Sdílení datových zdrojů animace pomocí CC knihoven

V tomto tématu je popsáno, jak můžete sdílet symboly a dokumenty pomocí CC knihoven.

Symboly jsou základními jednotkami opakovaného používání v Animate CC a mohou obsahovat všechny typy animací vytvořených pomocí Animate CC. Počínaje touto verzí můžete sdílet symboly nebo celé animace prostřednictvím CC knihoven. To umožňuje bezproblémovou spolupráci mnoha animátorů a zjednodušuje vývojářské a designérské pracovní postupy při vývoji her a aplikací. Propojování datových zdrojů zajišťuje, že příslušné položky jsou vždy synchronizovány s původní položkou. Datové zdroje animace můžete pomocí CC knihoven také plynule importovat mezi podporovanými aplikacemi, jako jsou Muse a Indesign.

Odesílání a sdílení symbolů do CC knihoven

 1. Vyberte Okno > Knihovny CC nebo vyberte ikonu CC knihoven.

 2. Vyberte symbol na ploše a kliknutím na tlačítko + v zápatí panelu CC knihovny zobrazte rozbalovací nabídku.

  Načítání symbolu

 3. V rozbalovací nabídce zaškrtněte políčko Symboly a klikněte na tlačítko Přidat. Vybrané instance symbolů jsou nahrány do CC knihoven a označeny tagem SYM.

Odesílání a sdílení dokumentů Animate do CC knihoven

 1. Vyberte Okno > Knihovny CC nebo vyberte ikonu CC knihoven.

 2. Uložte dokument a kliknutím na tlačítko + v zápatí panelu CC knihovny zobrazte rozbalovací nabídku.  

 3. V rozbalovací nabídce zaškrtněte políčko Celá animace a klikněte na tlačítko Přidat. Vybrané instance animací jsou nahrány do CC knihoven a označeny tagem An.  

Používání symbolů z CC knihoven

 1. Vyberte symboly v CC knihovnách.

  Symboly v panelu CC knihovny

 2. Klikněte pravým tlačítkem a vyberte některou z následujících možností:

  • Vložit propojené: Umístí do dokumentu propojený datový zdroj. Pokud upravíte zdrojovou položku, provedené změny se automaticky projeví ve všech propojených položkách. Stejný efekt propojení má i přetažení položky na plochu.
  • Vložit kopii: Umístí do dokumentu kopii položek. Můžete také stisknout klávesu Alt a přetáhnout položky na plochu.
  • Kopírovat k úpravám: Umožňuje upravit položky v příslušných aplikacích. 

Úprava chování propojených a zkopírovaných položek

Propojené položky nelze upravovat v cílovém dokumentu. K symbolu nemůžete přistupovat v režimu úprav a měnit jej. Zdrojový symbol můžete upravit pouze v CC knihovnách. Můžete však v cílovém dokumentu upravovat kopírované položky.

Používání dokumentů Animate z CC knihoven

 1. Vyberte dokument (s tagem An) v CC knihovnách.

 2. Klikněte pravým tlačítkem a vyberte některou z následujících možností:

  • Otevřít v novém dokumentu: Otevře vybranou animaci jako nový dokument. Animaci také můžete přetáhnou na plochu.
  • Upravit: Umožňuje upravit položky v aplikaci Animate a uložit je v CC knihovnách.
  Symboly animací

Import animací z CC knihoven do aplikací Adobe Muse a Adobe Indesign

Animace vytvořené v aplikaci Animate můžete prostřednictvím CC knihoven pohodlně používat v dalších aplikacích, jako jsou Muse a Indesign.

 1. Otevřete položku v CC knihovnách.

 2. Přetáhněte položku z CC knihoven do aplikace Adobe Muse nebo Adobe Indesign a vložte ji na požadované místo. Chcete-li povolit responzivní design s aplikacemi Muse a Indesign, nastavte potřebné možnosti publikování v aplikaci Animate CC. Další informace naleznete v tématu Nastavení publikování.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.