Máte problémy s instalací nebo aktualizací aplikace společnosti Adobe? Zjistěte rychle řešení běžných chyb stahování, instalace nebo aktualizace.

Níže zadejte číslo nebo název chyby, čímž chybu vyhledáte a zobrazíte běžná řešení.

Vyhledání chyby

 

Nejběžnější chyby

Chyba 1

Chyba 81

Chyba 201

Chyba 205

Chyba 206

Chyba 403

Kód chyby 1: Chyba instalace

Kód chyby 1 označuje, že aplikace Creative Cloud byly v zařízení poškozeny nebo se zařízení nemůže připojit k severům Adobe.

Řešení

Viz Řešení problémů s neúspěšnou instalací | Aplikace Adobe Creative Cloud pro stolní počítače.

Kód chyby P1: Chyba instalace

Kód chyby P1 označuje, že aplikace Creative Cloud byly v zařízení poškozeny nebo se zařízení nemůže připojit k severům Adobe.

Řešení

Viz Řešení problémů s neúspěšnou instalací | Aplikace Adobe Creative Cloud pro stolní počítače.

Ukončovací kód 6

Ukončovací kód 6 označuje chybu instalace. Jedná se o obecnou chybu, ke které obvykle dochází, když je instalace aplikace dokončena s chybami.

Řešení

Pokud se vám tato chyba zobrazí během instalace aplikace Creative Cloud, přečtěte si článek Chyby instalace s ukončovacími kódy 6 a 7 | Creative Cloud

Pokud při instalaci aplikace sady Creative Suite (CS5, CS5.5, CS6), Adobe Photoshop Elements nebo Adobe Premiere Elements dojde k chybě s ukončovacím kódem 6, přečtěte si článek Chyby instalace s ukončovacími kódy 6 a 7 | CS.

Ukončovací kód 7

Ukončovací kód 7 označuje chybu instalace. Jedná se o obecnou chybu, ke které obvykle dochází, když je instalace aplikace dokončena s chybami.

Řešení

Pokud se vám tato chyba zobrazí během instalace aplikace Creative Cloud, přečtěte si článek Chyby instalace s ukončovacími kódy 6 a 7 | Creative Cloud

Pokud při instalaci aplikace sady Creative Suite (CS5, CS5.5, CS6), Adobe Photoshop Elements nebo Adobe Premiere Elements dojde k chybě s ukončovacím kódem 6, přečtěte si článek Chyby instalace s ukončovacími kódy 6 a 7 | CS.

Kód chyby 16

Kód chyby 16 označuje chybu konfigurace při spuštění aplikace Creative Cloud.K této chybě obvykle dojde, když jsou nesprávně nastavena oprávnění ke složkám aplikace (Adobe PCD and SLStore). 

Řešení

Tuto chybu odstraníte nastavením oprávnění pro obě složky – SLStore i Adobe PCD. Podrobnosti naleznete v článku Řešení problémů s konfigurací | Adobe Creative Cloud.

Kód chyby 19: Návratový kód procesu instalačního programu Adobe je (19)

Kód chyby 19 označuje, že je spuštěn konfliktní proces.

Řešení

Ukončete konfliktní procesy a pokuste se provést instalaci znovu. Chcete-li identifikovat konfliktní proces, zkontrolujte soubor protokolu instalace produktu, ve kterém se instalace nezdařila (Acrobat). V tomto souboru protokolu najdete seznam procesů, které byly v konfliktu s instalací.

V případě instalací aplikace Acrobat budou ukončeny aplikace sady Microsoft Office , neboť během instalace je přidán doplněk PDFMaker. Chcete-li zobrazit úplný seznam dalších procesů, které budou ukončeny, přečtěte si článek Řešení konfliktů procesů.  

Podrobnější informace o této chybě najdete v článku Selhala instalace aplikace Acrobat s kódem chyby 19.

Kód chyby 21: Nejsou splněny systémové požadavky

Kód chyby 21 označuje, že vaše zařízení nesplňuje minimální systémové požadavky pro instalaci aplikace.

Řešení

Upgradujte systém tak, aby splňoval minimální systémové požadavky pro instalaci aplikace. Další informace o systémových požadavcích pro instalaci aplikací najdete v  systémových požadavcích

Kód chyby P21: Nejsou splněny systémové požadavky

Kód chyby P21 označuje, že vaše zařízení nesplňuje minimální systémové požadavky pro instalaci aplikace.

Řešení

Upgradujte systém tak, aby splňoval minimální systémové požadavky pro instalaci aplikace. Další informace o systémových požadavcích pro instalaci aplikací najdete v  systémových požadavcích.

Kód chyby 22: Jednotky citlivé na velikost písmen nejsou podporovány

Kód chyby 22 označuje, že svazek, na který se pokoušíte nainstalovat aplikaci Creative Cloud, je citlivý na velikost písmen. K této chybě obvykle dochází v systému macOS.

Řešení

Tuto chybu odstraníte instalací aplikace na jednotku, která není citlivá na velikost písmen. Další informace naleznete v článku „Jednotky citlivé na velikost písmen nejsou podporovány“ nebo podobná chyba instalace | macOS.

Kód chyby 23: Nedostatek místa na disku

Kód chyby 23 označuje, že vaše zařízení nemá dostatek místa na disku a kapacita pevného disku je téměř zaplněna.

Řešení

Uvolněte místo a vyberte možnost Opakovat.

Kód chyby P23: Nedostatek místa na disku

Kód chyby P23 označuje, že vaše zařízení nemá dostatek místa na disku a kapacita pevného disku je téměř zaplněna.

Řešení

Uvolněte místo a vyberte možnost Opakovat.

Kód chyby 25: Při instalaci (název aplikace) došlo k problému

Kód chyby 25 označuje, že pokus o instalaci aplikace na zařízení s procesorem ARM se nezdařil.

Řešení

Aplikace společnosti Adobe v současné době nefungují v počítačích, které používají procesory založené na architektuře ARM. Doporučujeme používat naše aplikace ve vydaných verzích systému Windows, které využívají procesory AMD a Intel.  

Kód chyby P25: Při instalaci (název aplikace) došlo k problému

Kód chyby P25 označuje, že pokus o instalaci aplikace na zařízení s procesorem ARM se nezdařil.

Řešení

Aplikace společnosti Adobe v současné době nefungují v počítačích, které používají procesory založené na architektuře ARM. Doporučujeme používat naše aplikace ve vydaných verzích systému Windows, které využívají procesory AMD a Intel.

Kód chyby 41: Nelze získat přístup k nepostradatelnému souboru či adresáři

Kód chyby 41 označuje, že instalační program nemá správný přístup k nepostradatelnému souboru nebo adresáři.

Řešení

Přesvědčte se, že nejste přihlášeni pomocí omezeného účtu. Je také pravděpodobné, že byla změněna oprávnění k souborům ve vašem aktuálním uživatelském účtu. Výběrem možnosti Opakovat znovu nainstalujte aplikaci Creative Cloud.

Kód chyby P41: Nelze získat přístup k nepostradatelnému souboru či adresáři

Kód chyby P41 označuje, že instalační program nemá správný přístup k nepostradatelnému souboru nebo adresáři.

Řešení

Přesvědčte se, že nejste přihlášeni pomocí omezeného účtu. Je také pravděpodobné, že byla změněna oprávnění k souborům ve vašem aktuálním uživatelském účtu. Výběrem možnosti Opakovat znovu nainstalujte aplikaci Creative Cloud.

Kód chyby 42: Nelze získat přístup k nepostradatelnému souboru či adresáři

Kód chyby 42 označuje, že váš operační systém nemůže ověřit digitální certifikát aplikace Adobe nebo je třeba jej aktualizovat.

Řešení

Přečtěte si článek Odstranění chyby s kódem 42 a 72 při instalaci nebo aktualizaci aplikací Creative Cloud.

Kód chyby P42: Nelze získat přístup k nepostradatelnému souboru či adresáři

Kód chyby P42 označuje, že váš operační systém nemůže ověřit digitální certifikát aplikace Adobe nebo je třeba jej aktualizovat.

Řešení

Přečtěte si článek Odstranění chyby s kódem 42 a 72 při instalaci nebo aktualizaci aplikací Creative Cloud.

Kód chyby 44: Nelze vytvořit nepostradatelný soubor či adresář

Kód chyby 44 označuje, že služba Creative Cloud nemůže vytvořit soubor nebo adresář, který je vyžadován pro instalaci.

Řešení

Výběrem možnosti Opakovat se pokuste soubor nebo adresář vytvořit znovu.

Kód chyby P44: Nelze vytvořit nepostradatelný soubor či adresář

Kód chyby P44 označuje, že služba Creative Cloud nemůže vytvořit soubor nebo adresář, který je vyžadován pro instalaci.

Řešení

Výběrem možnosti Opakovat se pokuste soubor nebo adresář vytvořit znovu.

Zobrazuje se kód chyby 46 se zprávou „Instalačnímu programu se nepodařilo získat přístup k nepostradatelnému souboru či adresáři“? Přečtěte si článek o tom, jak odstranit chybu s kódem 46.

Kód chyby 46: Instalace se nezdařila

Kód chyby 46 označuje, že se instalace nezdařila, protože instalační program nemohl získat přístup k souboru nebo adresáři, který je vyžadován pro instalaci.

Řešení

Ukončete instalační program a spusťte ho znovu. Pokud to nefunguje, zkuste restartovat počítač.

Zobrazuje se kód chyby 46 se zprávou „Instalace se nezdařila“? Přečtěte si článek o tom, jak odstranit chybu s kódem 46.

Kód chyby 46: Instalačnímu programu se nepodařilo získat přístup k nepostradatelnému souboru či adresáři

Kód chyby 46 označuje, že instalačnímu programu se nepodařilo získat přístup k nepostradatelnému souboru či adresáři, který je vyžadován pro instalaci.

Řešení

Výběrem možnosti Opakovat opětovně nainstalujte nebo aktualizujte aplikaci.

Kód chyby P46: Instalace se nezdařila

Kód chyby P46 označuje, že se instalace nezdařila, protože instalační program nemohl získat přístup k souboru nebo adresáři, který je vyžadován pro instalaci.

Řešení

Ukončete instalační program a spusťte ho znovu. Pokud to nefunguje, zkuste restartovat počítač.

Kód chyby 48: Nelze získat přístup k nepostradatelnému souboru či adresáři

Kód chyby 48 označuje, že služba Creative Cloud nemůže získat přístup k souboru nebo adresáři, který je vyžadován pro instalaci.

Řešení

Výběrem možnosti Opakovat se pokuste znovu získat přístup k souboru nebo adresáři.

Kód chyby P48: Nelze získat přístup k nepostradatelnému souboru či adresáři

Kód chyby P48 označuje, že služba Creative Cloud nemůže získat přístup k souboru nebo adresáři, který je vyžadován pro instalaci.

Řešení

Výběrem možnosti Opakovat se pokuste znovu získat přístup k souboru nebo adresáři.

Kód chyby 49: Nelze získat přístup k nepostradatelnému souboru či adresáři

Kód chyby 49 označuje, že služba Creative Cloud nemůže získat přístup k souboru nebo adresáři, který je vyžadován pro instalaci.

Řešení

Výběrem možnosti Opakovat se pokuste znovu získat přístup k souboru nebo adresáři.

Kód chyby P49: Nelze získat přístup k nepostradatelnému souboru či adresáři

Kód chyby P49 označuje, že služba Creative Cloud nemůže získat přístup k souboru nebo adresáři, který je vyžadován pro instalaci.

Řešení

Výběrem možnosti Opakovat se pokuste znovu získat přístup k souboru nebo adresáři.

Zobrazuje se kód chyby 50 se zprávou „Nepodařilo se nainstalovat základní součásti“? Přečtěte si článek o tom, jak odstranit chybu s kódem 50.

Kód chyby 50: Instalace se nezdařila

Kód chyby 50 označuje, že se nepodařilo nainstalovat aplikaci Creative Cloud, protože instalační program nemohl vytvořit důležitou zálohu.

Řešení

Vyzkoušejte postupně následující řešení.Pokračujte k dalšímu řešení, pouze pokud jste problém nevyřešili pomocí předchozího řešení.

1. Zavřete prohlížeč a zkuste nainstalovat aplikaci znovu.

2. Restartujte počítač a nainstalujte aplikaci znovu.

3.Odinstalujte aplikaci Creative Cloud pro počítače pomocí odinstalačního programu a poté zkuste instalaci znovu.

4.Pokročilé postupy odstraňování problémů: Zkontrolujte soubor ACC.log a zjistěte, která cesta je uzamčena. Zavřete soubor nebo složku na vašem zařízení a opakujte instalaci. Chcete-li zkontrolovat soubor ACC.log, proveďte následující:

 • Předěte do umístění C:\Users\[User Name]\AppData\Local\Temp\CreativeCloud\ACC.
 • Otevřete soubor ACC.log.
 • V souboru protokolu vyhledejte tuto chybu: LockedFilesWithProcesses.Může se vám zobrazit například následující. Název dotčeného souboru, který musíte zavřít, je zobrazen na konci protokolu chyb. V následujícím příkladu musí uživatel zavřít soubor chrome.exe.
  LockedFilesWithProcesses: ADC : C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Adobe Desktop Common\ADS : chrome.exe
 • Přejděte k souboru pomocí uvedené cesty a zavřete jej ve Správci úloh.

Zobrazuje se kód chyby 50 se zprávou „Instalace se nezdařila“? Přečtěte si článek o tom, jak odstranit chybu s kódem 50.

Kód chyby 50: Nepodařilo se nainstalovat základní součásti

Kód chyby 50 označuje, že se nepodařilo nainstalovat některé základní součásti. 

Řešení

Vyzkoušejte postupně následující řešení.Pokračujte k dalšímu řešení, pouze pokud jste problém nevyřešili pomocí předchozího řešení.

1. Zavřete prohlížeč a zkuste nainstalovat aplikaci znovu.

2. Restartujte počítač a zkuste nainstalovat aplikaci znovu.

3. Odinstalujte aplikaci a zkuste aplikaci nainstalovat znovu.

4. Pokročilé postupy odstraňování problémů: Zkontrolujte soubor ACC.log a zjistěte, která cesta je uzamčena. Zavřete soubor nebo složku na vašem zařízení a opakujte instalaci. Chcete-li zkontrolovat soubor ACC.log, postupujte následovně:

 • Předěte do umístění C:\Users\[User Name]\AppData\Local\Temp\CreativeCloud\ACC.
 • Otevřete soubor ACC.log.
 • V souboru protokolu vyhledejte tuto chybu: LockedFilesWithProcesses.Může se vám zobrazit například následující. Název dotčeného souboru, který musíte zavřít, je zobrazen na konci protokolu chyb. V následujícím příkladu musí uživatel zavřít soubor chrome.exe.
  LockedFilesWithProcesses: ADC : C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Adobe Desktop Common\ADS : chrome.exe
 • Přejděte k souboru pomocí uvedené cesty a zavřete jej ve Správci úloh.

Kód chyby P50: Instalace se nezdařila

Kód chyby P50 označuje, že se nepodařilo nainstalovat aplikaci Creative Cloud, protože instalační program nemohl vytvořit důležitou zálohu.

Řešení

Vyzkoušejte postupně následující řešení.Pokračujte k dalšímu řešení, pouze pokud jste problém nevyřešili pomocí předchozího řešení.

1. Zavřete prohlížeč a zkuste nainstalovat aplikaci znovu.

2. Restartujte počítač a nainstalujte aplikaci znovu.

3.Odinstalujte aplikaci Creative Cloud pro počítače pomocí odinstalačního programu a poté zkuste instalaci znovu.

4. Pokročilé postupy odstraňování problémů: Zkontrolujte soubor ACC.log a zjistěte, která cesta je uzamčena. Zavřete soubor nebo složku na vašem zařízení a opakujte instalaci. Chcete-li zkontrolovat soubor ACC.log, proveďte následující:

 • Předěte do umístění C:\Users\[User Name]\AppData\Local\Temp\CreativeCloud\ACC.
 • Otevřete soubor ACC.log.
 • V souboru protokolu vyhledejte tuto chybu: LockedFilesWithProcesses. Může se vám zobrazit například následující.Název dotčeného souboru, který musíte zavřít, je zobrazen na konci protokolu chyb. V následujícím příkladu musí uživatel zavřít soubor chrome.exe.
  LockedFilesWithProcesses: ADC : C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Adobe Desktop Common\ADS : chrome.exe
 • Přejděte k souboru pomocí uvedené cesty a zavřete jej ve Správci úloh.

Kód chyby 72: Nelze získat přístup k nepostradatelnému souboru či adresáři

Kód chyby 72 označuje, že nejsou nainstalovány aktualizace systému Windows nebo systém Windows nemůže ověřit digitální certifikáty. 

Řešení

Nainstalujte všechny aktualizace systému Windows. Pokud k problému dochází i nadále, postupujte podle kroků ověření digitálních certifikátů podle popisu v článku Odstranění chyby s kódem 42 a 72 při instalaci nebo aktualizaci aplikací Adobe Creative Cloud.

Kód chyby P72: Nelze získat přístup k nepostradatelnému souboru či adresáři

Kód chyby P72 označuje, že nejsou nainstalovány aktualizace systému Windows nebo systém Windows nemůže ověřit digitální certifikáty. 

Řešení

Nainstalujte všechny aktualizace systému Windows. Pokud k problému dochází i nadále, postupujte podle kroků ověření digitálních certifikátů podle popisu v článku Odstranění chyby s kódem 42 a 72 při instalaci nebo aktualizaci aplikací Adobe Creative Cloud.

Kód chyby 81: Je spuštěn jiný instalační program

Kód chyby 81 označuje, že na pozadí může být spuštěna jiná instalace produktu Adobe.Může to způsobovat konflikt, který má za následek tuto chybu.

Řešení

1. Zkontrolujte ve vašem Monitoru aktivit (macOS) nebo Správci úloh (Windows), zda neprobíhá instalace produktu Adobe a ukončete ji. Poté zkuste aplikaci nainstalovat.

2. Pokud toto nefunguje, restartujte počítač a zkuste nainstalovat aplikaci znovu.

Kód chyby P81: Je spuštěn jiný instalační program

Kód chyby P81 označuje, že na pozadí může být spuštěna jiná instalace produktu Adobe. Může to způsobovat konflikt, který má za následek tuto chybu.

Řešení

1. Zkontrolujte ve vašem Monitoru aktivit (macOS) nebo Správci úloh (Windows), zda neprobíhá instalace produktu Adobe a ukončete ji. Poté zkuste aplikaci nainstalovat znovu.

2. Pokud toto nefunguje, restartujte počítač a zkuste nainstalovat aplikaci znovu.

Kód chyby 82: Je spuštěna aplikace Adobe Application Manager

Kód chyby 82 označuje, že na pozadí je pravděpodobně spuštěna aplikace Adobe Application Manager, která brání provedení aktuální instalace.

Řešení

Počkejte na ukončení aplikace Adobe Application Manager a poté to zkuste znovu.

Kód chyby P82: Je spuštěna aplikace Adobe Application Manager

Kód chyby P82 označuje, že na pozadí je pravděpodobně spuštěna aplikace Adobe Application Manager, která brání provedení aktuální instalace.

Řešení

Chcete-li tento problém vyřešit, počkejte na ukončení aplikace Adobe Application Manager a poté to zkuste znovu

Zobrazuje se kód chyby 86 se zprávou „Je spuštěna jiná instance instalačního programu“? Přečtěte si článek o tom, jak odstranit chybu s kódem 86.

Kód chyby 86: Je spuštěna jiná verze aplikace Creative Cloud pro počítače

K chybě s kódem 86 dochází, pokud při pokusu o aktualizaci aplikace Creative Cloud pro počítače došlo ke konfliktu s jinou instancí aplikace spuštěnou v zařízení.

Řešení

Ukončete aplikaci Creative Cloud pro počítače a zkuste zopakovat aktualizaci. Pokud k problému dochází i nadále, zkuste řešení uvedená v článku Kód chyby 86 | Creative Cloud.

Zobrazuje se kód chyby 86 se zprávou „Je spuštěna jiná verze aplikace Creative Cloud pro počítače“? Přečtěte si článek o tom, jak odstranit chybu s kódem 86.

Kód chyby 86: Je spuštěna jiná instance instalačního programu

Chyba s kódem 86 označuje, že při pokusu o aktualizaci aplikace došlo ke konfliktu s jinou instancí aplikace spuštěnou v zařízení.

Řešení

Ukončete instalační program a zkuste to znovu.

Kód chyby P86: Je spuštěna jiná verze aplikace Creative Cloud pro počítače

K chybě s kódem P86 dochází, pokud při pokusu o aktualizaci aplikace Creative Cloud pro počítače došlo ke konfliktu s jinou instancí aplikace spuštěnou v zařízení.

Řešení

Ukončete aplikaci Creative Cloud pro počítače a zkuste zopakovat aktualizaci. Pokud k problému dochází i nadále, zkuste řešení uvedená v článku Kód chyby 86 | Creative Cloud.

Kód chyby 87: Je spuštěn jiný instalační program

Kód chyby 87 označuje, že konfliktní procesy, které jsou spuštěny na pozadí, brání dokončení procesu instalace. Nový proces instalace může být ovlivněn procesem Instalační služby systému Windows (MSI) nebo zbylými soubory či složkami. K této chybě někdy dochází kvůli nedostatečným oprávněním.

Řešení

Vyčkejte na dokončení instlace a poté zkuste aplikaci nainstalovat znovu. Aktuální instalaci můžete také ukončit podle těchto kroků.

1. Klikněte pravým tlačítkem na hlavní panel a vyberte možnost Správce úloh

2. Vyhledejte instalační program MSI, který způsobuje problém, a vyberte možnost Ukončit úlohu.

3. Po ukončení druhé instalace zkuste aplikaci nainstalovat znovu.

Kód chyby P87: Je spuštěn jiný instalační program

Kód chyby P87 označuje, že konfliktní procesy, které jsou spuštěny na pozadí, brání dokončení procesu instalace. Nový proces instalace může být ovlivněn procesem Instalační služby systému Windows (MSI) nebo zbylými soubory či složkami. K této chybě někdy dochází kvůli nedostatečným oprávněním.

Řešení

Vyčkejte na dokončení instlace a poté zkuste aplikaci nainstalovat znovu. Aktuální instalaci můžete také ukončit.

1. Klikněte pravým tlačítkem na hlavní panel a vyberte možnost Správce úloh.

2. Vyhledejte instalační program MSI, který způsobuje problém, a vyberte možnost Ukončit úlohu.

3. Po ukončení druhé instalace zkuste aplikaci nainstalovat znovu.

Kód chyby 101: Produkt nelze nainstalovat

Kód chyby 101 označuje, že nelze upravit nebo vytvořit systém PIM.

Řešení

Výběrem možnosti Opakovat stáhněte a nainstalujte aplikaci znovu.

Kód chyby C101: Produkt nelze nainstalovat

Kód chyby C101 označuje, že nelze upravit nebo vytvořit systém PIM.

Řešení

Výběrem možnosti Opakovat stáhněte a nainstalujte aplikaci znovu.

Kód chyby 102: Produkt nelze nainstalovat

Kód chyby 102 označuje chybu instalace.

Řešení

Výběrem možnosti Opakovat stáhněte a nainstalujte aplikaci znovu.

Kód chyby C102: Produkt nelze nainstalovat

Kód chyby C102 označuje chybu instalace.

Řešení

Výběrem možnosti Opakovat stáhněte a nainstalujte aplikaci znovu.

Kód chyby 103: Produkt nelze nainstalovat

Kód chyby 103 označuje chybu instalace.

Řešení

Výběrem možnosti Opakovat stáhněte a nainstalujte aplikaci znovu.

Kód chyby C103: Produkt nelze nainstalovat

Kód chyby C103 označuje chybu instalace.

Řešení

Výběrem možnosti Opakovat stáhněte a nainstalujte aplikaci znovu.

Kód chyby 105: Produkt nelze nainstalovat/odinstalovat

Kód chyby 105 označuje, že při pokusu o instalaci aplikací společnosti Adobe, například aplikace Photoshop nebo Illustrator, dojde k chybě instalace. K tomuto problému dochází v případě, že nemáte oprávnění ke čtení souboru hdpim.db nebo zápisu do něj, případně pokud je soubor hdpim.db poškozený.

Řešení

Výběrem možnosti Opakovat nainstalujte/odinstalujte produkt znovu. Další informace najdete v článku Nelze nainstalovat aplikace společnosti Adobe | Chyba 105.

Kód chyby C105: Produkt nelze nainstalovat/odinstalovat

Kód chyby C105 označuje, že při pokusu o instalaci aplikací společnosti Adobe, například aplikace Photoshop nebo Illustrator, dojde k chybě instalace. K tomuto problému dochází v případě, že nemáte oprávnění ke čtení souboru hdpim.db nebo zápisu do něj, případně pokud je soubor hdpim.db poškozený.

Řešení

Výběrem možnosti Opakovat nainstalujte/odinstalujte produkt znovu. Další informace najdete v článku Nelze nainstalovat aplikace společnosti Adobe | Chyba 105.

Kód chyby 106: Produkt nelze nainstalovat

Kód chyby 106 označuje chybu instalace.

Řešení

Vyberte možnost Opakovat.

Kód chyby C106: Produkt nelze nainstalovat

Kód chyby C106 označuje chybu instalace.

Řešení

Vyberte možnost Opakovat.

Kód chyby 107: Stažený soubor je poškozený

Kód chyby 107 označuje, že některý z instalačních souborů chybí nebo je poškozený.

Řešení

Výběrem možnosti Opakovat stáhněte a nainstalujte aplikaci znovu.

Kód chyby C107: Stažený soubor je poškozený

Kód chyby C107 označuje, že některý z instalačních souborů chybí nebo je poškozený.

Řešení

Výběrem možnosti Opakovat stáhněte a nainstalujte aplikaci znovu.

Kód chyby 108: Je spuštěna jiná instance instalačního programu

Kód chyby 108 označuje, že na pozadí může běžet jiná instalační služba produktu Adobe (například instalační program Adobe), což narušuje průběh vaší nové instalace.

Řešení

Počkejte, až se jiná instalace dokončí, a poté to zkuste znovu.

Kód chyby C108: Je spuštěna jiná instance instalačního programu

Kód chyby C108 označuje, že na pozadí může běžet jiná instalační služba produktu Adobe (například instalační program Adobe), což narušuje průběh vaší nové instalace.

Řešení

Počkejte, až se jiná instalace dokončí, a poté to zkuste znovu.

Kód chyby 109: Produkt nelze nainstalovat

Kód chyby 109 označuje chybu instalace.

Řešení

Výběrem možnosti Opakovat stáhněte a nainstalujte aplikaci znovu.

Kód chyby C109: Produkt nelze nainstalovat

Kód chyby C109 označuje chybu instalace.

Řešení

Výběrem možnosti Opakovat stáhněte a nainstalujte aplikaci znovu.

Kód chyby 110: Produkt nelze nainstalovat

Kód chyby 110 označuje, že interní zdroje operačního systému jsou přetížené.

Řešení

Ukončete nepotřebné programy a poté výběrem možnosti Opakovat stáhněte a nainstalujte aplikaci znovu.

Kód chyby C110: Produkt nelze nainstalovat

Kód chyby C110 označuje, že interní zdroje operačního systému jsou přetížené.

Řešení

Ukončete nepotřebné programy a poté výběrem možnosti Opakovat stáhněte a nainstalujte aplikaci znovu.

Kód chyby 113: Nelze se spojit se servery společnosti Adobe

Kód chyby 113 označuje, že vaše zařízení se nemůže spojit se servery společnosti Adobe nebo že nastavení brány firewall ve vašem zařízení brání procesu instalace.

Řešení

Zkontrolujte připojení k internetu a nastavení brány firewall a poté zkuste aplikaci nainstalovat znovu. Další informace najdete v článku Oprava problémů s připojením u aplikací společnosti Adobe.

Kód chyby C113: Nelze se spojit se servery společnosti Adobe

Kód chyby C113 označuje, že vaše zařízení se nemůže spojit se servery společnosti Adobe nebo že nastavení brány firewall ve vašem zařízení brání procesu instalace.

Řešení

Zkontrolujte připojení k internetu a nastavení brány firewall a poté zkuste aplikaci nainstalovat znovu. Další informace najdete v článku Oprava problémů s připojením u aplikací společnosti Adobe.

Kód chyby 114: Soubory nelze rozbalit

Kód chyby 114 označuje chybu během rozbalování souborů.

Řešení

Výběrem možnosti Opakovat znovu zahajte stahování a instalaci.

Kód chyby C114: Soubory nelze rozbalit

Kód chyby C114 označuje chybu během rozbalování souborů.

Řešení

Výběrem možnosti Opakovat znovu zahajte stahování a instalaci.

Kód chyby 115: Stažený soubor je poškozený

Kód chyby 115 označuje, že stažený soubor je poškozený.

Řešení

Výběrem možnosti Opakovat stáhněte a nainstalujte aplikaci znovu.

Kód chyby C115: Stažený soubor je poškozený

Kód chyby C115 označuje, že stažený soubor je poškozený.

Řešení

Výběrem možnosti Opakovat stáhněte a nainstalujte aplikaci znovu.

Kód chyby 116: Stažený soubor je poškozený

Kód chyby 116 označuje, že antivirový software v zařízení zablokoval funkci procesu stahování.

Řešení

Před pokusem o opakovanou instalaci aplikace vypněte antivirový software v systému.

Kód chyby C116: Stažený soubor je poškozený

Kód chyby C116 označuje, že antivirový software v zařízení zablokoval funkci procesu stahování.

Řešení

Před pokusem o opakovanou instalaci aplikace vypněte antivirový software v systému.

Kód chyby 117: Stažený soubor se jeví jako poškozený

Kód chyby 117 označuje, že stažený soubor se jeví jako poškozený. Ke stahování a aktualizaci aplikací společnosti Adobe je nutné připojení k internetu.

Řešení

1. Dočasně vypněte svůj antivirový software: Pokyny pro dočasné vypnutí vašeho antivirového programu naleznete v dokumentaci antivirovému programu.

2. Vyzkoušejte jiné internetové připojení: Pokud jste připojeni přes síť Wi-Fi, zkuste použít kabelové připojení. Pokud jste již připojeni přes kabelové připojeni, zkuste použít jiné kabelové připojení.

3. Nakonfigurujte svoji softwarovou bránu firewall: Softwarové brány firewall omezují přístup k vašemu počítači. Některé softwarové brány firewall zobrazí při pokusu programu připojit se k internetu výzvu.

 • Budete-li k tomu vyzváni, povolte aplikaci Creative Cloud pro počítače přístup k internetu.
 • Pokud se výzva nezobrazí, vypněte dočasně softwarové brány firewall, abyste zjistili, zda přístup k internetu neblokují ony. Nápovědu naleznete v dokumentaci k softwaru brány firewall.

4. Nakonfigurujte hardwarovou bránu firewall nebo proxy servery: Řada organizací využívá hardwarovou bránu firewall nebo proxy server, který může zablokovat přístup softwaru k externímu serveru. Hardwarové řešení se vztahuje na všechny počítače v podnikové síti. Většina domácích sítí nevyužívá technologie hardwarových bran firewall ani proxy serverů. Chcete-li získat informace o branách firewall nebo proxy serverech, obraťte se na oddělení IT Vaší společnosti.

5. Zkuste aplikaci nainstalovat znovu

Kód chyby C117: Stažený soubor se jeví jako poškozený

Kód chyby C117 označuje, že stažený soubor se jeví jako poškozený. Ke stahování a aktualizaci aplikací společnosti Adobe je nutné připojení k internetu.

Řešení

1. Dočasně vypněte svůj antivirový software: Pokyny pro dočasné vypnutí vašeho antivirového programu naleznete v dokumentaci antivirovému programu.

2. Vyzkoušejte jiné internetové připojení: Pokud jste připojeni přes síť Wi-Fi, zkuste použít kabelové připojení. Pokud jste již připojeni přes kabelové připojeni, zkuste použít jiné kabelové připojení.

3. Nakonfigurujte svoji softwarovou bránu firewall: Softwarové brány firewall omezují přístup k vašemu počítači. Některé softwarové brány firewall zobrazí při pokusu programu připojit se k internetu výzvu.

 • Budete-li k tomu vyzváni, povolte aplikaci Creative Cloud pro počítače přístup k internetu.
 • Pokud se výzva nezobrazí, vypněte dočasně softwarové brány firewall, abyste zjistili, zda přístup k internetu neblokují ony. Nápovědu naleznete v dokumentaci k softwaru brány firewall.

4. Nakonfigurujte hardwarovou bránu firewall nebo proxy servery: Řada organizací využívá hardwarovou bránu firewall nebo proxy server, který může zablokovat přístup softwaru k externímu serveru. Hardwarové řešení se vztahuje na všechny počítače v podnikové síti. Většina domácích sítí nevyužívá technologie hardwarových bran firewall ani proxy serverů. Chcete-li získat informace o branách firewall nebo proxy serverech, obraťte se na oddělení IT Vaší společnosti.

5. Zkuste aplikaci nainstalovat znovu

Kód chyby 118: Není k dispozici žádné připojení k internetu.

Kód chyby 118 označuje, že se vyskytl problém s připojením k serveru nebo že není k dispozici připojení k internetu. 

Řešení:

1. Zkontrolujte své připojení k internetu: Pro stažení a aktualizace aplikací potřebujete internetové připojení. Přesvědčte se, že se můžete připojit k internetu, a vyberte možnost Opakovat.

2. Dočasně vypněte svůj antivirový software: Pokyny pro dočasné vypnutí vašeho antivirového programu naleznete v dokumentaci antivirovému programu.

3. Vyzkoušejte jiné internetové připojení: Pokud jste připojeni přes síť Wi-Fi, zkuste použít kabelové připojení. Pokud jste již připojeni přes kabelové připojeni, zkuste použít jiné kabelové připojení.

4. Nakonfigurujte svoji softwarovou bránu firewall: Softwarové brány firewall omezují přístup k vašemu počítači. Některé softwarové brány firewall zobrazí při pokusu programu připojit se k internetu výzvu.

 • Budete-li k tomu vyzváni, povolte aplikaci Creative Cloud pro počítače přístup k internetu.
 • Pokud se výzva nezobrazí, vypněte dočasně softwarové brány firewall, abyste zjistili, zda přístup k internetu neblokují ony. Nápovědu naleznete v dokumentaci k softwaru brány firewall.

5. Zkuste aplikaci nainstalovat znovu

Kód chyby C118: Není k dispozici žádné připojení k internetu.

Kód chyby C118 označuje, že se vyskytl problém s připojením k serveru nebo že není k dispozici připojení k internetu. 

Řešení:

1. Zkontrolujte své připojení k internetu: Pro stažení a aktualizace aplikací potřebujete internetové připojení. Přesvědčte se, že se můžete připojit k internetu, a vyberte možnost Opakovat.

2. Dočasně vypněte svůj antivirový software: Pokyny pro dočasné vypnutí vašeho antivirového programu naleznete v dokumentaci antivirovému programu.

3. Zkuste použít jinou síť: Zkuste použít jiné připojení k internetu, je-li k dispozici. Pokud jste připojeni přes síť Wi-Fi, zkuste použít kabelové připojení. Pokud jste již připojeni přes kabelové připojeni, zkuste použít jiné kabelové připojení.

4. Nakonfigurujte svoji softwarovou bránu firewall: Softwarové brány firewall omezují přístup k vašemu počítači. Některé softwarové brány firewall zobrazí při pokusu programu připojit se k internetu výzvu.

 • Budete-li k tomu vyzváni, povolte aplikaci Creative Cloud pro počítače přístup k internetu.
 • Pokud se výzva nezobrazí, vypněte dočasně softwarové brány firewall, abyste zjistili, zda přístup k internetu neblokují ony. Nápovědu naleznete v dokumentaci k softwaru brány firewall.

5. Zkuste aplikaci nainstalovat znovu

Kód chyby 119: Server nereaguje

Kód chyby 119 označuje, že vaše zařízení se nemůže spojit se servery společnosti Adobe.

Řešení

Zkontrolujte připojení k internetu a nastavení brány firewall a potom to zkuste znovu. Další informace najdete v článku Oprava problémů s připojením u aplikací společnosti Adobe.

Kód chyby C119: Server nereaguje

Kód chyby C119 označuje, že vaše zařízení se nemůže spojit se servery společnosti Adobe.

Řešení

Zkontrolujte připojení k internetu a nastavení brány firewall a potom to zkuste znovu. Další informace najdete v článku Oprava problémů s připojením u aplikací společnosti Adobe.

Kód chyby 120: Nedostatek místa na disku

Kód chyby 120 označuje, že vaše zařízení nemá dostatek místa na disku a kapacita pevného disku je téměř zaplněna.

Řešení

Uvolněte místo a vyberte možnost Opakovat.

Kód chyby C120: Nedostatek místa na disku

Kód chyby C120 označuje, že vaše zařízení nemá dostatek místa na disku a kapacita pevného disku je téměř zaplněna.

Řešení

Uvolněte místo a vyberte možnost Opakovat.

Kód chyby 121: Chyba při zápisu do dočasného umístění souborů

Kód chyby 121 označuje, že instalační program má problémy s nastaveními dočasné složky nebo s přístupem k nastavením v zařízení. 

Řešení

Opravte oprávnění k dočasnému umístění. Pokud k problému dochází i nadále, kontaktuje nás.

Kód chyby C121: Chyba při zápisu do dočasného umístění souborů

Kód chyby C121 označuje, že instalační program má problémy s nastaveními dočasné složky nebo s přístupem k nastavením v zařízení. 

Řešení

Opravte oprávnění k dočasnému umístění. Pokud k problému dochází i nadále, kontaktuje nás.

Kód chyby 122: Nelze se spojit se servery společnosti Adobe

Kód chyby 122 označuje, že vaše zařízení se nemůže spojit se servery společnosti Adobe.

Řešení

Zkontrolujte připojení k internetu a nastavení brány firewall a potom to zkuste znovu. Další informace najdete v článku Oprava problémů s připojením u aplikací společnosti Adobe.

Kód chyby C122: Nelze se spojit se servery společnosti Adobe

Kód chyby C122 označuje, že vaše zařízení se nemůže spojit se servery společnosti Adobe.

Řešení

Zkontrolujte připojení k internetu a nastavení brány firewall a potom to zkuste znovu. Další informace najdete v článku Oprava problémů s připojením u aplikací společnosti Adobe.

Kód chyby 124: Nelze se spojit se servery společnosti Adobe

Kód chyby 124 označuje, že vaše zařízení se nemůže spojit se servery společnosti Adobe.

Řešení

Zkontrolujte připojení k internetu a nastavení brány firewall a potom to zkuste znovu. Další informace najdete v článku Oprava problémů s připojením u aplikací společnosti Adobe.

Kód chyby C124: Nelze se spojit se servery společnosti Adobe

Kód chyby C124 označuje, že vaše zařízení se nemůže spojit se servery společnosti Adobe.

Řešení

Zkontrolujte připojení k internetu a nastavení brány firewall a potom to zkuste znovu. Další informace najdete v článku Oprava problémů s připojením u aplikací společnosti Adobe.

Kód chyby 125: Nelze se spojit se servery společnosti Adobe

Kód chyby 125 označuje, že vaše zařízení se nemůže spojit se servery společnosti Adobe.

Řešení

Zkontrolujte připojení k internetu a nastavení brány firewall a potom to zkuste znovu. Další informace najdete v článku Oprava problémů s připojením u aplikací společnosti Adobe.

Kód chyby C125: Nelze se spojit se servery společnosti Adobe

Kód chyby C125 označuje, že vaše zařízení se nemůže spojit se servery společnosti Adobe.

Řešení

Zkontrolujte připojení k internetu a nastavení brány firewall a potom to zkuste znovu. Další informace najdete v článku Oprava problémů s připojením u aplikací společnosti Adobe.

Kód chyby 126: Stažený soubor je poškozený

Kód chyby 126 označuje, že některý z instalačních souborů je poškozený.

Řešení

Výběrem možnosti Opakovat stáhněte a nainstalujte aplikaci znovu.

Kód chyby C126: Stažený soubor je poškozený

Kód chyby C126 označuje, že některý z instalačních souborů je poškozený.

Řešení

Výběrem možnosti Opakovat stáhněte a nainstalujte aplikaci znovu.

Kód chyby 127: Soubory nelze rozbalit

Kód chyby 127 označuje, že instalační program nemůže rozbalit soubor ZIP do dočasného umístění v zařízení. K tomu může dojít v důsledku nedostatku místa na disku nebo v případě, že nejsou k dispozici potřebná oprávnění. Někdy může být proces rozbalení do dočasného adresáře blokován dokonce i antivirovým softwarem. 

Řešení

Proveďte následující kroky a poté zkuste aplikaci nainstalovat znovu.

 1. Zkontrolujte oprávnění ke složce adobetemp, která je umístěna zde:
  [Windows]: <systémová jednotka>\adobetemp
  [macOS]: <systémová jednotka>/adobetemp
 2. Dočasně vypněte antivirový software a zkuste aplikaci stáhnout znovu.

Kód chyby C127: Soubory nelze rozbalit

Kód chyby C127 označuje, že instalační program nemůže rozbalit soubor ZIP do dočasného umístění v zařízení. K tomu může dojít v důsledku nedostatku místa na disku nebo v případě, že nejsou k dispozici potřebná oprávnění. Někdy může být proces rozbalení do dočasného adresáře blokován dokonce i antivirovým softwarem.

Řešení

Proveďte následující kroky a poté zkuste aplikaci nainstalovat znovu.

 1. Zkontrolujte oprávnění ke složce adobetemp, která je umístěna zde: 
  [Windows]: <systémová jednotka>\adobetemp
  [macOS]: <systémová jednotka>/adobetemp
 2. Dočasně vypněte antivirový software a zkuste aplikaci stáhnout znovu.

Kód chyby 128: Stažený soubor je poškozený

Kód chyby 128 označuje, že stažený soubor je poškozený.

Řešení

Výběrem možnosti Opakovat stáhněte a nainstalujte produkt znovu.

Kód chyby C128: Stažený soubor je poškozený

Kód chyby C128 označuje, že stažený soubor je poškozený.

Řešení

Výběrem možnosti Opakovat stáhněte a nainstalujte produkt znovu.

Kód chyby 130: Produkt nelze nainstalovat

Kód chyby 130 označuje, že aplikaci nelze nainstalovat.

Řešení

Pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner odinstalujte aplikaci, kterou se pokoušíte nainstalovat, a poté zkuste aplikaci nainstalovat znovu.

Kód chyby C130: Produkt nelze nainstalovat

Kód chyby C130 označuje, že aplikaci nelze nainstalovat.

Řešení

Pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner odinstalujte aplikaci, kterou se pokoušíte nainstalovat, a poté zkuste aplikaci nainstalovat znovu.

Kód chyby 131: Chyba aktualizace aplikace Creative Cloud nebo nelze provést synchronizaci

Kód chyby 131 označuje, že je třeba ukončit některé procesy služby Creative Cloud na pozadí (Core Sync, CCLibrary, CCXProcess a Node) a až poté můžete pokračovat v aktualizaci.

Řešení

Otevřete Správce úloh (systém Windows) nebo Monitor aktivity (systém macOS) a ukončete následující procesy na pozadí:

 • CCLibrary
 • CCXProcess
 • CoreSync
 • Node

Poté zkuste aplikaci aktualizovat znovu. Chcete-li zjistit, jak ukončit tyto procesy, přečtěte si článek Vyřešení chyby 131 při aktualizaci aplikace Creative Cloud pro počítače.

Kód produktu 132: Produkt nelze nainstalovat do kořenového adresáře

Kód chyby 132 označuje, že aplikaci nelze nainstalovat do kořenového adresáře.

Řešení

Vyberte v předvolbách zařízení jiné umístění instalace a poté zkuste provést instalaci znovu.

Kód chyby C132: Produkt nelze nainstalovat do kořenového adresáře

Kód chyby C132  označuje, že aplikaci nelze nainstalovat do kořenového adresáře.

Řešení

Vyberte v předvolbách zařízení jiné umístění instalace a poté zkuste provést instalaci znovu.

Kód chyby 133: Je vyžadováno více místa pro instalaci aplikace

Kód chyby 133 označuje, že vaše zařízení nemá dostatek místa na disku pro instalaci aplikace.

Řešení

Uvolněte místo nebo vyberte jiné umístění instalace aplikace. Poté zkuste aplikaci nainstalovat znovu.

Jak uvolnit místo

Máte-li systém macOS, přečtěte si článek Jak uvolnit místo v úložišti Macu. Máte-li systém Windows, přečtěte si článek Uvolnění místa na jednotkách ve Windows 10.

Jak změnit umístění instalace aplikace

1. V aplikaci Creative Cloud pro počítače vyberte v pravé horní části ikonu Účet. Poté vyberte možnost Předvolby.

2. Na levém bočním panelu vyberte možnost Aplikace.

3. Pod položkou Instalace vyberte ikonu úprav a změňte výchozí umístění instalace.

4. Vyberte umístění, do kterého chcete aplikaci nainstalovat. Zobrazí se zpráva s potvrzením.

5. Zkuste aplikaci nainstalovat znovu.

Pokud se tím problém nevyřeší, restartujte zařízení a nainstalujte aplikaci znovu.

Kód chyby C133: Je vyžadováno více místa pro instalaci aplikace

Kód chyby C133 označuje, že vaše zařízení nemá dostatek místa na disku a kapacita pevného disku je téměř zaplněna.

Řešení

Uvolněte místo nebo vyberte jiné umístění instalace aplikace. Poté zkuste aplikaci nainstalovat znovu.

Jak uvolnit místo

Máte-li systém macOS, přečtěte si článek Jak uvolnit místo v úložišti Macu. Máte-li systém Windows, přečtěte si článek Uvolnění místa na jednotkách ve Windows 10.

Jak změnit umístění instalace aplikace

1. V aplikaci Creative Cloud pro počítače vyberte v pravé horní části ikonu Účet. Poté vyberte možnost Předvolby.

2. Na levém bočním panelu vyberte možnost Aplikace.

3. Pod položkou Instalace vyberte ikonu úprav a změňte výchozí umístění instalace.

4. Vyberte umístění, do kterého chcete aplikaci nainstalovat. Zobrazí se zpráva s potvrzením.

5. Zkuste aplikaci nainstalovat znovu.

Pokud se tím problém nevyřeší, restartujte zařízení a nainstalujte aplikaci znovu.

Kód chyby 135: Produkt nelze odinstalovat

Kód chyby 135 označuje chybu odinstalace.

Řešení

Výběrem možnosti Opakovat odinstalujte aplikaci znovu.

Kód chyby C135: Produkt nelze odinstalovat

Kód chyby C135 označuje chybu odinstalace.

Řešení

Výběrem možnosti Opakovat odinstalujte aplikaci znovu.

Kód chyby 136: Produkt nelze nainstalovat

Kód chyby 136 označuje chybu instalace.

Řešení

Výběrem možnosti Opakovat stáhněte a nainstalujte aplikaci znovu.

Kód chyby C136: Produkt nelze nainstalovat

Chyba C136 označuje chybu instalace.

Řešení

Výběrem možnosti Opakovat stáhněte a nainstalujte aplikaci znovu.

Kód chyby 137: Produkt nelze nainstalovat

Kód chyby 137 označuje chybu instalace. 

Řešení

Výběrem možnosti Opakovat stáhněte a nainstalujte aplikaci znovu.

Kód chyby C137: Produkt nelze nainstalovat

Kód chyby C137 označuje chybu instalace. 

Řešení

Výběrem možnosti Opakovat stáhněte a nainstalujte aplikaci znovu.

Kód chyby 138: V systému není dostatek paměti

Kód chyby 138 označuje, že vaše zařízení nemá potřebnou paměť pro bezproblémové dokončení instalace.

Řešení

Restartujte zařízení a zkuste instalaci provést znovu.

Kód chyby C138: V systému není dostatek paměti

Kód chyby C138 označuje, že vaše zařízení nemá potřebnou paměť pro bezproblémové dokončení instalace.

Řešení

Restartujte zařízení a zkuste instalaci provést znovu.

Kód chyby 139: Stažený soubor je poškozený

Kód chyby 139 označuje poškozený stažený soubor.

Řešení

Výběrem možnosti Opakovat stáhněte a nainstalujte aplikaci znovu.

Kód chyby C139: Stažený soubor je poškozený

Kód chyby C139 označuje poškozený stažený soubor.

Řešení

Výběrem možnosti Opakovat stáhněte a nainstalujte aplikaci znovu.

Kód chyby 140: Produkt nelze kvůli problémům s oprávněními do vybraného umístění nainstalovat

Kód chyby 140 označuje, že aplikaci nelze kvůli problémům s oprávněními do vybraného umístění nainstalovat.

Řešení

Vyberte v předvolbách zařízení nové umístění instalace a zkuste aplikaci nainstalovat znovu.

Kód chyby C140: Produkt nelze kvůli problémům s oprávněními do vybraného umístění nainstalovat

Kód chyby C140 označuje, že aplikaci nelze kvůli problémům s oprávněními do vybraného umístění nainstalovat.

Řešení

Vyberte v předvolbách zařízení nové umístění instalace a zkuste aplikaci nainstalovat znovu.

Kód chyby 141: Produkt nelze nainstalovat

Kód chyby 141 označuje chybu instalace.

Řešení

Výběrem možnosti Opakovat stáhněte a nainstalujte aplikaci znovu.

Kód chyby C141: Produkt nelze nainstalovat

Kód chyby C141 označuje chybu instalace.

Řešení

Výběrem možnosti Opakovat stáhněte a nainstalujte aplikaci znovu.

Kód chyby 142: Produkt nelze nainstalovat

Kód chyby 142 označuje chybu instalace kvůli neplatnému tokenu v balíčku ke stažení.

Řešení

Výběrem možnosti Opakovat stáhněte a nainstalujte produkt znovu.

Kód chyby C142: Produkt nelze nainstalovat

Kód chyby C142 označuje chybu instalace kvůli neplatnému tokenu v balíčku ke stažení.

Řešení

Výběrem možnosti Opakovat stáhněte a nainstalujte produkt znovu.

Kód chyby 143: Stažený soubor je poškozený

Kód chyby 143 označuje, že instalace se nezdařila, protože cesta ke zdrojovému souboru v souboru ZIP balíčku neexistuje.

Řešení

Výběrem možnosti Opakovat stáhněte a nainstalujte aplikaci znovu.

Kód chyby C143: Stažený soubor je poškozený

Kód chyby C143 označuje, že instalace se nezdařila, protože cesta ke zdrojovému souboru v souboru ZIP balíčku neexistuje.

Řešení

Výběrem možnosti Opakovat stáhněte a nainstalujte aplikaci znovu.

Kód chyby 144: Stažený soubor je poškozený

Kód chyby 144 označuje, že instalace se nezdařila, protože cesta k nainstalovanému souboru nebo adresáři neexistuje.

Řešení

Výběrem možnosti Opakovat stáhněte a nainstalujte aplikaci znovu.

Kód chyby C144: Stažený soubor je poškozený

Kód chyby C144 označuje, že instalace se nezdařila, protože cesta k nainstalovanému souboru nebo adresáři neexistuje.

Řešení

Výběrem možnosti Opakovat stáhněte a nainstalujte aplikaci znovu.

Kód chyby 145: Soubor již existuje.

Kód chyby 145 označuje, že v zařízení je již přítomen soubor, který má stejný název jako adresář.

Řešení

1. Vyberte odkaz Instalace se nezdařila v chybové zprávě.

2. V automaticky otevíraném dialogovém okně vyberte možnost Zobrazit protokol chyb.

3. V otevřeném protokolu chyb vyhledejte přesnou cestu k souboru. Následuje příklad toho, jak vypadá protokol chyb a kde ve vašem počítači můžete najít cestu k souboru.

4. Přejmenujte nebo odstraňte nalezený soubor a zkuste aplikaci nainstalovat znovu

Kód chyby C145: Soubor již existuje.

Kód chyby C145 označuje, že v zařízení je již přítomen soubor, který má stejný název jako adresář.

Řešení

1. Vyberte odkaz Instalace se nezdařila v chybové zprávě.

2. V automaticky otevíraném dialogovém okně vyberte možnost Zobrazit protokol chyb.

3.V otevřeném protokolu chyb vyhledejte přesnou cestu k souboru. Následuje příklad toho, jak vypadá protokol chyb a kde ve vašem počítači můžete najít cestu k souboru.

4. Přejmenujte nebo odstraňte nalezený soubor a zkuste aplikaci nainstalovat znovu

Kód chyby 146: Soubor nelze přesunout

Kód chyby 146 označuje, že instalační program nemůže přesunout soubor z dočasné složky, do které byl zpočátku stažen.

Řešení

1. Vyberte odkaz Instalace se nezdařila v chybové zprávě.

2. V automaticky otevíraném dialogovém okně vyberte možnost Zobrazit protokol chyb.

3.V otevřeném protokolu chyb vyhledejte přesnou cestu k souboru. Následuje příklad toho, jak vypadá protokol chyb a kde ve vašem počítači můžete najít cestu k souboru.

4. Udělte nalezenému souboru nebo adresáři oprávnění ke čtení a zápisu.

5. Zkuste aplikaci nainstalovat znovu. 

Pokud se tím problém nevyřeší, přejmenujte dotčený soubor nebo adresář a poté znovu nainstalujte aplikaci. Další informace naleznete v článku Chyba s kódem 146 při instalaci aplikací služby Creative Cloud.

Kód chyby C146: Soubor nelze přesunout

Kód chyby C146 označuje, že instalační program nemůže přesunout soubor z dočasné složky, do které byl zpočátku stažen.

Řešení

1. Vyberte odkaz Instalace se nezdařila v chybové zprávě.

2. V automaticky otevíraném dialogovém okně vyberte možnost Zobrazit protokol chyb.

3.V otevřeném protokolu chyb vyhledejte přesnou cestu k souboru. Následuje příklad toho, jak vypadá protokol chyb a kde ve vašem počítači můžete najít cestu k souboru.

4. Udělte nalezenému souboru nebo adresáři oprávnění ke čtení a zápisu.

5. Zkuste aplikaci nainstalovat znovu. 

Pokud se tím problém nevyřeší, přejmenujte dotčený soubor nebo adresář a poté znovu nainstalujte aplikaci. Další informace naleznete v článku Chyba s kódem 146 při instalaci aplikací služby Creative Cloud.

Kód chyby 147: Soubor nelze zkopírovat

Kód chyby 147 označuje, že instalační program nemůže během instalace či odinstalace zkopírovat soubor.

Řešení

Zkontrolujte oprávnění a poté zkuste aplikaci nainstalovat znovu. Chybová zpráva zobrazí název souboru, kterého se chyba týká, a cestu k němu, případně hodnotu registru.

Kód chyby C147: Soubor nelze zkopírovat

Kód chyby C147 označuje, že instalační program nemůže během instalace či odinstalace zkopírovat soubor.

Řešení

Zkontrolujte oprávnění a poté zkuste aplikaci nainstalovat znovu. Chybová zpráva zobrazí název souboru, kterého se chyba týká, a cestu k němu, případně hodnotu registru.

Kód chyby 149: Adresář nelze odstranit

Kód chyby 149 označuje, že zařízení nemohlo během instalace či odinstalace odstranit adresář.

Řešení

Určete název adresáře a cestu k němu z chybové zprávy. Poté adresář přejmenujte nebo odstraňte a zkuste instalaci či odinstalaci provést znovu.

Kód chyby C149: Adresář nelze odstranit

Kód chyby C149 označuje, že zařízení nemohlo během instalace či odinstalace odstranit adresář.

Řešení

Určete název adresáře a cestu k němu z chybové zprávy. Poté adresář přejmenujte nebo odstraňte a zkuste instalaci či odinstalaci provést znovu.

Kód chyby 150: Soubor nelze odstranit

Kód chyby 150 označuje, že zařízení nemůže během procesu instalace či odinstalace odstranit adresář.

Řešení

Určete název adresáře a cestu k němu z chybové zprávy. Poté adresář přejmenujte nebo odstraňte a zkuste instalaci či odinstalaci provést znovu.

Kód chyby C150: Soubor nelze odstranit

Kód chyby C150 označuje, že zařízení nemůže během procesu instalace či odinstalace odstranit adresář.

Řešení

Určete název adresáře a cestu k němu z chybové zprávy. Poté adresář přejmenujte nebo odstraňte a zkuste instalaci či odinstalaci provést znovu.

Kód chyby 151: Nelze vytvořit symbolický odkaz

Kód chyby 151 označuje, že během instalace nelze vytvořit symbolický odkaz. K této chybě obvykle dochází v systému macOS. 

Řešení

1. Vyberte odkaz Instalace se nezdařila v chybové zprávě.

2. V automaticky otevíraném dialogovém okně vyberte možnost Zobrazit protokol chyb.

3. V protokolu chyb vyhledejte přesnou cestu k souboru. Následuje příklad toho, jak vypadá chyba a kde naleznete příslušný soubor nebo adresář.

4. Přejmenujte nalezený soubor a zkuste aplikaci nainstalovat znovu

Kód chyby C151: Nelze vytvořit symbolický odkaz

Kód chyby C151 označuje, že během instalace nelze vytvořit symbolický odkaz. K této chybě obvykle dochází v systému macOS. 

Řešení

1. Vyberte odkaz Instalace se nezdařila v chybové zprávě.

2. V automaticky otevíraném dialogovém okně vyberte možnost Zobrazit protokol chyb.

3. V protokolu chyb vyhledejte přesnou cestu k souboru. Následuje příklad toho, jak vypadá chyba a kde naleznete příslušný soubor nebo adresář.

4. Přejmenujte nalezený soubor a zkuste aplikaci nainstalovat znovu

Kód chyby 152: Symbolický odkaz nelze odstranit

Kód chyby 152 označuje, že instalační program nemá oprávnění k odstranění symbolického odkazu ze zařízení.

Řešení

Vyberte odkaz Instalace se nezdařila v chybové zprávě. Poté zobrazte cestu k dotčenému souboru výběrem možnosti Zobrazit protokol chyb.Zkontrolujte oprávnění souboru a poté zkuste instalaci opakovat.

Kód chyby C152: Symbolický odkaz nelze odstranit

Kód chyby C152 označuje, že instalační program nemá oprávnění k odstranění symbolického odkazu ze zařízení.

Řešení

Vyberte odkaz Instalace se nezdařila v chybové zprávě. Poté zobrazte cestu k dotčenému souboru výběrem možnosti Zobrazit protokol chyb.Zkontrolujte oprávnění souboru a poté zkuste instalaci opakovat.

Kód chyby 153: Nelze získat oprávnění k souboru nebo složce v systému macOS

Kód chyby 153 označuje, že vašemu zařízení se nepodařilo udělit oprávnění k existujícímu souboru nebo složce.

Řešení

Vyberte odkaz Instalace se nezdařila v chybové zprávě. Poté zobrazte cestu k dotčenému souboru výběrem možnosti Zobrazit protokol chyb.Udělte souboru oprávnění a poté zkuste instalaci opakovat.

Kód chyby C153: Nelze získat oprávnění k souboru nebo složce v systému macOS

Kód chyby C153 označuje, že vašemu zařízení se nepodařilo udělit oprávnění k existujícímu souboru nebo složce.

Řešení

Vyberte odkaz Instalace se nezdařila v chybové zprávě. Poté zobrazte cestu k dotčenému souboru výběrem možnosti Zobrazit protokol chyb.Udělte souboru oprávnění a poté zkuste instalaci opakovat.

Kód chyby 156: Nelze vytvořit symbolický odkaz

Kód chyby 156 označuje, že instalačnímu programu se nepodařilo vytvořit zástupce podle definice v konfiguraci instalačního programu.

Řešení

1. Vyberte odkaz Instalace se nezdařila v chybové zprávě. 

2. Výběrem možnosti Zobrazit protokol chyb v automaticky otevíraném dialogovém okně zobrazte cestu k dotčenému souboru nebo hodnotu registru.

3. Poté zkontrolujte oprávnění k zadanému adresáři a jeho nadřazenému adresáři.

4. Odstraňte jakéhokoli starého zástupce se stejným názvem, pokud existuje.

5. Výběrem možnosti Opakovat stáhněte a nainstalujte aplikaci znovu.

Pokud chyba nastala v operačním systému Windows 10, deaktivujte Řízený přístup ke složkám v Zabezpečení systému Windows.

Kód chyby C156: Nelze vytvořit symbolický odkaz

Kód chyby C156 označuje, že instalačnímu programu se nedaří vytvořit zástupce podle definice v konfiguraci instalačního programu.

Řešení

1. Vyberte odkaz Instalace se nezdařila v chybové zprávě. 

2. Výběrem možnosti Zobrazit protokol chyb v automaticky otevíraném dialogovém okně zobrazte cestu k dotčenému souboru nebo hodnotu registru. 

3. Poté zkontrolujte oprávnění k zadanému adresáři a jeho nadřazenému adresáři.

4. Odstraňte jakéhokoli starého zástupce se stejným názvem, pokud existuje.

5. Výběrem možnosti Opakovat stáhněte a nainstalujte aplikaci znovu.

Pokud chyba nastala v operačním systému Windows 10, deaktivujte Řízený přístup ke složkám v Zabezpečení systému Windows.

Kód chyby 157: Symbolický odkaz nelze odstranit

Kód chyby 157 označuje, že instalační program nemá oprávnění k odstranění symbolického odkazu ze zařízení.

Řešení

Vyberte odkaz Instalace se nezdařila v chybové zprávě. Poté zobrazte cestu k dotčenému souboru výběrem možnosti Zobrazit protokol chyb.Zkontrolujte oprávnění souboru a poté zkuste instalaci opakovat.

Kód chyby C157: Symbolický odkaz nelze odstranit

Kód chyby C157 označuje, že instalační program nemá oprávnění k odstranění symbolického odkazu ze zařízení.

Řešení

Vyberte odkaz Instalace se nezdařila v chybové zprávě. Poté zobrazte cestu k dotčenému souboru výběrem možnosti Zobrazit protokol chyb.Zkontrolujte oprávnění souboru a poté zkuste instalaci opakovat.

Kód chyby 160: Nelze vytvořit klíč registru

Kód chyby 160 označuje, že nemáte práva k vytvoření klíče registru.

Řešení

Zkontrolujte oprávnění a zkuste instalaci provést znovu. Informace o klíči registru získáte výběrem odkazu Instalace se nezdařila v chybové zprávě. Po identifikaci klíče registru postupujte podle těchto pokynů.

Kód chyby C160: Nelze vytvořit klíč registru

Kód chyby C160 označuje, že nemáte práva k vytvoření klíče registru.

Řešení

Zkontrolujte oprávnění a zkuste instalaci provést znovu. Informace o klíči registru získáte výběrem odkazu Instalace se nezdařila v chybové zprávě. Po identifikaci klíče registru postupujte podle těchto pokynů.

Kód chyby 171: Produkt nelze nainstalovat

Kód chyby 171 označuje problém s klíčem registru.

Řešení

Výběrem možnosti Opakovat stáhněte a nainstalujte aplikaci znovu.

Kód chyby C171: Produkt nelze nainstalovat

Kód chyby C171 označuje, že došlo k problému s klíčem registru.

Řešení

Výběrem možnosti Opakovat stáhněte a nainstalujte aplikaci znovu.

Kód chyby 176: Na síťovou jednotku nelze instalovat

Kód chyby 176 označuje, že se pokoušíte aplikaci instalovat na síťovou jednotku. 

Řešení

Vyberte v předvolbách zařízení jiné umístění instalace a nainstalujte aplikaci znovu.

Kód chyby C176: Na síťovou jednotku nelze instalovat

Kód chyby C176 označuje, že se pokoušíte aplikaci instalovat na síťovou jednotku.

Řešení

Vyberte v předvolbách zařízení jiné umístění instalace a nainstalujte aplikaci znovu.

Kód chyby 177: Vybraná cesta instalace je příliš dlouhá

Kód chyby 177 označuje, že instalační program nemůže přečíst vybranou cestu instalace, protože je příliš dlouhá. To brání procesu instalace.

Řešení

Vyberte v předvolbách jiné umístění instalace a nainstalujte aplikaci znovu.

Kód chyby C177: Vybraná cesta instalace je příliš dlouhá

Kód chyby C177 označuje, že instalační program nemůže přečíst vybranou cestu instalace, protože je příliš dlouhá. To brání procesu instalace.

Řešení

Vyberte v předvolbách jiné umístění instalace a nainstalujte aplikaci znovu.

Kód chyby 178: Cesta instalace obsahuje neplatné znaky

Kód chyby 178 označuje, že instalaci nelze dokončit, protože cesta instalace obsahuje neplatný znak.

Řešení

Vyberte v předvolbách jiné umístění instalace a pokuste se aplikaci nainstalovat znovu.

Kód chyby C178: Cesta instalace obsahuje neplatné znaky

Kód chyby C178 označuje, že instalaci nelze dokončit, protože cesta instalace obsahuje neplatný znak.

Řešení

Vyberte v předvolbách jiné umístění instalace a pokuste se aplikaci nainstalovat znovu.

Kód chyby 179: Cesta instalace zřejmě není platná

Kód chyby 179 označuje, že cesta instalace není platná.

Řešení

Vyberte v předvolbách jiné umístění instalace a poté aplikaci nainstalujte znovu.

Kód chyby C179: Cesta instalace zřejmě není platná

Kód chyby C179 označuje, že cesta instalace není platná.

Řešení

Vyberte v předvolbách jiné umístění instalace a poté aplikaci nainstalujte znovu.

Kód chyby 180: Jazyk instalace zřejmě není platný

Kód chyby 180 označuje, že je třeba aktualizovat nebo změnit jazyk instalace.

Řešení

Vyberte v předvolbách jiné umístění instalace a poté aplikaci nainstalujte znovu. Další informace najdete v článku Změna jazykových nastavení aplikací Creative Cloud.

Kód chyby C180: Jazyk instalace zřejmě není platný

Kód chyby C180 označuje, že je třeba aktualizovat nebo změnit jazyk instalace.

Řešení

Vyberte v předvolbách jiné umístění instalace a poté aplikaci nainstalujte znovu. Další informace najdete v článku Změna jazykových nastavení aplikací Creative Cloud.

Kód chyby 181: Cesta instalace zřejmě není platná

Kód chyby 181 označuje, že cesta instalace není platná.

Řešení

Vyberte v předvolbách jiné umístění instalace a poté aplikaci nainstalujte znovu.

Kód chyby C181: Cesta instalace zřejmě není platná

Kód chyby C181 označuje, že cesta instalace není platná.

Řešení

Vyberte v předvolbách jiné umístění instalace a poté aplikaci nainstalujte znovu.

Kód chyby 182: Vytvořený balíček neobsahuje produkt, který má být nainstalován

Kód chyby 182 označuje, že vytvořený balíček neobsahuje produkt, který má být nainstalován.

Řešení

Vytvořte balíček znovu a poté aplikaci znovu nainstalujte.

Kód chyby C182: Vytvořený balíček neobsahuje produkt, který má být nainstalován

Kód chyby C182 označuje, že vytvořený balíček neobsahuje produkt, který má být nainstalován.

Řešení

Vytvořte balíček znovu a poté aplikaci znovu nainstalujte.

Kód chyby 183: Chyba instalace nebo aktualizace.

Řešení

Výběrem možnosti Opakovat opětovně nainstalujte nebo aktualizujte aplikaci. Pokud toto problém nevyřeší, postupujte podle pokynů v části Odstranění chyby 183 při instalaci aplikací Creative Cloud.

Kód chyby C183: Chyba instalace nebo aktualizace.

Kód chyby C183 označuje chybu instalace nebo aktualizace.

Řešení

Výběrem možnosti Opakovat opětovně nainstalujte nebo aktualizujte aplikaci. Pokud toto problém nevyřeší, postupujte podle pokynů v části Odstranění chyby 183 při instalaci aplikací Creative Cloud.

Kód chyby 184: Soubor je blokován jiným procesem

Kód chyby 184 označuje, že potřebný soubor je blokován jiným procesem. 

Řešení

Restartujte systém a zkuste instalaci opakovat.

Kód chyby C184: Soubor je blokován jiným procesem

Kód chyby C184 označuje, že potřebný soubor je blokován jiným procesem. 

Řešení

Restartujte systém a zkuste instalaci opakovat.

Kód chyby 188: Verze aplikace Adobe Creative Cloud pro počítače nainstalovaná ve vašem systému není kompatibilní s instalačním programem

Kód chyby 188 označuje, že starší verze aplikace Adobe Creative Cloud pro počítače nainstalovaná ve vašem systému není kompatibilní s instalačním programem. 

Řešení

Stáhněte si nejnovější verzi počítačové aplikace Adobe Creative Cloud a zkuste to znovu.

Kód chyb C188: Verze aplikace Adobe Creative Cloud pro počítače nainstalovaná ve vašem systému není kompatibilní s instalačním programem

Kód chyby C188 označuje, že starší verze aplikace Adobe Creative Cloud pro počítače nainstalovaná ve vašem systému není kompatibilní s instalačním programem. 

Řešení

Stáhněte si nejnovější verzi počítačové aplikace Adobe Creative Cloud a zkuste to znovu.

Kód chyby 189: Nedostatek místa na disku

Kód chyby 189 označuje, že vaše zařízení nemá dostatek místa na disku a kapacita pevného disku je téměř zaplněna.

Řešení

1. Vyberte možnost Aktualizace se nezdařila v chybové zprávě.

2. V automaticky otevíraném dialogovém okně vyberte možnost Zobrazit protokol chyb.

3. V podrobnostech o chybě vyhledejte informace o množství volného místa na disku potřebného k instalaci aplikace. Podívejte se na příklad níže.

4. Uvolněte požadované místo v umístění instalace a zkuste aplikaci znovu aktualizovat.

Pro informace o tom, jak uvolnit místo v systému macOS, si přečtěte článek Jak uvolnit místo v úložišti Macu. Pro informace o tom, jak uvolnit místo v systému Windows si přečtěte článek Jak uvolnit místo v úložišti Windows 10.

Kód chyby C189: Nedostatek místa na disku

Kód chyby C189 označuje, že vaše zařízení nemá dostatek místa na disku a kapacita pevného disku je téměř zaplněna.

Řešení

1. Vyberte možnost Aktualizace se nezdařila v chybové zprávě.

2. V automaticky otevíraném dialogovém okně vyberte možnost Zobrazit protokol chyb.

3. Vyhledejte informace o množství volného místa na disku potřebného k instalaci aplikace. Podívejte se na příklad níže.

4. Uvolněte požadované místo v umístění instalace a zkuste aplikaci znovu aktualizovat.

Pro informace o tom, jak uvolnit místo v systému macOS, si přečtěte článek Jak uvolnit místo v úložišti Macu. Pro informace o tom, jak uvolnit místo v systému Windows, si přečtěte článek Jak uvolnit místo v úložišti Windows 10.

Kód chyby 190: Nejsou splněny systémové požadavky

Kód chyby 190 označuje, že vaše zařízení nesplňuje minimální systémové požadavky pro instalaci aplikace.

Řešení

Viz článek Systémové požadavky | Creative Cloud.

Kód chyby C190: Nejsou splněny systémové požadavky

Kód chyby C190 označuje, že vaše zařízení nesplňuje minimální systémové požadavky pro instalaci aplikace.

Řešení

Viz článek Systémové požadavky | Creative Cloud.

Kód chyby 191: Chyba instalace nebo aktualizace.

Kód chyby 191 označuje chybu instalace nebo aktualizace. 

Řešení

Výběrem možnosti Opakovat opětovně nainstalujte nebo aktualizujte aplikaci. Další informace najdete v článku Chyba s kódem 191 při instalaci aplikací služby Creative Cloud | Windows.

Kód chyby C191: Chyba instalace nebo aktualizace.

Kód chyby C191 označuje chybu instalace nebo aktualizace. 

Řešení

Výběrem možnosti Opakovat opětovně nainstalujte nebo aktualizujte aplikaci. Další informace najdete v článku Chyba s kódem 191 při instalaci aplikací služby Creative Cloud | Windows.

Kód chyby 192: Již je nainstalována novější verze aplikace

Kód chyby 192 označuje, že je již nainstalována novější verze aplikace. 

Řešení

Odinstalujte verzi nainstalovanou v systému a zkuste to znovu.

Kód chyby C192: Již je nainstalována novější verze aplikace

Kód chyby C192 označuje, že je již nainstalována novější verze aplikace. 

Řešení

Odinstalujte verzi nainstalovanou v systému a zkuste to znovu.

Kód chyby 193: V instalaci nelze pokračovat

Kód chyby 193 označuje, že se pokoušíte nainstalovat 64bitovou verzi aplikace do zařízení s 32bitovým systémem.

Řešení

Upgradujte systém na 64bitovou verzi.

Kód chyby C193: V instalaci nelze pokračovat

Kód chyby C193 označuje, že se pokoušíte nainstalovat 64bitovou verzi aplikace do zařízení s 32bitovým systémem.

Řešení

Upgradujte systém na 64bitovou verzi.

Kód chyby 194: Instalace nemůže pokračovat, protože je k tomuto systému přihlášeno více uživatelů

Kód chyby 194 označuje, že instalace nemůže pokračovat, protože je k systému přihlášeno více uživatelů.

Řešení

Odhlaste tyto uživatele ze systému a zkuste to znovu.

Kód chyby C194: Instalace nemůže pokračovat, protože je k tomuto systému přihlášeno více uživatelů

Kód chyby C194 označuje, že instalace nemůže pokračovat, protože je k systému přihlášeno více uživatelů.

Řešení

Odhlaste tyto uživatele ze systému a zkuste to znovu.

Kód chyby 195: Nejsou splněny systémové požadavky

Kód chyby 195 označuje, že vaše zařízení nesplňuje minimální systémové požadavky.

Řešení

Upgradujte systém tak, aby splňoval minimální systémové požadavky pro instalaci aplikace. Další informace najdete v článku Systémové požadavky | Creative Cloud.

Kód chyby C195: Nejsou splněny systémové požadavky

Kód chyby C195 označuje, že vaše zařízení nesplňuje minimální systémové požadavky.

Řešení

Upgradujte systém tak, aby splňoval minimální systémové požadavky pro instalaci aplikace. Další informace najdete v článku Systémové požadavky | Creative Cloud.

Kód chyby 196: Produkt nelze nainstalovat

Kód chyby 196 označuje chybu instalace.

Řešení

Výběrem možnosti Opakovat stáhněte a nainstalujte aplikaci znovu.

Kód chyby C196: Produkt nelze nainstalovat

Kód chyby C196 označuje chybu instalace.

Řešení

Výběrem možnosti Opakovat stáhněte a nainstalujte aplikaci znovu.

Zobrazuje se kód chyby 201 se zprávou „Došlo k problému s procesem stahování“? Přečtěte si článek o tom, jak odstranit chybu s kódem 201.

Kód chyby 201: Chyba aktualizace aplikace Creative Cloud

Kód chyby 201 označuju chybu instalace nebo aktualizace, která nastane, pokud váš počítač není schopen se připojit k serveru.

Řešení

1. Zkontrolujte, že jste připojeni k internetu: Pro stažení a aktualizace aplikací potřebujete internetové připojení. Zkontrolujte, že jste připojeni k internetu, a vyberte možnost Opakovat.

2. Dočasně vypněte svůj antivirový software: Pokyny pro dočasné vypnutí vašeho antivirového programu naleznete v dokumentaci antivirovému programu.

3. Zkuste použít jinou síť: Zkuste použít jiné připojení k internetu, je-li k dispozici. Pokud jste připojeni přes síť Wi-Fi, zkuste použít kabelové připojení. Pokud jste již připojeni přes kabelové připojeni, zkuste použít jiné kabelové připojení.

4. Nakonfigurujte svoji softwarovou bránu firewall: Softwarové brány firewall omezují přístup k vašemu počítači. Některé softwarové brány firewall zobrazí při pokusu programu připojit se k internetu výzvu.

 • Budete-li k tomu vyzváni, povolte aplikaci Creative Cloud pro počítače přístup k internetu.
 • Pokud se výzva nezobrazí, vypněte dočasně softwarové brány firewall, abyste zjistili, zda přístup k internetu neblokují ony. Nápovědu naleznete v dokumentaci k softwaru brány firewall.

5. Nakonfigurujte hardwarovou bránu firewall nebo proxy servery: Řada organizací využívá hardwarovou bránu firewall nebo proxy server, který může zablokovat přístup softwaru k externímu serveru. Hardwarové řešení se vztahuje na všechny počítače v podnikové síti. Většina domácích sítí nevyužívá technologie hardwarových bran firewall ani proxy serverů. Chcete-li získat informace o branách firewall nebo proxy serverech, obraťte se na oddělení IT Vaší společnosti.

Zobrazuje se kód chyby 201 se zprávou „Chyba aktualizace aplikace Creative Cloud“? Přečtěte si článek o tom, jak odstranit chybu s kódem 201.

Kód chyby 201: Došlo k problému s procesem stahování

Kód chyby 201 označuju chybu instalace nebo aktualizace, která nastane, pokud váš počítač není schopen se připojit k serveru.

Řešení

1. Zkontrolujte, že jste připojeni k internetu: Pro stažení a aktualizace aplikací potřebujete internetové připojení. Zkontrolujte, že jste připojeni k internetu, a vyberte možnost Opakovat.

2. Dočasně vypněte svůj antivirový software: Pokyny pro dočasné vypnutí vašeho antivirového programu naleznete v dokumentaci antivirovému programu.

3. Zkuste použít jinou síť: Zkuste použít jiné připojení k internetu, je-li k dispozici. Pokud jste připojeni přes síť Wi-Fi, zkuste použít kabelové připojení. Pokud jste již připojeni přes kabelové připojeni, zkuste použít jiné kabelové připojení.

4. Nakonfigurujte svoji softwarovou bránu firewall: Softwarové brány firewall omezují přístup k vašemu počítači. Některé softwarové brány firewall zobrazí při pokusu programu připojit se k internetu výzvu.

 • Budete-li k tomu vyzváni, povolte aplikaci přístup k internetu.
 • Pokud se výzva nezobrazí, vypněte dočasně softwarové brány firewall, abyste zjistili, zda přístup k internetu neblokují ony. Nápovědu naleznete v dokumentaci k softwaru brány firewall.

5. Nakonfigurujte hardwarovou bránu firewall nebo proxy servery: Řada organizací využívá hardwarovou bránu firewall nebo proxy server, který může zablokovat přístup softwaru k externímu serveru. Hardwarové řešení se vztahuje na všechny počítače v podnikové síti. Většina domácích sítí nevyužívá technologie hardwarových bran firewall ani proxy serverů. Chcete-li získat informace o branách firewall nebo proxy serverech, obraťte se na oddělení IT Vaší společnosti.

Kód chyby P201: Chyba aktualizace aplikace Creative Cloud

Kód chyby 201 označuju chybu instalace nebo aktualizace, která nastane, pokud váš počítač není schopen se připojit k serveru.

Řešení

1. Zkontrolujte, že jste připojeni k internetu: Pro stažení a aktualizace aplikací potřebujete internetové připojení. Zkontrolujte, že jste připojeni k internetu, a vyberte možnost Opakovat.

2. Dočasně vypněte svůj antivirový software: Pokyny pro dočasné vypnutí vašeho antivirového programu naleznete v dokumentaci antivirovému programu.

3. Zkuste použít jinou síť: Zkuste použít jiné připojení k internetu, je-li k dispozici. Pokud jste připojeni přes síť Wi-Fi, zkuste použít kabelové připojení. Pokud jste již připojeni přes kabelové připojeni, zkuste použít jiné kabelové připojení.

4. Nakonfigurujte svoji softwarovou bránu firewall: Softwarové brány firewall omezují přístup k vašemu počítači. Některé softwarové brány firewall zobrazí při pokusu programu připojit se k internetu výzvu. Další chyby mohou vznikat v souvislosti s konfigurací brány firewall.

 • Budete-li k tomu vyzváni, povolte aplikaci Creative Cloud pro počítače přístup k internetu.
 • Pokud se výzva nezobrazí, vypněte dočasně softwarové brány firewall, abyste zjistili, zda přístup k internetu neblokují ony. Nápovědu naleznete v dokumentaci k softwaru brány firewall.

5. Nakonfigurujte hardwarovou bránu firewall nebo proxy servery: Řada organizací využívá hardwarovou bránu firewall nebo proxy server, který může zablokovat přístup softwaru k externímu serveru. Hardwarové řešení se vztahuje na všechny počítače v podnikové síti. Většina domácích sítí nevyužívá technologie hardwarových bran firewall ani proxy serverů. Chcete-li získat informace o branách firewall nebo proxy serverech, obraťte se na oddělení IT Vaší společnosti.

Kód chyby 205: Došlo k problému se staženým souborem

Kód chyby P205 označuje, že došlo k problému se staženým souborem.

Řešení

1. Dočasně vypněte svůj antivirový software: Pokyny pro dočasné vypnutí vašeho antivirového programu naleznete v dokumentaci antivirovému programu.

2. Vyzkoušejte jiné internetové připojení: Pokud jste připojeni přes síť Wi-Fi, zkuste použít kabelové připojení. Pokud jste již připojeni přes kabelové připojeni, zkuste použít jiné kabelové připojení.

3. Nakonfigurujte svoji softwarovou bránu firewall: Softwarové brány firewall omezují přístup k vašemu počítači. Některé softwarové brány firewall zobrazí při pokusu programu připojit se k internetu výzvu. Další chyby mohou vznikat v souvislosti s konfigurací brány firewall.

 • Budete-li k tomu vyzváni, povolte aplikaci Creative Cloud pro počítače přístup k internetu.
 • Pokud se výzva nezobrazí, vypněte dočasně softwarové brány firewall, abyste zjistili, zda přístup k internetu neblokují ony. Nápovědu naleznete v dokumentaci k softwaru brány firewall.

4. Zkuste aplikaci nainstalovat znovu

Kód chyby P205: Došlo k problému se staženým souborem

Kód chyby P205 označuje, že došlo k problému se staženým souborem.

Řešení

1. Dočasně vypněte svůj antivirový software: Pokyny pro dočasné vypnutí vašeho antivirového programu naleznete v dokumentaci antivirovému programu.

2. Vyzkoušejte jiné internetové připojení: Pokud jste připojeni přes síť Wi-Fi, zkuste použít kabelové připojení. Pokud jste již připojeni přes kabelové připojeni, zkuste použít jiné kabelové připojení.

3. Nakonfigurujte svoji softwarovou bránu firewall: Softwarové brány firewall omezují přístup k vašemu počítači. Některé softwarové brány firewall zobrazí při pokusu programu připojit se k internetu výzvu.

 • Budete-li k tomu vyzváni, povolte aplikaci Creative Cloud pro počítače přístup k internetu.
 • Pokud se výzva nezobrazí, vypněte dočasně softwarové brány firewall, abyste zjistili, zda přístup k internetu neblokují ony. Nápovědu naleznete v dokumentaci k softwaru brány firewall.

4. Zkuste aplikaci nainstalovat znovu

Kód chyby 206: Žádné síťové připojení nebo odpojení od serveru

Kód chyby 206 označuje, že se vyskytl problém s připojením k serveru nebo že není k dispozici připojení k internetu.

Řešení:

1. Zkontrolujte své připojení k internetu: Pro stažení a aktualizace aplikací potřebujete internetové připojení. Přesvědčte se, že se můžete připojit k internetu, a vyberte možnost Opakovat.

2. Dočasně vypněte svůj antivirový software: Pokyny pro dočasné vypnutí vašeho antivirového programu naleznete v dokumentaci antivirovému programu.

3. Vyzkoušejte jiné internetové připojení: Pokud jste připojeni přes síť Wi-Fi, zkuste použít kabelové připojení. Pokud jste již připojeni přes kabelové připojeni, zkuste použít jiné kabelové připojení.

4. Nakonfigurujte svoji softwarovou bránu firewall: Softwarové brány firewall omezují přístup k vašemu počítači. Některé softwarové brány firewall zobrazí při pokusu programu připojit se k internetu výzvu.

 • Budete-li k tomu vyzváni, povolte aplikaci Creative Cloud pro počítače přístup k internetu.
 • Pokud se výzva nezobrazí, vypněte dočasně softwarové brány firewall, abyste zjistili, zda přístup k internetu neblokují ony. Nápovědu naleznete v dokumentaci k softwaru brány firewall.

5. Zkuste aplikaci nainstalovat znovu

Kód chyby P206: Žádné síťové připojení nebo odpojení od serveru

Kód chyby P206 označuje, že se vyskytl problém s připojením k serveru nebo že není k dispozici připojení k internetu. 

Řešení:

1. Zkontrolujte své připojení k internetu: Pro stažení a aktualizace aplikací potřebujete internetové připojení. Přesvědčte se, že se můžete připojit k internetu, a vyberte možnost Opakovat.

2. Dočasně vypněte svůj antivirový software: Pokyny pro dočasné vypnutí vašeho antivirového programu naleznete v dokumentaci antivirovému programu.

3. Zkuste použít jinou síť: Zkuste použít jiné připojení k internetu, je-li k dispozici. Pokud jste připojeni přes síť Wi-Fi, zkuste použít kabelové připojení. Pokud jste již připojeni přes kabelové připojeni, zkuste použít jiné kabelové připojení.

4. Nakonfigurujte svoji softwarovou bránu firewall: Softwarové brány firewall omezují přístup k vašemu počítači. Některé softwarové brány firewall zobrazí při pokusu programu připojit se k internetu výzvu.

 • Budete-li k tomu vyzváni, povolte aplikaci Creative Cloud pro počítače přístup k internetu.
 • Pokud se výzva nezobrazí, vypněte dočasně softwarové brány firewall, abyste zjistili, zda přístup k internetu neblokují ony. Nápovědu naleznete v dokumentaci k softwaru brány firewall.

5. Zkuste aplikaci nainstalovat znovu

Kód chyby 207: Server nereaguje

Kód chyby 207 označuje, že zařízení nepřijalo odpovědi ze serveru.

Řešení

Vyzkoušejte jiná síťová připojení a také zkuste dočasně vypnout bránu firewall a software k zabezpečení internetu či antivirový software, dokud nebude instalace dokončena. Další podrobnosti naleznete v článku Jak vyřešit běžné problémy s připojením.

Kód chyby P207: Server nereaguje

Kód chyby P207 označuje, že zařízení nepřijalo odpovědi ze serveru.

Řešení

Vyzkoušejte jiná síťová připojení a také zkuste dočasně vypnout bránu firewall a software k zabezpečení internetu či antivirový software, dokud nebude instalace dokončena.Další podrobnosti naleznete v článku Jak vyřešit běžné problémy s připojením.

Kód chyby 208: Došlo k problému se stahováním, a to kvůli omezenému místu na disku

Kód chyby 208 označuje, že vaše zařízení nemá dostatek místa na disku a kapacita pevného disku je téměř zaplněna.

Řešení

Uvolněte místo na spouštěcí jednotce a vyberte možnost Opakovat. Pokud toto problém nevyřeší, kontaktujte nás.

Kód chyby P208: Došlo k problému se stahováním, a to kvůli omezenému místu na disku

Kód chyby P208 označuje, že vaše zařízení nemá dostatek místa na disku a kapacita pevného disku je téměř zaplněna.

Řešení

Uvolněte místo na spouštěcí jednotce a vyberte možnost Opakovat. Pokud toto problém nevyřeší, kontaktujte nás.

Kód chyby 209: Nemáte v tomto systému oprávnění ke stažení souboru

Kód chyby 209 označuje, že nemáte v systému oprávnění ke stažení souboru. 

Řešení

1. Vyhledejte adresář %temp% v systému Windows nebo adresář /tmp v systému macOS.

2. Zkontrolujte, zda máte k těmto adresářům oprávnění. Je pravděpodobné, že byla změněna oprávnění k souborům ve vašem aktuálním uživatelském účtu.

3. Pokud nemáte oprávnění, opravte je a vyberte možnost Opakovat.

Pokud toto problém nevyřeší, kontaktujte nás.

Kód chyby P209: Nemáte v tomto systému oprávnění ke stažení souboru

Kód chyby P209 označuje, že nemáte v systému oprávnění ke stažení souboru. 

Řešení

1. Vyhledejte adresář %temp% v systému Windows nebo adresář /tmp v systému macOS.

2. Zkontrolujte, zda máte k těmto adresářům oprávnění.Je pravděpodobné, že byla změněna oprávnění k souborům ve vašem aktuálním uživatelském účtu.

3. Pokud nemáte oprávnění, opravte je a vyberte možnost Opakovat.

Pokud toto problém nevyřeší, kontaktujte nás.

Kód chyby 213: Pravděpodobně došlo k problému s procesem stahování

Kód chyby 213 označuje, že na serveru chybí soubor požadovaný pro instalaci nebo že adresa URL serveru není správná.

Řešení

Vyberte možnost Opakovat a zkuste instalaci provést znovu. Pokud se tím problém nevyřeší, připojte se k jiné síti a zkuste nainstalovat aplikaci znovu.

Kód chyby P213: Pravděpodobně došlo k problému s procesem stahování

Kód chyby P213 označuje, že na serveru chybí soubor požadovaný pro instalaci nebo že adresa URL serveru není správná.

Řešení

Vyberte možnost Opakovat a zkuste instalaci provést znovu. Pokud se tím problém nevyřeší, připojte se k jiné síti a zkuste nainstalovat aplikaci znovu.

Kód chyby 301: Produkt nelze nainstalovat

Kód chyby 301 označuje chybu instalace.

Řešení

Výběrem možnosti Opakovat stáhněte a nainstalujte aplikaci znovu. Pokud k problému dochází i nadále, vyzkoušejte kroky uvedené v části Řešení problémů s neúspěšnou instalací | Aplikace Creative Cloud pro počítače.

Kód chyby C301: Produkt nelze nainstalovat

Kód chyby C301 označuje chybu instalace.

Řešení

Výběrem možnosti Opakovat stáhněte a nainstalujte aplikaci znovu. Pokud k problému dochází i nadále, vyzkoušejte kroky uvedené v části Řešení problémů s neúspěšnou instalací | Aplikace Creative Cloud pro počítače.

Kód chyby 302: Je požadováné heslo správce

Kód chyby 302 označuje, že se aplikaci Creative Cloud nepodařilo aktualizovat nebo nainstalovat, protože nejste přihlášeni k účtu správce ve vašem systému.

Řešení

Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla správce systému, zadejte heslo správce. Postupujte podle pokynů pro přidání nebo změnu účtu správce v operačním systému na vašem počítači (je-li požadováno).

Windows

1. Stiskněte klávesy Windows + R.

2. Zadejte výraz netplwiz a stiskněte klávesu Enter.

3. V automaticky otevíraném okně vyberte svůj účet a poté vyberte možnost Vlastnosti.

4. Přejděte na záložku Členství ve skupinách a zvolte možnost Administrátor.

5. Vyberte možnost Použít a poté vyberte možnost OK.

6. Restartujte systém a znovu nainstalujte nebo aktualizujte aplikaci.

macOS

1. Přejděte na umístění Předvolby systému > Systém > Uživatelé a skupiny.

2. Vyberte tlačítko zámku v dolní části obrazovky.

3. Do uvedených polí zadejte aktuální uživatelské jméno a heslo správce.

4. Zaškrtněte možnost Povolit uživateli správu počítače.

5. Restartujte počítač a nainstalujte nebo aktualizujte aplikaci znovu.

Kód chyby 303: Produkt nelze nainstalovat

Kód chyby 303 označuje chybu instalace.

Řešení

Výběrem možnosti Opakovat stáhněte a nainstalujte aplikaci znovu.

Kód chyby C303: Produkt nelze nainstalovat

Kód chyby C303 označuje chybu instalace.

Řešení

Výběrem možnosti Opakovat stáhněte a nainstalujte aplikaci znovu.

Kód chyby 304: Tato instalace již není funkční

Kód chyby 304 označuje, že instalace již není funkční. 

Řešení

Stáhněte si nejnovější verzi aplikace Creative Cloud pro počítače a zkuste to znovu.

Kód chyby C304: Tato instalace již není funkční

Kód chyby C304 označuje, že instalace již není funkční. 

Řešení

Stáhněte si nejnovější verzi aplikace Creative Cloud pro počítače a zkuste to znovu.

Kód chyby 305: Chyba instalace nebo aktualizace aplikace

Kód chyby 305 označuje chybu instalace nebo aktualizace.

Řešení

Vyzkoušejte postupně následující řešení:

1. Výběrem možnosti Opakovat stáhněte a nainstalujte aplikaci znovu.

2. Restartujte počítač a zkuste znovu nainstalovat nebo aktualizovat aplikaci.

Kód chyby C305: Chyba instalace nebo aktualizace.

Kód chyby C305 označuje chybu instalace nebo aktualizace.

Řešení

Vyzkoušejte postupně následující řešení:

1. Výběrem možnosti Opakovat stáhněte a nainstalujte aplikaci znovu.

2. Restartujte počítač a zkuste znovu nainstalovat nebo aktualizovat aplikaci.

Kód chyby 306: Produkt nelze nainstalovat nebo aktualizovat

Kód chyby 306 označuje chybu instalace nebo aktualizace.

Řešení

Stáhněte si nejnovější verzi instalačního programu pomocí odkazů pro přímé stažení a zkuste to znovu.

Kód chyby C306: Produkt nelze nainstalovat nebo aktualizovat

Kód chyby C306 označuje chybu instalace nebo aktualizace.

Řešení

Stáhněte si nejnovější verzi instalačního programu pomocí odkazů pro přímé stažení a zkuste to znovu.

Kód chyby 403: Chyba instalace nebo aktualizace.

Kód chyby 403 označuje, že během instalace nebo aktualizace aplikace Creative Cloud došlo k chybě.

Řešení

 1. Spusťte aplikaci Creative Cloud pro počítače. (Klikněte na ikonu  na hlavním panelu Windows, resp. na liště nabídek macOS.)
 2. Přejděte na umístění Aplikace > Aktualizace.
 3. 2. V pravé horní části vyberte ikonu Další akce a poté vyberte možnost Zkontrolovat aktualizace.
 4. Jakmile aplikace zkontroluje aktualizace, opětovně nainstalujte nebo aktualizujte aplikaci.

Kód chyby 404: Chybí požadovaná součást operačního systému

Kód chyby 404 označuje, že chybí požadovaná součást operačního systému.

Řešení

Viz část Chyba: Chybějící soubor api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll.

Kód chyby C404: Chybí požadovaná součást operačního systému

Kód chyby C404 označuje, že chybí požadovaná součást operačního systému.

Řešení

Viz část Chyba: Chybějící soubor api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll.

Kód chyby 500: Nelze nainstalovat balíček

Kód chyby 500 označuje, že nelze nainstalovat balíček, protože není spuštěna služba Brána Windows Firewall. 

Řešení

Zapněte bránu firewall v programu Windows Defender a poté výběrem možnosti Opakovat stáhněte a nainstalujte aplikaci znovu.

Kód chyby C500: Nelze nainstalovat balíček

Kód chyby C500 označuje, že nelze nainstalovat balíček, protože není spuštěna služba Brána Windows Firewall.

Řešení

Zapněte bránu firewall v programu Windows Defender a poté výběrem možnosti Opakovat stáhněte a nainstalujte aplikaci znovu.

Kód chyby 501: Balíček nelze nainstalovat, protože prostředky, které upravuje, jsou momentálně používány

Kód chyby 501 označuje, že balíček aplikace, který má být nainstalován, se pokouší získat přístup k souboru, který je používán jinou aplikací.

Řešení

Zavřete aplikace uvedené v protokolu chyb. Viz článek Chyba s kódem 501 při instalaci aplikací služby Creative Cloud v systému Windows.

Kód chyby C501: Balíček nelze nainstalovat, protože prostředky, které upravuje, jsou momentálně používány

Kód chyby C501 označuje, že balíček aplikace, který má být nainstalován, se pokouší získat přístup k souboru, který je používán jinou aplikací.

Řešení

Zavřete aplikace uvedené v protokolu chyb. Viz článek Chyba s kódem 501 při instalaci aplikací služby Creative Cloud v systému Windows.

Kód chyby 502: Nedostatek místa na disku

Kód chyby 502 označuje, že vaše zařízení nemá dostatek místa na disku a kapacita pevného disku je téměř zaplněna.

Řešení

Uvolněte místo a vyberte možnost Opakovat.

Kód chyby C502: Nedostatek místa na disku

Kód chyby C502 označuje, že vaše zařízení nemá dostatek místa na disku a kapacita pevného disku je téměř zaplněna.

Řešení

Uvolněte místo a vyberte možnost Opakovat.

Kód chyby 503: Balíček je již nainstalován

Kód chyby 503 označuje, že balíček aplikace nebo modul runtime UWP, který se aplikace Creative Cloud pro počítače pokouší nainstalovat, není bitově totožný s balíčkem, který je již nainstalován.

Řešení

 Viz článek Chyba s kódem 503 při instalaci aplikací služby Creative Cloud v systému Windows.

Kód chyby C503: Balíček je již nainstalován

Kód chyby C503 označuje, že balíček aplikace nebo modul runtime UWP, který se aplikace Creative Cloud pro počítače pokouší nainstalovat, není bitově totožný s balíčkem, který je již nainstalován.

Řešení

 Viz článek Chyba s kódem 503 při instalaci aplikací služby Creative Cloud v systému Windows.

Kód chyby 504: Nasazení balíčku je blokováno

Kód chyby 504 označuje, že:

 • Nasazení balíčku je blokováno zásadami řízení aplikací.
 • Nasazení balíčku je blokováno zásadou „Povolit operace nasazení ve speciálních profilech“.

Řešení

Nastavte roamingové profily uživatelů, aby byl tento balíček nasazen pro uživatele ve vaší síti. Informace o tom, jak nastavit roamingové profily uživatelů v uživatelských účtech, najdete v článku Nasazení roamingových profilů uživatelů. V případně nutnosti se obraťte na správce systému.

Pokud nejsou v systému nakonfigurovány žádné zásady a stále se zobrazuje tato chyba, zřejmě jste přihlášeni pomocí dočasného profilu. Odhlaste se a znovu se přihlaste, poté zkuste operaci provést znovu.

Kód chyby C504: Nasazení balíčku je blokováno

Kód chyby C504 označuje, že:

 • Nasazení balíčku je blokováno zásadami řízení aplikací.
 • Nasazení balíčku je blokováno zásadou „Povolit operace nasazení ve speciálních profilech“.

Řešení

Nastavte roamingové profily uživatelů, aby byl tento balíček nasazen pro uživatele ve vaší síti. Informace o tom, jak nastavit roamingové profily uživatelů v uživatelských účtech, najdete v článku Nasazení roamingových profilů uživatelů. V případně nutnosti se obraťte na správce systému.

Pokud nejsou v systému nakonfigurovány žádné zásady a stále se zobrazuje tato chyba, zřejmě jste přihlášeni pomocí dočasného profilu. Odhlaste se a znovu se přihlaste, poté zkuste operaci provést znovu.

Kód chyby 505: Nepodařilo se snížit úroveň oprávnění

Kód chyby 505 označuje, že aplikace nemá potřebná oprávnění.

Řešení

Chcete-li tuto chybu odstranit, použijte následující alternativní řešení:

1. Odinstalujte platformu Beyondtrust Powerbroker.

2. Restartujte zařízení.

3. Použijte všechny aktualizace systému.

4. V případě vzdálených nasazení pomocí balíčku konzole pro správu se ujistěte, že je balíček spuštěn v kontextu místního systému.

5. Povolte službu Sekundární přihlašování v systému Windows, pokud je zakázána. Jakmile bude balíček nainstalován, můžete ji znovu zakázat.

Kód chyby C505: Nepodařilo se snížit úroveň oprávnění

Kód chyby C505 označuje, že aplikace nemá potřebná oprávnění.

Řešení

Chcete-li tuto chybu odstranit, použijte následující alternativní řešení:

1. Odinstalujte platformu Beyondtrust Powerbroker.

2. Restartujte zařízení.

3. Použijte všechny aktualizace systému.

4. V případě vzdálených nasazení pomocí balíčku konzole pro správu se ujistěte, že je balíček spuštěn v kontextu místního systému.

5. Povolte službu Sekundární přihlašování v systému Windows, pokud je zakázána. Jakmile bude balíček nainstalován, můžete ji znovu zakázat.

Kód chyby 506: Při instalaci zásady došlo k chybě

Kód chyby 506 označuje, že v systému Windows je zakázáno zkušební načtení nebo nejsou povolena potřebná oprávnění.

Řešení

 Viz článek Chyba s kódem 506 při instalaci aplikací služby Creative Cloud v systému Windows.

Kód chyby C506: Při instalaci zásady došlo k chybě

Kód chyby C506 označuje, že v systému Windows je zakázáno zkušební načtení nebo nejsou povolena potřebná oprávnění. 

Řešení

 Viz článek Chyba s kódem 506 při instalaci aplikací služby Creative Cloud v systému Windows.

Kód chyby 507: Nelze nainstalovat aktualizaci produktu, protože svazek je offline

Kód chyby 507 označuje, že instalace nemohla být dokončena, protože svazek úložiště, na který instalujte soubory, je buď v režimu offline nebo byl odebrán. Svazek je umístění ve vašem systému, na kterém je nainstalovaný soubor ve výchozím nastavení uložen.

Řešení

Viz článek Odstranění chyby s kódem 507 při instalaci aplikací Creative Cloud | Windows.

Kód chyby C507: Nelze nainstalovat aktualizaci produktu, protože svazek je offline

Kód chyby C507 označuje, že instalace nemohla být dokončena, protože svazek úložiště, na který instalujte soubory, je buď v režimu offline nebo byl odebrán. Svazek je umístění ve vašem systému, na kterém je nainstalovaný soubor ve výchozím nastavení uložen. 

Řešení

Viz článek Odstranění chyby s kódem 507 při instalaci aplikací Creative Cloud | Windows.

Kód chyby 508: Nelze nainstalovat produkt, protože balíček registru aplikace je poškozený

Kód chyby 508 označuje, že úložiště balíčku je poškozené. K této chybě obvykle dojde, pokud adresář, na který odkazuje klíč registru PackageRepositoryRoot v následujícím adresáři, neexistuje nebo je poškozen: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Appx.

Řešení

Nejprve zkontrolujte, zda klíč registru PackageRepositoryRoot nechybí nebo zda není poškozený. Pokud zjistíte, že tomu tak je, musíte obnovit aplikaci Microsoft Store a odstranit její mezipaměť. Podrobnosti naleznete v článku Odstraňte chybu s kódem 508 při instalaci aplikací Creative Cloud | Windows.

Kód chyby C508: Nelze nainstalovat produkt, protože balíček registru aplikace je poškozený

Kód chyby C508 označuje, že úložiště balíčku je poškozené.  K této chybě obvykle dojde, pokud adresář, na který odkazuje klíč registru PackageRepositoryRoot v následujícím adresáři, neexistuje nebo je poškozen: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Appx.

Řešení

Nejprve zkontrolujte, zda klíč registru PackageRepositoryRoot nechybí nebo zda není poškozený. Pokud zjistíte, že tomu tak je, musíte obnovit aplikaci Microsoft Store a odstranit její mezipaměť. Podrobnosti naleznete v článku Odstraňte chybu s kódem 508 při instalaci aplikací Creative Cloud | Windows.

Kód chyby C509: Nelze nainstalovat produkt, protože souborový systém nepodporuje instalační balíček

Chyba 509 označuje, že formát systému souborů svazku (například jednotka C:, D: atd.), na který se poukoušíte nainstalovat aplikaci, nepodporuje typ balíčku aplikace. Pro instalaci balíčku aplikace musíte použít formát NTFS (New Technology File System). NTFS je formát systému souborů, který pomáhá operačnímu systému Windows snadno ukládat, organizovat a vyhledávat soubory na pevném disku.

Řešení

Zkontrolujte, že svazek (například jednotka C:, D: atd.), na který se poukoušíte nainstalovat aplikaci, používá formát NTFS. Pokud svazek formát NTFS nepoužívá, zkuste změnit svazek instalace aplikace a poté zkuste aplikaci znovu nainstalovat.

Jak zkontrolovat, zda můj svazek používá formát NTPS?

1. Přejděte na svazek, kde je nainstalován balíček aplikace.

2. Klikněte pravým tlačítkem na svazek a poté vyberte možnost Vlastnosti.

3. Pokud váš svazek používá formát NTFS, bude v řádku Systém souborů uvedeno NTFS.

Pokud souborový systém svazku není NTFS, změňte umístění instalace na svazek, který používá systém souborů NTFS.

Jak změnit umístění instalace souborů?

 1. Přejděte na umístění Start > Nastavení > Systém.
 2. V levém podokně vyberte možnost Úložiště.
 3. Vyberte možnost Změnit místo pro ukládání obsahu v části Další nastavení úložiště.
 4. V rozevírací nabídce Nové aplikace se budou ukládat do vyberte svazek ve formátu systému souborů NTFS.

Po dokončení zkuste aplikaci opětovně nainstalovat.

Kód chyby C509: Nelze nainstalovat produkt, protože souborový systém nepodporuje instalační balíček

Chyba C509 označuje, že formát systému souborů svazku (například jednotka C:, D: atd.), na který se pokoušíte nainstalovat aplikaci, nepodporuje typ balíčku aplikace. Pro instalaci balíčku aplikace musíte použít formát NTFS (New Technology File System). NTFS je formát systému souborů, který pomáhá operačnímu systému Windows snadno ukládat, organizovat a vyhledávat soubory na pevném disku.

Řešení

Zkontrolujte, že svazek (například jednotka C:, D: atd.), na který se poukoušíte nainstalovat aplikaci, používá formát NTFS. Pokud svazek formát NTFS nepoužívá, zkuste změnit svazek instalace aplikace a poté zkuste aplikaci znovu nainstalovat.

Jak zkontrolovat, zda můj svazek používá formát NTPS?

1. Přejděte na svazek, kde je nainstalován balíček aplikace.

2. Klikněte pravým tlačítkem na svazek a vyberte možnost Vlastnosti.

3. Pokud váš svazek používá formát NTFS, bude v řádku Systém souborů uvedeno NTFS.

Pokud souborový systém svazku není NTFS, změňte umístění instalace na svazek, který používá systém souborů NTFS.

Jak změnit umístění instalace souborů?

 1. Přejděte na umístění Start > Nastavení > Systém.
 2. V levém podokně vyberte možnost Úložiště.
 3. Vyberte možnost Změnit místo pro ukládání obsahu v části Další nastavení úložiště.
 4. V rozevírací nabídce Nové aplikace se budou ukládat do vyberte svazek ve formátu systému souborů NTFS.

Po dokončení zkuste aplikaci opětovně nainstalovat.

Kód chyby 702: Instalace se nezdařila

Kód chyby 702 označuje chybu instalace. K této chybě obvykle dochází v systému macOS, když nemáte dostatečná oprávnění pro přístup k souboru nebo adresáři, který instalace vyžaduje. Pokud nemůžete provést instalaci, a to ani v případě, že jste k účtu přihlášeni s oprávněními správce, mohou být poškozena oprávnění na disku. Před pokračováním v instalaci je potřeba oprávnění na disku opravit.

Řešení

Opravte oprávnění na disku pomocí těchto kroků.

 1. Vyberte možnost Otevřít > Utility.
 2. Klikněte dvakrát na položku Disková utilita.
 3. V levém podokně vyberte svazek, u kterého chcete oprávnění opravit.
 4. Vyberte kartu Záchrana. 5. Vyberte svazek, na který chcete aplikaci společnosti Adobe nainstalovat, a potom vyberte možnost Opravit oprávnění na disku.
 6. Zkuste aplikaci nainstalovat znovu. 
 7. Pokud toto nefunguje, restartujte zařízení a zkuste nainstalovat aplikaci znovu.

Kód chyby 1001: Chyba aktualizace Creative Cloud

Kód chyby 1001 označuje, že aplikaci Creative Cloud pro počítače nelze aktualizovat.

Řešení

Viz článek Řešení problémů s neúspěšnou instalací | Aplikace Creative Cloud pro počítače.

Kód chyby 1002: Aplikaci Creative Cloud pro počítače nelze aktualizovat

Kód chyby 1002 označuje, že aplikaci Creative Cloud pro počítače nelze aktualizovat. 

Řešení

Viz článek Chyba 1002: Aplikaci Creative Cloud pro stolní počítače nelze aktualizovat.

Kód chyby 1004: Chyba aktualizace aplikace Creative Cloud

Kód chyby 1004 označuje, že se aktualizace aplikace Creative Cloud pro počítače nezdařila, protože nejste přihlášeni pomocí účtu správce.

Řešení:

Výběrem možnosti Opakovat se pokuste opětovně nainstalovat aplikaci Creative Cloud pro počítače. Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla správce systému, zadejte heslo správce. Postupujte podle pokynů pro přidání nebo změnu účtu správce v operačním systému na vašem počítači (je-li požadováno).

Windows

1. Stiskněte klávesy Windows + R.

2. Zadejte výraz netplwiz a stiskněte klávesu Enter.

3. V automaticky otevíraném okně vyberte svůj účet a vyberte možnost Vlastnosti.

4. Přejděte na záložku Členství ve skupinách a zvolte možnost Administrátor.

5. Vyberte možnost Použít a poté vyberte možnost OK.

6. Restartujte systém a znovu aktualizujte aplikaci.

macOS

1. Přejděte na umístění Předvolby systému > Systém > Uživatelé a skupiny.

2. Vyberte tlačítko zámku v dolní části obrazovky.

3. Do uvedených polí zadejte aktuální uživatelské jméno a heslo správce.

4. Zaškrtněte možnost Povolit uživateli správu počítače.

5. Restartujte počítač a aktualizujte aplikaci znovu.

Kód chyby 1406: Nelze zapsat hodnotu Folders do klíče [název klíče]

Kód chyby 1406 označuje, že při pokusu o instalaci aplikace Adobe Acrobat nebo Adobe Reader 7 či novější v systému Windows se ukončila instalace. K tomu obvykle dojde, když produkt nemůže během instalace zapsat hodnotu Folders do určeného klíče.

Řešení

Viz článek Chyba 1402 nebo chyba 1406 při instalaci aplikace Acrobat nebo Reader.

Kód chyby 1603: Závažná chyba během instalace

Chyba 1603 označuje chybu instalace, která je obecná, avšak specifická pro počítač. K této chybě může dojít z mnoha důvodů. Podrobnosti najdete v článku Chyba 1603: Došlo k závažné chybě během instalace.

Řešení

Viz článek Chyba 1603: Došlo k závažné chybě během instalace.

Kód chyby 1722: Došlo k potížím s tímto balíčkem Instalační služby systému Windows

Chyba 1722 označuje, že aplikaci Adobe Acrobat DC nebo Adobe Acrobat Reader DC instalujete či aktualizujete pomocí některé z následujících metod:

 • Pomocí příkazu Nápověda > Aktualizovat
 • Instalace pomocí aplikace Creative Cloud pro počítače
 • ručním stažením a instalací aktualizace

dojde k chybě instalace a zobrazí se následující chybová zpráva:

Chyba 1722. Došlo k potížím s tímto balíčkem Instalační služby systému Windows. Program spuštěný jako část instalace nebyl dokončen podle očekávání. Obraťte se na pracovníky technické podpory nebo na dodavatele balíčku. Akce InstallWebResources, umístění: <instalační cesta produktu>\AcroCEF\RdrServicesUpdater.exe.

Řešení

Viz článek Chyba 1722 při instalaci či aktualizaci aplikace Acrobat DC nebo Acrobat Reader DC v systému Windows.

Kód chyby 1923:  Nelze nainstalovat službu Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMService)

Kód chyby 1923 označuje, že zatímco jste se pokoušeli aktualizovat aplikaci Adobe Acrobat DC nebo Acrobat Reader DC, vyskytla se některá z následujících situací:

 • Soubor je právě používán a instalační program nemůže soubor přepsat.
 • Soubor je právě používán antivirovým softwarem nebo softwarem pro zálohování dat, který máte nainstalovaný ve vašem počítači.
 • Předchozí odinstalace aplikace Adobe Acrobat DC nebo Acrobat Reader DC byla neúspěšná.

Řešení

Viz článek Když se pokoušíte aktualizovat aplikaci Adobe Acrobat DC nebo Acrobat Reader DC, vyskytne se chyba 1923.

Kód chyby 1935: Při instalaci sestavení došlo k chybě

Kód chyby 1935 označuje, že se nezdařila instalace aplikace Acrobat nebo Adobe Reader 8.1 či vyšší v systému Windows. 

Řešení

Viz článek Selhání instalace aplikace Acrobat a zobrazení chyby 1935 v systému Windows.

Kód chyby 28000: Instalace licenčního modulu Acrobat selhala

Kód 28000 označuje chybu instalace licenčního modulu Acrobat.

Řešení

Viz článek Jak v 64bitovém systému Windows zabránit vrácení instalace aplikace Acrobat zpět.

Kód chyby A12E1: Pravděpodobně došlo k problému s procesem instalace 

Kód chyby A12E1 označuje chybu instalace nebo aktualizace.

Řešení

Viz článek Chyba A12E1 při instalaci produktů Creative Cloud | Creative Cloud.