Tisk stránek v aplikaci Acrobat nebo Reader s vodorovnou či svislou orientací

Orientaci stránky můžete při tisku změnit. Stránku můžete například vytisknout s vodorovnou orientací (na šířku) nebo se svislou orientací (na výšku). Je možné:

Automaticky otočit stránky při tisku

Ručně otočit stránky při tisku

Automatické otočení stránek při tisku

Při použití možnosti automatického otočení a umístění na střed v dialogovém okně Tisknout bude automaticky vybrána orientace stránky, která nejlépe odpovídá obsahu a použitému papíru. Například tabulka se může vytisknout vodorovně a zpravodaj svisle. Možnost automatického otočení a umístění na střed bude mít přednost před orientací vybranou v okně Vzhled stránky (Acrobat 10.x) nebo Nastavení tisku (Acrobat 9.x).

Aplikace Reader nebo Acrobat (systém Windows)

 1. Vyberte možnost Soubor > Tisknout.

 2. V oblasti Zpracování stránky dialogového okna Tisknout zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko pro automatické otočení a umístění na střed. (Tato volba je standardně vybraná.)

  Zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko pro automatické otočení a umístění na střed.

 3. Kliknutím na tlačítko OK zahajte tisk.

Aplikace Reader nebo Acrobat (Mac OS)

 1. Na panelu nástrojů klikněte na ikonu tiskárny.

 2. V oblasti Zpracování stránky dialogového okna Tisknout zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko pro automatické otočení a umístění na střed. (Tato volba je standardně vybraná.)

  Zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko pro automatické otočení a umístění na střed.

 3. Klikněte na tlačítko OK nebo Tisk.

Ruční otočení stránek při tisku

Změní se pouze orientace papíru. Orientace obsahu se nezmění.

Aplikace Reader nebo Acrobat 10.x (systém Windows)

 1. Vyberte možnost Soubor > Tisknout.
 2. V oblasti Zpracování stránky dialogového okna Tisknout zrušte zaškrtnutí políčka pro automatické otočení a umístění na střed.

 3. Klikněte na tlačítko Vzhled stránky v levém horním rohu dialogového okně Tisknout.

  Klikněte na tlačítko Vzhled stránky v levém horním rohu.

 4. Vyberte novou orientaci stránky a klikněte na tlačítko OK.

  Vyberte novou orientaci stránky a klikněte na tlačítko OK.

 5. Kliknutím na tlačítko OK zahajte tisk.

Aplikace Reader nebo Acrobat 10.x (systém Mac OS)

 1. Na panelu nástrojů klikněte na ikonu tiskárny.

 2. V oblasti Zpracování stránky dialogového okna Tisknout zrušte zaškrtnutí políčka pro automatické otočení a umístění na střed.

  Zrušte zaškrtnutí políčka pro automatické otočení a umístění na střed.

 3. Klikněte na tlačítko Vzhled stránky v levém horním rohu dialogového okně Tisknout.

 4. Vyberte novou orientaci stránky a klikněte na tlačítko OK.

 5. Kliknutím na tlačítko OK zahajte tisk.

Aplikace Reader nebo Acrobat 9.x (systém Windows)

 1. Vyberte možnost Soubor > Nastavení tisku.

 2. Vyberte novou orientaci stránky a klikněte na tlačítko OK.

  Vyberte novou orientaci stránky a klikněte na tlačítko OK.

 3. Vyberte možnost Soubor > Tisknout.

 4. V oblasti Zpracování stránky dialogového okna Tisknout zrušte zaškrtnutí políčka pro automatické otočení a umístění na střed.

  Zrušte zaškrtnutí políčka pro automatické otočení a umístění na střed.

 5. Kliknutím na tlačítko OK zahajte tisk.

Aplikace Reader nebo Acrobat 9.x (systém Mac OS)

 1. Vyberte možnost Soubor > Vzhled stránky.

 2. Vyberte novou orientaci stránky a klikněte na tlačítko OK.

  Vyberte novou orientaci stránky a klikněte na tlačítko OK.

 3. Vyberte možnost Soubor > Tisknout.

 4. Kliknutím na šipku, která se nachází vpravo od rozevíracího seznamu Tiskárna, zajistěte, aby bylo dialogové okno Tisknout zobrazeno v rozšířeném režimu.

  Zajistěte, aby bylo dialogové okno Tisknout zobrazeno v rozšířeném režimu.

 5. V oblasti Zpracování stránky dialogového okna Tisknout zrušte zaškrtnutí políčka pro automatické otočení a umístění na střed.

  Zrušte zaškrtnutí políčka pro automatické otočení a umístění na střed.

 6. Klikněte na tlačítko Tisk.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.