Vítá vás program Adobe Creative Suite 4 Web Standard. Tento dokument obsahuje nejnovější informace o produktu, aktualizace a tipy pro řešení problémů, které nejsou zahrnuty v dokumentaci k programu Creative Suite 4 Web Standard.

Aplikace softwaru Creative Suite 4 Web Standard

 • Adobe Flash CS4 Professional
 • Adobe Dreamweaver CS 4
 • Adobe Fireworks CS4
 • Adobe Contribute CS4
 • Adobe Bridge CS4 (poskytuje přímý přístup k aplikacím Version Cue a Adobe Device Central)
 • Adobe Media Player

Minimální systémové požadavky

Windows

 • procesor s frekvencí 1 GHz nebo rychlejší;
 • Microsoft Windows XP s aktualizací Service Pack 2 (doporučena aktualizace Service Pack 3) nebo Windows Vista Home Premium, Business, Ultimate, nebo Enterprise s aktualizací Service Pack 1 (certifikované pro 32bitové systémy Windows XP a Windows Vista)
 • 1 GB paměti RAM nebo více (doporučuje se);
 • 3,1 GB volného místa na pevném disku pro instalaci, při instalaci je potřeba další volné místo (nelze instalovat na úložná zařízení typu flash)
 • monitor s rozlišením 1024 x 768 (doporučuje se 1280 x 800) s 16bitovou nebo lepší grafickou kartou
 • jednotka DVD-ROM
 • multimediální funkce vyžadují software QuickTime 7.4.5
 • Online služby vyžadují širokopásmové připojení k internetu

Mac OS

 • Procesor PowerPC G5 nebo vícejádrový procesor Intel
 • Operační systém Mac OS X v10.4.1110.5.4
 • aplikace Version Cue Server vyžaduje prostředí Java Runtime Environment 1.5,
 • 1 GB paměti RAM nebo více (doporučuje se);
 • 6,1 GB volného místa na pevném disku pro instalaci, další místo na disku je vyžadováno během instalace (nelze instalovat na svazek, který používá souborový systém s rozlišováním velikosti znaků nebo na úložná zařízení typu flash).
 • monitor s rozlišením 1024 x 768 (doporučuje se 1280 x 800) s 16bitovou nebo lepší grafickou kartou
 • jednotka DVD-ROM
 • multimediální funkce vyžadují software QuickTime 7.4.5
 • Online služby vyžadují širokopásmové připojení k internetu

Aktualizace systémových požadavků naleznete na adrese www.adobe.com/go/webstandard_systemreqs_cz.

*Tento produkt umožňuje přístup k některým funkcím, které jsou k dispozici online („online služby“), pokud máte vysokorychlostní internetové připojení. Online služby a některé jejich funkce nemusí být k dispozici ve všech zemích, jazycích či měnách a mohou být jako celek nebo částečně bez upozornění zrušeny. Použití Online služeb se řídí vlastními podmínkami použití a Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Adobe. Přístup k některým službám může také vyžadovat registraci. Některé služby, včetně služeb původně nabízených bezplatně, mohou být dodatečně zpoplatněny. Další podrobnosti, smluvní podmínky a zásady zachování soukromí online najdete na webu www.adobe.com/cz.

Instalace softwaru

 1. Před spuštěním instalace ukončete všechny aplikace spuštěné v počítači, včetně dalších aplikací Adobe, aplikací sady Microsoft Office a oken prohlížeče. Během procesu instalace je doporučeno dočasně vypnout také ochranu proti virům.
 2. Musíte mít oprávnění správce nebo být ověřen jako správce.
 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

Windows:

 • Vložte disk DVD do jednotky a postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud se instalátor nespustí automaticky, přejděte do složky Adobe CS4 v kořenové úrovni disku a spusťte proces instalace poklepáním na soubor Setup.exe.
 • Pokud jste software stáhli z webu, otevřete příslušnou složku, přejděte do složky Adobe CS4 a poklepejte na soubor Setup.exe. Poté postupujte podle pokynů na obrazovce.

Mac OS:

 • Vložte disk DVD do jednotky a postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud se instalátor nespustí automaticky, přejděte do složky aplikace v kořenové úrovni disku a spusťte proces instalace poklepáním na Setup Mac OS.
 • Pokud jste software stáhli z webu, otevřete příslušnou složku, přejděte do složky aplikace a poklepejte na Setup. Poté postupujte podle pokynů na obrazovce.

Při instalaci upgradu instalátor vyhledá v systému platný produkt pro upgrade. Pokud jej nenajde, budete požádáni o zadání sériového čísla produktu, který upgradujete. Lze také nainstalovat zkušební verzi softwaru a potom při spuštění zadat na příslušné obrazovce nové a předchozí sériové číslo.

Další nápovědu k instalaci softwaru CS4 najdete na adrese www.adobe.com/go/cs4install_cz/

Známé problémy

 • Na systémech Mac se po instalaci může výkon jevit pomalejší. To lze vyřešit restartováním systému. (#BG063142)
 • Na systémech Mac nelze provést instalaci do kořenové jednotky. (#BG044824)
 • Při instalaci 32bitové aplikace na 64bitový systém Vista se objevuje nesprávné výchozí umístění instalace. Aplikace ale bude instalována do správného umístění: C:\Program Files (x86). (#BG064131)
 • Údaj o „celkové velikosti“ zobrazený na obrazovce s volbami instalátoru zahrnuje místo vyžadované pro komponenty potřebné k instalaci, které však nejsou uvedeny v seznamu komponent. Tato velikost proto nemusí být shodná s velikostí uvedených komponent. (#BG059229)
 • V závislosti na produktu a počtu instalovaných komponent může instalace trvat od 20 minut až po více než 1 hodinu. (#BG050030)
 • Software Creative Suite 4 nelze nainstalovat do šifrované složky. (#BG065106)
 • Ačkoli lze zvolit instalaci edice softwaru Creative Suite 4 na sekundární oddíl, instalátor i tak bude pro dokončení instalace potřebovat až 6 GB volného místa na primárním oddílu. Potřebné množství volného místa závisí na volbě komponent k nainstalování.
 • Bližší informace o instalaci najdete na stránce http://www.adobe.com/support/loganalyzer/

Poznámka: Pokud budete chtít po původní instalaci nainstalovat další součásti nebo software přeinstalovat, budete potřebovat přístup k původnímu instalátoru (na disku CD, DVD nebo staženému z webu). Volba opravy není dostupná.

Odinstalování softwaru

 1. Před zahájením odinstalování ukončete všechny aplikace spuštěné v počítači (včetně dalších aplikací Adobe, aplikací sady Microsoft Office a oken prohlížeče).
 2. Proveďte jednu z následujících akcí:
 • V systému Windows XP otevřete Ovládací panely a klikněte dvakrát na panel Přidat nebo odebrat programy. Vyberte produkt, který chcete odinstalovat, klepněte na tlačítko Změnit nebo odebrat a postupujte podle pokynů na obrazovce.
 • V systému Windows Vista otevřete Ovládací panely Windows a poklepejte na panel Programy a funkce. Vyberte produkt, který chcete odinstalovat, klepněte na tlačítko Odinstalovat nebo změnit a postupujte podle pokynů na obrazovce.

DŮLEŽITÉ: Systém Mac OS má nové funkce pro odinstalování. NEPŘETAHUJTE aplikace do koše, když je chcete odinstalovat. Chcete-li produkt bezpečně odinstalovat ze systému Mac OS X, klikněte dvakrát na program pro odinstalování produktu ve složce Applications\Utilities\Adobe Installers nebo ve složce aplikace. Ověřte svoji totožnost jako správce a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Známé problémy

 • Při odinstalování dojde k odstranění všech uživatelských složek, které byly přidány do složek nainstalované aplikace. (#BG69109)
 • Vezměte prosím na vědomí, že některé soubory zůstanou ve vašem systému i po odinstalování aplikací Creative Suite 4.

Zakoupení ze zkušební verze

Pokud jste si nainstalovali zkušební verzi softwaru Creative Suite 4 Web Standard, zadáním sériového čísla můžete převést zkušební verzi na plnou. Není potřeba nic odinstalovat.

Zkušební verzi lze převést na plnou zadáním sériového čísla, které jste obdrželi při nákupu verze Web Standard. Spusťte libovolnou aplikaci softwaru Web Standard a zadejte sériové číslo na obrazovce pro zadání sériového čísla.

Ostatní aplikace nainstalované v rámci sady Web Standard rozpoznají nové sériové číslo při příštím spuštění. Nové sériové číslo rozpoznají pouze aplikace, které jsou spuštěny jako zkušební verze. Pokud již u některých aplikací bylo zadáno jiné sériové číslo, bude toto číslo používáno, dokud jej neodeberete pomocí příkazu Nápověda > Deaktivovat > Vymazat sériové číslo. Při příštím spuštění aplikace bude rozpoznáno nové sériové číslo.

Sériové číslo zakoupeného produktu je určeno pro použití s určitou jazykovou verzí softwaru a bude přijato, pouze pokud je produkt nainstalován v tomto jazyce.

Zákazníci využívající multilicenci si nemohou multilicenci zakoupit přímo ze zkušební verze, nicméně sériové číslo pro multilicenci lze zadat ve zkušební verzi softwaru bez nutnosti odinstalování či přeinstalování. Chcete-li si objednat multilicenci, kontaktujte prosím svého prodejce nebo autorizované licenční středisko Adobe. Chcete-li najít prodejce ve své oblasti, přejděte na stránku http://partners.adobe.com/resellerfinder/na/reseller.jsp.

Elektronické licencování

Tento nabízený produkt vyžaduje přijetí licenční smlouvy dodané s médiem a platí pro něj omezené záruční podmínky. Podrobnosti naleznete v licenční smlouvě k softwaru Adobe. Software se pokusí automaticky připojit k Internetu a aktivovat se. Během tohoto procesu nebudou předávány žádné osobní údaje, s výjimkou IP adres, které mohou být v některých jurisdikcích považovány za identifikovatelné osobní údaje. Chcete-li se dozvědět více, navštivte webovou stránku společnosti Adobe na adrese http://www.adobe.com/go/activation_cz.

Poznámka: Pokud chcete nainstalovat produkt do jiného počítače, musíte nejdříve deaktivovat sériové číslo ve svém počítači. Chcete-li provést deaktivaci, zvolte možnost Nápověda > Deaktivovat. Deaktivace sériového čísla se vztahuje na všechny komponenty, které pomocí něj byly aktivovány. Jestliže po deaktivaci spustíte na daném počítači některý z produktů, dojde k opětovné aktivaci.

Informace pro registraci

Při instalaci softwaru se nezapomeňte registrovat k odebírání aktuálních informací o produktech, školeních, novinkách a pozvánkách na akce a semináře společnosti Adobe. Pokud se při instalaci nezaregistrujete, můžete tak kdykoli učinit v rámci kterékoli z komponent sady CS4 přes umístění Nápověd > Registrace.

Instalace písem

Veškerá dokumentace související s písmy je k dispozici online. Na adrese http://www.adobe.com/type/browser/landing/creativesuite/creativesuite4.html najdete dokumenty OpenType User Guide (Uživatelská příručka pro formát OpenType), soubor OpenType ReadMe (soubor ReadMe pro formát OpenType), odkazy na soubory ReadMe pro určitá písma, seznam písem instalovaných různými produkty CS4 a seznamy písem na discích DVD pro jednotlivé produkty CS4.

Instalátor Creative Suite 4 instaluje písma do výchozího systémového adresáře písem. Mnoho z těchto písem jsou novější verze písem nainstalovaných sadou Creative Suite 3. Pokud instalační program nalezne starší verze těchto písem ve výchozím systémovém adresáři s písmy, starší verze odinstaluje a uloží je do nového adresáře. Výchozí systémový adresář s písmy je:

 • Apple Macintosh: <System Disk>/Library/Fonts
 • Windows: <Systémový disk>:\Windows\Fonts

Starší písma budou uložena do nového adresáře:

 • Apple Macintosh: <Systémový disk>/Library/Application Support/Adobe/SavedFonts/current
 • Windows: <Systémový disk>:\Program Files\Common Files\Adobe\SavedFonts\current

Tento nový adresář bude zároveň obsahovat soubor nazvaný „Read Me.html“, který bude vypisovat uložená písma a čísla verzí nových a starých souborů písem.

Starší písma můžete znovu nainstalovat odstraněním nových souborů s písmy z výchozího systémového adresáře s písmy a přesunutím starých souborů zpět do tohoto adresáře.

Na instalačním disku se nacházejí další písma. Informace o instalaci těchto písem naleznete na adrese http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_cz.

Známé problémy

Na stránkách podpory společnosti Adobe naleznete nejnovější informace a známé problémy pro všechny aplikace sady Creative Suite 4.

Podpora standardu GB18030 v systému Windows XP

 • Aby bylo možné v systému Windows XP zobrazit všechny znaky čínské standardní znakové sady GB18030, doporučujeme nainstalovat podpůrný balíček Microsoft GB18030. Tento podpůrný balíček aktualizuje systém XP mimo jiné o písma a editory IME, aby řádně podporovaly standard GB18030. Balíček podpory je k dispozici jako soubor ke stažení na webu společnosti Microsoft. (#BG061690)

Deaktivace

 • V případě systémů Windows nemusí deaktivace proběhnout úspěšně a objeví se chyba „Připojení k internetu nenalezeno“, přestože je připojení k internetu k dispozici. Přejděte do umístění Možnosti internetu -> Upřesnit a zrušte označení možnosti „Kontrolovat odvolání certifikátů serveru“. Poté zkuste deaktivaci provést znovu. (#BG056982)

Adobe InContext Editing

 • Aplikace Adobe InContext Editing nespolupracuje s prostředím Adobe AIR. V aplikaci InContext Editing lze webové stránky editovat v rámci webového prohlížeče. Editace však není možná při používání webového prohlížeče v prostředí Adobe AIR. (#BG067769)

Hledání v nápovědě

 • Hledání v nápovědě spustí Internet Explorer i když je jako výchozí prohlížeč nastaven Firefox. (#1677521)

Adobe Drive/Version Cue CS4

 • Pokud se při ukončení rozhodnete neuložit změny provedené v souboru spravovaném aplikací Adobe Drive/Version Cue CS4, přijdete o všechny uložené změny od posledního přihlášení. Viz technické poznámky na adrese www.adobe.com/go/kb406179_cz (1872992)
 • Pokud otevřete/uložíte soubory ve službě Adobe Drive (Version Cue CS4) bez odhlášení, zmizí nebo dojde ke ztrátě historie jejich verzí. Viz technické poznámky na adrese www.adobe.com/go/kb404970_cz (1892658)

Péče o zákazníky

Oddělení péče o zákazníky

Oddělení péče o zákazníky společnosti Adobe poskytuje informace o produktech, prodeji, registraci a dalších otázkách netechnického rázu. Chcete-li zjistit, jak kontaktovat oddělení péče o zákazníky společnosti Adobe, navštivte stránky Adobe.com pro svou oblast nebo zemi a klepněte na odkaz Kontakt.

Možnosti technické podpory a zdroje technických informací

Pokud potřebujete technickou pomoc pro svůj produkt, včetně informací o možnostech placené a neplacené podpory a zdrojů informací o řešení problémů, více informací získáte na adrese http://www.adobe.com/cz/support/. Mimo Českou republiku přejděte na adresu http://www.adobe.com/go/intlsupport/ a pro vybrání požadované oblasti klikněte na Změnit vedle názvu země.

Mezi bezplatné zdroje informací o odstraňování problémů patří databáze znalostí podpory společnosti Adobe, uživatelská fóra týkající se produktů společnosti Adobe a další. Ke stažení online neustále zpřístupňujeme další nástroje a informace, abychom vám poskytli flexibilní možnosti pro co nejrychlejší řešení potíží.

Pokud máte nějaké problémy s instalací nebo odinstalováním aplikace Illustrator 4, zkuste prosím před kontaktováním podpory restartovat systém. Další nápovědu k instalaci softwaru CS4 najdete na adrese www.adobe.com/go/cs4install_cz/

Další zdroje

Dokumentace

Objednejte si tištěnou dokumentaci na adrese www.adobe.com/go/buy_books_cz

Online zdroje informací

Chcete-li získat úplnou nápovědu, včetně rad, inspirací a podpory vycházejících z informací od komunity uživatelů, přejděte na web www.adobe.com/go/creativesuite4_community_help_cz

Také můžete přejít na domovskou stránku softwaru Bridge:

V jakékoli aplikaci ze sady Creative Suite 4 přejděte na umístění Soubor > Procházet > Bridge. Jakmile se software Bridge otevře, klikněte na tlačítko domovské stránky softwaru Bridge v panelu Oblíbené.

Další zdroje

Údaje o jednotlivých produktech

Adobe Contribute CS4

Adobe Bridge CS4

Adobe Dreamweaver CS 4

Adobe Device Central CS4

Adobe Flash CS4 Professional

Adobe Fireworks CS4

Adobe Version Cue CS4

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online