Отстраняване на неизправности при инсталиране | Photoshop Elements, Premiere Elements | Windows

Отстраняване на проблеми, които се появяват, когато инсталирате Photoshop Elements и Premiere Elements в Windows.

Проблеми при инсталиране

Проблемите при инсталирането могат да бъдат причинени от много фактори, включително несъвместими стартиращи елементи, некоректни данни в системния регистър на Windows и хардуерни несъвместимости. Изпълнете стъпките за отстраняване на неизправности по-долу, за да отстраните много видове проблеми при инсталирането, включително следните:

 • Празен или трептящ диалогов прозорец
 • Замръзнал курсор или екран, син екран, или неочаквано рестартиране.
 • Една от следните грешки:
  • "Тази програма извърши незаконна операция и ще бъде изключена. Ако проблемът продължи да съществува, обърнете се към продавача на програмата.“
  • "Грешка в приложния програмен интерфейс на MS Toolkit API, Bad Arg 3: AddSectionFiles в CopyList."
  • "Няма достатъчно място на диска, който е посочен за инсталирането, докато се декомпресира в [път]."
  • „Не може да се направи инициализиране на инсталационната програма. Възможно е да има грешка в скриптирането."
  • „Инсталационната програма не може да зареди файла на инсталационния скрипт."
  • „Не може да бъде създадена директория в C:\Windows\System. Моля, проверете дали имате разрешение за записване в директорията."
  • „Не е налично Х:\.“ (където "X" е буквата, дадена в Windows на вашето CD-ROM устройство).
  • „Устройството не е готово.“
  • „Грешка при четене на компактдиск."Грешка при четене на устройството X:\“ (където "X" е буквата, дадена в Windows на вашето CD-ROM устройство).
Бележка:

За проблеми, свързани със серийни номера, вижте Открийте своя сериен номер.

Преди да започнете

За да извлечете максимална полза от този документ, следвайте следните инструкции:

 • Изпълнете действията в посочения ред. Следвайте поредността на действията за отстраняване на неизправности, посочена в този документ.
 • Опитайте се да инсталирате след всяко извършено действие от посочените тук. След като завършите дадена задача, опитайте да инсталирате отново, за да видите дали проблемът ви е разрешен. Ако не е така, преминете на следващата стъпка от процедурата по отстраняване на неизправности.
 • Проследявайте резултатите от действията си. Водете си бележки за действията, които извършвате, и резултатите от всяко от тях, включително когато те са грешки или други проблеми. Техническата поддръжка на Adobe използва тази информация, за да ви окаже по-уместна помощ, ако им се обадите.
 • Рестартирайте компютъра след всеки опит за инсталиране или грешка. Винаги рестартирайте компютъра след неуспешно инсталиране или възникване на грешка, за да опресните паметта му. Продължаването на работата без рестартиране на компютъра може да влоши проблема.

Важно: Някои от процедурите в този документ активират диалогов прозорец за контрол на потребителските акаунти, който иска от вас разрешение за продължаване. Прочетете информацията в диалоговия прозорец, за да определите дали искате да продължите. Ако изберете да отмените диалоговия прозорец, не можете да продължите със тази стъпка от процеса за отстраняване на неизправности.

Начални стъпки в отстраняването на неизправности

1. Уверете се, че вашата система отговаря на минималните изисквания.

За да инсталирате Photoshop Elements или Premiere Elements, вашата система трябва да отговаря на системните изисквания или да ги надвишава. За най-актуалната информация относно системните изисквания вижте Технически спецификации на Photoshop Elements или Технически спецификации на Premiere Elements.

За да проверите основната информация за системата, като например скоростта на процесора и колко RAM памет е инсталирана, изберете Старт> Контролен панел> Система.

2. Изтрийте по-рано инсталираните файлове на приложението.

За да изтриете файлове от предишен опит за инсталиране, направете следното:

 1. Преместете всички лични файлове (например снимки, видеоклипове или добавки, създадени от трти лица) от папките Photoshop Elements, Premiere Elements и Elements Organizer и техните подпапки в архивни папки за безопасно съхранение.

 2. В лентата на задачите, щракнете с десния бутон на мишката върху менюто Старт и изберете Контролен панел (Windows 8 / Windows 10) или изберете Старт> Контролен панел (Windows 7 / Vista).

  Бележка:

  Процедурите в този документ са описани на базата на стандартния интерфейс на Windows. Ако интерфейсът Ви е персонализиран, някои процедури може да са различни. Например, достигането до контролния панел от менюто Старт може да бъде Старт> Настройки> Контролен панел вместо Старт> Контролен панел.

 3. (Windows 10 и Windows 8) Ако разглеждате контролния панел по категория, в категорията Програми щракнете върху Деинсталиране на програма . Ако разгледате по икони, щракнете върху Програми и компоненти.

  (Windows 7) Изберете Програми> Програми и компоненти, и щракнете двукратно върху Деинсталиране на програма .

  (Vista) Изберете Програми> Програми и компоненти.

 4. Изберете Adobe Photoshop Elements или Adobe Premiere Elements, и щракнете върху Деинсталиране. Следвайте инструкциите на екрана, за да премахнете приложението.

 5. Когато деинсталирането завърши, затворете контролния панел и се върнете на мястото на твърдия диск, където първоначално е било инсталирано приложението. Изтрийте следните папки (ако инсталиращата програма не ги е изтрила вече): Photoshop Elements или Premiere Elements, както и Elements Organizer. (По подразбиране те се инсталират в папката Program Files/Adobe.)

 6. Ако се появи диалоговият прозорец "Потвърждаване на изтриването на папката", щракнете върхуДа.

 7. Изпразнете Кошчето и рестартирайте компютъра.

3. Проверете компактдиска и CD-ROM устройството.

Наличието на прах или мръсотия върху компактдиска може да възпрепятства инсталирането и да предотвратят разпознаването на диска от CD-ROM устройството. Проверете дали върху компактдиска на Photoshop Elements или Premiere Elements има наличие на мръсотия, прах или пръстови отпечатъци. Внимателно избършете долната страна на диска от центъра навън с мека кърпа без власинки.

Уверете се, че CD-ROM устройството може да чете други компактдискове дискове. Ако не може, проверете кутията или трея на CD-ROM устройството за мръсотия и ги почистете с кърпа без власинки. Ако все още не може да чете други компактдискове, свържете се с производителя на устройството или производителя на компютъра.

Ако дискът ви изглежда повреден, свържете се с доставчика за подмяна. 

4. Инсталирайте Adobe Photoshop Elements или Adobe Premiere Elements от работния плот.

Някои системни компоненти - например драйвери на устройства и антивирусни програми - е възможно да са несъвместими с инсталационната програма. Това може да доведе до непълно или неуспешно инсталиране. За да предотвратите появата на такива несъвместимости, инсталирайте от работния плот.

 1. Копирайте папката на Adobe Photoshop Elements или Adobe Premiere Elements от диска на работния плот.

 2. Отворете папката на Adobe Photoshop Elements или Adobe Premiere Elements на работния плот.

 3. Щракнете два пъти върху файла Setup (или Setup.exe) и следвайте инструкциите на екрана.

  Бележка:

  Някои от тези процедури изискват откриването на скрити файлове и скрити папки или намирането на файлове по техните пълни имена, включително разширенията (например Setup.exe или Sample_filename.ini). По подразбиране Windows Explorer не показва скрити файлове, скрити папки и разпознаваеми разширения на файлови именая.За помощ по този въпрос, вижте Показване на скрити файлове, папки, разширения на файлови имена.

5. Инсталирайте най-актуалните сервизни пакети на Windows и други актуализации.

Средносложни стъпки за отстраняване на неизправности

Ако действията, описани в предходния раздел, не решат проблема, опитайте следните малко по-сложни действия с цел отстраняване на неизправности.

1. Инсталирайте Adobe Photoshop Elements или Adobe Premiere Elements при опростен режим.

Възможно е драйверите на устройства и софтуерните продукти, които се зареждат автоматично при стартирането на Windows, да са несъвместими с инсталиращата програма на Elements и да причинят проблеми при инсталирането. (Софтуерните продукти, които се зареждат автоматично, включват скрийнсейвъри и антивирусни програми.) За да предотвратите конфликти, преинсталирайте Photoshop Elements/Premiere Elements, докато Windows работи в опростен режим. В опростен режим нестандартните драйвери на устройства и софтуерни продукти, които обичайно се зареждат при стартиране, са деактивирани.

За да преинсталирате в опростен режим, направете следното:

 1. Сложете диска на Adobe Photoshop Elements или Adobe Premiere Elements в дисковото устройство.

 2. Копирайте папката на Adobe Photoshop Elements или Adobe Premiere Elements от диска на работния плот.

 3. Изберете Старт, въведете msconfig в текстовото поле за търсене и натиснете Enter. (За Windows 8, щракнете с десния бутон върху бутона Старт и изберете Търсене .)

   

 4. В раздела Startup (Начално зареждане) щракнете върху Деактивиране на всички. (Windows 8 няма опция за деактивиране на всички, трябва да деактивирате всеки елемент поотделно.)

   

 5. В раздела Services (Услуги), изберете Hide All Microsoft Services (Скриване на всички услуги на Microsoft), щракнете върху Disable All (Деактивирайте всички) и след това върху OK .

 6. В диалоговия прозорец System Configuration (Конфигурация на системата) щракнете върху Restart (Рестартиране).

 7. Щракнете два пъти върху файла Setup (или Setup.exe) в папката Photoshop Elements и Adobe Premiere Elements, който сте копирали на работния плот в стъпка 2. След това следвайте инструкциите на екрана.

 8. Изберете Start (Старт), въведете msconfig в текстовото поле за търсене и натиснете Enter.

 9. В раздела General (Общи), изберете Normal startup (Нормално стартиране), щракнете върху OK и рестартирайте компютъра.

  Бележка:

  Ако преинсталирането в опростен режим не помогне, опитайте да инсталирате и да пуснете продукта на друг компютър или на друг твърд диск.

2. Инсталирайте като администратор.

Настройките за сигурност в Windows 7, 8, 10 и Vista понякога пречат на приложенията да записват в защитени файлови локации или ключове в системния регистър. Ако пуснете като администратор инсталиращата програма да работи, тя ще може да заобикали настройките за защита и да записва в защитените зони.

За да инсталирате Adobe Photoshop Elements или Adobe Premiere Elements като администратор, направете следното:

 1. Копирайте папката на Adobe Photoshop Elements и Premiere Elements от диска на работния плот.

 2. Отворете папката на Adobe Photoshop Elements или Adobe Premiere Elements на работния плот.

 3. Щракнете два пъти върху файла Setup (или Setup.exe) и изберете Свойства.

 4. В раздела Съвместимост изберете Стартирай тази програма като администратор.

 5. Щракнете върху OK.

 6. Щракнете два пъти върху файла Setup (или Setup.exe) и следвайте инструкциите на екрана.

3. Инсталирайте в папка, намираща се на най-ниското ниво от твърдия диск.

Създайте папка, намираща се на най-ниското ниво от твърдия диск. Уверете се, че името на папката съдържа осем или по-малко знака (например C:\PSE или C:\PRE) и не включва специални символи, като например "#". Също така се уверете, че пътят до директорията, в която е инсталиран Windows, не съдържа специални знаци.

Създайте папка, намираща се на най-ниското ниво от твърдия диск. Уверете се, че името на папката съдържа осем или по-малко знака (например C:\PSE или C:\PRE) и не включва специални символи, като например "#". Също така се уверете, че пътят до директорията, в която е инсталиран Windows, не съдържа специални знаци.

4. Инсталирайте от нов потребителски акаунт.

Създайте потребителски акаунт, който има същите права като акаунта, който използвахте, когато е възникна проблемът. Ако проблемът не се повтори, възможно е първоначалният потребителски акаунт да е повреден. Вижте Създаване на нов потребител или се свържете с вашия системен администратор, за да получите инструкции относно създаването на потребителски акаунт.

5. Забранете User Account Control (Управление на потребителски акаунти).

6. Актуализирайте драйвера на видеокартата

Много от производителите на видеокарти често актуализират своите софтуерни драйвери. Ако не сте актуализирали наскоро драйвера на видеокартата, свържете се с производителя на видеокартата, за да получите актуализиран драйвер, или изтеглете драйвера от уебсайта на производителя. (За да определите производителя на видеокарта, вижте свойствата на картата в Device Manager (Диспечер на устройства).) Често можете да определите дали драйверът на видеокартата е вече неактуален, като промените дълбочината на цветa и разделителната способност на видеокартата. Можете също така да определите дали драйверът е станал неактуален като изключите хардуерното ускорение на графиката.

 • За да промените дълбочината и резолюцията на цветовете, използвани за Photoshop Elements и Adobe Premiere Elements, вж. Промяна на дълбочината и разделителната способност на цветовете за Windows 8 или Windows 7 и Vista .Photoshop Elements и Premiere Elements изискват разделителна способност на екрана от поне 1024 x 768.
 • За да деактивирате графичното хардуерно ускорение, вижте Изключване на графичното хардуерно ускорение в поддръжката на Microsoft Windows. Тази функция може да не е налична в Windows 7, 8 и 10 в зависимост от това каква видеокарта имате.

7. Проверете дали драйверите на устройства са съвместими с Windows.

Ако актуализирането на драйвера на видеокартата не разреши проблема, проверете дали всички други драйвери на устройства са съвместими с вашата версия на Windows (Windows 8 или Windows 7 и Vista ). Драйверите на устройства са софтуерни файлове, които позволяват на Windows да комуникира с устройства като скенери, мишки и клавиатури. Свържете се с производителя на устройството, за да се уверите, че използвате най-новия драйвер за него.

8.Деактивирайте Windows Aero.

Вижте Деактивиране на Windows Aero (Windows 7 и Vista) за повече информация.

9. Оптимизирайте обработката на временните файлове.

Windows и различните приложения съхраняват работни данни във временни (.tmp) файлове, които създават на твърдия диск. Наличието на прекалено голямо количество временни файлове или на твърде остарели такива може да повлияе негативно на ефективността.

За повече информация относно изтриването на временни файлове, като използвате помощната програма Disk Cleanup (Почистване на диск), вижте Windows 10,  Windows 8 или Windows 7 и Vista.

10. Задайте размера на файла за виртуална памет да е този, сложен по подразбиране.

Windows 10 или 8

За Windows 10 и 8, вижте Промяна на размера на виртуалната памет и използвайте следните настройки:

Първоначален размер: Въведете стойност, равна на 1,5 пъти размера на инсталираната RAM памет на компютъра.

Максимален размер: Въведете стойност два пъти по-голяма от първоначалната, посочена по-горе.

Windows 7 или Vista

11. Поправете и дефрагментирайте твърдите дискове.

Оптимизирайте вашите твърди дискове, като ги поправите и дефрагментирате: Windows 10 и Windows 8 или Windows 7 и Vista.

12. Сканирайте системата за вируси.

Използвайте актуализиран антивирусен софтуер (например Symantec Norton Antivirus или McAfee Virus Scan), за да проверите дали в системата има вируси. Вирусните инфекции могат да повредят софтуера и да причинят грешки при инсталирането. За повече информация вижте документацията на антивирусния софтуер.

Отстраняване на по-сложни неизправности

Влезте посредством вградения администраторски акаунт.

Лого на Adobe

Влезте във вашия акаунт