Chyba: špatný parametr při odstraňování stránek v aplikaci Acrobat

Chyba: Nesprávný parametr při odstraňování stránek z dokumentu PDF

Při pokusu o odstranění stránky z dokumentu PDF se zobrazí chybová zpráva „Nesprávný parametr“. Stejná chybová zpráva se může zobrazit také při pokusu o vložení nebo přidání stránky do dokumentu PDF.

K chybě „Nesprávný parametr“ dojde v případě, že aplikace Acrobat zjistí nějaký problém se základní strukturou značek v souboru PDF. Vyzkoušejte následující řešení.

Řešení 1: Sloučení příslušného dokumentu PDF s jiným dokumentem PDF

 1. Spusťte aplikaci Acrobat a vyberte možnost Soubor > Vytvořit > Kombinovat soubory do jednoho PDF

 2. Klikněte na nabídku Přidat soubory a vyberte příkaz Přidat soubory.

 3. Najděte a vyberte soubor, pro který se chybová zpráva „Nesprávný parametr“ zobrazuje, a potom klikněte na tlačítko Otevřít.

 4. Klikněte na nabídku Přidat soubory a vyberte příkaz Přidat soubory.

 5. Najděte a vyberte jiný soubor PDF (nejlépe jednostránkový prázdný soubor PDF) a potom klikněte na tlačítko Otevřít.

 6. Klikněte na možnost Zkombinovat nebo Zkombinovat soubory. Vybrané soubory budou sloučeny do jednoho souboru PDF a tento soubor (Binder1.pdf) se otevře v aplikaci Acrobat.

 7. Uložte soubor. Vyberte všechny stránky přidané do souboru PDF pomocí operace Zkombinovat soubory (stránky jiného souboru PDF vybraného při slučování souborů). Vybrané stránky odstraňte:

  • V aplikaci Acrobat/2017 vyberte možnost Zobrazit > Nástroje > Uspořádat stránky > Otevřít. Vyberte stránky, které chcete odstranit, a potom klikněte na ikonu Odstranit nebo stiskněte klávesu Delete.
  • V aplikaci Acrobat XI vyberte možnost Zobrazit > Nástroje > Stránky. Vyberte stránky, které chcete odstranit, a potom v pravém podokně klikněte na možnost Odstranit nebo stiskněte klávesu Delete.
 8. Uložte soubor znovu. Chcete-li zjistit, jestli k chybě dochází i nadále, zkuste ze souboru PDF odstranit nějakou stránku.

Řešení 2: Export dokumentu PDF do souboru jazyka PostScript a jeho následný převod do formátu PDF pomocí aplikace Distiller

Toto řešení funguje dobře u dokumentů PDF bez interaktivních prvků, jako jsou multimédia nebo formulářová pole.

U dokumentů s interaktivními prvky toto řešení nepoužívejte. Tyto prvky totiž nemusí po exportu souboru PDF do formátu PostScript a následném převodu zpět do formátu PDF fungovat správně.

 1. Otevřete PDF v aplikaci Acrobat.

 2. Vyberte možnost SouborExportovat do > PostScript.

 3. V dialogovém okně Uložit jako PDF zadejte jiný název souboru a potom klikněte na tlačítko Uložit.

 4. Ve složce, do které jste uložili soubor jazyka PostScript, klikněte pravým tlačítkem myši na tento soubor a vyberte příkaz Otevřít v aplikaci Adobe Acrobat Distiller.

  Aplikace Acrobat Distiller převede soubor jazyka PostScript na soubor PDF. Daný soubor PDF bude uložen do stejné složky.

 5. Chcete-li zjistit, jestli k chybě dochází i nadále, otevřete soubor PDF v aplikaci Acrobat a zkuste odstranit, vložit nebo přidat nějakou stránku.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?