Отстраняване на неизправности при инсталиране | Photoshop Elements, Premiere Elements | macOS

Настоящият документ може да ви помогне да отстраните грешки или сривове, които възникват при инсталиране на Photoshop Elements и Adobe Premiere Elements на macOS. Системните грешки могат да се проявят по много различни начини, включително (без това да е изчерпателен списък) следните:

 • Може да се появи например следната грешка „Приложението неочаквано прекрати работа. Системата и другите приложения не са засегнати“.
 • Замръзнал курсор или екран
 • Празен или трептящ диалогов прозорец

Има различни фактори, които могат да възпрепятстват инсталирането, като те включват несъвместимости между драйвери на устройства, софтуера, хардуера и повредени елементи в определени файлове. Променливите елементи в системата също могат да възпрепятстват инсталирането. Уверете се, че компютърът ви отговаря на системните изисквания за версията, която инсталирате.

Извършването на действията, посочени в този документ, може да ви помогне да разрешите тези проблеми и да определите източника на проблемите при инсталирането.

Бележка:

Деактивирайте скрийнсейвъра си преди да започнете инсталирането. Ако вашият скрийнсейвър е настроен да изисква парола и скрийнсейвърът се активира по време на инсталирането, съществува вече известен проблем, който може да предотврати появата на диалоговия прозорец за паролата. Ако този проблем възникне при вас, трябва да рестартирате компютъра и да рестартирате инсталирането.

Разделът за отстраняване на неизправности започва с решения за най-често срещаните проблеми и постепенно преминава към решения на по-рядко срещани проблеми (например хардуерни конфликти). Пробвайте решенията в посочения ред, за да елиминирате възможните причини за проблема. Записвайте действията, които извършвате, и резултатите от всяко от тях, включително когато те са грешки или проблемно поведение. Техническата поддръжка на Adobe може да използва тази информация, за да ви окаже по-уместна помощ, ако прецените, че е необходимо да им се обадите.

Ако никое от предложените решения не разреши проблема, секцията „Отстраняване на по-сложни неизправности“ предоставя допълнителни съвети и препоръки относно отстраняването на неизправности.

Бележка:

Ако по време на инсталирането се появи диалогов прозорец със съобщение „извършва се конфигуриране на инсталирането“ или „Проверка на системния профил...“, инсталирането може да отнеме няколко минути, за да се завърши тази стъпка.

Преди да започнете

 • Временно изключете защитни стени, антивирусен софтуер и софтуер за защита от трети страни. Деактивирането им ускорява процеса на инсталиране.
 • Уверете се, че на заден план не се извършват актуализации на операционната система или на други приложения.
 • Уверете се, че имате администраторски права за компютъра си.

Извършете поред тези действия, за да решите проблемите, които възникват по време на инсталирането. След всяка стъпка опитвайте отново да извършите инсталирането, за да видите дали проблемът е бил решен.

1. Уверете се, че компютърът ви отговаря на системните изисквания за продукта, който се опитвате да инсталирате.

Прочетете файла ReadMe, за да получите информация относно минималните системни изисквания. Папката ReadMe е част от инсталационните файлове.

Ако инсталирате последната версия на продукта, проверете системните изисквания за Photoshop Elements и Premiere Elements.

Бележка:

За да проверите колко RAM памет има на компютъра, в менюто Apple изберете „За този Мас“. Посочената стойност за паметта показва размера на инсталираната RAM.

2. Отстраняване на неизправности само при версии „Пробвай и купи“.

Ако сте инсталирали пробната версия и сте закупили сериен номер за нея, трябва да активирате софтуера.

Ако имате проблеми с активирането, вижте Отстраняване на проблеми при активирането | Mac OS X (kb404115).

3. Отстраняване на проблеми със серийните номера.

Ако инсталационната програма даде съобщението за грешка „Невалиден сериен номер“ след като въведете серийния номер или по време на стартиране, извършете едно или няколко от следните действия:

 • Изтрийте серийния номер от текстовото поле за серийния номер. След това го въведете отново, точно както е изписан на обратната страна на кутията на компактдиска на приложението, в регистрационния имейл или в уебсайта за регистрация.
 • Въведете отново серийния номер, като използвате различни цифрови клавиши. Например, използвайте цифровите клавиши над алфа-символите вместо цифровите клавиши нa цифровия блок в дясната част на клавиатурата.
 • Уверете се, че сте въвели цифрата нула (0) правилно, а не като буква О.

4. Проверете DVD диска и DVD-ROM устройството.

Понякога се случва прахът или мръсотията върху компактдиска или DVD диска да възпрепятстват инсталирането и да предотвратят разпознаването на диска от CD-ROM или DVD-ROM устройството. Проверете дали върху компактдиска или DVD диска на приложението има мръсотия, прах или пръстови отпечатъци. Внимателно избършете долната страна на диска от центъра навън с мека кърпа без власинки.

Уверете се, че CD-ROM или DVD-ROM устройството може да чете други компактдискове или DVD дискове. Ако не може, проверете кутията или трея на дисковото устройство за мръсотия и ги почистете с кърпа без власинки. Ако все още не може да чете други компактдискове или DVD дискове, свържете се с производителя на устройството или Apple Computer.

5. Изтрийте по-рано инсталираните файлове на приложението.

Файловете, инсталирани по време на неуспешна инсталация, заемат място на твърдия диск и могат да причинят проблеми при следващото пускане на инсталационната програма. Ако даден опит за инсталиране се окаже неуспешен, деинсталирайте програмата и след това опитайте да я преинсталирате. Ако опитате да преинсталирате без първо да изтриете файловете, инсталирани при предишни опити, е възможно инсталационната програма да не може да изтрие и запише наново вече наличните файлове. Също така е възможно на твърдия диск да няма достатъчно свободно място за инсталиране на приложението. Ако повторното инсталиране отново не се окаже успешно, изтрийте продукта ръчно.

За да изтриете предишните опити за инсталиране на продукта:

 1. Отидете на Приложения > Помощни програми > Инсталационни програми на Adobe или на Приложения > <Версия на продукта>.

 2. Щракнете два пъти върху Деинсталиране <Версия на продукта>.

 3. Когато бъдете подканени, въведете администраторската си парола.
 4. Следвайте инструкциите на екрана, след което щракнете върху Деинсталиране.

 5. След като изтриването приключи, рестартирайте компютъра и инсталирайте продукта.

6. Инсталирайте продукта от работния плот.

Някои системни компоненти - например драйвери на устройства и антивирусни програми - могат да бъдат несъвместими с инсталационната програма и да доведат до непълна или неуспешна инсталация. За да предотвратите тези конфликти, инсталирайте продукта от работния плот.

 1. Поставете инсталационния диск във вашето DVD-ROM устройство.
 2. Копирайте инсталационната папка от диска на работния плот.
 3. Отворете инсталационната папка на работния плот.
 4. Щракнете два пъти върху файла Setup и следвайте инструкциите на екрана.
  Бележка:

  Ако все още се сблъскате с проблем, рестартирайте компютъра и опитайте отново да извършите инсталирането, за да проверите дали проблемът е разрешен.

7. Инсталирайте текущите актуализации за macOS.

Актуализациите на операционната система macOS могат да повишат нейната производителност и да подобрят съвместимостта ѝ с различни приложения. Можете да изтеглите актуализации за macOS от уебсайта на Apple или да изберете „Софтуерна актуализация” от менюто Apple. За помощ при инсталирането на актуализации се свържете с техническата поддръжка на Apple.

Важно: Преди да инсталирате системна актуализация, проверете системните изисквания за вашия продукт, за да сте сигурни, че ще има съвместимост. (Също така проверете всички софтуерни или хардуерни продукти, произведени от трети лица, които използвате заедно с вашия продукт.)Ако актуализацията не е включена в списъка, свържете се с Adobe или с производителя на софтуерния или хардуерния продукт, произведен от трети лица.

Отстраняване на средно сложни неизправности

Ако действията, описани в предходния раздел, не решат проблема, опитайте следните малко по-сложни действия с цел отстраняване на неизправности.

8. Инсталирайте своя продукт, като първо деактивирате Стартиращи елементи за потребителския акаунт.

За да забраните неосновните разширения, намиращи се в папката Стартиращи елементи на потребителските акаунти, задръжте клавиша Shift, докато рестартирате компютъра. Задържането на клавиша Shift блокира всички приложения, които са в папката Входни елементи.

9. Инсталирайте своя продукт от нов потребителски акаунт.

Понякога даден потребителски акаунт може да се повреди и да не позволи на инсталиращата програма да осъществи достъп или да създаде необходимите файлове и папки. Създайте акаунт, влезте в новия акаунт и след това опитайте да инсталирате продукта.

За да създадете потребителски акаунт:

 1. От менюто на Apple изберете System Preferences (Системни предпочитания).

 2. Щракнете върху Accounts (Акаунти).

 3. Щракнете върху иконата за заключване, ако е затворена, и влезте в профила си.
 4. Щракнете върху знака плюс.
 5. Създайте потребителски акаунт. Уверете се, че няма да забравите паролата и дайте на акаунта администраторски права, като изберете опцията Позволяване на потребителя да администрира този компютър. В Mac OS X 10.6 изберете Администратор от изскачащото меню Нов акаунт.
 6. Щракнете върху Създай акаунт и затворете прозореца Акаунти.
 7. От менюто на Apple изберете Изход.
 8. Влезте в новия потребителски акаунт.

10. Поправяне на разрешенията за диска с помощта на Disk Utility.

Ако влезете в профил с администраторски права, но въпреки това не можете да инсталирате или да стартирате продукта, вашите разрешения за диска може да са повредени.

За да поправите вашите разрешения с помощта на Disk Utility, направете следното:

 1. Изберете Напред > Приложения > Помощни програми и щракнете два пъти върху приложението Disk Utility.

 2. Щракнете в раздел Първа помощ.

 3. Изберете тома, на който желаете да инсталирате вашия продукт, след което щракнете върху Поправяне на разрешенията за диска.
  Бележка:

  Ако все още се сблъскате с проблем, рестартирайте компютъра и опитайте отново да извършите инсталирането, за да проверите дали проблемът е разрешен.

11. Преди да инсталирате продукта премахнете шрифтовете от папката Шрифтове, намираща се в папката Библиотека.

 1. Копирайте всички шрифтове от папката Шрифтове, намираща се в папката Библиотека, в нова папка на работния плот.
 2. Рестартирайте компютъра.
 3. Инсталирайте вашия продукт.
 4. След приключването на инсталирането върнете всички шрифтове в папката Шрифтове, намираща се в папката Библиотека.

Друга опция е да деактивирате шрифтовете в Mac OS X:

Забележка: Ако използвате версия на macOS, която е по-стара от 10.4.8, опциите на Font Book и менютата може леко да се различават.

 1. Деактивирайте всички помощни програми за управление на шрифтове, като например Extensis Suitcase.
 2. Стартирайте Шрифтова книга от папката Приложения.
 3. В колоната Колекция щракнете върху Компютър.
 4. Изберете един от шрифтовете от колоната за шрифтовете и изберете Редактиране > Избери всички.
 5. Щракнете върху Деактивиране в колоната Шрифт. (Този бутон има поле с отметка в него и е до бутона с означение за плюс в него.)
 6. Щракнете върху Деактивиране, когато бъдете помолени да потвърдите.
 7. Пробвайте отново дали все още е налице проблемът, който досега сте имали с инсталиращата програма на продукта. Ако проблемът се появи отново, това означава, че е малко вероятно той да се дължи на повреден шрифт. Ако проблемът не се появи отново, това означава, че проблемният шрифт е един от тези, които сте деактивирали. Опитайте да оставяте активен само един шрифт от колекцията в Шрифтова книга в даден момент и да пробвате да възпроизведете проблема, докато не откриете кой точно е повреденият шрифт.

След като завършите тестването, изпълнете следните стъпки, за да върнете Шрифтовата книга обратно в първоначалното ѝ състояние:

 1. В колоната Колекция щракнете върху Компютър.
 2. Изберете един от шрифтовете от колоната за шрифтовете и изберете Редактиране > Избери всички.
 3. Щракнете върху Активиране в колоната Шрифт (този бутон съдържа поле без отметка).

12. Проверете дали твърдите дискове са повредени.

Повреденият твърд диск може да доведе до грешки при инсталирането. Проверете твърдите дискове, като използвате помощна програма за дискове, като например Apple Disk Utility.

Отхвърляне на отговорности: Adobe не поддържа помощните програми за дискове, създадени от трети лица, но предоставя следните инструкции за ваше улеснение. За да получите поддръжка трябва да се свържете с разработчика на помощната програма за дискове.

За да проверите за щети, използвайки Apple Disk Utility (включена в системния компактдиск):

 1. Стартирайте компютъра от системния компактдиск.
 2. Изберете Инсталираща програма > Отваряне на помощната програма за дискове. В macOS 10.6 изберете Помощни програми > Помощ за диска.
 3. Изберете дисковете, които желаете да бъдат проверени, и щракнете в раздел Първа помощ.
 4. Щракнете върху Ремонт, за да бъдат проверени и, ако е необходимо, поправени, избраните дискове.

13. Сканирайте за вируси.

Използвайте актуализиран антивирусен софтуер, за да проверите системата за вируси. Уверете се, че вашият антивирусен софтуер съдържа най-актуалните вирусни дефиниции. Въпреки че заразяването с вируси се случва рядко, то може да причини неочаквано поведение на системата, включително грешки при инсталирането. Редовното пускане на софтуер за откриване на вируси (например ежедневно) предотвратява повреждането от вируси на софтуера, инсталиран на системата. Разгледайте документацията на софтуера за откриване на вируси за инструкции относно пускането му или набавянето на най-новите актуализации.

Отстраняване на по-сложни неизправности

Ако действията, описани в предходните раздели, не решат проблема, може да опитате да решите проблема чрез реформатиране на вашия твърд диск. Също така можете да опитате да определите дали хардуерът е несъвместим с вашия продукт.

Отхвърляне на отговорности: Аdobe не извършва хардуерна поддръжка и тези действия са посочени само за ваше улеснение. За допълнителна помощ се обърнете към производителя на хардуера или към оторизиран дистрибутор. Ако се опитате сами да отстраните хардуерните проблеми, тогава може да доведе до анулиране гаранцията на компютъра ви.

Забележка: Преди да изваждате или пренареждате хардуер, изключете и разкачете от електрическата мрежа захранването на компютъра и извадете кабелите на всички периферни устройства.

14. Стартирайте вашия продукт на друг твърд диск или компютър.

Инсталирайте и стартирайте продукта си от друг твърд диск, инсталиран на същия компютър или на същия твърд диск, инсталиран на друг компютър. Ако проблемът не се появи отново, тогава е възможно причината за него да е твърдият диск или дънната платка, която сте използвали при предишните опити. За помощ се обърнете към производителя.

15. Инсталирайте на друг твърд диск, който е посочен като системен диск.

Инсталирайте системния софтуер на различен твърд диск (не на различен дял от същия диск) и след това посочете, че това е системният диск. След това инсталирайте вашия продукт на новия твърд диск.

За да посочите даден диск за системен:

 1. От менюто на Apple изберете Системни предпочитания.
 2. Изберете Системен диск от опциите в менюто Система.
 3. Изберете твърдия диск, на който сте преинсталирали системния софтуер.
 4. Рестартирайте компютъра.

16. Преинсталирайте системния софтуер.

Преинсталирайте операционната система или извършете възстановяване на системата.

Важно: Извършването на възстановяване на системата изтрива цялото съдържание на твърдия диск. Не забравяйте да архивирате всички файлове, които искате да запазите, на външен твърд диск, компактдиск или DVD диск.

За повече информация относно извършването на възстановяване на системата, вижте документацията му или посетите страницата за поддръжка на Apple и извършете търсене за „Възстановяване на системата“.

 Adobe

Получете помощ по-бързо и по-лесно

Нов потребител?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Конференцията, посветена на креативността

14 – 16 октомври, Маями Бийч и онлайн

Adobe MAX

Конференцията, посветена на креативността

14 – 16 октомври, Маями Бийч и онлайн

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Конференцията, посветена на креативността

14 – 16 октомври, Маями Бийч и онлайн

Adobe MAX

Конференцията, посветена на креативността

14 – 16 октомври, Маями Бийч и онлайн