Ladicí program Acrobat JavaScript

Ladicí program JavaScript v aplikaci Acrobat vám umožní kontrolovat kód po jednotlivých řádcích, nastavovat body přerušení a kontrolovat proměnné pomocí dialogu ladicího programu.

Pokud chcete povolit ladicí program JavaScript Debugger, přejděte na možnost Upravit > Preference > JavaScript a poté vyberte možnost Povolit ladicí program JavaScript po restartování Acrobatu.

Pokud chcete spustit ladicí program, vyberte možnost Nástroje > JavaScript > Ladicí program.

Správa JavaScriptu v dokumentu

Dialogové okno JavaScript dokumentu můžete využít k přidání, úpravě nebo odebrání skriptů v aktuálním dokumentu.

Pokud chcete otevřít dialogové okno, vyberte možnost Nástroje > JavaScript > JavaScript dokumentu.

Editor JavaScriptu

Editor JavaScriptu můžete používat k vytváření a úpravě skriptů.

Pokud chcete otevřít editor, vyberte možnost Nástroje > JavaScript > Všechny JavaScripty.

Akce dokumentu a JavaScript

Konkrétní JavaScript můžete přidružit k určité akci dokumentu. Když je spuštěna akce, daný skript se provede.

Pokud chcete otevřít dialog Akce dokumentu, vyberte možnost Nástroje > JavaScript > Akce dokumentu.

Vyberte akci a poté kliknutím na tlačítko Upravit přidejte k dané akci skript.

Přizpůsobení PDF pomocí JavaScriptu

Jedním z nejjednodušších a nejúčinnějších způsobů přizpůsobení souborů PDF je použití JavaScriptu. JavaScript v softwaru Adobe Acrobat vznikl na bázi JavaScriptu verze1.5, ISO-16262 (dříve označován jako ECMAScript), a dokáže implementovat objekty, způsoby a vlastnosti umožňující manipulovat se soubory PDF, vytvářet soubory PDF na bázi databáze, upravovat vzhled souborů PDF a nabízí mnoho dalších možností. Kód Acrobat JavaScript můžete navázat na konkrétní dokument PDF, stránku, pole nebo tlačítko v rámci dokumentu nebo pole či tlačítko v rámci souboru PDF a dokonce i na akci uživatele.

JavaScript je praktický pro formuláře XML. JavaScript umožňuje automatickou manipulaci s formuláři, komunikaci s webem a databázemi, komentáře a možnosti uživatelského rozhraní. Soubory PDF vytvořené aplikací Acrobat a nástroji Adobe LiveCycle umožňují extrahovat data jako XML do vlastních schémat. Aplikacepsanév Javě a ostatních jazycích snadno integrují aplikaci Acrobat s webovými službami za využití protokolu SOAP (Simple Object Access Protocol).

Další informace najdete v dokumentu Developing Acrobat applications using JavaScript (Vývoj aplikací pro Acrobat pomocí JavaScriptu).

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online