Тук са описани някои от често срещаните грешки и проблеми при активирането на Creative Cloud, както и как да ги коригирате.

Внимание:

Този документ описва кодове за грешки при активиране на Creative Cloud 2018 и предишни версии.

За приложения на Creative Cloud 2019, вижте Грешки при лицензиране | Creative Cloud 2019

Код на грешка Съобщение за грешка или проблем Решение
Неприложимо „Достигнат е лимитът за активиране
за [продукт]. Този сериен номер е вече активиран на 2 компютъра.“
 
ИЛИ
 
„Превишен максимален брой
активирания“
Вижте грешка „Достигнат е лимитът за активиране“ или „Неуспешно влизане“.
Неприложимо „Не мога да вляза в Creative Cloud или да стартирам приложението на Creative Cloud.“

Уверете се, че сте свързани с Интернет и опитайте отново.

Ако получите съобщение за грешка, намерете грешката и препоръчваното решение за нея в тази таблица.

Ако получената грешка не е посочена тук, се свържете с нас.

Неприложимо „Опитвам се да стартирам приложение на Creative Cloud, но постоянно получавам подкани да въведа сериен номер. Мислех, че не ми е необходим сериен номер за Creative Cloud.” Не е необходимо да въвеждате сериен номер. Вижте Отстраняване на проблеми, когато приложенията на Creative Cloud искат сериен номер.
Неприложимо

„Не можем да активираме [продукт]. Необходимо е активиране на продукта, за да може да се използва.”

ИЛИ

„Моля, свържете се с интернет и опитайте отново.”

ИЛИ

„Или вашият компютър е офлайн, или часовникът на вашия компютър е сверен неправилно, което води до грешка при свързване. Изисква се връзка с интернет. Моля, свържете се с интернет или сверете часовника си и опитайте отново.”

Първо се уверете, че сте свързани с Интернет и че датата и часът на вашия компютър са точни. Ако това не разреши проблема, вижте Отстраняване на неизправности с връзката за инструкции как да нулирате вашия файл с хостове.
Неприложимо

„Невалиден сериен номер"

ИЛИ

„Серийният номер, който въведохте, е анулиран“

ИЛИ

„Серийният номер, който въведохте, е невалиден“

Ако получите това съобщение за грешка при опит да инсталирате Creative Suite 6, това е защото серийният номер, който използвате, е невалиден и е бил блокиран от Adobe. Adobe блокира серийни номера, които не са били издадени от Adobe, или са били издадени от неупълномощени продавачи или от фалшив софтуер с цел измама. Възможно е да разберете, че серийният номер е бил блокиран, едва когато се опитате да инсталирате или преинсталирате софтуера. За повече информация вижте Оригинален Adobe софтуер
12001
12002
12004
12004
12005
„ГРЕШКА_ИНТЕРНЕТ_<...>” Не е открита връзка с интернет. Причините за това може да са изтекли периоди от време за връзка поради настройките на защитната стена, както и неуспешно разпознаване на име на хост поради настройките за прокси сървър. Проверете вашите настройки на защитната стена или прокси сървъра и опитайте отново. Вижте Отстраняване на грешки със свързването за повече информация.
194:01 „Опит за деактивиране на неактивиран компютър” Опитвате се да деактивирате приложението, но все още не сте го активирали. Вижте Активирайте и деактивирайте приложенията на Creative Cloud.
194:110 „Активирането не успя” Вече сте започнали процеса „Деактивиране на всички“ през последните 72 часа. Можете да опитате процеса отново в края на периода от 72 часа. Можете и да се свържете с нас. Пригответе вашия Adobe ID.
194:112 „Излязъл от синхронизация часовник на клиента” Часът по часовника на компютъра е неправилен. Сверете часовника на компютъра по правилните дата и час.
208:1
208:2
208:3
„Error_NetworkFailure” Не е открита връзка с интернет. Причините за това може да са изтекли периоди от време за връзка поради настройките на защитната стена, както и неуспешно разпознаване на име на хост поради настройките за прокси сървър. Проверете вашите настройки на защитната стена или прокси сървъра и опитайте отново. Вижте Отстраняване на грешки със свързването за повече информация.
213:5
213:10
Неприложимо Тези грешки се дължат на папка SLStore само за четене. Вижте Грешка при конфигуриране на Adobe Creative Cloud.

Все още имате проблем? Не виждате съобщение за вашата грешка?

Ако все още имате проблем или не виждате в горната таблица съобщение за грешка, което се отнася конкретно за вашия проблем, моля, свържете се с нас.

Този материал е лицензиран под лиценз Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  Публикациите в Twitter™ и Facebook не попадат под клаузите на Creative Commons.

Правни бележки   |   Правила за онлайн поверителност