Výstraha „Vystavitel certifikátu pro tento server není důvěryhodný...“

Výstraha „Vystavitel certifikátu pro tento server není důvěryhodný nebo není známý.“

Během přihlašování k aplikaci Adobe se objeví následující výstraha:

Tato stránka vyžaduje zabezpečené připojení, jehož součástí je ověření serveru. Vystavitel certifikátu pro tento server není důvěryhodný nebo není známý...

Řešení: Instalace certifikátu kořenové certifikační autority GlobalSign

Pro přihlášení k produktům Adobe a jejich aktivaci je potřeba certifikát kořenové certifikační autority GlobalSign. Zde je uveden postup jeho instalace.

  1. V dialogovém okně Výstraha zabezpečení klikněte na tlačítko Zobrazit certifikát.

  2. Klikněte na kartu Cesta k certifikátu a vyberte certifikát GlobalSign Root CA.

  3. Klikněte na tlačítko Zobrazit certifikát.

  4. Klikněte na tlačítko Nainstalovat certifikát.

  5. Když se zobrazí výzva k určení umístění instalace, vyberte možnost Důvěryhodné kořenové certifikační autority. Dokončete průvodce a pak klikněte na tlačítko Dokončit.

  6. Zavřete výstrahu zabezpečení a klikněte na tlačítko Opakovat.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.