Вашият индивидуален лиценз за Creative Cloud ви позволява да инсталирате приложенията си на повече от един компютър, да активирате (влезете в) приложенията на два компютъра, но в даден момент можете да ги използвате само на един от компютрите.
Creative Cloud – брой компютри
Инсталиране: на един или повече компютри и устройства. Активиране: на до два компютъра или устройства. Използване: на един компютър или устройство в даден момент

Инсталиране

Можете да инсталирате приложения на Creative Cloud на множество компютри, независимо от операционната система.

Активиране

Можете да активирате Creative Cloud на до два компютъра. 

Използване

Можете да използвате софтуера само на един компютър в даден момент. 

За повече информация вижте условията за използване

Инсталиране на приложения на нов компютър

За информация относно инсталирането и използването на приложения на Creative Cloud на нов компютър вижте „Инсталиране на Creative Cloud на нов компютър“.

Активиране на приложения на друг компютър

Можете да активирате вашия индивидуален абонамент за Creative Cloud на до два компютъра в даден момент. За да научитекак,вижте следното:

Активиране на приложения, ако вече са активирани на два компютъра

Ако вече сте активирали индивидуалния абонамент за Creative Cloud на два компютъра, първо трябва да го деактивирате на една от системите.

  1. Излезте от системата, за да деактивирате Creative Cloud на един от двата компютъра.
  2. Влезте в системата, за да активирате Creative Cloud на новия компютър.

За да научите как, вижте „Активиране и деактивиране на приложения на Adobe Creative Cloud“.

Деактивиране на приложения, ако компютърът не е достъпен

Ако нямате достъп до предишния компютър, можете да го деактивирате от страницата си с акаунти. За да научите как, вижте „Деактивиране от Adobe.com“ в „Активиране и деактивиране на приложения на Adobe Creative Cloud“.