Aplikace Adobe Content Synchronizer vykazuje v mém počítači se systémem Windows vysoké zatížení procesoru

Přečtěte si o aplikaci Adobe Content Synchronizer (dříve známá pod názvem CoreSync) a jejím použití. Také si přečtěte, jak postupovat, pokud se ve vašem počítači se systémem Windows zobrazuje vysoké zatížení procesoru.

Co je Adobe Content Synchronizer?

Adobe Content Synchronizer (dříve známá pod názvem CoreSync) je součástí aplikace Creative Cloud pro počítače a také její instalace. Zajišťuje synchronizaci dat mezi vaším počítačem a službou Creative Cloud. Synchronizuje všechny soubory ve složce souborů služby Creative Cloud v počítači se servery společnosti Adobe. Aplikace Adobe Content Synchronizer také synchronizuje dokumenty v cloudu vytvořené v aplikacích, jako jsou Adobe XD a Adobe Photoshop.

Proč proces CoreSync.exe vykazuje vysoké zatížení procesoru?

CoreSync.exe je název instalační aplikace pro aplikaci Adobe Content Synchronizer. Proces CoreSync.exe by neměl mít vliv na výkon procesoru, když je počítač nečinný. Při synchronizaci složek se službou Creative Cloud může na několik sekund dojít k určitému zatížení procesoru. Pokud je však uváděno trvale vysoké zatížení procesoru procesem CoreSync.exe, může to znamenat, že proces není originální. Viz část Jak zjistím, zda je proces CoreSync.exe spuštěný v mém počítači pravý?

Jak zjistím, zda je proces CoreSync.exe spuštěný v mém počítači pravý?

Pomocí níže uvedených kroků zkontrolujte, zda je kopie souboru CoreSync.exe spuštěného v počítači originální:

 1. Spusťte Správce úloh (stiskněte klávesy Ctrl+Shift+Esc, nebo zadejte ve vyhledávacím panelu Windows Správce úloh).

 2. Vyberte kartu Podrobnosti. (Pokud se Správce úloh otevře minimalizovaně, v dolní části Správce úloh vyberte možnost Další podrobnosti.)

  Maximalizace Správce úloh
  Kliknutí na možnost Další podrobnosti

  Kliknutí na kartu Podrobnosti
  Kliknutí na kartu Podrobnosti

 3. V seznamu vyhledejte proces CoreSync.exe.

 4. Klikněte pravým tlačítkem myši na proces CoreSync.exe a vyberte možnost Otevřít umístění souboru.

 5. Zkontrolujte, zda se nachází ve složce C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Sync\CoreSync. Pokud je umístění odlišné, máte nepravou kopii aplikace Adobe Content Synchronizer a vaše data mohou být ohrožena. Viz část Nepravá kopie procesu CoreSync.exe?

Poznámka:

Ve Správci úloh by měl být spuštěn pouze jeden proces s názvem CoreSync.exe. Pokud se zobrazuje více procesů CoreSync.exe, zkontrolujte všechna umístění těchto souborů.

Co mám dělat, když soubor CoreSync.exe není originální kopie?

Pokud máte v počítači spuštěnou nepravou kopii procesu CoreSync.exe (nebo jen máte podezření), jde zřejmě o škodlivou aplikaci, která způsobuje vysoké zatížení procesoru. Je třeba ji z počítače odstranit.

Jak odstranit nepravou aplikaci Adobe Content Synchronizer?

Doporučujeme provést následující postup za účelem odstranění nepravé kopie aplikace Adobe Content Synchronizer a získání pravé kopie:

 1. Ve Správci úloh vyberte kartu Podrobnosti.

 2. Ukončete všechny procesy služby Creative Cloud. Klikněte pravým tlačítkem na každý proces služby Creative Cloud a vyberte možnost Ukončit úlohu.

  Ukončete procesy v níže uvedeném pořadí:

  1. Creative Cloud.exe

  5. AdobeUpdateService.exe

  9. AdobeIPCBroker.exe

  2. Adobe Desktop Service.exe

  6. CCLibrary.exe

  10. AdobeNotificationClient.exe

  3. Adobe CEF Helper.exe

  7. CCXProcess.exe

  11. Creative Cloud Helper.exe

  4. Adobe Installer.exe

  8. CoreSync.exe


 3. Přejděte do umístění složky nepravé kopie souboru CoreSync.exe a složku odstraňte.

 4. Spusťte aplikaci Creative Cloud pro počítače a počkejte, až se aktualizuje. 

  Poznámka:

  Chcete-li zabránit jakýmkoli budoucím škodlivým útokům na váš počítač, ujistěte se, že máte nainstalovaný antivirový software a že je aktuální.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.