Problém

Při spouštění produktů sady CS3, aplikace Acrobat 8 nebo aplikace Photoshop Elements 6 v systému Mac OS 10 se zobrazí prázdná obrazovka pro registraci.
Při pokusu o registraci softwaru dojde k chybě připojení.

Chyba připojení při registraci

Řešení

V okně s výzvou k registraci klikněte na možnost, aby se nikdy neprováděla registrace.

Další informace

Provoz registrační služby byl po přidání možnosti registrace softwarových produktů na webu http://www.adobe.com/ ukončen. 
Informace o hledání a registraci softwarových produktů společnosti Adobe najdete v článku Vyhledání sériového čísla.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online