Загуба на данни с Team Projects (бета-версия)

Каква е причината за докладвания проблем?

На 14 ноември бяха изтрити данните на предпусковата и бета-версията на Team Projects, които са по-стари от 40 дни.  

Аз използвам Team Projects (бета-версия). Мога ли да загубя данни?

Данни на Team Projects, които не са редактирани или модифицирани в клиентско приложение (Premiere Pro или After Effects) след 7 октомври 2017 г., вече не могат да съдържат поредици, история на Team Projects или друга информация за проекти. 

Това засяга ли проекти на Team Projects, създадени в Team Projects 1.0?

Това не засяга проектите, създадени в Team Projects 1.0.

Кои региони са засегнати?

Много от проектите на Team Projects, създадени по време на бета-периода, могат да бъдат засегнати. Засегнатите региони включват Азиатско-тихоокеанския регион, Европейския съюз и Северна Америка.

Има ли обходен път за решаване на този проблем?

Тъй като Team Projects съхранява копие на вашия проект на вашия компютър, в повечето случаи трябва да можете да възстановите загубените данни и да ги синхронизирате с Team Projects.

Какви стъпки трябва да предприема, за да възстановя моите изгубени данни?

Стартирайте инструмента за възстановяване на данни в Team Projects, като изпълните посочените по-долу стъпки за възстановяване на загубените си данни.

 

 

Стъпки за възстановяване на изгубени данни

 1. Включете компютъра, който е бил използван за достъп до Team Project.  

 2. Влезте в програмата, като използвате същия потребителски профил, който сте използвали когато сте се свързали с Team Project.

  Бележка:

  Ако няколко потребители на Creative Cloud (CC) са влизали чрез същия акаунт в операционната система, инструментът за възстановяване ще възстанови всички проекти на Team Projects и също така ще премахне информацията за идентификация на потребителите на Creative Cloud (CC). Ако различни потребители на операционната система са използвали една и съща машина, инструментът за възстановяване трябва да се изпълнява за всеки акаунт в операционната система.

 3. Изтеглете и стартирайте инструмента за възстановяване на компютъра си.

 4. За Windows:

  1. Изтеглете инструмента за възстановяване.
  2. Разархивирайте архива.
  3. Изберете папката TeamProjectsRecovery и щракнете два пъти върху TeamProjectsRecovery.exe.
 5. За macOS: 

  1. Изтеглете инструмента за възстановяване
  2. Разархивирайте архива.
  3. Изберете папката TeamProjectsRecovery и щракнете два пъти върху Изпълни възстановяване на Team Projects.
  За Windows За macOS
  Изтегляне (2,42 МБ) Изтегляне (12,5 МБ)
 6. Отваряте файловете на Team Project с помощта на Premiere Pro или After Effects (като използвате същата версия).

 7. Ще ви отнеме известно време, докато този проект на Team Project напълно се синхронизира с Team Project Service. Вече можете да споделите промените и да поканите други сътрудници.

Бележка:

Възстановеният проект на Team Project съдържа само последното запазено състояние на проекта, което е записано на локалния компютър, и само за потребителя, който е бил влязъл в този момент. Не се възстановява по-рано споделената история на Team Project или други несподелени промени, направени от други потребители. Текущият потребител притежава възстановения проект на Team Project. Поканете отново всички сътрудници, които са работили по проекта. 

Този материал е лицензиран под лиценз Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  Публикациите в Twitter™ и Facebook не попадат под клаузите на Creative Commons.

Правни бележки   |   Правила за онлайн поверителност