Shromažďování protokolů v případě selhání nebo zablokování aplikace Acrobat/Reader DC

Když dojde k selhání, zamrznutí nebo zablokování aplikace Acrobat/Reader DC, vytvořte výpis procesu, který pomůže při odstraňování příčin. Výpis procesu je zápis o stavu aplikace v okamžiku, kdy dojde k selhání nebo zamrznutí.

 • Selhání – Selhání znamená, když aplikace nebo systém přestane fungovat a poté se zavře.
 • Zablokování/zamrznutí – K zablokování nebo zmrazení dojde, když aplikace nebo systém přestane reagovat na uživatelské vstupy.

Shromažďování protokolů v případě selhání aplikace Acrobat/Reader DC

Pokud dochází často k selhání aplikace Acrobat/Reader DC, jsou pro diagnostiku problému nutné protokoly o selhání. Protokoly o selhání obsahují informace o tom, co aplikace dělala před selháním. 

V systému Windows

Protokoly o selhání můžete shromažďovat pomocí některé z následujících metod:

Po selhání aplikace Acrobat/Reader DC se zobrazí dialogové okno hlášení o selhání. Klikněte na možnost Odeslat hlášení
.

Dialogové okno aplikace Crash Reporter v systému Windows
Dialogové okno hlášení o selhání aplikace v systému Windows

Pokud se vám dialogové okno hlášení o selhání nezobrazí, pravděpodobně jste nastavili, aby se nezobrazovalo. Chcete-li zobrazit dialogové okno hlášení o selhání, postupujte podle následujících kroků a nastavte předvolbu:

 1. Klikněte na nabídku Start > Spustit.

 2. Zadejte příkaz cmd a klepněte na tlačítko OK.

 3. Do příkazového řádku zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu Enter.

  REG ADD HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\CommonFiles\CRLog /v "Never Ask" /t REG_SZ /d 0

 4. Pokud se zobrazí výzva s možností Nikdy se neptat, přepsat (Ano/Ne)? zvolte možnost Ano

V systému Windows nejsou ve výchozím nastavení povoleny výpisy o selhání. Povolení této funkce vyžaduje oprávnění správce. Níže jsou uvedeny kroky, jak povolit a shromažďovat výpisy ohledně selhání aplikace Acrobat/Reader DC. Další informace najdete v článku Microsoft | shromažďování výpisů v uživatelském režimu nebo kontaktujte podporu společnosti Microsoft.

 1. Pokud je spuštěna aplikace Acrobat/Reader DC, ukončete ji.

 2. Do pole v nabídce Start > Hledat, zadejte RegEdit a stiskněte klávesu Enter. Zobrazí se Editor registru.

 3. Zálohujte klíč Hlášení o chybách systému Windows:

  1. Přejděte do umístění HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\.
  2. Klikněte pravým tlačítkem myši na klíč Hlášení o chybách systému Windows.
  3. Vyberte možnost Export a uložte soubor REG do počítače.
  Zálohování klíče registru

 4. Vytvořte klíč LocalDumps .

  1. Přejděte do umístění HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting.
  2. Vyberte klíč Hlášení o chybách systému Windows a vytvořte nový klíč s názvem LocalDumps, pokud tam ještě není:
          1. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku Hlášení o chybách systému Windows.
          2. Vyberte možnost Nový a poté možnost Klíč.
          3. Pojmenujte klíč jako LocalDumps.
  Vytvoření klíče registru LocalDumps

 5. Vytvořte hodnoty registru v klíči LocalDumps. Vyberte klíč LocalDumpsa vytvořte tři hodnoty registru, jak je uvedeno níže:

  • Hodnota registruDumpFolder
         1. Klikněte pravým tlačítkem myši na prázdné místo na pravé straně a vyberte možnost Nový > Rozšiřitelná řetězcová hodnota.
         2. Pojmenujte ho jako DumpFolder.
         3. Dvakrát na něj klikněte a zadejte %LOCALAPPDATA%\CrashDumps do datového pole Hodnota .
  • Hodnota registru DumpCount
          1. Klikněte pravým tlačítkem myši na prázdné místo na pravé straně a vyberte možnost Nový > DWORD (32 bitů).
          2. Pojmenujte ho jako DumpCount.
          3. Dvakrát na něj klikněte a zadejte 10 do datového pole Hodnota .
  • Hodnota registru DumpType
           1. Klikněte pravým tlačítkem myši na prázdné místo na pravé straně a vyberte možnost Nový > DWORD (32 bitů).
           2. Pojmenujte ho jako DumpType.
           3. Dvakrát na něj klikněte a zadejte 2 do datového pole Hodnota .
  Klíč lokálních výpisů

 6. Spusťte aplikaci Acrobat/Reader DC a proveďte kroky k reprodukování selhání. Když dojde k selhání aplikace Acrobat/Reader DC, soubor s výpisem selhání se uloží do složky %LocalAppData%/crashdumpss názvem softwaru.

 7. Do pole v nabídce Start > Hledání, zadejte %LocalAppData%  a stiskněte klávesu Enter. Přejděte do složky CrashDumps. Odešlete soubor Acrobat.exe.dmp nebo AcroRd32.exe.dmp podpoře společnosti Adobe.

V systému macOS

Protokoly o selhání můžete shromažďovat pomocí některé z následujících metod:

Když dojde k selhání aplikace Acrobat, zobrazí se varovné dialogové okno s nápisem „Aplikace Acrobat Pro DC byla neočekávaně ukončena“. Hlášení o selhání je okamžitě k dispozici, když kliknete na tlačítko Zpráva....

Selhání aplikace Acrobat

Po výše uvedeném varovném dialogovém okně se zobrazí dialogové okno aplikace Adobe Crash Reporter. Klepněte na tlačítko Odeslat hlášení.

Dialogové okno hlášení o selhání aplikace v systému macOS
Dialogové okno hlášení o selhání aplikace v systému macOS

Aplikace Adobe Crash Reporter shromažďuje do protokolu informace o činnosti aplikace před selháním. Nahraje informace do databáze, kterou tým technické podpory společnosti Adobe používá k analýze selhání a vývoji řešení. Adobe Crash Reporter je neocenitelný nástroj, který pomáhá týmu technické podpory Acrobat sledovat a opravit chyby související se selháním.

Poznámka: Aplikace Adobe Crash Reporter je něco jiného než nástroje pro zasílání zpráv o selhání systému Apple nebo Microsoft, které neodesílají žádné informace přímo společnosti Adobe.

Pokud se vám dialogové okno aplikace Adobe Crash Reporter nezobrazí, pravděpodobně jste nastavili, aby se nezobrazovalo. Aplikaci Adobe Crash Reporter zapnete následujícím způsobem:

 

 1. Stiskněte klávesu Cmd a klikněte na ikonu aplikace,Acrobat/Reader DC a vyberte příkaz Zobrazit obsah balíčku.

 2. Vyberte možnost Obsah > Rozhraní > AdobeCrashReporter.framework.

 3. Stiskněte klávesu Cmd a klikněte na zástupce s názvem AdobeCrashReporter a poté vyberte možnost Zobrazit originál.

 4. Dvakrát klikněte na aplikaci Adobe Crash Reporter.
  Poznámka: Jedná se o červenou ikonu A aplikace. Nezaměňujte ji s černým spustitelným souborem AdobeCrashReporter UNIX.

 5. Vyberte možnost Vždy zobrazovat toto dialogové okno a klikněte na tlačítko Hotovo.

   

Hlášení o selhání najdete v konzolové aplikaci.

 1. Otevřete konzolovou aplikaci. Přejděte do složky Aplikace > Utility > Console.app. Případně můžete zadat Konzole do nabídky Spotlight a stisknout klávesu Enter.

  Konzole pro systém Mac

 2. V levém podokně klikněte na možnost Uživatelské zprávy a poté klikněte na hlášení o selhání, kterou chcete zobrazit. Všechny soubory končí příponou .crash. V názvu souboru je uveden také název aplikace, která selhala, a datum selhání. Podrobnosti o hlášení o selhání jsou k dispozici v pravém podokně.

  Uživatelské zprávy

  A. Uživatelské zprávy B. Název souboru C. Podrobnosti 

 1. Diagnostické zprávy jsou umístěny ve složce ~/Library/Logs/DiagnosticReports/. Chcete-li složku otevřít, zadejte umístění do aplikace Finder.

 2. Odešlete soubory s protokoly aplikace Acrobat/Reader DC podpoře společnosti Adobe.

Shromažďování protokolů v případě zablokování nebo zamrznutí aplikace Acrobat/Reader DC

Pokud často dochází k zablokování nebo zamrznutí aplikace Acrobat/Reader DC, jsou pro diagnostiku problému nutné soubory výpisů stavu aplikace.

V systému Windows

Když dojde k zablokování nebo zamrznutí aplikace Acrobat/Reader DC, vytvořte soubor výpisů k uložení informací o programu. Výpisy jsou užitečné pro další odstraňování problému. Když dojde k zablokování nebo zamrznutí aplikace, vytvořte dva až tři výpisy v různých časových intervalech, abyste zachytili celý snímek, když je ve stavu, kdy nereaguje.

 1. Otevřete možnost Správce úloh. Můžete kliknout pravým tlačítkem myši na prázdnou oblast na hlavním panelu a poté kliknout na možnost Správce úloh nebo použít klávesovou zkratku CTRL + SHIFT + ESC.

 2. Klikněte na kartu Procesy a poté najděte proces Acrobat/Reader DC. Pro aplikaci Acrobat Professional/Standard je název procesu Acrobat.exe a pro aplikaci Reader je název procesu Acrord32.exe.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na proces Acrobat/Reader DC a poté klikněte na možnost Vytvořit soubor výpisu. Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla správce, zadejte heslo a klikněte na tlačítko Pokračovat.

  Vytvoření výpisu procesů

 4. Dialogové okno Procesu vytváření výpisů zobrazí umístění souboru výpisů, jakmile je vytvořen. Poznamenejte si umístění a klikněte na tlačítko OK. Umístění souboru výpisů je \Users\{UserName}\AppData\Local\Temp.
  Pokud nemůžete zobrazit složku AppData, přečtěte si článek o tom, jak zobrazovat skryté soubory a složky v systému Windows.

  Proces vytváření výpisů

 5. Komprimujte vytvořený soubor DMP do souboru ZIP nebo RAR a sdílejte soubor s podporou společnosti Adobe pomocí aplikace Adobe Document Cloud nebo umístění SharePoint.

V systému macOS

 1. Přejděte do možnosti Finder > Aplikace > Utility > Monitor aktivity.

 2. Klikněte na proces aplikace Acrobat/Reader DC, ke kterému potřebujete vytvořit vzorek. Klikněte na ikonu ozubeného kola a poté klikněte na možnost Vzorkovat proces.

 3. Počkejte, až se vytvoří vzorek. Uložte dokument do počítače.

 4. Otevřete možnost Terminál tím, že přejdete do možnosti Finder > Aplikace > Utility > Terminál. Zadejte příkaz:

  sudo spindump -file ~/Desktop/spindump.txt

 5. Soubor spindump.txt je uložen v počítači. Shromážděte vzorový soubor v kroku 3 a soubor spindump.txt a odešlete je podpoře společnosti Adobe.

Odeslání podrobných informací společnosti Adobe

Při odesílání protokolů podpoře společnosti Adobe jsou vyžadovány následující informace:

 • Poskytněte podrobný popis. Pokud víte, jakým způsobem problém reprodukovat, zašlete nám konkrétní kroky. I když není známa přesná posloupnost kroků, pokuste se uvést co nejvíce podrobností o tom, co jste dělali, když k problému došlo.
  Například, jakou operaci jste prováděli, když se vyskytl problém? Jaký typ dokumentu jste používali? Používali jste v poslední době nějaké zásuvné moduly? Pokud je problém charakteristický pro konkrétní soubor, sdílejte tento soubor prostřednictvím služby Adobe Document Cloud, Adobe Creative Cloud, Dropbox či jiné služby pro sdílení souborů a odkaz na soubor uveďte v popisu problému.
 • Uveďte svou e-mailovou adresu. Technický tým vás možná bude chtít kontaktovat, aby získal další informace, nebo vás může upozornit na opravu nebo řešení e-mailem.
 • Zprávy o selhání vždy zasílejte společnosti Adobe. V aplikaci Acrobat je preferováno vždy odesílat hlášení o selhání společnosti Adobe automaticky.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.