Можем да ви свързваме с отдела „Грижа за клиентите“ по различни начини, в зависимост от продукта и проблема ви. Изберете от списъка по-долу, за да видите възможностите за свързване.

Creative Cloud за физически лица и Adobe Stock

Обхванати планове и продукти Акаунт и плащане Изтегляне и инсталиране Серийни номера и активиране Съвети за действие при определени ситуации и отстраняване на проблеми
Creative Cloud за физически лица
 • Всички приложения
 • Всички приложения + Stock
 • Единични приложения
 • План за Photography – включително Lightroom за мобилни устройства (iOS и Android)
 • План за Lightroom CC – включително Lightroom за мобилни устройства  (iOS и Android)
 • Планове за Adobe Stock

Телефон (само на английски език)

Емейл

Телефон (само на английски език)

Форуми (само на английски език)

Емейл

Телефон (само на английски език)

Форуми (само на английски език)

Емейл

Телефон (само на английски език)

Форуми (само на английски език)

Емейл

Единичен образ на Adobe Stock

Adobe Story Plus

Телефон (само на английски език) 

Емейл

Телефон (30 дни след датата на покупка) (само на английски език)

Форуми (само на английски език)

Емейл

Телефон (само на английски език)

Форуми (само на английски език)

Емейл

Форуми (само на английски език)

Емейл 

За да научите за графика на цикъла на живот и указания за помощ в продуктите на Adobe Creative Cloud и Document Cloud и хостваните услуги, вижте Указания за помощ на Adobe след края на официалната поддръжка

Връзка с поддръжката

За допълнителна помощ по телефона или чрез чат се свържете с отдела „Грижа за клиенти на Adobe“.

Creative Cloud за екипи

Членове на екипа

Обхванати планове и продукти Акаунт и плащане Изтегляне и инсталиране Серийни номера и активиране Съвети за действие при определени ситуации и отстраняване на проблеми
Creative Cloud за екипи
 • Всички приложения
 • Всички приложения + Stock

Телефон (само на английски език)

Емейл

Телефон (само на английски език)

Форуми (само на английски език)

Емейл

Телефон (само на английски език)

Форуми (само на английски език)

Емейл

Телефон (само на английски език)

Форуми (само на английски език)

Емейл

Сесии за експерти (Обяснителни инструкции)

Creative Cloud за екипи - единични приложения

Планове за Adobe Stock

Телефон (само на английски език)

Емейл

Телефон (само на английски език)

Форуми (само на английски език)

Емейл

Телефон (само на английски език)

Форуми (само на английски език)

Емейл

Телефон (само на английски език)

Форуми (само на английски език)

Емейл

Администратори на екипи

Обхванати планове и продукти Администриране и разполагане
Creative Cloud за екипи
 • Всички приложения
 • Всички приложения + Stock

Телефон (само на английски език)

Форуми (само на английски език)

Емейл

Сесии за експерти

Creative Cloud за екипи - единични приложения

Планове за Adobe Stock

Телефон (само на английски език)

Форуми (само на английски език)

Емейл

Връзка с поддръжката

За допълнителна помощ по телефона или чрез чат се свържете с отдела „Грижа за клиенти на Adobe“.

Document Cloud за физически лица

Обхванати планове и продукти Акаунт и плащане Изтегляне и инсталиране Серийни номера и активиране Съвети за действие при определени ситуации и отстраняване на проблеми

Acrobat Pro DC

Acrobat Standard DC

Телефон (само на английски език)

Емейл

Телефон (само на английски език)

Форуми (само на английски език)

Емейл

Телефон (само на английски език)

Форуми (само на английски език)

Емейл

Телефон (само на английски език)

Форуми (само на английски език)

Емейл

Adobe Sign

Export PDF

PDF Pack

Send & Track

Телефон (само на английски език)

Емейл

Не е приложимо

 

Не е приложимо

 

Форуми (само на английски език)

Емейл 

Връзка с поддръжката

За допълнителна помощ по телефона или чрез чат се свържете с отдела „Грижа за клиенти на Adobe“.

Document Cloud за екипи

Членове на екипа

Обхванати планове и продукти Акаунт и плащане Изтегляне и инсталиране Серийни номера и активиране Съвети за действие при определени ситуации и отстраняване на проблеми

Acrobat DC

 

Телефон (само на английски език)

Емейл

Телефон (само на английски език)

Форуми (само на английски език)

Емейл

Телефон (само на английски език)

Форуми (само на английски език)

Емейл

Телефон (само на английски език)

Форуми (само на английски език)

Емейл

Adobe Sign за екипи

 

Телефон (само на английски език)

Емейл

Не е приложимо

Телефон (само на английски език)

Форуми (само на английски език)

Емейл

Телефон (само на английски език)

Форуми (само на английски език)

Емейл

Администратори на екипи

Обхванати планове и продукти Администриране и разполагане

Acrobat DC

Adobe Sign за екипи

 

 

Телефон (само на английски език)

Форуми (само на английски език)

Емейл

Връзка с поддръжката

За допълнителна помощ по телефона или чрез чат се свържете с отдела „Грижа за клиенти на Adobe“.

Отпечатване и публикуване на продукти

Обхванати планове и продукти Акаунт и плащане Изтегляне и инсталиране Серийни номера и активиране Съвети за действие при определени ситуации и отстраняване на проблеми

Technical Communications Suite – издание 2017 и издание 2015

Captivate 2017 & Captivate 9.0

Presenter 11.1, 11 & 10

Presenter Video Express 2017 & 11

FrameMaker (издание 2017) и (издание 2015)

RoboHelp (издание 2017) и (издание 2015)

RoboHelp Server**

FrameMaker Publishing Server**

ColdFusion

Телефон (само на английски език)

Емейл

Телефон (само на английски език)

Форуми (само на английски език)

Емейл

Телефон (само на английски език)

Форуми (само на английски език)

Емейл

Телефон (само на английски език)

Форуми (само на английски език)

Емейл

Contribute - край на живота

Director - край на живота

LeanPrint - край на живота

Форуми (само на английски език) Форуми (само на английски език) Форуми (само на английски език) Форуми (само на английски език)

Бележка:

 1. Не се предлага поддръжка за продуктите за печатане и публикуване, които са получили етикет „край на живота“. Ако имате въпроси относно тези продукти, използвайте форумите.
 2. Поддържат се текущите и предишните версии на продукти, които се предлагат. Например, за Adobe Captivate поддържаните версии в момента са Captivate 2017 и Captivate 9. Това ще се промени, когато излязат по-нови версии. 
 3. ** За всички сървърни продукти (например RoboHelp Server и FrameMaker Publishing Server), има конкретни дати за предоставяне на поддръжка. За да получите повече информация за това, вижте Продукти и периоди за техническа поддръжка

Връзка с поддръжката

За допълнителна помощ по телефона или чрез чат се свържете с отдела „Грижа за клиенти на Adobe“.

Други настолни продукти (включват Acrobat, Lightroom, Photoshop Elements, Premiere Elements и много други)

Обхванати планове и продукти Акаунт и плащане Изтегляне и инсталиране Серийни номера и активиране Съвети за действие при определени ситуации и отстраняване на проблеми

Acrobat Standard 2017 (настолен)

Acrobat Pro 2017 (настолен)

Font Folio

Lightroom 6

Photoshop Elements  2019

Premiere Elements 2019

Телефон (само на английски език)

Емейл

Телефон (само на английски език)

Форуми (само на английски език)

Емейл

Телефон (само на английски език)

Форуми (само на английски език)

Емейл

Телефон (само на английски език)

Форуми (само на английски език)

Емейл

Acrobat Standard DC (настолен), Acrobat Standard XI и по-стари версии

Acrobat Pro DC (настолен), Acrobat Pro XI и по-стари версии

Продукти Creative Suite

Lightroom 5 и по-стари версии

Photoshop Elements 2018 и по-стари версии

Premiere Elements 2018 и по-стари версии

Телефон (само на английски език)

Емейл

Телефон (първите 90 дни след активацията) (само на английски език)

Форуми (само на английски език)

Емейл

Телефон (само на английски език)

Форуми (само на английски език)

Емейл

Форуми (само на английски език)

Емейл 

Връзка с поддръжката

За допълнителна помощ по телефона или чрез чат се свържете с отдела „Грижа за клиенти на Adobe“.

Мобилни приложения

Обхванати планове и продукти Акаунт  Изтегляне и инсталиране Съвети за действие при определени ситуации и отстраняване на проблеми

Мобилни приложения за CC*

Мобилни приложения за DC*

*Като част от платен абонамент или активна пробна версия за следните планове:

 • Всички приложения за Creative Cloud
 • План за Photography – включително Lightroom за мобилни устройства  (iOS и Android) 
 • План за Lightroom CC – включително Lightroom за мобилни устройства  (iOS и Android)
 • Acrobat DC

Телефон (само на английски език)

Емейл

Телефон (само на английски език)

Форуми (само на английски език)

Емейл

Телефон (само на английски език)

Форуми (само на английски език)

Емейл

Всички други мобилни приложения Емейл

Форуми (само на английски език)

Емейл

Форуми (само на английски език)

Емейл

Връзка с поддръжката

За допълнителна помощ по телефона или чрез чат се свържете с отдела „Грижа за клиенти на Adobe“.

Безплатни приложения на Adobe

Обхванати планове и продукти

Акаунт

Изтегляне и инсталиране

Съвети за действие при определени ситуации и отстраняване на проблеми

Acrobat Reader

Flash Player

Shockwave Player

Edge Web Fonts

Apache Flex

Емейл

Форуми (само на английски език)

Емейл

Форуми (само на английски език)

Емейл

Adobe XD (стартов план)

Телефон (само на английски език)

Емейл

Телефон (само на английски език)

Форуми (само на английски език)

Емейл

Телефон (само на английски език)

Форуми (само на английски език)

Емейл

Всички корпоративни продукти

Обхванати планове и продукти Всички проблеми
Всички корпоративни продукти Намерете опции за поддръжка на организации.

Този материал е лицензиран под лиценз Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  Публикациите в Twitter™ и Facebook не попадат под клаузите на Creative Commons.

Правни бележки   |   Правила за онлайн поверителност