Přidání ladění skriptů JavaScript

Ladicí program skriptů JavaScript v aplikaci Acrobat

Ladicí program skriptů JavaScript v aplikaci Acrobat vám umožní kontrolovat kód po jednotlivých řádcích, nastavovat body přerušení a kontrolovat proměnné pomocí dialogového okna ladicího programu.

Pokud chcete povolit ladicí program JavaScript Debugger, přejděte na možnost Upravit > Předvolby > JavaScript a poté vyberte možnost Povolit ladicí program skriptů JavaScript po restartování aplikace Acrobat.

Pokud chcete spustit ladicí program, vyberte možnost Nástroje > JavaScript > Ladicí program.

Správa skriptů JavaScript v dokumentu

Dialogové okno JavaScript v dokumentu můžete využít k přidání, úpravě nebo odebrání skriptů v aktuálním dokumentu.  

Dialogové okno otevřete přes možnost Nástroje > JavaScript > JavaScript v dokumentu.

Editor skriptů JavaScript

Editor skriptů JavaScript můžete používat k vytváření a úpravě skriptů.

Editor otevřete přes možnost Nástroje > JavaScript > Všechny skripty JavaScript.

Akce dokumentu a JavaScript

Konkrétní skript JavaScript můžete přidružit k určité akci dokumentu. Když je spuštěna akce, daný skript se provede.

Dialogové okno Akce dokumentu otevřete přes možnost Nástroje > JavaScript > Akce dokumentu.

Vyberte akci a poté kliknutím na tlačítko Upravit přidejte k dané akci skript.

Přizpůsobení PDF pomocí skriptů JavaScript

Jedním z nejjednodušších a nejúčinnějších způsobů přizpůsobení souborů PDF je použití JavaScriptu. JavaScript v softwaru Adobe Acrobat vznikl na bázi JavaScriptu verze1.5, ISO-16262 (dříve označován jako ECMAScript), a dokáže implementovat objekty, způsoby a vlastnosti umožňující manipulovat se soubory PDF, vytvářet soubory PDF na bázi databáze, upravovat vzhled souborů PDF a nabízí mnoho dalších možností. Kód JavaScript v aplikaci Acrobat můžete navázat na konkrétní dokument PDF, stránku, pole nebo tlačítko v rámci dokumentu nebo pole či tlačítko v rámci souboru PDF a dokonce i na akci uživatele.

JavaScript je praktický pro formuláře XML. JavaScript umožňuje automatickou manipulaci s formuláři, komunikaci s webem a databázemi, přidávání poznámek a možnosti uživatelského rozhraní. Soubory PDF vytvořené aplikací Acrobat a nástroji Adobe LiveCycle umožňují extrahovat data jako XML do vlastních schémat. Aplikace psané v Javě a ostatních jazycích snadno integrují aplikaci Acrobat s webovými službami za využití protokolu SOAP (Simple Object Access Protocol).

Další informace naleznete v tématu Vývoj aplikací pro aplikaci Acrobat pomocí jazyka JavaScript.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.