Řešení potíží se stahováním a instalací aplikací pomocí nástroje Adobe Application Manager

Řešení problémů vzniklých při používání aplikace Adobe Application Manager ke stahování a instalaci aplikací Creative Cloud.

O aplikaci Adobe Application Manager

Adobe Application Manager (AAM) je pomocná aplikace sloužící ke správě instalace celé řady produktů Adobe.

Pokud máte členství ve službě Creative Cloud a používáte systém macOS 10.7 nebo novější, případně Windows 7 nebo novější, aplikace Adobe Application Manager se automaticky aktualizuje na aplikaci Creative Cloud pro stolní počítače. Používáte-li starší operační systémy, např. Windows XP nebo macOS 10.6, budete stahování a instalace aplikací služby Creative Cloud spravovat pomocí aplikace Adobe Application Manager (AAM).

V systému macOS lze aplikaci AAM spustit ručně ze složky Applications a v systému Windows z nabídky Start > Všechny programy

Poznámka:

Máte-li platné členství ve službě Creative Cloud a aplikace Adobe Application Manager se neaktualizuje automaticky na aplikaci Creative Cloud pro stolní počítače, přečtěte si článek Aplikace Adobe Application Manager se neaktualizuje na aplikaci Creative Cloud pro stolní počítače.

Máte potíže s přihlášením ke službě adobe.com nebo aplikaci AAM? Viz Adobe ID, přihlášení a nápověda pro účet.

Nemohu se přihlásit ke službě Creative Cloud nebo aplikaci AAM

Pomocí svého Adobe ID se přihlaste ke svému účtu Adobe ID, k členství ve službě Creative Cloud nebo k aplikaci Adobe Application Manager. Adobe ID je obvykle e-mailová adresa, kterou jste použili k vytvoření svého účtu.

Máte-li potíže s přihlášením k účtu Adobe ID nebo ke službě Creative Cloud, dodržujte následující postup řešení potíží:

Přihlaste se pomocí svého Adobe ID

 1. Přejděte na stránku https://account.adobe.com/cz a přihlaste se pomocí svého účtu Adobe ID a hesla.

  Máte potíže s přihlášením ke službě adobe.com nebo k aplikaci AAM? Viz Adobe ID, přihlášení a nápověda pro účet.

 2. V části Moje plány zkontrolujte podrobnosti svého plánu.

  Pokud v části Moje plány nevidíte svoje členství ve službě Creative Cloud, bude pravděpodobně nutné účet znovu nastavit. Spusťte kteroukoli aplikaci služby Creative Cloud, např. Photoshop, zvolte možnost Nápověda > Odhlásit a potvrďte tuto volbu zadáním svého Adobe IDPotom zvolte možnost Nápověda > Přihlásit.

  Pokud ještě nemáte zkušební verzi služby Creative Cloud nebo členství, klikněte na tento odkaz a vyberte si vhodný plán.

 3. Přejděte na stránku katalog aplikací Creative Cloud a vyberte aplikaci, kterou si chcete stáhnout.

  Podrobné pokyny najdete v článku Stažení aplikací služby Creative Cloud.

Aplikace AAM se po výběru možnosti Stáhnout nebo Vyzkoušet nespustí

Po prvním stáhnutí některé aplikace služby Creative Cloud nebo zkušební verze z katalogu aplikací Creative Cloud se nainstaluje aplikace AAM. Nebude-li proces stahování a instalace aplikace AAM zahájen automaticky, vyzkoušejte následující postup řešení potíží.

 1. Spusťte aplikaci AAM ručně dvojitým kliknutím na její instalační program:

  • Windows: AdobeApplicationManager.exe
  • macOS: AdobeApplicationManager.dmg
 2. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Důležité informace: Během procesu stahování a instalace přijměte vše, co je uvedeno v dialogových oknech zabezpečení, případně zadejte požadované přihlašovací údaje správce.

Výběrem možnosti Stáhnout nebo Vyzkoušet se spustí stahování aplikace AAM, přestože je již nainstalována

Aplikace Adobe Application Manager nainstaluje do webového prohlížeče zásuvný modul AdobeAAMDetect. Aby tento zásuvný modul fungoval správně, je třeba ukončit a znovu spustit webový prohlížeč. Pokud webový prohlížeč nerestartujete, zásuvný modul nebude zjištěn a budete vyzváni k opětovnému stažení aplikace AAM.

Aplikace AAM se během inicializace nebo stahování zablokuje

Během procesu stahování a instalace aplikace AAM se může zdát, že při čekání na dokončení procesu počítač zamrzl.Informace týkající se doby potřebné ke stažení produktů najdete v článku Předpokládaná doba stahování.

Aplikace AAM po spuštění ověří Adobe ID a načte seznam produktů ke stažení. Během tohoto procesu se zobrazí další dialogové okno čekání. Tento proces netrvá déle než několik minut.

Produkty zamrzají během stahování z aplikace AAM

Během stahování nebo instalace aplikace Creative Cloud se může zdát, že při provádění procesu počítač zamrzl. Čas potřebný k dokončení tohoto procesu se odvíjí od rychlosti počítače a připojení k internetu. Informace týkající se doby potřebné ke stažení produktů najdete v článku Předpokládaná doba stahování.

Pokud proces stahování nebo instalace skutečně zamrzne, vyzkoušejte postupně následující řešení.

Řešení 1: Opětovné spuštění stahování

V aplikaci AAM můžete stahování zrušit a spustit nové stahování.

 1. Chcete-li aktuální proces zrušit, vyberte možnost X vedle stavu stahování aplikace. 

 2. Vyberte možnost Instalovat u názvu aplikace.

Řešení 2: Opětovné spuštění aplikace AAM

 1. Aplikaci AAM zavřete a potom ji znovu spusťte.

 2. Vyberte možnost Instalovat u názvu aplikace.

Řešení 3: Licencování zkušební verze

Poznámka:

V aplikaci AAM nelze pozastavit a znovu zahájit stahování aplikace pomocí AAM. Pokud potřebujete proces stahování nebo instalace zastavit, je nutné jej zrušit a spustit znovu.

V aplikaci AAM se zobrazí zpráva o nezdařené instalaci

Pokud v aplikaci AAM dojde k chybě znemožňující instalaci aplikace Creative Cloud, zobrazí se zpráva „Instalace se nezdařila“.

 1. Vyberte šipku vpravo od zprávy „Instalace se nezdařila“. Zobrazí se chyba.

 2. Zkuste chybu vyřešit pomocí souborů protokolu instalace. Informace o vyhledání těchto souborů najdete v článku Řešení potíží s protokoly instalace.

Změna umístění instalace v aplikaci AAM

Výchozí umístění pro instalaci stažených aplikací lze změnit.

Postup je následující:

 1. Spusťte aplikaci Adobe Application Manager a přihlaste se.

 2. V levém horním rohu vyberte šipku vpravo od svého jména.

 3. Vyberte možnost Předvolby.

 4. Vyberte složku a přejděte do požadovaného umístění instalace.

 5. Vyberte možnost Uložit.

 6. Spusťte instalaci.

Odebrání a odinstalace aplikace Adobe Application Manager

Pokud máte nainstalované aplikace Creative Cloud, musí být v počítači přítomna aplikace Adobe Application Manager. Aplikace Adobe Application Manager zajišťuje pro všechny produkty Creative Cloud několik funkcí. Když odinstalujete všechny produkty Adobe Creative Cloud, aplikace Adobe Application Manager je automaticky odebrána. Po odebrání posledního produktu se aplikace Adobe Application Manager odinstaluje.

Odebrání produktů Creative Cloud v systému macOS

 1. Dvakrát klikněte na pevný disk.

 2. Přejděte do umístění Aplikace > Obslužné programy > Instalační programy Adobe.

 3. Chcete-li odebrat všechny aplikace Adobe Creative Cloud, je třeba spustit všechny odinstalační programy Adobe.

Odebrání produktů Creative Cloud v systému Windows

Důležitá poznámka: společnost Adobe nabízí nástroj Creative Cloud Cleaner, který odstraní všechny položky databáze, ale nikoli fyzické soubory instalace. K odstranění všech součástí je třeba spustit odinstalační programy aplikací.

 1. Vyberte možnost Start > Ovládací panely.

 2. Vyberte možnost Programy a funkce.

 3. Vyberte aplikaci Creative Cloud a možnost Odinstalovat.

 4. Opakujte krok 3 u všech aplikací Creative Cloud.

Změna umístění pro stahování v aplikaci Adobe Application Manager

V současné době není změna umístění pro stahování v aplikaci Adobe Application Manager podporována. Soubory se stahují do dočasné složky:

 • Windows: %temp%
 • macOS: /tmp

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online