Naučte se otočit, přesunout, odstranit, extrahovat nebo přečíslovat stránky v souboru PDF.

Chcete-li manipulovat stránkami v dokumentu PDF, tak se nejprve ujistěte, že máte oprávnění k úpravám PDF. Kontrolu provedete vybráním možnosti Soubor > Vlastnosti a kliknutím na kartu Zabezpečení. Oprávnění se zobrazí v části Přehled omezení dokumentu.

Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pro Acrobat DC. Používáte-li aplikaci Acrobat XI, najdete další informace v nápovědě pro aplikaci Acrobat XI.

Postup otáčení stránek v souboru PDF

Můžete natočit všechny stránky nebo vybrané stránky v dokumentu. Otáčení se provádí po krocích 90°. Stránky můžete otáčet pomocí nástrojů pro otáčení na panelu Miniatury stránek nebo pomocí dále popsané možnosti Otočit.

 1. Otevřete dokument PDF v aplikaci Acrobat DC, vyberte nabídku Nástroje > Uspořádat stránky nebo vyberte možnost Uspořádat stránky z pravého podokna.

  Na sekundárním panelu nástrojů se zobrazí sada nástrojů uspořádání stránek.

  Zvolte Nástroje, Uspořádat stránky
  Sada nástrojů uspořádání stránek na sekundárním panelu nástrojů.
 2. Na sekundárním panelu nástrojů zadejte rozsah stránek, na které chcete použít natočení.

  Můžete vybrat možnost Sudé stránky, Liché stránky, Stránky na šířku, Stránky na výšku, Všechny stránky nebo zadat číslo stránky, na které chcete operaci provést.

 3. Po zadání rozsahu stránek můžete určit směr, a to vybráním možnosti 90 stupňů doleva nebo 90 stupňů doprava .

 4. Otočení určité stránky můžete provést také kliknutím na tlačítka otočení vlevo nebo vpravo zobrazená v zobrazení miniatury stránky.

  Zobrazení miniatury stránky
  Otočení stránky v zobrazení miniatury stránky.

  Poznámka:

  Chcete-li dočasně změnit zobrazení stránky, zvolte Zobrazení > Natočit zobrazení > Doprava nebo Doleva. Při příštím otevření PDF se původní orientace stránky obnoví.

Postup extrahování stránek ze souboru PDF

Vyjmutí je proces, umožňující opakované využití vybraných stránek z jednoho PDF v jiném PDF. Vyjmuté stránky obsahují nejen svůj grafický a textový obsah, ale také pole formulářů, poznámky a vazby, spojené s obsahem původní stránky.

V průběhu procesu vyjmutí můžete vyjmuté stránky zachovat v původním dokumentu nebo je můžete odstranit — podobně jako při běžných procesech vyjmutí a vložení nebo kopírování a vložení, ale na úrovni stránek.

Poznámka:

Záložky ani zřetězení článků, spojené se stránkami, se s nimi nevyjmou.

 1. Otevřete dokument PDF v aplikaci Acrobat DC, vyberte nabídku Nástroje > Uspořádat stránky nebo vyberte možnost Organizovat stránky z pravého podokna.

  Na sekundárním panelu nástrojů se zobrazí sada nástrojů uspořádání stránek.

 2. Na sekundárním panelu nástrojů klikněte na položku Vyjmout.

  Pod sekundárním panelem nástrojů se zobrazí nový panel nástrojů obsahující příkazy specifické pro operaci vyjmutí.

  Sekundární panel nástrojů Vyjmout stránky
  Vybráním příkazu Vyjmout z nového panelu nástrojů vyjmete ze souboru PDF jednu či více stránek.
 3. Určete rozsah stránek, které chcete vyjmout.

  Můžete vybrat možnost Sudé stránky, Liché stránky, Stránky na šířku, Stránky na výšku, Všechny stránky nebo zadat číslo stránky, na které chcete operaci provést.

 4. Pomocí nového panelu nástrojů můžete ještě před kliknutím na příkaz Vyjmout provést některý z následujících úkonů:

  • Chcete-li odstranit vyjmuté stránky z původního dokumentu, vyberte Po vyjmutí stránky odstranit.
  • Chcete-li pro každou vyjmutou stránku vytvořit jednostránkový PDF, vyberte Vyjmout stránky jako samostatné soubory.
  • Chcete-li nechat původní stránky v dokumentu a vytvořit jeden soubor PDF, obsahující všechny vyjmuté stránky, nechte obě tato zaškrtávací pole nevybraná.

Vyjmuté stránky se uloží do nového dokumentu.

Poznámka:

Autor dokumentu PDF může nastavit zabezpečení tak, aby zabránil vyjmutí stránek. Chcete-li si prohlédnout nastavení zabezpečení dokumentu, zvolte možnost Soubor > Vlastnosti a vyberte kartu Zabezpečení.

Postup rozdělení dokumentů PDF do více dokumentů

Jeden nebo více dokumentů PDF lze rozdělit do více menších dokumentů PDF. Při rozdělování dokumentu PDF můžete zadat rozdělení podle maximálního počtu stránek, maximální velikosti souboru nebo záložek nejvyšší úrovně.

 1. Otevřete dokument PDF v aplikaci Acrobat DC, vyberte nabídku Nástroje > Uspořádat stránky nebo vyberte možnost Uspořádat stránky v pravém podokně.

  Na sekundárním panelu nástrojů se zobrazí sada nástrojů uspořádání stránek.

 2. Na sekundárním panelu nástrojů klikněte na položku Rozdělit.

  Pod sekundárním panelem nástrojů se zobrazí nový panel nástrojů obsahující příkazy specifické pro operaci rozdělení.

  Sekundární panel nástrojů Rozdělit stránku
  Vybráním možnosti Rozdělit na sekundárním panelu nástrojů si zobrazíte volby rozdělení dokumentu.
 3. V rozbalovacím seznamu Rozdělit podle vyberte kritéria pro rozdělení dokumentu:

  Počet stránek

  Zadejte maximální počet stránek pro jednotlivé dokumenty po rozdělení.

  Velikost souboru

  Zadejte maximální velikost souboru pro jednotlivé dokumenty po rozdělení.

  Záložky nejvyšší úrovně

  Pokud dokument obsahuje záložky, bude vytvořen jeden dokument pro každou záložku nejvyšší úrovně.

 4. Pokud chcete zadat cílovou složku pro rozdělené soubory a předvolby pro pojmenovávání souborů, klikněte na volbu Možnosti výstupu. Dle potřeby nastavte volby a klikněte na tlačítko OK.

 5. (Volitelně) Chcete-li použít stejné rozdělení u dalších souborů PDF, klikněte na možnost Rozdělit více souborů. V dialogovém okně Rozdělit dokumenty klikněte na možnost Přidat soubory a vyberte položku Přidat soubory, Přidat složky nebo Přidat otevřené soubory. Vyberte soubory nebo složku a klikněte na tlačítko OK.

Postup přemisťování nebo kopírování stránek v souboru PDF

Stránky můžete kopírovat nebo přemísťovat v rámci dokumentu nebo kopírovat mezi dokumenty pomocí miniatur stránek v podokně navigace nebo v oblasti Dokument.

Přemístění nebo zkopírování stránky uvnitř PDF pomocí miniatur stránek

 1. Otevřete dokument PDF v aplikaci Acrobat DC, vyberte nabídku Nástroje > Uspořádat stránky nebo vyberte možnost Uspořádat stránky v pravém podokně.

  Na sekundárním panelu nástrojů se zobrazí sada nástrojů uspořádání stránek a v oblasti Dokument se zobrazí miniatury stránek.

  Zobrazení miniatury stránky
  Oblast Dokument se změní a zobrazí se v ní miniatury stránek.
 2. Vyberte jednu či více miniatur stránek.

 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li stránku přemístit, přetáhněte rámeček s číslem stránky odpovídající miniatury stránky nebo samotnou miniaturu stránky do nové polohy. Objeví se pruh, označující novou polohu miniatury stránky. Stránky se přečíslují.
  • Chcete-li stránku zkopírovat, podržte stisknutou klávesu Ctrl a přetáhněte miniaturu stránky do druhého umístění.

  Poznámka:

  Výše uvedené operace můžete provést také v levém navigačním panelu kliknutím na tlačítko Miniatury stránek .

Zkopírování stránky mezi dvěma PDF pomocí miniatur stránek

 1. Otevřete oba soubory PDF a zobrazte je vedle sebe.

  Poznámka:

  Vybráním možnosti Okno > Dlaždice > Svisle zobrazíte PDF vedle sebe.

 2. Otevřete panel Miniatury stránek u obou souborů PDF.

  Poznámka:

  Kliknutím na tlačítko Miniatury stránek v levém navigačním panelu otevřete panel Miniatury stránek.

 3. Přetáhněte miniaturu stránky na panel Miniatury stránek v cílovém souboru PDF. Stránka se zkopíruje do cílového dokumentu a stránky se přečíslují.

Postup odstranění nebo nahrazení stránek v souboru PDF

Můžete nahradit celou stránku PDF jinou stránkou PDF. Nahradí se pouze text a obrazy na původní stránce. Jakékoliv interaktivní elementy spojené s původní stránkou, jako jsou vazby a záložky, se nezmění. Podobně také záložky a vazby, které mohly být dříve spojené s náhradní stránkou, se nepřenesou. Poznámky se ale přenesou a zkombinují se s existujícími poznámkami v dokumentu.

Po odstranění nebo nahrazení stránek je vhodné pomocí příkazu Zmenšit velikost souboru přejmenovat a uložit nově uspořádaný soubor s co nejmenší velikostí souboru.

Stránka před a po nahrazení
Stránka před a po nahrazení. Záložky a vazby stránky zůstanou na stejných místech.

Postup odstranění stránek pomocí příkazu Odstranit

Poznámka:

Příkaz Odstranit nelze vzít zpět.

 1. Vyberte nabídku Nástroje > Uspořádat stránky nebo vyberte možnost Uspořádat stránky v pravém podokně.

  Na sekundárním panelu nástrojů se zobrazí sada nástrojů uspořádání stránek a v oblasti Dokument se zobrazí miniatury stránek.

 2. Určete rozsah stránek, které chcete odstranit.

  Můžete vybrat možnost Sudé stránky, Liché stránky, Stránky na šířku, Stránky na výšku, Všechny stránky nebo zadat čísla stránek, které chcete odstranit.

 3. Na sekundárním panelu nástrojů klikněte na položku Odstranit stránky a kliknutím na OK volbu potvrďte.

  Nemůžete odstranit všechny stránky; v dokumentu musí zůstat alespoň jedna stránka.

  Poznámka:

  Pokud v panelu Zobrazení stránky vyberete volbu Používat logická čísla stránekv dialogovém okně Předvolby, můžete zadat číslo stránky v závorkách, abyste odstranili stránku s logicky ekvivalentním číslem. Pokud je například první stránka v dokumentu očíslována i, můžete v rozbalovacím seznamu Zadejte rozsah stránek zadáním (1) tuto stránku odstranit.

Postup odstranění stránek pomocí miniatur stránek

 1. Vyberte nabídku Nástroje > Uspořádat stránky nebo vyberte možnost Uspořádat stránky v pravém podokně.

  Na sekundárním panelu nástrojů se zobrazí sada nástrojů uspořádání stránek a v oblasti Dokument se zobrazí miniatury stránek.

 2. Vyberte miniaturu stránky, kterou chcete odstranit, a kliknutím na ikonu stránku odstraňte.

 3. Případně můžete kliknutím na tlačítko Miniatury stránek v levém navigačním panelu otevřít panel Miniatura stránky a vybrat stránku nebo skupinu stránek, které chcete odstranit.

 4. Klikněte v horní části panelu Miniatury stránek na možnost Odstranit stránky .

Postup nahrazení obsahu stránky v souboru PDF

 1. Otevřete PDF obsahující stránky, které chcete nahradit.
 2. Vyberte nabídku Nástroje > Uspořádat stránky nebo vyberte možnost Uspořádat stránky v pravém podokně.

  Na sekundárním panelu nástrojů se zobrazí sada nástrojů uspořádání stránek.

 3. Na sekundárním panelu nástrojů klikněte na položku Nahradit.

  Zobrazí se dialogové okno Vyberte soubory s novými stránkami.

 4. Vyberte dokument obsahující náhradní stránky a klikněte na možnost Otevřít.

 5. V části Originál zadejte stránky, které chcete v původním dokumentu nahradit.

 6. V sekci Náhrada zadejte první stránku rozsahu náhradních stránek. Poslední stránka se vypočítá na základě počtu nahrazovaných stránek v původním dokumentu.

 7. Klikněte na OK.

Postup nahrazení stránek pomocí miniatur stránek

 1. Otevřete PDF obsahující stránky, které chcete nahradit, a pak otevřete PDF, který obsahuje náhradní stránky.
 2. Na panelu Miniatury stránek souboru PDF, který obsahuje náhradní stránky, vyberte stránku nebo skupinu stránek:
  • Vyberte rámečky s čísly stránek miniatur stránek, které chcete použít jako náhradní stránky.
  • Kliknutím s klávesou Shift vyberte více miniatur stránek. Chcete-li do výběru přidat, klikněte myší se stisknutou klávesou Ctrl.
  • Tažením nakreslete rámeček kolem skupiny miniatur stránek.
 3. Pomocí kláves Ctrl+Alt přetáhněte vybrané miniatury stránek do panelu Stránky cílového dokumentu. Uvolněte tlačítko myši, když je ukazatel přímo nad rámečkem s číslem miniatury první stránky, kterou chcete nahradit, takže se tyto stránky zvýrazní.

  Stránky, které jste vybrali v prvním dokumentu, nahradí stejný počet stránek v druhém dokumentu, počínaje stránkou, na kterou jste přetáhli nové stránky.

Postup přečíslování stránek v souboru PDF

Čísla stránek na stránkách dokumentu neodpovídají vždy číslům stránek, která se objevují pod miniaturami stránek a v pruhu nástrojů Navigace stránkou. Stránky se číslují celými čísly, první stránka dokumentu má číslo 1. Protože některé soubory PDF mohou obsahovat úvodní materiál, jako je stránka s copyrightem a obsah, číslování jejich hlavních stránek nemusí odpovídat číslům zobrazeným v pruhu nástrojů Navigace stránkou.

Miniatury pro navigaci ve stránce
Porovnání číslování vytištěných stránek (nahoře) s logickým číslováním stránek (dole)

Stránky v dokumentu můžete očíslovat různými způsoby. Pro skupinu stránek můžete určit různé styly číslování, například 1, 2, 3 nebo i, ii, iii nebo a, b, c. Systém číslování můžete také přizpůsobit přidáním prefixu. Například číslování pro kapitolu 1 může být 1-1, 1-2, 1-3 a tak dále, pro kapitolu 2 to může být 2-1, 2-2, 2-3 a tak dále.

Poznámka:

Použití příkazu Očíslovat stránky ovlivní pouze čísla stránek v panelu Stránky. Nová čísla stránek můžete do PDF fyzicky přidat pomocí funkce pro záhlaví a zápatí.

 1. Kliknutím na tlačítko Miniatury stránek v levém navigačním panelu otevřete panel Miniatury stránek.

 2. V nabídce Volby zvolte možnost Popisky stránek.

  Zvolte popisky stránek
  Příkaz Číslovat popisky se nachází v nabídce Volby panelu Miniatury stránek.

 3. Určete rozsah stránek. (Volba Vybrané se vztahuje na stránky vybrané v panelu Miniatury stránek.)
 4. Vyberte jednu z následujících voleb a pak klikněte na OK:

  Začít nový oddíl

  Začne novou posloupnost číslování. Z rozbalovací nabídky zvolte styl číslování a zadejte číslo počáteční stránky oddílu. Pokud chcete, určete prefix.

  Rozšířit číslování použité v předcházejícím oddílu na vybrané stránky

  Pokračuje v posloupnosti číslování z předchozí stránky bez přerušení.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online