Не можете да прекратите Premiere Pro и After Effects на macOS 10.12.6

Проблем

Premiere Pro и After Effects не се прекратяват на macOS 10.12.6.

Описание

В някои случаи, когато затворите After Effects и Premiere Pro, приложението не се прекратява на macOS 10.12.6. 

Показва се грешка с въртящо колело.

Решение на проблема

За да разрешите този проблем, превключете към рендиране на Software Only и затворете приложението. Ако процесът на приложението не се прекратява, трябва принудително да го прекратите.

Този материал е лицензиран под лиценз Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  Публикациите в Twitter™ и Facebook не попадат под клаузите на Creative Commons.

Правни бележки   |   Правила за онлайн поверителност