Pokud probíhá aktivní synchronizace a kliknete na možnost Pozastavit a restartujete počítačovou aplikaci Creative Cloud nebo počítač, panel Soubory bude prázdný a bude na něm zobrazen indikátor průběhu, který se bude stále točit.

Panel Soubory s točícím se indikátorem průběhu
Panel Soubory | Indikátor průběhu se stále točí

Řešení

Zkuste problém odstranit podle níže uvedených řešení.

Řešení 1

Při stisknutí tlačítka Konec v nabídce Předvolby přidržte klávesu Ctrl. Tímto krokem se ukončí veškeré procesy související s počítačovou aplikací Creative Cloud, například Adobe Desktop Service, CoreSync a další procesy.

Řešení 2

Odinstalujte počítačovou aplikaci Creative Cloud pomocí odinstalačního programu, který je dostupný na stránce https://helpx.adobe.com/cz/creative-cloud/help/uninstall-creative-cloud-desktop-app.html, a poté proveďte další instalaci.

Počítač se systémem Windows ani počítač Mac není nutné restartovat.