Chyba: „Licence na tento produkt vypršela“ | CS5, CS4

Problém

Při pokusu o spuštění aplikace CS5 nebo CS4 se vám zobrazí jedna z následujících chyb:

 • „Licence na tento produkt vypršela“
 • „Platnost sériového čísla, které jste použili k aktivaci tohoto produktu, vypršela“
 • „Neplatné sériové číslo. Sériové číslo se zdá být neplatné“

K těmto chybám může dojít poté, co aplikace už nějakou dobu úspěšně běží, nebo když ji spustíte poprvé. 

Řešení

Řešení 1 (CS5): Po zobrazení výzvy zadejte nové sériové číslo.

Pokud platnost licence pro aplikaci CS5 vypršela, aplikace vás vyzve k zadání nového sériového čísla. Až budete vyzváni k zadání sériového čísla, zadejte číslo zakoupeného produktu. 

Řešení 2: Posuňte systémové hodiny nazpět, spusťte aplikaci a vymažte uložené sériové číslo, jehož platnost vypršela.

 1. Nastavte hodiny počítače na 1. ledna 2006.

 2. Spusťte dotčenou aplikaci nebo kteroukoli aplikaci v rámci dotčeného balíčku Creative Suite.
 3. Zvolte možnost Nápověda > Deaktivovat a vyberte volbu Vymazat toto sériové číslo (CS4) nebo Deaktivovat trvale (CS5).
 4. Ukončete aplikaci.
 5. Nastavte hodiny počítače zpět na aktuální datum.
 6. Spusťte aplikaci.
 7. Až budete vyzváni k zadání sériového čísla, zadejte číslo zakoupeného produktu.

Řešení 3: Odstraňte databázové soubory PCD a caps a znovu je nainstalujte.

 1. Odinstalujte aplikaci nebo celý balíček Creative Suite. Chcete-li provést odinstalaci na Windows, použijte funkci Přidat nebo odebrat programy. Chcete-li provést odinstalaci na Mac OS, přejděte do složky aplikace (například /Application/Adobe Photoshop CS4). Poté dvakrát klikněte na zástupce Odinstalovat (například Odinstalovat Adobe Photoshop CS4).

  Důležité: Před odinstalováním softwaru se ujistěte, že máte instalační médium pro jeho opětovnou instalaci. Náhradní média nejsou pro předchozí verze softwaru Adobe k dispozici.
 2. Odstraňte následující složky:

  Windows: 

  /Program Files/Common Files/Adobe/Adobe PCD

  /Program Files/Common Files/Adobe/caps

  /Program Files/Common Files/Adobe/backup

  Mac OS: 

  [startup drive]/Library/Application Support/Adobe/Adobe PCD

  [startup drive]/Library/Application Support/Adobe/caps

  [startup drive]/Library/Application Support/Adobe/backup

  Poznámka: Tyto složky jsou umístěny ve složce Library v kořenovém adresáři spouštěcí jednotky, nikoli ve složce Library v domovské složce uživatele.
 3. Znovu nainstalujte aplikaci nebo balíček Creative Suite a zadejte sériové číslo zakoupeného produktu.

Další informace

Tuto chybu mohou způsobit tři situace:

 • Účastnili jste se programu předběžné verze a v počítači máte stále uloženo sériové číslo předběžné verze. Sériová čísla programů předběžné verze vyprší, když program předběžné verze skončí.
 • Nainstalovali jste do počítače zkušební verzi aplikace, jejíž platnost vypršela.
 • Zákaznický servis Adobe deaktivoval vaše sériové číslo. K tomuto problému může dojít, když si od zákaznického servisu Adobe vyžádáte nové sériové číslo. 

Chyba „Licence na tento produkt vypršela“ nesouvisí s chybou „Licencování pro tento produkt přestalo fungovat“. Vypršená licence znamená, že sériové číslo, které již není platné, je stále uloženo v databázovém souboru pcd.db. Platné sériové číslo, které jste obdrželi se zakoupeným produktem, během procesu instalace nepřepsalo sériové číslo, jehož platnost vypršela. Odstranění sériového čísla, jehož platnost vypršela, vám umožní zadat platné sériové číslo.

Chyba „Licencování pro tento produkt přestalo fungovat“ souvisí s aktivační součástí softwaru Creative Suite 4. Souvisí to s problémem se službou FlexNet. (Software Creative Suite 5 používá jinou aktivační komponentu.) Řešení této konkrétní chyby najdete v těchto dokumentech:

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?