Animace 3D postav pomocí služby Mixamo

Když si zvolíte nebo nahrajete 3D postavu, můžete ve službě Mixamo vytvářet a upravovat animace.

Použití animace

Poznámka:

Ujistěte se, zda máte postavu pro vytvoření animace. 

Můžete použít výchozí postavu z účtu Mixamo.com, předem připravenou postavu, kterou naleznete ve službě Mixamo na kartě Characters (Postavy), případně si můžete nahrát vlastní postavu z aplikace Fuse CC nebo jinou upravenou postavu.

Volba animace v knihovně animací

  1. Na řádku nabídek klikněte na kartu Animations (Animace), případně klikněte na panelu editoru na tlačítko Find Animation (Najít animaci) a prohlédněte si knihovnu animací.

  2. Pomocí panelu hledání lze animace vyhledat podle kategorie – nastavte příslušné filtry, případně zadejte hledané výrazy.

  3. Kliknutím na miniaturu animace si můžete tuto animaci prohlédnout na vámi vybrané postavě.

Úprava animace

  1. Po zvolení animace a jejím použití na vámi vybrané postavě můžete pomocí panelu editoru určit konkrétní nastavení animace, například její rychlost či nastavení rukou. 

    Úprava nastavení animace

    Kliknutím na tlačítko X v horním oddílu pro úpravu animace můžete animaci odebrat, a vrátit se tak ke statické postavě.

  2. Po skončení úprav animace vyberte tlačítko Download (Stáhnout).

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online