Team Projects – Възстановяване на архивирани файлове / Често задавани въпроси
Този документ има за цел да отговори на някои въпроси, свързани с възстановяването на файлове на Team Projects, създадени с пробната бета-версия.

Кратко изложение

На 16 ноември бяха изтрити данните на предпусковата и бета-версията на Team Projects, които са по-стари от 40 дни. Проектите на Team Projects, които не са редактирани или модифицирани в клиентско приложение (Premiere Pro или After Effects) след 7 октомври 2017 г., вече не могат да съдържат поредици, история на Team Projects или друга информация за проекти. Това не засяга проектите, създадени в Team Projects 1.0. Team Projects съхранява копие на вашия проект на вашия компютър, в повечето случаи трябва да можете да възстановите загубените данни и да ги синхронизирате с Team Projects. 

Често задавани въпроси

По време на рутинна профилактика за почистване на нашите сървъри, файловете, съхранявани в бета-версията на Team Projects, които са създадени преди 40 или повече дни, бяха изтрити по погрешка. Проектите, създадени в Team Project 1.0, не бяха засегнати.

Засегнатите проекти или не се отварят, или ако се отворят, няма да се синхронизират със сървъра. Засегнатите проекти може също така да имат липсващи последователности или история на версиите.

 1. Включете компютъра, който е бил използван за достъп до Team Project. 

 2. Влезте в програмата, като използвате същия потребителски профил, който сте използвали когато сте се свързали с Team Project.

  Бележка:

  Ако няколко потребители на Creative Cloud (CC) са влизали чрез същия акаунт в операционната система, инструментът за възстановяване ще възстанови всички проекти на Team Projects и също така ще премахне информацията за идентификация на потребителите на Creative Cloud (CC). Ако различни потребители на операционната система са използвали една и съща машина, инструментът за възстановяване трябва да се изпълни за всеки акаунт в операционната система.

 3. За Windows:

  1. Изтеглете инструмента за възстановяване.
  2. Разархивирайте архива.
  3. Изберете папката TeamProjectsRecovery и щракнете два пъти върху TeamProjectsRecovery.exe.
 4. За macOS: 

  1. Изтеглете инструмента за възстановяване.
  2. Разархивирайте архива.
  3. Изберете папката TeamProjectsRecovery и щракнете два пъти върху Изпълни възстановяване на Team Projects.
  Windows macOS
  Изтегляне (2,42 МБ) Изтегляне (12,5 МБ)
 5. Отваряйте файловете на Team Project с помощта на Premiere Pro или After Effects (като използвате същата версия).

 6. Ще ви отнеме известно време, докато този проект на Team Project напълно се синхронизира с Team Project Service. След като бъде синхронизиран, можете да споделите промените и да поканите други сътрудници.

  Бележка:

  Възстановеният проект на Team Project съдържа само последното записано състояние на проекта на локалния компютър, и само за потребителя, който е бил влязъл в този момент. Не се възстановява по-рано споделената история на Team Project или други несподелени промени, направени от други сътрудници. Текущият потребител притежава възстановения проект на Team Project. Поканете отново всички сътрудници, които са работили по проекта. 

Не.

Основните данни за проекта трябва да са налични. Историята на версиите обаче няма да бъде налице. Трябва да поканите отново сътрудниците на проекта, след като файловете успешно бъдат синхронизирани. 

Team Projects е настроен да се синхронизира с локален компютър, а не с локален сървър. Ако това не е така, свържете се със системния администратор.

Това зависи от начина на настройване на лабораторните компютри.

 • Ако лабораторните компютри съхраняват само локални данни за определен период от време, свържете се с администратора на лабораторията и опитайте да следвате горепосочения процес. 
 • Ако имате външно устройство за съхранение, където съхранявате всичките си лабораторни файлове, изпълнете стъпки 1-6, споменати по-горе, за да възстановите файловете. 
 • Ако лабораторията автоматично изтрива файлове от компютъра, а това е единственото локално копие на данните ви, за съжаление данните ви са загубени.

За да разберете най-добрите практики за архивиране и възстановяване на файлове на Team Projects, вижте Архивиране, възстановяване или изтриване на проекти на Team Projects.