Poznámka:

Kompletní seznam článků o zabezpečení najdete v článku Přehled zabezpečení v aplikaci Acrobat DC a v obsahu PDF.

Aplikace Acrobat DC a Acrobat Reader DC umožňují upravit chování aplikace tak, aby se JavaScript spustil na vámi požadované úrovni zabezpečení. To umožňuje omezení přístupu aplikace k JavaScript API a izoluje pracovní procesy, které JavaScript API nevyžadují.

 1. Vyberte Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Acrobat DC/Acrobat Reader DC > Předvolby (Mac OS).

 2. V levé nabídce Kategorie zvolte JavaScript.

 3. Na panelu Zabezpečení JavaScriptu nastavte možnosti správy JavaScriptu podle potřeby.

  Zapnutí JavaScriptu v aplikaci Acrobatu

  Zrušením zaškrtnutí zcela zakažte JavaScript nebo omezte JavaScript prostřednictvím API.

  Povolit vykonávání JavaScriptu z příkazů nabídek

  Povoluje spouštění JavaScriptu klepnutím na položky nabídek. Pokud je tato možnost vypnutá, mohou být privilegovaná volání JavaScriptu spouštěna pomocí nabídek. Spouštění neprivilegovaných volání JavaScriptu pomocí položek nabídek není zablokováno, a to bez ohledu na to, jestli je toto políčko zaškrtnuté nebo ne.

  Zapnout globální zásady zabezpečení objektů

  Povolí JavaScript globálně prostřednictvím rozhraní API nebo bude důvěřovat konkrétním dokumentům obsahujícím JavaScript.

Případně můžete spravovat provádění JavaScriptu nastavením systémového registru.

Podrobné informace naleznete v Průvodci zabezpečením aplikace na adrese www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_cz.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online