basis van de historische dagelijkse vraag, inclusief het legitieme verbruik waardoor ons systeem wordt belast.

Klanten kunnen er zeker van zijn dat ons beleid zo ruim is dat de reguliere dagelijkse werkstroomvolume niet wordt beïnvloed.

Nee.

Uw servicepakket (team, bedrijf, onderneming) is direct van invloed op uw transactietarief.

Hogere serviceniveaus hebben minder beperkingen.

Wanneer een aanvraag een HTTP 429-reactie terugkrijgt, betekent dit dat de gebruiker in een bepaalde periode meer bronnen heeft verbruikt dan is toegestaan. Hierbij kan het gaan om een overschrijding van de limiet per minuut, uur of dag.

De foutmelding geeft aan na hoeveel seconden de blokkering wordt opgeheven en de API-aanroepen kunnen worden hervat.

De REST-API roept op tot het maken van overeenkomsten (inclusief In bulk verzenden, webformulieren en sjablonen) of niet-REST-eindpunten tonen een foutbericht zoals: 

 • "U hebt momenteel de limiet bereikt op... Probeer het opnieuw over <wait_time_in_seconds> seconden."

Verzoeken om andere REST-API's (niet overeenkomst gerelateerd) geven een foutmelding zoals:

 • "Te veel verzoeken. Probeer het opnieuw over <wait_time_in_seconds> seconden."

Verzoeken om andere niet-REST eindpunten (niet overeenkomst gerelateerd) geven een foutmelding zoals:

 • "Te veel verzoeken - Het systeem is op dit moment bezig. Kom terug over <wait_time_in_seconds> seconden."

Als u een betaald account hebt en rekening wilt houden met een belangrijke gebeurtenis (waardoor het transactievolume groter wordt dan de beperkingsdrempel), moet u contact opnemen met uw succes manager om het beperkingsbeleid aan te passen aan uw behoeften.

Mobiel

De mobiele app van Adobe Sign is een gratis app voor apparaten met Android of iOS die fungeert als mobiele tegenhanger van de Adobe Sign-oplossingen. Met deze app kunt u ook onderweg al uw zakelijke transacties afronden. Hiermee kunt u ondertekende documenten vanaf uw iOS- of Android-apparaat verzenden, ondertekenen, bijhouden en beheren. Dit is ook het ideale gereedschap om de persoonlijke elektronische handtekeningen van een client of klant te verzamelen. Op iOS-apparaten kunt u documenten zelfs offline ondertekenen. Zodra u weer online bent, worden de documenten automatisch gesynchroniseerd door de app.

Bezoek Google Play of de iTunes App Store om de laatste versie van deze app te downloaden.

Ja. U kunt met de app vanaf elke locatie persoonlijke handtekeningen zetten.

Ja. Met de mobiele app van Adobe Sign kunt u uw handtekening zetten via uw mobiele apparaat, maar ook een foto van uw handgeschreven handtekening maken met uw mobiele camera en deze toepassen om een document te ondertekenen. Uw handtekening wordt automatisch gesynchroniseerd op internet en uw mobiele apparaten, zodat u altijd toegang hebt tot de afbeelding van uw handtekening.

Ja. Met de Adobe Sign-app voor iOS kan een document ook worden ondertekend als er geen internetverbinding is. Zodra het netwerk weer beschikbaar is, wordt het document automatisch gesynchroniseerd met de cloud.

Ja. Adobe streeft ernaar om onze klanten, met name professionals en ondernemingen, te helpen bij hun vraag naar mobiele bedrijfsproductiviteitoplossingen, en deze ondernemingen tegelijkertijd garanties te blijven bieden op het gebied van beveiliging en compatibiliteit. De mobiele app van Adobe Sign biedt ondersteuning voor het Android for Work EMM-platform.

Ja. Met de gratis mobiele apps van Adobe Acrobat Reader DC of Adobe Fill & Sign beschikt u weliswaar over een klein aantal ondertekeningsfuncties, maar niet over de uitgebreide functies van de mobiele app van Adobe Sign. Met deze app kunt u documenten invullen en ondertekenen, andere gebruikers om hun handtekening vragen, het gehele proces bijhouden en de ondertekende documenten overal beheren. Tegelijkertijd voldoet Adobe Sign aan alle vereisten op het gebied van professionele beveiliging en compatibiliteit. Voor meer informatie over mobiele opties leest u Veelgestelde vragen over de mobiele app van Acrobat Reader DC.

Adobe Sign aanschaffen

Adobe Sign kan op de volgende manieren worden aangeschaft:

Basisabonnementen op Adobe Sign:

 • Individuele gebruikers - Verkrijg handtekeningen op en volg antwoorden in realtime op.
 • Teams- Haal handtekeningen op en volg antwoorden op voor kleine bedrijven.
 • Bedrijven - Pas het gereedschap aan en optimaliseer het voor uw bedrijf.
 • Ondernemingen - Bouw elektronische handtekeningen in uw bedrijfssystemen in.

Populaire abonnementen op Adobe:

Adobe Sign drijft gereedschappen aan waarmee gebruikers elektronische handtekeningen van anderen kunnen vragen binnen deze toepassingen:

Adobe Document Cloud-abonnementen:

De volgende abonnementen voor aanschaf in volume zijn rechtstreeks beschikbaar via Adobe. Deze vormen een combinatie van Acrobat Pro DC, de Adobe Admin Console en geselecteerde Adobe Sign-abonnementen voor bedrijven.

Neem contact op met het Adobe Enterprise-verkoopteam.

Nee. Creative Cloud voor Enterprise-abonnementen omvatten Acrobat Pro DC, dat alleen functies voor elektronisch ondertekenen voor afzonderlijke gebruikers biedt. Deze oplossingen zijn afzonderlijk beschikbaar in Adobe Document Cloud voor bedrijfs- of Enterprise-abonnementen. Neem contact op met het Adobe Enterprise-verkoopteam voor meer informatie.

Voor de Adobe Sign-lidmaatschappen Individueel en Kleine bedrijven die via Adobe.com zijn aangeschaft, gelden 150 transacties per gebruiker per jaar. We erkennen dat het moeilijk kan zijn om een exact aantal benodigde transacties in te schatten. Verstrek ons daarom het aantal dat u in het eerste jaar nodig hebt, op voorwaarde dat dit in overeenstemming is met de gebruiksbeperkingen van Adobe Sign (zie hieronder).

Als u verwacht dat er aanzienlijk meer dan 150 transacties per gebruiker per jaar plaatsvinden, neem dan contact op met ons verkoopteam (855-912-7778), zodat we een plan op maat kunnen maken voor uw behoeften. 

Voor bedrijven en ondernemingen is het gebruik afhankelijk van het lidmaatschap, en kan het gebaseerd zijn op een model per gebruiker of per transactie. 

De gebruiksbeperkingen van Adobe Sign-abonnementen voor individuele gebruikers en kleine bedrijven die zijn aangeschaft via Adobe.com is 150 transacties per gebruiker per jaar.

Transacties voor een bepaalde klantaccount worden geaggregeerd voor alle gelicentieerde gebruikers en worden niet overgedragen van een licentieperiode van 12 maanden naar de volgende. 

Adobe behoudt zich het recht voor om elk gebruik van Adobe Sign-services waarbij mogelijk sprake is van misbruik van de gebruiksbeperkingen, te voorkomen of te stoppen. Alle lidmaatschappen zijn onderworpen aan gebruiksbeperkingen ("Gebruiksbeperkingen"), die zijn gedefinieerd in de algemene voorwaarden.

Ja. U kunt zich ook aanmelden voor een proefversie van Adobe Sign die in uw webbrowser werkt.

Rechtsgeldig en compatibel

Ja. Elektronische handtekeningen zijn wettelijk bindend in vrijwel elk geïndustrialiseerd land, en ook economisch minder ontwikkelde landen zijn begonnen met het toepassen van een juridisch kader voor elektronische handtekening. In 2000 werd de ESIGN Act van kracht in de Verenigde Staten waardoor elektronische handtekeningen rechtsgeldig werden voor vrijwel elke toepassing. In 1999 stelde de Europese Unie een richtlijn op voor elektronische handtekeningen dat door lidstaten wordt gebruikt als grondslag voor landspecifieke wetten. In 2016 werd de set met eIDAS-verordeningen van de Europese Unie van kracht in alle 28 lidstaten waardoor één enkele, gestandaardiseerde richtlijn werd ontwikkeld. Voor andere landen gelden vergelijkbare wetten. Lees de Engelstalige Algemene gids voor wetgeving met betrekking tot elektronische handtekeningen voor meer informatie.

Adobe Sign voldoet aan strenge compatibiliteitsstandaarden op het gebied van beveiliging en rechtsgeldigheid of overtreft deze zelfs. Adobe Sign is gecertificeerd volgens en compatibel met ISO 27001, SSAE SOC 2 Type 2, FedRAMP Tailored en PCI DSS. Bovendien kan Adobe Sign zo worden geconfigureerd of gebruikt, dat organisaties voldoen aan branchespecifieke compatibiliteitsvereisten zoals HIPAA, FERPA, GLBA en FDA 21 CFR Part 11. Houd er rekening mee dat klanten de eindverantwoordelijkheid dragen om ervoor te zorgen dat Adobe Sign is geconfigureerd en beveiligd op een manier waardoor de organisatie kan voldoen aan de branchespecifieke wettelijke verplichtingen.

Adobe ziet toegankelijkheid als een essentiële waarde en streeft ernaar om producten en services toegankelijk te maken. U.S. Section 508 is uitgevaardigd om barrières in de informatietechnologie te beslechten, om nieuwe mogelijkheden ter beschikking te stellen van personen met een handicap en om deontwikkeling aan te moedigen vantechnologieën die helpen deze doelen te bereiken. Een overzicht van de Adobe Sign-toegankelijkheidsfuncties voor personen met een handicap vindt u in het Engelstalige document Adobe Sign Voluntary Product Accessibility Templates (VPAT)

Dankzij de wereldwijde expertise van Adobe, onze strenge beveiligingspraktijken en een continue bewaking van het juridische landschap kunnen onze klanten erop vertrouwen dat ze voldoen aan de regelgeving van overheden en compatibiliteit zijn met de industriebepalingen in de hele wereld. Alhoewel Adobe Sign nooit succesvol is gedaagd of gestraft in een rechtbankbesluit, stelt Adobe zich beschikbaar om in het geval van een geldige uitdaging onze klanten bij te staan en de rechtsgeldigheid van elektronische handtekeningen te verdedigen. Ter beoordeling van Adobe kan deze ondersteuning het volgende omvatten:

 • Informatie over de oplossing en/of toegang tot audittrails voor ondertekende documenten
 • Uitleg geven over de Adobe Sign-oplossing, zoals op conferenties
 • Beschikbaar maken van beëdigde verklaringen van Adobe-experts
 • Personeel beschikbaar stellen met betrekking tot de terzake meest kundige persoon 

Beveiliging en infrastructuur

Ja. Bij Adobe is de beveiliging van uw digitale ervaringen onze prioriteit. Beveiligingspraktijken die voldoen aan industriële normen zijn diep geworteld in onze interne bedrijfscultuur, alsook in onze processen voor softwareontwikkeling en onze bedrijfsvoering voor services. Of het nu gaat om identiteitsbeheer, gegevensvertrouwelijkheid of documentintegriteit, Adobe Sign implementeert beveiligingspraktijken die voldoen aan de industriële normen om uw documenten, gegevens en persoonlijke informatie te beschermen. Adobe Sign is gecertificeerd compatibel met ISO 27001, SOC 2 Type 2 en PCI DSS. Voor meer informatie gaat u naar het Adobe Sign Vertrouwenscentrum.

De Adobe Sign-service voor de Europese Unie (EU) wordt gehost op Amazon Web Services (AWS) (EU1) en Microsoft Azure (EU2) in een AZ-datacenterconfiguratie (Availability Zone, beschikbaarheidszone) Actief-Actief met hoge beschikbaarheid.

Voor Adobe Sign-datacenters met DR-gekoppelde datacenters, zoals EU1, bevindt het actieve datacenter zich in een andere geografische regio dan het bijbehorende passieve datacenter dat wordt uitgevoerd op een eigen, fysiek unieke en onafhankelijke infrastructuur. Momenteel zijn de actieve Adobe Sign EU1-datacenters gevestigd in Frankfurt (Duitsland) en bevinden de bijbehorende passieve DR-datacenters zich in Dublin (Ierland).

Gegevens tussen de actieve en passieve DR-gekoppelde datacenters zijn te allen tijde gesynchroniseerd en de Adobe Sign-datacenters in de EU bieden bijzonder hoge beschikbaarheid en tolerantie voor fouten in het geval van een storing.

Momenteel zijn de actieve Adobe Sign EU2-datacenters gevestigd in Amsterdam.

Alle klantentransactiegegevens, documenten en metagegevens van Adobe Sign EU1 worden beveiligd opgeslagen via Amazon Simple Storage Service (S3) en Elastic Block Store (EBS) binnen de Adobe Sign EU1-datacenters van de Europese Unie in Frankfurt (Duitsland) en Dublin (Ierland). 

Alle klantentransactiegegevens, documenten en metagegevens van Adobe Sign EU2 worden beveiligd opgeslagen in Azure Zone Redundant Storage (ZRS) en Azure Local Redundant Storage (LRS) binnen de Adobe Sign EU2-datacenters van de Europese Unie in Amsterdam.

De Adobe Sign EU1-service voor de EU (Europese Unie) wordt gehost op twee datacenters die gelijktijdig actief zijn in een meerlaags redundantiemodel waarbij geautomatiseerde processen worden toegepast om verkeer weg te leiden van toepassingsservers, databases of datacenters die een storing ondervinden. Alhoewel het zeer onwaarschijnlijk is dat alle actieve datacenters in Frankfurt (Duitsland) door een storing worden getroffen, zijn de Adobe Sign-back-updatacenters in Dublin (Ierland) beschikbaar voor gegevensherstel na noodgevallen. 

De Adobe Sign EU2-service voor de EU (Europese Unie) wordt gehost op drie datacenters die gelijktijdig actief zijn in een meerlaags redundantiemodel waarbij geautomatiseerde processen worden toegepast om verkeer weg te leiden van toepassingsservers, databases of datacenters die een storing ondervinden. 

Noodherstel is beschikbaar voor de volgende omgevingen:

(Zoek hier uw omgeving)

Omgeving

Beschikbaarheidszones

Noodherstel

AWS Noord-Amerika (NA1/NA2)

J

AWS EMEA (EU1) 

J

AWS India

N

AWS Australië

N

AWS Japan

N

Azure Noord-Amerika (NA3)

J

Azure EMEA (EU2)

J

Adobe-logo

Aanmelden bij je account