Chyba 1704 nebo 1500 | Instalace nebo odebrání | CS4 | Windows

Chyby při instalaci nebo odebrání produktu CS4

Při instalaci nebo odebrání produktu Adobe Creative Suite 4 se zobrazí chybová zpráva systému Windows s informací, že instalace byla pozastavena či přerušena nebo nebyla dokončena. Mohou se zobrazit například následující chybové zprávy:

  • „Chyba 1704. Instalace produktu [produkt Adobe Creative Suite 4] je pozastavena.“
  • „Chyba 1500. Momentálně je spuštěna jiná instalace. Před spuštěním nové instalace nejdříve dokončete spuštěnou instalaci.“

Chcete-li problém vyřešit, vyzkoušejte jedno či více z následujících řešení.

Řešení 1: Odebrání probíhajících instalací

Upozornění: Tento postup vyžaduje úpravu registru systému Windows. Společnost Adobe neposkytuje podporu pro úpravu registru, který obsahuje kritické informace o systému i aplikaci. Než začnete upravovat registr, nezapomeňte ho zazálohovat. Další informace o registru naleznete v dokumentaci systému Windows, případně se obraťte na společnost Microsoft.

  1. Spusťte Editor registru systému Windows.

Windows XP: V nabídce Start klikněte na položku Spustit. V zobrazeném okně Spustit zadejte do textového pole příkaz regedit a klikněte na tlačítko OK.

Windows Vista: V nabídce Start zadejte do vyhledávacího pole příkaz regedit a stiskněte klávesu Enter.

  1. Přejděte k jednomu z následujících klíčů registru:

32bitová verze systému Windows: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Inprogress

64bitová verze systému Windows: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Inprogress

  1. Pokud klíč Inprogress existuje, odstraňte jej.

  2. Zkuste produkt Adobe Creative Suite 4 nainstalovat znovu.

Řešení 2: Zrušení registrace Instalační služby systému Windows a její opětovná registrace

  1. Zrušte registraci Instalační služby systému Windows.

Windows XP: V nabídce Start klikněte na příkaz Spustit. Do vyhledávacího pole zadejte příkaz msiexec /unreg a stiskněte klávesu Enter.

Windows Vista: V nabídce Start zadejte do vyhledávacího pole příkaz msiexec /unreg a stiskněte klávesu Enter.

  1. Zaregistrujte Instalační službu systému Windows.

Windows XP: V nabídce Start klikněte na příkaz Spustit. Zadejte příkaz msiexec /regserver a klikněte na tlačítko OK.

Windows Vista: V nabídce Start zadejte do vyhledávacího pole příkaz msiexec /regserver a stiskněte klávesu Enter.

  1. Zkuste produkt Adobe Creative Suite 4 nainstalovat znovu.

Další informace

K přerušení Instalační služby systému Microsoft Windows může dojít například kvůli výpadku proudu, předčasnému vypnutí systému nebo problému se systémem. V některých případech je třeba vymazat určité klíče registru systému Windows, aby bylo možné v instalaci produktu Adobe Creative Suite 4 pokračovat.

 

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.