Řešení pro příslušné kódy chyb

Rychlé nalezení určitého kódu chyby nebo určité chybové zprávy: Požadovanou chybu můžete v tomto dokumentu rychle najít pomocí funkce hledání v používaném webovém prohlížeči. Stiskněte kombinaci kláves Cmd+F (systém Mac OS) nebo Ctrl+F (systém Windows).

Kód chyby Popis Řešení
1, P1 Nepodařilo se nainstalovat nebo aktualizovat počítačovou aplikaci Creative Cloud. Viz článek Řešení problémů s neúspěšnou instalací | Počítačová aplikace Adobe Creative Cloud.
2, P2 Nepodařilo se nainstalovat nebo aktualizovat počítačovou aplikaci Creative Cloud. Viz kód chyby 2 nebo 50: Nepodařilo se aktualizovat počítačovou aplikaci Creative Cloud.
21, P21 Nejsou splněny systémové požadavky. Upgradujte systém tak, aby splňoval minimální systémové požadavky pro instalaci aplikace. Další informace najdete v článku Systémové požadavky | Creative Cloud.
23, P23 Na disku není dostatek místa. Uvolněte požadované místo a klikněte na tlačítko Opakovat.
41, P41 Nelze získat přístup k nepostradatelnému souboru či adresáři. Klikněte na tlačítko Opakovat a nainstalujte produkt znovu.
42, P42 Nelze získat přístup k nepostradatelnému souboru či adresáři. Klikněte na tlačítko Opakovat a nainstalujte produkt znovu.
43, P43 Nelze zkopírovat nepostradatelný soubor či adresář. Klikněte na tlačítko Opakovat a nainstalujte produkt znovu.
44, P44 Nelze vytvořit nepostradatelný soubor či adresář. Klikněte na tlačítko Opakovat a nainstalujte produkt znovu.
45, P45 Nelze získat přístup k nepostradatelnému souboru či adresáři. Klikněte na tlačítko Opakovat a nainstalujte produkt znovu.
46, P46 Nelze získat přístup k nepostradatelnému souboru či adresáři. Klikněte na tlačítko Opakovat a nainstalujte produkt znovu.
47, P47 Nelze získat přístup k nepostradatelnému souboru či adresáři. Klikněte na tlačítko Opakovat a nainstalujte produkt znovu.
48, P48 Nelze získat přístup k nepostradatelnému souboru či adresáři. Klikněte na tlačítko Opakovat a nainstalujte produkt znovu.
49, P49 Nelze získat přístup k nepostradatelnému souboru či adresáři. Klikněte na tlačítko Opakovat a nainstalujte produkt znovu.
50, P50 Nepodařilo se nainstalovat počítačovou aplikaci Creative Cloud. Viz kód chyby 2 nebo 50: Nepodařilo se aktualizovat počítačovou aplikaci Creative Cloud.
81, P81 Je spuštěna jiná instance instalačního programu. Počkejte na dokončení dané instance instalačního programu a zkuste to znovu.
82, P82 Je spuštěna aplikace Adobe Application Manager. Počkejte na ukončení aplikace Adobe Application Manager a zkuste to znovu.
86, P86 Je spuštěna jiná verze počítačové aplikace Creative Cloud. Ukončete počítačovou aplikaci Creative Cloud a zkuste to znovu.
87, P87 Je spuštěna jiná instance instalačního programu. Počkejte na dokončení dané instance instalačního programu a zkuste to znovu.
101, C101 Produkt nelze nainstalovat. Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte a nainstalujte produkt znovu.
102, C102 Produkt nelze nainstalovat. Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte a nainstalujte produkt znovu.
103, C103 Produkt nelze nainstalovat. Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte a nainstalujte produkt znovu.
105, C105 Produkt nelze nainstalovat/odinstalovat.
Klikněte na tlačítko Opakovat a nainstalujte/odinstalujte produkt znovu. Další informace najdete v článku Nelze nainstalovat aplikace společnosti Adobe | Chyba 105.
106, C106 Produkt nelze nainstalovat. Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte a nainstalujte produkt znovu.
107, C107 Stažený soubor je poškozený. Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte a nainstalujte produkt znovu.
108, C108 Je spuštěna jiná instance instalačního programu. Počkejte na dokončení dané instance instalačního programu a zkuste to znovu.
109, C109 Produkt nelze nainstalovat. Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte a nainstalujte produkt znovu.
110, C110 Produkt nelze nainstalovat. Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte a nainstalujte produkt znovu.
113, C113
Nelze se spojit se servery společnosti Adobe.
Zkontrolujte připojení k internetu a nastavení brány firewall a potom to zkuste znovu. Další informace najdete v článku týkajícím se řešení chyb připojení.
114, C114 Soubory nelze rozbalit.
Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte a nainstalujte produkt znovu.
115, C115 Stažený soubor je poškozený. Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte a nainstalujte produkt znovu.
116, C116 Stažený soubor je poškozený. Zkuste v systému vypnout antivirový software.
117, C117 Problémy se síťovým připojením nebo stabilitou Další informace najdete v článku Při stahování dochází k závažnéchybě 117.
119, C119 Server nereaguje. Zkontrolujte připojení k internetu a nastavení brány firewall a potom to zkuste znovu. Další informace najdete v článku týkajícím se řešení chyb připojení.
120, C120 Na disku není dostatek místa. Uvolněte požadované místo a klikněte na tlačítko Opakovat.
121, C121 Chyba při zápisu do dočasného umístění souborů Opravte oprávnění k dočasnému umístění.
122, C122 Nelze se spojit se servery společnosti Adobe. Zkontrolujte připojení k internetu a nastavení brány firewall a potom to zkuste znovu. Další informace najdete v článku týkajícím se řešení chyb připojení.
123, C123 Incorrect permission on the /tmpfolder
Viz článek Chyba instalace | Ukončovací kód 123.
124, C124 Nelze se spojit se servery společnosti Adobe.
Zkontrolujte připojení k internetu a nastavení brány firewall a potom to zkuste znovu. Další informace najdete v článku týkajícím se řešení chyb připojení.
125, C125 Nelze se spojit se servery společnosti Adobe.

Zkontrolujte připojení k internetu a nastavení brány firewall a potom to zkuste znovu. Další informace najdete v článku týkajícím se řešení chyb připojení.
126, C126 Stažený soubor je poškozený. Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte a nainstalujte produkt znovu.
127, C127 Soubory nelze rozbalit.

Postupujte následujícím způsobem:

  • Zkontrolujte oprávnění ke složce adobetemp, která je umístěna zde: <systémová jednotka>/adobetemp (Win) nebo <systémová jednotka>\adobetemp (macOS).
  • Vypněte v systému antivirový software.
128, C128 Stažený soubor je poškozený. Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte a nainstalujte produkt znovu.
130, C130 Produkt nelze nainstalovat.
Pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner odinstalujte produkt, který se pokoušíte nainstalovat, a poté zkuste produkt nainstalovat znovu.
132, C132 Produkt nelze nainstalovat do kořenového adresáře.
Vyberte v předvolbách jiné umístění instalace a zkuste to znovu.
133, C133 Na disku není dostatek místa. Uvolněte požadované místo a zkuste to znovu.
135, C135 Produkt nelze odinstalovat. Klikněte na tlačítko Opakovat a odinstalujte produkt znovu.
136, C136

Produkt nelze nainstalovat.

Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte a nainstalujte produkt znovu.
137, C137 Produkt nelze nainstalovat. Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte a nainstalujte produkt znovu.
138, C138 V systému není dostatek paměti.
Restartujte systém a zkuste instalaci opakovat.
139, C139 Stažený soubor je poškozený. Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte a nainstalujte produkt znovu.
140, C140 Produkt nelze kvůli problémům s oprávněními do vybraného umístění nainstalovat. Vyberte v předvolbách jiné umístění instalace a zkuste to znovu.
141, C141 Produkt nelze nainstalovat.
Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte a nainstalujte produkt znovu.
142, C142 Produkt nelze nainstalovat. Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte a nainstalujte produkt znovu.
143, C143 Stažený soubor je poškozený. Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte a nainstalujte produkt znovu.
144, C144 Stažený soubor je poškozený. Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte a nainstalujte produkt znovu.
145, C145 Souborjiž v cestě instalace existuje.  Soubor přejmenujte nebo odstraňte a potom to zkuste znovu. Informace o souboru získáte kliknutím na odkaz Další informace.
146, C146 Soubor nelze přesunout. Viz článek Chyba s kódem 146 při instalaci aplikací služby Creative Cloud.
147, C147 Soubor nelze zkopírovat. Zkontrolujte oprávnění a zkuste to znovu. Informace o cestě získáte kliknutím na odkaz Další informace.
149, C149 Adresář nelze odstranit. Přejmenujte adresář nebo jej odstraňte a zkuste to znovu. Informace o adresáři získáte kliknutím na odkaz Další informace.
150, C150 Soubor nelze odstranit. Přejmenujte soubor nebo jej odstraňte a zkuste to znovu. Informace o souboru získáte kliknutím na odkaz Další informace.
151, C151 Nelze vytvořit symbolický odkaz. Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte a nainstalujte produkt znovu.
152, C152 Nelze odstranit symbolický odkaz. Zkontrolujte oprávnění a zkuste to znovu. Informace o souboru získáte kliknutím na odkaz Další informace.
153, C153 Nelze získat oprávnění k souboru nebo složce v systému macOS. Zkontrolujte oprávnění a zkuste to znovu. Informace o souboru nebo složce získáte kliknutím na odkaz Další informace.
156, C156 Nelze vytvořit symbolický odkaz. Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte a nainstalujte produkt znovu.
157, C157 Nelze odstranit symbolický odkaz. Zkontrolujte oprávnění a zkuste to znovu. Informace o souboru získáte kliknutím na odkaz Další informace.
160, C160 Nelze vytvořitklíčregistru. Zkontrolujte oprávnění a zkuste to znovu.  Informace o klíči registru získáte kliknutím na odkaz Další informace.
171, C171 Produkt nelze nainstalovat. Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte a nainstalujte produkt znovu.
176, C176 Na síťovou jednotku nelze instalovat. Vyberte v předvolbách jiné umístění instalace a zkuste to znovu.
177, C177 Vybraná cesta instalace je příliš dlouhá. Vyberte v předvolbách jiné umístění instalace a zkuste to znovu.
178, C178 Cesta instalace obsahuje neplatné znaky. Vyberte v předvolbách jiné umístění instalace a zkuste to znovu.
179, C179 Cesta instalace je zřejmě neplatná.  Vyberte v předvolbách jiné umístění instalace a zkuste to znovu.
180, C180 Jazyk instalace zřejmě není platný. Vyberte v předvolbách jiný jazyk instalace a potom to zkuste znovu. Další informace najdete v článku Změna nastavení jazyka aplikací Creative Cloud.
181, C181 Cesta instalace je zřejmě neplatná. Vyberte v předvolbách jiné umístění instalace a zkuste to znovu.
182, C182 Vytvořený balíček neobsahuje produkt, který má být nainstalován. Vytvořte balíček znovu a zkuste instalaci opakovat.
183, C183 Produkt nelze nainstalovat.
Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte a nainstalujte produkt znovu.
184, C184 Soubor je blokován jiným procesem.
Restartujte systém a zkuste instalaci opakovat.
188, C188 Verze počítačové aplikace Adobe Creative Cloud nainstalovaná ve vašem systému není kompatibilní s instalačním programem. Stáhněte si nejnovější verzi počítačové aplikace Adobe Creative Cloud a zkuste to znovu.
189, C189 Na disku není dostatek místa.
Uvolněte požadované místo a zkuste to znovu.
190, C190 Nejsou splněny systémové požadavky. Upgradujte systém tak, aby splňoval minimální systémové požadavky pro instalaci aplikace. Další informace najdete v článku Systémové požadavky | Creative Cloud.
191, C191 Nelze nainstalovat produkt. Povolte bránu Windows Firewall. Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte a nainstalujte produkt znovu.
192, C192 Již je nainstalována novější verze aplikace. Odinstalujte verzi nainstalovanou v systému a zkuste to znovu.
193, C193 V instalaci nelze pokračovat. 64bitovou verziaplikacenelze nainstalovat do 32bitového počítače.
194, C194 Instalace nemůže pokračovat, protože je k tomuto systému přihlášeno více uživatelů. Odhlaste tyto uživatele ze systému a zkuste to znovu.
195, C195 Nejsou splněny systémové požadavky.
Upgradujte systém tak, aby splňoval minimální systémové požadavky pro instalaci aplikace. Další informace najdete v článku Systémové požadavky | Creative Cloud.
196, C196 Produkt nelze nainstalovat. Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte a nainstalujte produkt znovu.
201, P201 Došlo k problému s procesem stahování. Viz část Problémy se sítí a připojením.
205, P205 Došlo k problému se staženým souborem.
Viz část Problémy se sítí a připojením.
206, P206 Není k dispozici připojení k síti nebo je server nedostupný. Viz část Problémy se sítí a připojením.
207, P207 Server nereaguje. Viz část Problémy se sítí a připojením.
208, P208 Došlo k problému se stahováním, a to kvůli omezenému místu na disku. Uvolněte požadované místo a zkuste to znovu.
209, P209 Nemáte v tomto systému oprávnění ke stažení souboru. Zkontrolujte oprávnění a zkuste to znovu.
301, C301 Produkt nelze nainstalovat. Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte a nainstalujte produkt znovu.
303, C303 Produkt nelze nainstalovat. Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte a nainstalujte produkt znovu.
304, C304 Tato instalace již není funkční. Stáhněte si nejnovější verzi počítačové aplikace Adobe Creative Cloud a zkuste to znovu.
305, C305 Produkt nelze nainstalovat. Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte a nainstalujte produkt znovu.
404, C404 Chybí požadovaná součást operačního systému. Viz článek Chyba:chybějící soubor api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll.

Zjištění kódu chyby

Zjistěte kód chyby v chybové zprávě nebo v protokolech instalačních programů.

Odkaz Další informace uvedený v chybové zprávě

Pokud v chybové zprávě kliknete na odkaz Další informace, zobrazí se kód chyby, který počítačová aplikace Creative Cloud používá k identifikaci problému. Mohou se zobrazit také další důležité informace, například název souboru, kterého se chyba týká, a cesta k němu, případně hodnota registru.

Další informace
Příklad podrobných informací, které se zobrazí po kliknutí na odkaz Další informace

Protokoly instalačního programu

Vyhledejte soubor Install.log v následujícím umístění:

  • Windows 7, 8 a 10 (64bitová verze): C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Installers
  • Windows 7, 8 a 10 (32bitová verze): C:\Program Files\Common Files\Adobe\Installers
  • Mac OS: /Library/logs/Adobe/Installers/

Nemůžete kód chyby najít?

Informace o dalších kódech chyb při instalaci najdete v článku Kódy chyb a chybové zprávy při instalaci.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online