Přehled nových funkcí | Acrobat Pro 2020, Acrobat Standard 2020

Acrobat 2020 je nejnovější verze aplikace Acrobat pro stolní počítače s trvalou licencí. Při práci s dokumenty PDF na stolních počítačích zjednodušuje každodenní postupy spojené s dokumenty PDF a obsahuje celou řadu vylepšení pro zvýšení vaší produktivity.

Nové zobrazení domovské obrazovky

Acrobat Pro a Standard

Nové zobrazení domovské obrazovky vám pomůže udržet si přehled a produktivitu – je to jednotné místo pro organizaci, správu a vyhledávání všech souborů PDF.

 • Seznam nedávných souborů: Zobrazí nedávné soubory otevřené pro zobrazení z počítače, úložiště Document Cloud nebo z úložišť třetích stran, jako je OneDrive, Dropbox, Box a SharePoint.
 • Doporučené nástroje: Pomáhá objevovat nejlepší nástroje aplikace Acrobat, jako je Upravit PDF, Vytvořit PDF, Sloučit PDF a další.
 • Vyhledávání: Umožní vyhledávat všechny soubory ve službě Document Cloud a soubory odeslané nebo přijaté pro zobrazení, recenzi nebo podpis.
 • Kontextový panel: Pomáhá pracovat se soubory v zobrazení domovské obrazovky pomocí kontextových nabídek a také kontrolovat stav účastníků a historii aktivit sdílených dokumentů.
Nové zobrazení domovské obrazovky

A. Poslední soubory B. Doporučené nástroje C. Hledat soubory D. Kontextový panel 

Zobrazení souborů PDF chráněných technologií MIP v aplikaci Acrobat 2020 a Reader 2020

Acrobat Pro a Standard

Aplikace Adobe Acrobat 2020 a Acrobat Reader 2020 pro stolní počítače se systémem Windows a Mac můžete nyní použít k otevírání souborů chráněných řešeními MIP (Microsoft Information Protection), včetně služby Azure Information Protection (AIP) a služby Information Protection využívající sadu Office 365.

Aplikace Acrobat 2020 a Acrobat Reader 2020 nyní automaticky rozpoznají soubor chráněný technologií MIP a vyzvou vás ke stažení příslušného zásuvného modulu ze stránky pro stahování zásuvných modulů. Až zásuvný modul stáhnete a nainstalujete, chráněné soubory se v aplikaci Acrobat nebo Reader budou otevírat stejně jako kterékoli jiné soubory PDF.

Možnost přizpůsobení barev v nástroji Vyplnit a podepsat

Acrobat Pro a Standard

Nyní můžete v aplikaci Acrobat 2020 zvolit požadovanou barvu pro vyplnění formuláře PDF a podepsat jej pomocí nástroje Vyplnit a podepsat. Chcete-li změnit barvu, klikněte na panelu nástrojů Vyplnit a podepsat na tlačítko Barva.

Přizpůsobení barev v nástroji Vyplnit a podepsat

Ve výchozím nastavení je barva podpisu černá. Chcete-li zachovat výchozí barvu, zrušte zaškrtnutí políčka Zachovat původní barvu pro podpisy.

Další informace naleznete v části Vyplnění formuláře PDF.

Spouštění OCR softwaru na naskenovaných dokumentech s živým textem

Acrobat Pro a Standard

S aplikací Acrobat 2020 nyní můžete spustit OCR na naskenovaných souborech PDF, které obsahují obrázky s živým textem.

 1. Otevřete naskenované PDF v aplikaci Acrobat 2020.
 2. Přejděte do nabídky Nástroje > Vylepšit sken > Rozpoznatelný text > V tomto souboru.
 3. Klikněte na Nastavení v panelu nástrojů. Zobrazí se dialogové okno Rozpoznat text.
 4. V rozbalovacím seznamu Výstup vyberte Prohledávatelný obrázek nebo Prohledávatelný obrázek (přesný) a klikněte na tlačítko OK.
 5. Klikněte na Rozpoznat text na panelu nástrojů.

Vylepšení kontroly před výstupem a ověření PDF/UA v kontrole před výstupem

Tato funkce je k dispozici pouze ve verzi Acrobat Pro

 • Knihovny kontroly před výstupem:Profily kontroly před výstupem, opravy a kontroly jsou nyní přehledně uspořádány v knihovnách.
  Další informace najdete v dokumentu Preflight Libraries (PDF | 711 KB).
 • Proměnné kontroly před výstupem: Proměnné umožňují dynamicky upravovat profily, kontroly a opravy při jejich použití. Proměnné lze použít při úpravě profilů, kontrol a oprav, kdykoli se objeví oranžový trojúhelník. Je také možné stávající objekty filtrovat pomocí proměnných.
 • Kontrola před výstupem podporuje novou specifikaci Ghent PDF Workgroup Specification 2015: Nové specifikace GWG vycházejí ze standardu PDF/X-4 a podporují nativní průhlednost a také pracovní postupy RGB nezávislé na médiu.
 • Ověření PDF/UA při kontrole před výstupem: Kontrola před výstupem nyní umožňuje opravit běžné chyby usnadnění přístupu a ověřit soulad dokumentu s mezinárodním standardem Universal Accessibility PDF/UA.

Aktualizace funkce Usnadnění přístupu a pracovní postupy

Tato funkce je k dispozici pouze ve verzi Acrobat Pro

Funkce pro usnadnění přístupu v aplikaci Acrobat 2020 usnadňují hendikepovaným osobám používání dokumentů a formulářů PDF s pomocí softwaru a zařízení s asistenční technologií i bez nich.

Vylepšená práce díky DirectInk

Acrobat Pro a Standard

Vylepšený nástroj Pero využívající technologii DirectInk umožňuje plynulejší a přesnější psaní a kreslení přímo v dokumentu bez výběru nástroje.

Podepisování souborů PDF pomocí funkce DirectInk

Acrobat Pro a Standard

Nová podpora funkce DirectInk na panelu Podpisy aplikace Certificates nabízí přirozenější postup a lepší kontrolu nad vzhledem podpisu při podepisování na zařízeních se systémem Windows 10.

Snadné podepisování na zařízeních se systémem Windows 10

Dotyková lišta Touch Bar zabudovaná do počítače MacBook Pro

Tato funkce je k dispozici pouze ve verzi Acrobat Pro

Funkce lišty Touch Bar zabudované do počítače MacBook Pro napomáhají k efektivnější práci na počítačích MacBook Pro.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?