Chyba: „Platnost licence tohoto produktu vypršela“ | CS5, CS4

Problém

Když se pokusíte spustit aplikaci CS5 nebo CS4, dojde k jedné z následujících chyb:

 • „Platnost licence tohoto produktu vypršela“
 • „Sériové číslo, které jste použili k aktivaci tohoto produktu, vypršelo“
 • „Neplatné sériové číslo. Sériové číslo je zřejmě neplatné“

K těmto chybám může dojít potom, co aplikace nějakou dobu úspěšně fungovala, nebo i při jejím prvním spuštění. 

Řešení

Řešení 1 (CS5): Po vyzvání zadejte nové sériové číslo.

Pokud vám vypršela licence aplikace CS5, vyzve vás aplikace k zadání nového sériového čísla.Po výzvě k zadání sériového čísla zadejte číslo ze zakoupeného produktu. 

Řešení 2: Posuňte systémové hodiny zpět, spusťte aplikaci a vymažte uložené sériové číslo, které vypršelo.

 1. Nastavte hodiny počítače zpět na 1. ledna 2006.

 2. Spusťte dotčenou aplikaci nebo kteroukoliv aplikaci v dotčeném balíčku Creative Suite.
 3. Vyberte možnost Nápověda > Deaktivovat a vyberte možnost Vymazat toto sériové číslo (CS4) nebo Deaktivovat trvale (CS5).
 4. Ukončete aplikaci.
 5. Nastavte hodiny počítače zpět na aktuální datum.
 6. Spusťte aplikaci.
 7. Po výzvě k zadání sériového čísla zadejte číslo ze zakoupeného produktu.

Řešení 3: Odstraňte databázové soubory PCD a CAPS a produkt přeinstalujte.

 1. Odinstalujte aplikaci nebo celý balíček Creative Suite. V systému Windows použijte k odinstalování funkci Přidat nebo odebrat programy. V systému Mac OS přejděte do složky aplikace (například /Application/Adobe Photoshop CS4). Potom dvakrát klikněte na zástupce Odinstalovat (například Uninstall Adobe Photoshop CS4).

  Důležitá poznámka: Před odinstalací softwaru se ujistěte, že máte instalační média potřebná k opětovné instalaci. Pro předchozí verze softwaru Adobe nejsou náhradní média k dispozici.
 2. Odstraňte následující složky: 

  Windows: 

  /Program Files/Common Files/Adobe/Adobe PCD

  /Program Files/Common Files/Adobe/caps

  /Program Files/Common Files/Adobe/backup

  Mac OS: 

  [startovací disk]/Library/Application Support/Adobe/Adobe PCD

  [startovací disk]/Library/Application Support/Adobe/caps

  [startovací disk]/Library/Application Support/Adobe/backup

  Poznámka: Tyto složky jsou umístěny ve složce Library v kořeni startovacího disku, ne ve složce Library v domovské složce uživatele.
 3. Přeinstalujte aplikaci nebo balíček Creative Suite a zadejte sériové číslo ze zakoupeného produktu.

Další informace

Existují tři situace, kdy se může tato chyba vyskytnout:

 • Zúčastnili jste se předprodejního programu a v počítači máte stále uložené předprodejní sériové číslo. Sériová čísla předprodejních programů při ukončení předprodejního programu vyprší.
 • Do počítače jste si nainstalovali zkušební verzi, která vypršela.
 • Oddělení péče o zákazníky Adobe vaše sériové číslo deaktivovalo. K tomuto problému může dojít, když jste si od Oddělení péče o zákazníky požádali o nové sériové číslo. 

Chyba „Platnost licence tohoto produktu vypršela“ nesouvisí s chybou „Správa licencí pro tento produkt přestala fungovat“. Vypršení licence znamená, že sériové číslo, které už neplatí, je stále uloženo v databázovém souboru pcd.db. Platné sériové číslo, které jste obdrželi se zakoupeným produktem, během instalace nepřepsalo sériové číslo, které vypršelo. Po odstranění sériového čísla, které vypršelo, můžete zadat platné sériové číslo.

Chyba „Správa licencí pro tento produkt přestala fungovat“ se týká aktivační komponenty softwaru Creative Suite 4. Týká se problému se službou FlexNet. (Software Creative Suite 5 využívá jinou aktivační komponentu.) Řešení tohoto konkrétního problému naleznete v těchto dokumentech:

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.