Научете как да инсталирате, активирате и използвате приложения на Creative Cloud на нов компютър или устройство.

За да инсталирате приложенията на Creative Cloud на нов компютър, изпълнете следните стъпки:

 1.  в уебсайта на Creative Cloud.

 2. Щракнете върху Изтегляне до приложението за настолен компютър на Creative Cloud. Приложението ви започва да се изтегля.

  Изтеглете приложението за настолен компютър на Creative Cloud
  Изтеглете приложението за настолен компютър на Creative Cloud
 3. Щракнете двукратно върху изтегления файл, за да стартирате инсталационната програма.

  За macOS: Името на изтегления файл е Creative_Cloud_Installer.dmg

  За Windows: Името на изтегления файл е Creative_Cloud_Set-Up.exe.

 4. След като се отвори инсталационният прозорец, влезте във вашия акаунт в Adobe.

   Можете да активирате (влезете във) вашия индивидуален абонамент за Creative Cloud на до два компютъра в даден момент. Ако вече сте влезли в два други компютъра, ще бъдете подканени да излезете от всеки един от тях.

Инсталирането започва. Веднъж инсталирано, приложението за настолен компютър на Creative Cloud се стартира автоматично. 

Вече можете да използвате приложения на Creative Cloud на новия компютър. 

Бележка:

Можете да инсталирате нови приложения директно от приложението за настолен компютър на Creative Cloud. За да инсталирате нови приложения, щракнете върху Инсталиране за приложенията, които искате да изтеглите. 

Често задавани въпроси

Вашият индивидуален лиценз за Creative Cloud ви позволява да инсталирате приложенията си на повече от един компютър, да активирате (влезете в) приложенията на два компютъра, но в даден момент можете да ги използвате само на един от компютрите. За повече информация вижте На колко компютъра мога да използвам абонамента си за Creative Cloud?

Вашият индивидуален лиценз за Document Cloud ви позволява да инсталирате приложенията си на повече от един компютър, да активирате (влезете в) приложенията на два компютъра, но в даден момент можете да ги използвате само на един от компютрите. За повече информация вижте Как да инсталирам Acrobat DC на нов компютър?

Можете да инсталирате и активирате продуктите Elements на два компютъра в даден момент. Ако имате достъп до стария си компютър, деактивирайте приложението, като изберете Помощ> Деактивиране или Помощ > Отписване, за да премахнете активирането от стария компютър. Ако нямате достъп до стария си компютър, свържете се с нас.

В този случай можете също да излезете, като използвате страницата си Акаунти в Adobe.

Ако получите грешка в Creative Cloud „Достигнат активационен лимит“ или „Неуспешно влизане“, вижте Грешка в Creative Cloud „Достигнат активационен лимит“ или „Неуспешно влизане“.

Този материал е лицензиран под лиценз Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  Публикациите в Twitter™ и Facebook не попадат под клаузите на Creative Commons.

Правни бележки   |   Правила за онлайн поверителност