Ако ви е била начислена по-висока сума от очакваната, проверете следните възможни причини:

Вашето членство беше ли подновено наскоро?

По-високата начислена сума би могла да се дължи на това, че промоционалната цена за членството е приключила и след обновяването ви е начислена редовната цена. 

Абонирали ли сте се за пробна версия на продукт или услуга на Adobe?

Безплатните пробни версии на някои продукти и услуги на Adobe, като Photoshop, Illustrator или Adobe Stock автоматично се преобразуват в платена версия след края на пробния период. За да видите продуктите и услугите, за които сте се абонирали, вижте страницата Планове и продукти.

Да сте купували случайно изображение от Adobe Stock Premium?

Ако имате членство в Adobe Stock, можете да изтегляте стандартни изображения според условията на абонамента си. Всички изображения Premium, които купувате, се таксуват отделно. Проверете историята на поръчките в страницата Планове и продукти, за да видите дали сте купували някакви изображения Premium от Adobe Stock.

Купували ли сте допълнителни изображения от Stock (извън месечния си план)?

Ако имате членство в Adobe Stock, може да ви бъде начислена такса, ако сте купили изображения извън месечния си квотен план.

Цената на членството за вашия регион увеличила ли се е неотдавна?

Ако цената на членството за вашия регион наскоро се е променила, актуализираните такси се отразяват в сметката ви. Вие би трябвало да получите имейл съобщение от Adobe преди всяка промяна в цената. Можете също така да проверите цената на членството във вашата страница Планове и продукти.

Този материал е лицензиран под лиценз Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  Публикациите в Twitter™ и Facebook не попадат под клаузите на Creative Commons.

Правни бележки   |   Правила за онлайн поверителност