Chyba: Číslo je mimo rozsah při zobrazení dokumentu PDF nebo odstranění stránek z dokumentu PDF

Chyba: Číslo je mimo rozsah

Při pokusu o zobrazení dokumentu PDF nebo odstranění stránky z dokumentu PDF se zobrazí chybová zpráva „Číslo je mimo rozsah“. Stejná chybová zpráva se může zobrazit, když se s dokumentem PDF pokusíte provést jiné akce, například ho spojíte s jiným dokumentem PDF nebo vložíte novou stránku.

Řešení: Exportujte dokument PDF do souboru jazyka PostScript a potom jej pomocí aplikace Distiller převeďte do formátu PDF

K chybě „Číslo je mimo rozsah“ dojde v případě, že aplikace Acrobat zjistí nějaký problém se základní strukturou souboru PDF. Nejlepším řešením je získání nového dokumentu PDF od vlastníka. Pokud se vám to nepodaří, pokuste se problém vyřešit provedením následujících kroků.

Poznámka:

Toto řešení funguje dobře u dokumentů PDF bez interaktivních prvků, jako jsou multimédia nebo formulářová pole.

U dokumentů PDF s interaktivními prvky toto řešení nepoužívejte. Tyto prvky totiž nemusí po exportu souboru PDF do formátu PostScript a následném opětovném převodu souboru jazyka PostScript do formátu PDF fungovat správně.

  1. Otevřete PDF v aplikaci Acrobat.

  2. Vyberte možnost SouborExportovat do > PostScript.

  3. V dialogovém okně Uložit jako PDF zadejte jiný název souboru a potom klikněte na tlačítko Uložit.

  4. Přejděte ke složce, do které jste uložili soubor jazyka PostScript. Klikněte pravým tlačítkem myši na tento soubor a vyberte možnost Otevřít v aplikaci Adobe Acrobat Distiller.

    Aplikace Acrobat Distiller převede soubor jazyka PostScritp na soubor PDF. Daný soubor PDF bude uložen do stejné složky.

  5. Otevřete soubor PDF v aplikaci Acrobat. Nyní se pokuste zobrazit stránky nebo odstranit, vložit či přidat stránku v dokumentu PDF.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.