Chyba 1401, 1402, 1404 nebo 1406 | Instalace | CS4, CS5 | Windows

Problém

Při instalaci sady nebo produktu Adobe CS4 nebo CS5 je v dialogovém okně Další informace nebo protokolu instalačního programu uveden jeden z těchto chybových kódů:

 • Chyba 1401: Nepodařilo se vytvořit klíč \Software\Classes\.tif\OpenWithList\Illustrator.exe. Zkontrolujte, zda máte k tomuto klíči dostatečný přístup nebo kontaktujte personál podpory.
 • Chyba 1402: Nelze otevřít klíč \Classes\.pdf\PersistentHandler. Zkontrolujte, zda máte k tomuto klíči dostatečný přístup nebo kontaktujte personál podpory.
 • Chyba 1404. Nepodařilo se odstranit klíč \Software\Classes\CLSID\{DF9A1DA0-23C0-101B-B02E-FDFDFDFDFDFD}. Zkontrolujte, zda máte k tomuto klíči dostatečný přístup nebo kontaktujte personál podpory.
 • Chyba 1406: Nelze zapsat hodnotu Folders do klíče \Software\Classes\CLSID\{B801CA65-A1FC-11D0-85AD-444553540000}\PersistentHandler. Zkontrolujte, zda máte k tomuto klíči dostatečný přístup nebo kontaktujte personál podpory.

V produktech CS4 se někdy na obrazovce zobrazují řádky textu, které je možné zobrazit kliknutím na možnost Zobrazit další informace na stavové obrazovce instalačního programu. V produktech CS5 je na obrazovce stavu instalace nebo po kliknutí na odkaz Řešení potíží uveden ukončovací kód 6 nebo 7. Pokud chcete zjistit podrobnosti toho, kterých klíčů registru se problém týká, otevřete soubor protokolu instalace. Vyhledejte řetězec „return value 3“ a přímo nad tímto textem vyhledejte chybu 1401, 1402 atd.

Zde je například uveden výsledek hledání řetězce „return value 3“ ze souboru protokolu instalace po pokusu o instalaci produktu Master Collection CS5:

Chyba 1402. Nepodařilo se otevřít klíč: UNKNOWN\Components\DA42BC89BF25F5BD0AF18C3B9B1A1EE8\68AB67CA7DA73301B7449A0100000010. Zkontrolujte, zda máte k tomuto klíči dostatečný přístup, nebo kontaktujte personál podpory.

Akce skončila 14:54:46: InstallFinalize. Return value 3.

Nad záznamem „Return value 3“ je uvedena chyba 1402 MSI. 

Řešení

V uvedeném pořadí proveďte toto:

Řešení 1: Vyzkoušejte tuto opravu problémů s poškozením registrace aktualizace programu Microsoft MSI:

Řešení 2: Nastavte oprávnění v registru na výchozí hodnoty.

Důležité: Klíč registru je v chybové zprávě uveden ihned za slovy „Nepodařilo se vytvořit klíč“, „Nepodařilo se otevřít klíč“, „Nepodařilo se odstranit klíč“ nebo „Nepodařilo se zapsat hodnotu Folders do klíče“. Nadřazený klíč registru je klíč, který přímo předchází poslednímu klíči odkazovanému v chybové zprávě. Ve výše uvedené chybové zprávě je nadřazený adresář chyby 1402 „Components“.Je možné, že budete muset nastavit oprávnění nejen pro danou položku, ale také pro nadřazenou položku. Je možné, že úpravu instalačním programem vyžaduje více než jeden nebo všechny podřazené položky dané nadřazené položky.

Níže uvedená skupina Správci je výchozí skupina místního správce v systému Windows XP a Vista.

Upozornění: Tento postup vyžaduje úpravu registru systému Windows. Společnost Adobe neposkytuje podporu pro úpravu registru, který obsahuje kritické informace o systému i aplikaci. Než začnete upravovat registr, nezapomeňte ho zazálohovat. Další informace o registru naleznete v dokumentaci systému Windows, případně se obraťte na společnost Microsoft.

Systém Windows XP

 1. Poznamenejte si cestu ke klíči uvedenou     v chybové zprávě. Někdy je v souboru protokolu uvedeno více klíčů registru. Zapište si všechny cesty uvedené v dialogovém okně Další informace.
  • Například: „Components\DA42BC89BF25F5BD0AF18C3B9B1A1EE8“
 2. V nabídce Start vyberte možnost Spustit, do textového pole Otevřít v dialogovém okně Spustit zadejte příkaz regedit a poté klikněte na tlačítko OK.
 3. Vytvořte zálohu aktuálního souboru registru:
  1. V dialogovém okně Editor registrů vyberte možnost Soubor > Exportovat.
  2. Zadejte název souboru a vyberte umístění.
  3. Jako rozsah exportu vyberte možnost Vše.
  4. Klikněte na tlačítko Uložit.
 4. Přejděte do klíče, který je nadřazen klíči uvedenému v chybové zprávě. Ve výše uvedeném příkladu vyhledejte řetězec „Components\DA42BC89BF25F5BD0AF18C3B9B1A1EE8“  Poznámka: Tento postup se může mírně lišit v závislosti na cestě v chybové zprávě. Všechny uvedené klíče registru začínají v kořeni HKEY_LOCAL_MACHINE.

   

 5. Pravým tlačítkem myši klikněte na nadřazený klíč, „Components“, a vyberte příkaz Oprávnění.
 6. Zkontrolujte, zda jsou uvedeny skupiny Správci a SYSTÉM a zda je ve sloupci Povolit vybrána možnost Úplné řízení.
 7. V dialogovém okně Oprávnění klikněte na tlačítko Upřesnit.

 8. Vyberte skupinu Správci (1), vyberte možnost „Nahradit vlastníka v podřízených kontejnerech a objektech“ (2), klikněte na možnost Použít (3) a vyberte kartu Oprávnění (4).  Poznámka: Pokud není skupina Administrators k dispozici, vyberte účet aktuálního správce.


 9. Vyberte možnost „Obnovit oprávnění ve všech podřízených objektech a povolit propagaci zděditelných oprávnění“ (1) a klikněte na tlačítko OK (2).
  DŮLEŽITÉ! Pokud se vám zobrazí zpráva, že některé objekty nelze v kroku 8 nebo 9 upravit, zavřete všechna dialogová okna kliknutím na tlačítko OK. Potom opakujte tyto dva kroky.


 10. V dialogovém okně Upřesnit nastavení zabezpečení klikněte na tlačítko OK. Systém Windows resetuje oprávnění pro každý podřízený objekt tak, aby odpovídala příslušnému nadřazenému objektu.
 11. Opakujte kroky 1–10 u všech dalších klíčů registru.
 12. Po opravě všech klíčů registru spusťte instalaci produktu Adobe Creative Suite znovu.

Windows 7, Vista

Důležité:Pro dokončení postupu potvrďte všechna dialogová okna Řízení uživatelských účtů.

 1. Poznamenejte si cestu ke klíči uvedenou v chybové zprávě. Někdy je v souboru protokolu uvedeno více klíčů registru. Zapište si všechny cesty uvedené v souboru.
  • Například: „Components\DA42BC89BF25F5BD0AF18C3B9B1A1EE8“.
 2. Stiskněte tlačítko Start, do textového políčka zadejte regedit a stiskněte klávesu Enter.
 3. Zálohujte aktuální soubor registrů:

  1. V dialogovém okně Editor registrů vyberte možnost Soubor > Exportovat.
  2. Zadejte název souboru a vyberte umístění.
  3. Jako rozsah exportu vyberte možnost Vše.
  4. Klikněte na tlačítko Uložit.
  5. Zavřete nástroj REGEDIT.
 4. Přejděte do klíče, který je nadřazen klíči uvedenému v chybové zprávě.Ve výše uvedeném příkladu vyhledejte řetězec „Components\DA42BC89BF25F5BD0AF18C3B9B1A1EE8“  Poznámka:Tento postup se může mírně lišit v závislosti na cestě v chybové zprávě. Všechny uvedené klíče registru začínají v kořeni HKEY_LOCAL_MACHINE.

   

 5. Pravým tlačítkem myši klikněte na nadřazený klíč, „Components“, a vyberte příkaz Oprávnění.
 6. Zkontrolujte, zda jsou uvedeny skupiny Správci a SYSTÉM a zda je ve sloupci Povolit vybrána možnost Úplné řízení.
 7. V dialogovém okně Oprávnění klikněte na tlačítko Upřesnit.

 8. Vyberte skupinu Správci (1), vyberte možnost „Nahradit vlastníka v podřízených kontejnerech a objektech“ (2), klikněte na možnost Použít (3) a vyberte kartu Oprávnění (4).  Poznámka: Pokud není skupina Administrators k dispozici, vyberte účet aktuálního správce.


 9. Na kartě Oprávnění zaškrtněte možnost „Přepsat všechna stávající zděditelná oprávnění podřízených objektů zděditelným oprávněním tohoto objektu“ (1) a klikněte na tlačítko OK (2).
  DŮLEŽITÉ!Pokud se vám zobrazí zpráva, že některé objekty nelze v kroku 8 nebo 9 upravit, zavřete všechna dialogová okna kliknutím na tlačítko OK. Potom opakujte tyto dva kroky.


 10. V dialogovém okně Upřesnit nastavení zabezpečení klikněte na tlačítko OK. Systém Windows resetuje oprávnění pro každý podřízený objekt tak, aby odpovídala příslušnému nadřazenému objektu.
 11. Opakujte kroky 1–10 u všech dalších klíčů registru.
 12. Po opravě všech klíčů registru spusťte instalaci produktu Adobe znovu.

Pokud se v políčku Další informace nebo dialogovém okně Stav instalace při instalaci produktu Adobe Creative Suite stále zobrazuje chyba, podívejte se na oprávnění klíče registru, který chybu způsobuje. Někdy se může stát, že při přejmenování poškozeného klíče může instalační program vytvořit daný klíč znovu a resetovat příslušná oprávnění. Pokud nemůžete změnit oprávnění ani přejmenovat klíč, požádejte o pomoc společnost Microsoft nebo dodavatele hardwaru.

Řešení 3: Odeberte spyware.

Poznámka: Společnost Adobe poskytuje tyto informaci pouze pro vaše pohodlí. Technická podpora společnosti Adobe aplikace třetích stran nepodporuje. Doporučujeme vám přečíst si před instalací poznámky k verzím těchto aplikací.

Některé programy mohou instalovat software, který může váš operační systém poškozovat. Tyto programy můžete vyhledat pomocí antispywarového nástroje, jako je například program Ad-Aware, nebo pomocí antispywarového softwaru poskytovaného společností Microsoft.

Řešení 4: Zkontrolujte, zda v systému nejsou viry.

Viry v systému mohou být příčinou nevyzpytatelného chování a mohou bránit instalaci produktu. Pomocí aktuálního antivirového softwaru, například pomocí služby McAfee VirusScan, zkontrolujte, zda v systému nejsou viry. Ujistěte se, že jsou v antivirovém softwaru načteny nejnovější definice virů. Nákazy virem sice nebývají časté, ale mohou být příčinou neobvyklého chování systému včetně systémových chyb. Pravidelným spouštěním antivirového softwaru zabráníte ve svém systému poškození softwaru viry. Pokyny naleznete v dokumentaci k antivirovému softwaru.

Řešení 5: Zakažte software Spy Sweeper společnosti Webroot.

Další informace o softwaru Spy Sweeper nebo nápovědu k jeho zakázání vám poskytne společnost Webroot. Technická podpora společnosti Adobe aplikace třetích stran nepodporuje.

Řešení 6: Odeberte všechny předchozí verze produktů Adobe a produkt přeinstalujte.

 1. Vyberte položku Start > Ovládací panely.
 2. Poklepejte na položku Přidat nebo odebrat programy.
 3. Vyberte produkt Adobe a klikněte na možnost Odebrat.
 4. Když se zobrazí výzva, potvrďte odstranění produktu.
 5. Výše uvedený postup opakujte u všech dříve nainstalovaných verzí produktů Adobe.
 6. Restartujte počítač a opakujte instalaci.

Další informace

K těmto chybám dochází, když instalační program nemůže vytvořit, přečíst nebo zapsat potřebné záznamy do registrů.

Protokol instalace Adobe Creative Suite

Protokol instalace Adobe Creative Suite obsahuje podrobné zprávy o tom, proč se instalace nepodařila (nebo podařila). Soubor protokolu vám může pomoci problém rychleji diagnostikovat. Při každém pokusu o instalaci se údaje přidají k předchozímu protokolu instalace. Odstranění stávajícího protokolu instalace a spuštění instalace znovu může postup odstraňování problémů zjednodušit. Soubor protokolu se vytváří v systému Windows i Macintosh. Chybové zprávy se kvůli odlišnostem operačních systémů liší formátem.

 1. Přejděte k souboru protokolu Adobe Creative Suite.

  Složka\Program Files\Common Files\Adobe\Installers.
 2. Rozbalte soubor protokolu Adobe Creative Suite.  Důležité: Soubor protokolu je archivován kompresním nástrojem gzip a vyžaduje nástroj na rozbalení, např. Winzip nebo WinRAR.

  Poznámka k názvům protokolu:

  • Například soubor protokolu k produktu Creative Suite 5 Design Premium je: „Adobe Creative Suite 5 Design Premium [datové razítko].log.gz“
 3. V souborech protokolu vyhledejtechybu 1401, chybu 1402, chybu 1404chybu 1406.
 4. Poznamenejte si cesty uvedené u chybových zpráv.

Důležité: Klíč registru je v chybové zprávě uveden ihned za slovy „Nepodařilo se vytvořit klíč“, „Nepodařilo se otevřít klíč“, „Nepodařilo se odstranit klíč“ nebo „Nepodařilo se zapsat hodnotu Folders do klíče“. Nadřazený klíč registru je klíč, který přímo předchází poslednímu klíči odkazovanému v chybové zprávě. Ve výše uvedené chybové zprávě je nadřazený adresář chyby 1401 „OpenWithList“.

Příklad chyby v políčku Další informace produktu Adobe Creative Suite 4:

Adobe Illustrator CS4: Chyba: Chyba 1401. Nepodařilo se vytvořit klíč \Software\Classes\.tif\OpenWithList\Illustrator.exe. Zkontrolujte, zda máte k tomuto klíči dostatečný přístup nebo kontaktujte personál podpory. Akce skončila 25:52:19: InstallFinalize. Return value 3.

Příklad chyby protokolu instalace produktu Adobe Creative Suite 5:

Akce 14:54:46: InstallFiles. Kopírování nových souborů Chyba 1402. Nepodařilo se otevřít klíč: UNKNOWN\Components\DA42BC89BF25F5BD0AF18C3B9B1A1EE8\68AB67CA7DA73301B7449A0100000010. Zkontrolujte, zda máte k tomuto klíči dostatečný přístup nebo kontaktujte personál podpory. Akce skončila 14:54:46: InstallFinalize. Return value 3.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?