Globální objekty jazyka JavaScript jsou v aplikaci Acrobat označeny jako konstanty

Od verze aplikace Adobe Acrobat DC vydané v únoru 2019 jsou proměnné jazyka JavaScript použité v globálním oboru názvů označeny jako konstanty a nelze je použít jako názvy proměnných v globálním oboru názvů ve vašich skriptech. Názvy proměnných však můžete použít v místním oboru názvů.

 

Ovlivněné verze aplikace Acrobat

Acrobat DC, Acrobat 2017 a Acrobat DC 2015 (Classic)

Ovlivněné názvy proměnných

Následující názvy proměnných nelze v globálním oboru názvů upravit ani předefinovat:

 • color
 • font
 • border
 • style
 • highlight
 • zoomtype
 • cursor
 • trans
 • position
 • scaleWhen
 • scaleHow
 • display
 • permission
 • submitFormUsageRights
 • fileSystem
 • encoding

Příklady vzorového skriptu

Příklad 1:

Pokud definujete následující kód v globálním oboru názvů, dojde k chybě:

function position()

{

    //Perform some action

}

Chybová zpráva: Chyba typu: Nekonfigurovatelnou vlastnost „color“ nelze předefinovat.

 

Příklad 2:

Pokud je v globálním oboru názvů spuštěn následující kód, nebude fungovat:

var position = 10;

Pokud se pokusíte znovu získat přístup k pozici, nebude upravena na hodnotu 10. Stále směřuje k původnímu objektu, jak jej používá aplikace Acrobat.

 

Příklad 3:

Je povoleno použití stejné proměnné v místním oboru. Následující kód funguje správně:

(Vytiskne položku hello jako výstup.)

var example = new function() {

    this. position = function () {

        console.println("hello");

    };

}

example.color();Příklad 4:

Následující kód upraví hodnotu proměnné position na 10, protože je definována v místním oboru.

function example()

{

   var position= 10;

    console.println(position);

}

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.