Отстраняване на неизправности и помощ

Получете помощ за инсталиране на ColdFusion. Изтегляне на продукта от страницата Файлове за изтегляне на ColdFusion.

ColdFusion Express е нова възможност за разполагане на ColdFusion (издание 2018 г.). Тя позволява бързо да създавате реализация на ColdFusion за разработка, без да правите пълна инсталация. Вижте Инсталиране на ColdFusion Express.

В края на 30-дневния пробен период пробното издание на ColdFusion автоматично става издание за разработчици – безплатен, пълнофункционален сървър само за разработчици. Ако искате да изграждате и разполагате приложения, купете или стандартно издание на ColdFusion, или издание за организации. Научете повече за различните издания на ColdFusion и възможностите за закупуване.

Проведете обучение в някои тестове с основна информация за отстраняване на проблеми, което ще ви помогне да разрешавате проблеми.

Научете как да използвате ColdFusion Administrator, за да регулирате настройките и услугите, променяте паролите, както и други администраторски задачи.

ColdFusion Builder е интегрирана развойна среда (IDE), която ви позволява да разработвате и разполагате мобилни приложения. Научете повече в ЧЗВ за ColdFusion Builder.

Получете помощ за етикетите, функциите, запазените променливи и много други неща в CFML от ръководството за потребителите на CFML. Можете също така да намерите информация в това ръководство за програмния език CFML.

Вземете пълен списък на етикетите и функциите на CFML.

Получете информация за параметрите и използването на функциите serializeJSON и deserializeJSON.

Намерете най-новите актуализации на ColdFusion (издание 2016 г.) заедно с информация за това какво включва всяка актуализация и дата на издаване. За други актуализации вижте страницата Актуализации на ColdFusion.

Научете как да деинсталирате последната актуализация, ако се натъкнете на проблеми.

Свързани приложения и услуги