Odstraňování problémů s odinstalací aplikace Adobe Reader 8.0

 Poznámka: Informace o hlavních problémech najdete na stránce nápovědy a podpory pro aplikaci Adobe Reader.

Přehled

Společnost Adobe doporučuje, abyste k odebrání aplikace Adobe Reader 8.0 použili odinstalační program aplikace Adobe Reader 8.0, který je v systému Windows k dispozici prostřednictvím ovládacího panelu Přidat nebo odebrat programy. Někdy se však může stát, že odinstalační program aplikace Adobe Reader 8.0 nebude kvůli poškozeným souborům nebo částečné instalaci fungovat správně. Nebo se může stát, že odinstalační program ponechá po odebrání v systému určité soubory nebo prázdné složky aplikace. Může také dojít k tomu, že bude aplikace Adobe Reader 8.0 v seznamu Přidat nebo odebrat programy chybět. Nebo zjistíte, že se v instalačním programu zobrazují při pokusu o instalaci aplikace Adobe Reader 8.0 pouze možnosti Opravit a Odebrat.

Ručním odebráním aplikace Adobe Reader 8.0 zajistíte, že budou odebrány všechny soubory a složky. Tyto pokyny platí pouze pro odebrání aplikace Adobe Reader 8.0. Pokud máte nainstalovány jiné/předchozí verze aplikací společnosti Adobe, dejte pozor, abyste odebrali pouze níže uvedené soubory, které souvisí s aplikací Adobe Reader 8.0. Při provedení těchto kroků bude odebrán také veškerý speciální obsah (například doplňky nebo funkční obsah) nainstalovaný s aplikací Adobe Reader 8.0. Pokud aplikaci Adobe Reader 8.0 nainstalujete znovu, nainstaluje se znovu také tento speciální obsah.

Poznámka: Je možné, že systém neobsahuje všechny soubory a složky uvedené v tomto dokumentu. Pokud uvedený soubor nebo složku v systému nenajdete, pokračujte dalším souborem nebo složkou v seznamu.

Na úvod

V některých z těchto postupů je nutné najít skryté soubory a složky. Některé postupy vyžadují vyhledání souborů podle celého názvu včetně přípony (například název_souboru.ini). Průzkumník Windows ve výchozím nastavení nezobrazuje skryté soubory, skryté složky ani přípony názvů souborů, které rozpozná.

Zobrazení skrytých souborů, skrytých složek a všech přípon souborů v Průzkumníku Windows:

 1. V Průzkumníku Windows vyberte možnost Nástroje > Možnosti složky.
 2. V dialogovém okně Možnosti složky klepněte na kartu Zobrazení.
 3. V části Upřesnit nastavení vyberte možnost Zobrazovat skryté soubory a složky.
 4. Zrušte výběr možnosti Skrýt příponu souborů známých typů.
 5. Klepněte na tlačítko OK.

Odebrání aplikace Adobe Reader 8.0 pomocí odinstalačního programu

Odinstalační program je navržen tak, aby odebral vše, co nainstaluje instalační program aplikace Adobe Reader 8.0. Při prvním spuštění aplikace Adobe Reader 8.0 nebo při změně předvoleb mohou být vytvořeny nové soubory a složky. Po použití odinstalačního programu přejděte ke kroku „Odebrání zbývajících složek a souborů pro aplikaci Adobe Reader 8.0“. Tím zajistíte, že budou zcela odebrány všechny další složky a soubory.

Při použití odinstalačního programu postupujte podle následujících kroků:

 1. Vyberte možnost Start > Ovládací panely.
 2. Klikněte dvakrát na položku Přidat nebo odebrat programy.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud jste aplikaci Adobe Reader 8.0 nainstalovali z disku CD/DVD s aplikací Adobe Reader 8.0, vyberte položku Adobe Reader 8.0 a klikněte na tlačítko Odebrat. Podle pokynů na obrazovce aplikaci Adobe Reader 8.0 odeberte.
  • Pokud jste aplikaci Adobe Reader 8.0 nainstalovali z disků CD/DVD se sadou Creative Suite, vyberte položku Creative Suite a klikněte na tlačítko Odebrat. Podle pokynů na obrazovce odeberte součást Adobe Reader 8.0.

Poznámka: Při spuštění odinstalačního programu se zobrazí dotaz, zda chcete odebrat, ponechat nebo převést aktivaci produktu. Pokud plánujete nainstalovat aplikaci Adobe Reader 8.0 do stejného počítače znovu, je dobré vybrat možnost pro ponechání aktivace. Po dokončení procesu ručního odebraní však může být nutné aplikaci Adobe Reader 8.0 aktivovat znovu. Jestliže plánujete nainstalovat aplikaci Adobe Reader 8.0 do jiného počítače, tak aktivaci převeďte.

Podívejte se na ukázku tohoto postupu vytvořenou v aplikaci Adobe Captivate.

Příprava počítače na odebrání aplikace Adobe Reader 8.0

Než přistoupíte k následujícímu kroku, doporučujeme, abyste si tyto pokyny vytiskli. Při restartování v diagnostickém nebo nouzovém režimu je obvykle zakázán přístup k internetu.

 1. Odstraňte ze složky Documents and Settings/All Users/Start Menu/Programs/Startup soubor Adobe Reader Speed Launcher.lnk.

 2. Aktivujte diagnostický nebo nouzový režim systému Windows.

Aktivace diagnostického režimu v systému Windows XP

 1. Ukončete všechny aplikace.
 2. V nabídce Start klikněte na položku Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz msconfig a klikněte na tlačítko OK.
 3. Klikněte na kartu Po spuštění a na kartu Služby. Poznamenejte si všechny položky, které nejsou vybrány.

 4. Klikněte na kartu Obecné a na přepínač Diagnostické spuštění.
 5. Klikněte na tlačítko OK a restartujte systém Windows.

  Poznámka: Po restartování se zobrazí oznámení, že nástroj pro konfiguraci systému změnil způsob spouštění systému Windows. Klikněte na tlačítko OK a po zobrazení nástroje pro konfiguraci systému klikněte na tlačítko Storno.
   

 6. Pravým tlačítkem myši klikněte na ikony v oznamovací oblasti systému Windows a zavřete nebo zakažte položky zaváděné při spuštění, které jsou stále aktivní.

Opětovné povolení položek a služeb zaváděných při spuštění v systému Windows XP

Po provedení všech kroků uvedených v tomto dokumentu znovu povolte položky zaváděné při spuštění v systému Windows XP.

 1. V nabídce Start klikněte na příkaz Spustit.

 2. V dialogovém okně Spustit zadejte výraz msconfig a klikněte na tlačítko OK.
 3. Klepněte na kartu Obecné a vyberte možnost Normální spuštění.
 4. Zrušte výběr všech položek, které jste si poznamenali ve 3. kroku předchozí části.
 5. Klepněte na tlačítko Použít a restartujte systém Windows, aby se projevily změny.

Aktivace nouzového režimu v systému Windows 2000

Poznámka: V systému Windows 2000 není k dispozici nástroj MSConfig, pomocí kterého lze zakázat položky zaváděné při spuštění. Můžete položky zakázat ručně, případně lze použít nástroj MSConfig pro systém Windows XP.

 1. V nabídce Start klikněte na příkaz Vypnout.
 2. Klikněte na položku Restartovat a potom na tlačítko OK.
 3. Po zobrazení zprávy „Vyberte operační systém, který chcete spustit“ stiskněte klávesu F8.
 4. Pomocí kláves se šipkami vyberte příslušnou možnost pro nouzový režim a potom stiskněte klávesu Enter.
 5. Pomocí kláves se šipkami vyberte operační systém a potom stiskněte klávesu Enter.

  Poznámka:
  Další informace o tomto procesu naleznete na webu společnosti Microsoft.

Opětovné povolení položek zaváděných při spuštění v systému Windows 2000

Po provedení všech kroků uvedených v tomto dokumentu znovu povolte položky zaváděné při spuštění v systému Windows 2000.

 1. Restartujte počítač.

Odebrání registrovaných souborů aplikace Adobe Reader 8.0 pomocí příkazového řádku

 1. Aplikace Acrobat registruje v operačním systému během instalace celou řadu souborů. K úspěšnému odebrání aplikace je nutné odebrat i tyto soubory. Registrované soubory je možné z operačního systému odebrat, pokud není spuštěno prostředí systému.
 2. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Alt+Del a vyberte položku Správce úloh.
 3. Na kartě Procesy vyberte proces explorer.exe a klikněte na tlačítko Ukončit proces. (Položky na ploše zmizí.)

  Důležité: Správce úloh by měl během tohoto procesu zůstat otevřený.
   

 4. V dialogovém okně s upozorněním klikněte na tlačítko Ano.
 5. Vyberte možnost Soubor > Nová úloha.
 6. Do pole Otevřít zadejte příkaz cmd a klikněte na tlačítko OK.
 7. Minimalizujte Správce úloh.
 8. Zadejte příkaz cd "C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX" a stiskněte klávesu Enter.
 9. Zadejte příkaz del AcroIEHelper.dll a stiskněte klávesu Enter.
 10. Zadejte příkaz del AcroPDF.dll a stiskněte klávesu Enter.
 11. Zadejte příkaz del pdfshell.dll a stiskněte klávesu Enter.
 12. Zadejte příkaz exit a stiskněte klávesu Enter.
 13. Maximalizujte Správce úloh.
 14. Ve Správci úloh vyberte možnost Soubor > Nová úloha.
 15. Zadejte příkaz explorer.exe a klikněte na tlačítko OK. (Plocha se znovu zobrazí.)

 16. Ukončete Správce úloh.

Odebrání zbývajících složek a souborů pro aplikaci Adobe Reader 8.0

Zazálohujte si všechny osobní soubory, které máte v následujících adresářích a chcete je uchovat, a potom odeberte uvedené složky a soubory:

Program Files\Adobe\

 • Acrobat 8.0

Program Files\Common Files\Adobe\

 • Acrobat

Documents and Settings\[Uživatelské_jméno]\Application Data\Adobe\

 • Acrobat

Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\

 • Acrobat

Documents and Settings\All Users\Desktop\

 • Adobe Reader 8.lnk

Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\

 • Adobe Reader 8.lnk

Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\

 • nppdf32.dll

Program Files\Netscape\Netscape Browser\plugins\

 • nppdf32.dll

Odebrání zbývajících položek registru pro aplikaci Adobe Reader 8.0

Odeberte z registru všechny klíče registru aplikace (pokud jsou k dispozici).

Poznámka: Chcete-li upravovat registr, musíte se k počítači přihlásit jako správce.

Upozornění: Tento postup vyžaduje úpravu registru systému Windows. Společnost Adobe neposkytuje podporu pro úpravu registru, který obsahuje nepostradatelné informace o systému a aplikaci. Informace o Editoru registru systému Windows naleznete v dokumentaci k systému Windows, případně se obraťte na technickou podporu společnosti Microsoft. Je možné, že všechny tyto soubory nemáte.

Důležité: Před úpravou registru vytvořte jeho záložní kopii.

 1. V nabídce Start klikněte na příkaz Spustit. Do textového pole Otevřít zadejte příkaz regedit a klikněte na tlačítko OK.
 2. Přejděte do jednoho z následujících klíčů registru a na levém panelu jej vyberte. Tento klíč se v Editoru registru zobrazí jako složka.

 3. Vyberte možnost Úpravy > Odstranit. V dialogovém okně Potvrdit odstranění klíče klikněte na tlačítko Ano.
 4. Podle potřeby opakujte kroky 1 až 3 pro zbývající položky registru.

Odeberte následující položky registru:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Adobe Reader

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Adobe\Adobe Reader

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Adobe\Repair\Adobe Reader

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\

S-1-5-18\Products\68AB67CA7DA73301B7448A0000000020

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\

{AC76BA86-7AD7-1033-7B44-A80000000002}

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Adobe\Acrobat Reader

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Products\

68AB67CA7DA73301B7448A0000000020

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Features\

68AB67CA7DA73301B7448A0000000020

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\

{358E6F10-DE8A-4602-8424-179CA217F8EE}

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\

{9C6A861C-B233-4994-AFB1-C158EE4FC578}

Dokončení procesu odebrání

Vysypte Koš a restartujte počítač.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.