Opmerking: Organisaties zien de nieuwe Admin Console wanneer ze zich aanmelden. Elke maand komt de nieuwe console beschikbaar voor meer klanten. Geleidelijk krijgen alle klanten toegang tot de nieuwe console. Als jouw organisatie al is gemigreerd naar de nieuwe console, raadpleeg je Adobe Stock voor teams (nieuwe Admin Console).

 

Toepasselijke rol: beheerders

Console: oude Admin Console

Met Adobe Stock kunnen beheerders een teamlidmaatschap beheren in dezelfde Admin Console als de andere Adobe-teamproducten. Nadat je het lidmaatschap van Adobe Stock voor teams hebt aangeschaft, moet de beheerder van het teamaccount het lidmaatschap voor activering toewijzen aan een gebruiker. Klik hiervoor op Gebruiker toewijzen voor het product.

Het lidmaatschap voor activering toewijzen aan een gebruiker

Je kunt het lidmaatschap van Adobe Stock voor teams toewijzen aan:

  • Jezelf
  • Een bestaand teamlid
  • Een gebruiker die nog geen lid van je team is

Nadat het Adobe Stock-lidmaatschap voor activering is toegewezen aan een gebruiker, hebben alle teamleden op dezelfde manier toegang tot het gedeelde lidmaatschap van Adobe Stock voor teams. Primaire en secundaire beheerders hebben ook toegang tot het gedeelde lidmaatschap van Adobe Stock voor teams nadat dit is geactiveerd. Je kunt zo nodig op elk moment de Adobe Stock-toewijzing van een gebruiker verwijderen, maar je moet het lidmaatschap dan aan een andere gebruiker toewijzen om te zorgen dat de service niet wordt onderbroken.

Gebruikers toevoegen aan Adobe Stock

Als je een nieuwe gebruiker toevoegt aan je team en het lidmaatschap van Adobe Stock voor teams al aan een bestaande gebruiker is toegewezen, hoef je dit niet aan de nieuwe gebruiker toe te wijzen. Nadat je een gebruiker aan je team hebt toegevoegd en andere teamproducten aan de nieuwe gebruiker hebt toegewezen, heeft deze ook toegang tot het lidmaatschap van Adobe Stock voor teams.

Voor meer informatie over het beheer van je teamaccount raadpleeg je: https://helpx.adobe.com/nl/creative-cloud/help/manage-teams-membership.html.

 

Nadat je je lidmaatschap van Adobe Stock voor teams hebt geactiveerd, kun je de Licentiegeschiedenis van het team bekijken.

Op de pagina Licentiegeschiedenis kun je de licentiegeschiedenis van het team bekijken met filteropties voor datumbereik en mediatypen. Vanaf deze pagina kunnen teamleden de hyperlink van de asset-id selecteren om meer details over een aangeschaft asset te bekijken.

Teamleden kunnen er ook voor kiezen zo nodig opnieuw een licentie voor een asset te kopen. Wanneer er meer dan eenmaal een licentie voor een asset wordt gekocht, wordt elke licentieactie weergegeven als een aparte rij met tijdstempel, zoals hieronder wordt weergegeven. Bij elke licentieactie wordt ook de naam weergegeven van het teamlid dat de licentieactie heeft uitgevoerd.

Licentiegeschiedenis en acties

Zie Assets bijhouden en delen met Adobe Stock voor teams voor meer informatie over het gebruik van Adobe Stock voor teams.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid