Odstranění chyby s kódem 160 při instalaci aplikací Creative Cloud | Pokročilé postupy pro Windows

Zobrazila se vám při instalaci aplikace Creative Cloud v systému Windows chyba s kódem 160? Pokud jste zkušený uživatel, postupujte podle uvedených kroků.

Co zobrazení chyby s kódem 160 znamená?

Při pokusu o instalaci aplikace Creative Cloud se zobrazí následující chybová zpráva:

Exit Code: 160
-------------------------------------- Summary --------------------------------------
- 2 fatal error(s), 0 error(s), 2 warnings(s)
FATAL: Error (Code = 160) executing in command 'SetRegistryValueCommand' for package:
'AdobePhotoshop17-Core_x64', version:17.0.1.159
FATAL: Error occurred in install of package (Name: AdobePhotoshop17-Core_x64 Version: 17.0.1.159).
Error code: '160'
WARN: Error Setting Registry - Start 64-bit:1 root:2
key:SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\Photoshop.exe name:Default
type:REG_SZ data:C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015.5\Photoshop.exe. Check for
Registry permissions. (Error: Error 5 Access is denied.)

K tomuto problému dochází v případě, že nemáte požadovaná oprávnění ke klíčům registru.

Jak lze odstranit chybu 160?

 1. Stisknutím kombinace kláves Windows + R otevřete okno Spustit. Do pole Otevřít zadejte regedit a vyberte tlačítko OK.

  Spuštění nástroje regedit

 2. Přejděte ke klíči registru, který se zobrazuje v chybě uvedené ve zprávě.

  Přechod ke klíči registru

 3. Klikněte pravým tlačítkem na klíč registru a vyberte možnost Oprávnění.

  Oprávnění

 4. V části Název skupiny nebo jméno uživatele vyberte uživatele, kterému chcete umožnit úplné řízení klíče registru.

 5. V části Oprávnění pro „jméno“, kde „jméno“ představuje jméno uživatele, pro kterého nastavujete úplné řízení příslušného klíče, zaškrtněte políčko Povolit u možnosti Úplné řízení.

  Úplné řízení

 6. Pokud nemůžete udělovat oprávnění, vyberte možnost Upřesnit a zkontrolujte vlastníka registru. Změňte jej z možnosti „Systém“ na uživatelský účet, pomocí kterého jste přihlášeni. Vyberte možnost Nahradit vlastníka v podřízených kontejnerech a objektech a poté tlačítko OK.

  Změna vlastníka

 7. Opakujte tyto kroky pro celý strom registru.

  Například u výše uvedeného příkladu proveďte tyto kroky pro každý dílčí strom ve složce SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.