Бързо възлагане на лицензи за екипи

Възлагайте лицензи бързо с помощта на работния процес за бързо възлагане.

Работният процес за бързо възлагане опростява вашата основна администраторска задача за възлагане на лицензи на потребители от Admin Console, след като вашата организация закупи продукти на Adobe. Работният процес е интуитивен и оптимизира работата при възлагане на лицензи за екипи от всякакъв размер.

Възлагане на потребители

Бележка:

Работният процес за бързо възлагане се появява в Admin Console, ако във вашата организация да има невъзложени лицензи.

Възлагане на лицензи

Работният процес за бързо възлагане е направляван и самостоятелно откриваем работен процес. В зависимост от размера на екипа ви и броя на закупените лицензи и продукти, ето кратък преглед на вашето изживяване.

 

Малък екип (един лиценз)

Екип от среден размер (2 – 10 лиценза)

Голям екип (повече от 10 лиценза)

Процедура

 1. Влезте в Admin Console и щракнете върху Възлагане сега.
 2. Изберете самостоятелно възлагане или възлагане на друг потребител и потвърдете.
 • Възлагане на себе си: лицензът се възлага автоматично на вас. Получавате и имейл за потвърждение.
 • Възлагане на друг потребител: посочете ID на потребителя и потвърдете. Потребителят получава имейл за потвърждение. Научете повече...

 1. Влезте в Admin Console и щракнете върху Възлагане сега.
 2. Посочете ID на потребителя и продуктите и потвърдете.
 • Показва се страницата за общ преглед. 
 • Възложените потребители получават имейл за потвърждение. Научете повече...

 1. Влезте в Admin Console и щракнете върху Възлагане сега.
 2. Качете CSV с подробности за потребителите и потвърдете.
 3. Показва се страницата за общ преглед. Възложените потребители получават имейл за потвърждение. Научете повече...

Решете по-късно/частично възлагане

Ако отхвърлите бързото възлагане или възлагате лицензи частично, диалогов прозорец ви уведомява, че имате невъзложени лицензи. Показва се разделът за общ преглед. 

Ако отхвърлите бързото възлагане или възлагате лицензи частично, диалогов прозорец ви уведомява, че имате невъзложени лицензи. Показва се разделът за общ преглед. 

Ако отхвърлите бързото възлагане или възлагате лицензи частично, диалогов прозорец ви уведомява, че имате невъзложени лицензи. Показва се разделът за общ преглед. 

Adobe препоръчва

 

Ако имате повече от 10 лиценза за възлагане, използвайте CSV файла за възлагане на лицензи. 

 Използвайте CSV файла за възлагане на лицензи. 

Екипите, които имат право на един лиценз, се квалифицират като малки екипи. Като администратор можете да възложите лиценза на себе си или на друг потребител.

 1. Влезте в Admin Console и щракнете върху Възлагане сега.

 2. Изберете едно от следните неща:

  • Възложете лиценза на себе си.
  • Възложете лиценза на друг потребител.
  Възлагане на лиценз

 3. Ако изберете да възложите лиценза на себе си в стъпка 2, той се възлага автоматично. Получавате и имейл за потвърждение. Ако решите да възложите лиценза на друг потребител, посочете ID на потребителя и потвърдете. Потребителят получава имейл за потвърждение.

Средноголемите екипи могат да разполагат с до 20 лиценза за един или повече продукти.   

 1. Влезте в Admin Console и щракнете върху Възлагане сега.

 2. Посочете ID на получателите и щракнете върху Потвърждаване.

  Ако искате да възложите лицензи на няколко продукта, щракнете върху + и изберете продуктите.   

  Добавяне на няколко продукта

 3. Щракнете върху Потвърждаване. Лицензите се възлагат на потребителите и посочените от вас продукти и се изпраща имейл за потвърждение на техните имейл адреси. Показва се разделът Общ преглед с възложените лицензи.

Ако вашият екип разполага с повече от 20 лиценза за един или повече продукти, той се квалифицира като голям екип. Използвайте CSV метод за групово възлагане на лицензи.

Въпреки това, ако имате конкретна нужда, можете да възлагате потребители поотделно. Щракнете върху Добавяне на отделни потребители, посочете отделни потребители и добавете един или повече желани продукти.

Добавяне на отделни потребители

Възлагане на лицензи с помощта на CSV файл

Ако сте голям или средноголям екип с десет или повече лиценза, Adobe препоръчва да възлагате лицензи групово. Качете CSV файл, съдържащ подробности за потребителите и продуктите, които трябва да бъдат възложени.

Ако сте голям екип, ще видите следния екран веднага след като влезете в Admin Console и стартирате бързо възлагане. Ако сте средноголям екип, щракнете върху Добавяне на потребители чрез CSV в екрана за възлагане на потребители, за да стигнете до този екран.

Добавяне на потребители чрез CSV

Плъзнете CSV файла или разгледайте в компютъра си и качете CSV файла, след което щракнете върху Потвърждаване.

CSV файлът се качва и разделът Общ преглед се показва с подробности за възложени лицензи.

Следващи стъпки

След като вече сте възложили лицензи, продължете и изпълнете допълнителните задачи, които може да са необходими.

Разполагане на приложения

Ако вашите потребители имат администраторски привилегии, всичко е готово. Потребителите могат да изтеглят и инсталират приложения от уеб страницата на Creative Cloud.

Ако искате повече контрол, създавайте пакети, като използвате Admin Console за разполагане на приложения за потребителите. За повече информация вижте Разполагане на приложения и актуализации.

Добавяне на вторични администратори

Полезно е да имате още един системен администратор, в случай че възникнат проблеми на ниво акаунт и не сте на разположение да реагирате. За да избегнете потенциални прекъсвания във вашата услуга, препоръчваме да добавите един или повече администратори. За повече информация вижте Добавяне на администратор.

Управление на потребители

Създавайте, търсете, актуализирайте и премахвайте потребители във вашата организация, така че да имате контрол върху това кой може да използва приложенията и услугите на Adobe. За повече информация вижте Потребители на Adobe Admin Console.

Управление на акаунта ви за екипи

 Adobe

Получете помощ по-бързо и по-лесно

Нов потребител?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Конференцията, посветена на креативността

14 – 16 октомври, Маями Бийч и онлайн

Adobe MAX

Конференцията, посветена на креативността

14 – 16 октомври, Маями Бийч и онлайн

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Конференцията, посветена на креативността

14 – 16 октомври, Маями Бийч и онлайн

Adobe MAX

Конференцията, посветена на креативността

14 – 16 октомври, Маями Бийч и онлайн