Chyba instalace DW050, DW020 | CS5.5 | Windows

Problém

V protokolu instalace se při instalaci produktu Creative Suite 5.5 nebo Flash Professional CS5.5 (samostatný produkt) objeví jedna nebo více dále uvedených chyb:

  • CHYBA: DW050: Během instalace došlo k těmto chybám datových částí:
  • CHYBA: DW050: – Adobe Flash Player 10 ActiveX: Instalace se nezdařila
  • CHYBA: DW020: Byly zjištěny konflikty datových částí:
  • CHYBA: DW020: – Aplikace Adobe Flash CS5.5 závisí na instalaci zásuvného modulu Adobe Flash Player 10.
  • FATÁLNÍ: DW020: Ve vybraných datových částech byly nalezeny konflikty. Zastavování instalace.

Pokud vás na tento dokument poslal nástroj Adobe Support Advisor: Po přečtení informací v tomto dokumentu vyhledejte v nástroji Adobe Support Advisor případné další chyby. Pokud žádné další chyby nejsou, ale problémy přetrvávají, podívejte se do tématu Řešení potíží s instalací s protokoly instalace CS5 a CS5.5 (cpsid_84451). Tento dokument můžete využít k nalezení případných dalších problémů.

Řešení

Tuto chybu můžete ignorovat a instalované produkty spustit.

Instalační program CS5.5 správně přeskočí instalaci komponent starší verze programu Flash Player. Na konci instalačního procesu však nesprávně ohlásí chybu. 

  • Zkuste spustit aplikaci Flash Professional.Pokud se úspěšně spustí, nedošlo ve skutečnosti k žádné chybě instalace. Chybová zpráva je falešná a nemá žádný vliv na funkčnost.

Důležité: Pokud máte s instalací nebo spuštěním produktu další problémy, mohlo dojít také k jiné chybě. Nápovědu k určení těchto dalších chyb najdete v tématu Řešení potíží s instalací s protokoly instalace CS5 a CS5.5 (cpsid_84451).

Poznámka: Pokud chcete tuto stránku přeložit do jiného jazyka, zadejte adresu URL do služby Google Translate.

Další informace

K těmto chybám dochází, když je verze aplikace Flash Player v počítači novější než verze instalovaná instalačním programem CS5.5.

 

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.