Řešení potíží s instalací pomocí souborů protokolu | CS

Instalační programy produktů Adobe Creative Suite (CS6, CS5.5 a CS5), Photoshop Elements a Premiere Elements zaznamenávají své akce do souborů protokolu. Tyto soubory protokolů mohou být užitečné ke zjištění určitých chyb, ke kterým došlo při instalaci. V případě bezobslužné instalace je soubor protokolu jediné místo, kam se zaznamenávají chybové zprávy.

 • Informace o odstraňování chyb aplikací Creative Suite, Photoshop Elements a Premiere Elements, ke kterým dochází po kliknutí na možnost pro instalaci, naleznete v části Analýza hlavního instalačního protokolu produktu.
 • Informace o odstraňování chyb aplikací Creative Suite, Photoshop Elements a Premiere Elements, ke kterým dochází před tím, než v uživatelském rozhraní instalačního programu kliknete na možnost pro instalaci, naleznete v části Analýza protokolu PDapp.

Využíváte službu Creative Cloud?

Informace o používání souborů protokolu aplikace Creative Cloud k řešení potíží naleznete v dokumentu Řešení potíží s instalací pomocí souborů protokolů | CC.

Analýza hlavního instalačního protokolu produktu

Odstraňujete-li chyby při instalaci, ke kterým došlo po kliknutí na možnost pro instalaci, prohledejte hlavní protokol instalace.

Analýzu hlavního protokolu instalace provedete ve třech základních krocích. Proveďte popořadě všechny kroky a vyhledejte, kde se vyskytují problémy s instalací.

 1. V jedné z následujících složek vyhledejte soubory protokolu:

  • Systém Windows, 32bitová verze: \Program Files\Common Files\Adobe\
  • Systém Windows, 64bitová verze: \Program Files(x86)\Common Files\Adobe\Installers\
  • Systém Mac OS: /Library/Logs/Adobe/Installers/

  Název souboru protokolu se skládá z názvu produktu a data instalace, po kterém následuje přípona „.log.gz“. Přípona .gz označuje komprimovaný formát.

 2. Pomocí nástroje k dekompresi, například nástroje WinRAR nebo StuffIt, dekomprimujte soubor GZ. Po dekompresi bude soubor protokolu ve formátu textového soboru.

 3. Otevřete soubor LOG pomocí aplikace WordPad (pro systém Windows) nebo TextEdit (pro systém Mac OS).

  Poznámka:

  Soubory protokolu se v systému Mac OS ve výchozím nastavení otevírají v aplikaci Konzola. Vyberte celý text stisknutím klávesové zkratky Cmd+A a poté jej zkopírujte a vložte do textového editoru.

 4. Přejděte na konec protokolu. V oddílu --- Summary --- vyhledejte řádky, které začínají řetězcem ERROR (CHYBA) nebo FATAL (ZÁVAŽNÁ CHYBA) a označují chybu během procesu instalace.

  Důležité: Některé záznamy začínající řetězci ERROR nebo FATAL nejsou skutečné chybové zprávy. Některé zprávy začínající řetězcem ERROR nebo FATAL pouze označují komponentu, která selhala, ale neuvádějí příčinu chyby. Další informace naleznete v části o informativních záznamech ERROR a FATAL v části Analýza složitějších potíží, která je k dispozici níže.

  Může být zaznamenáno i více chyb. Chybové zprávy vypadají následovně:

  ERROR: 1 Error rolling back command ARKCreateDirectoryCommand

  ERROR: 2 Unable to create directory "E:\ProgramFilesAdobe\Adobe Contribute CS5

 5. Na stránkách podpory společnosti Adobe vyhledejte řešení jednotlivých chybových zpráv. Při vyhledávání vynechejte v hledaném řetězci cestu a informace o konkrétním počítači. V případě výše uvedených chyb byste například hledali výrazy „Error rolling back command ARKCreateDirectoryCommand“ a „Unable to create directory“.

  Seznam možných chyb, které se mohou objevit v protokolech instalace nebo spuštění, naleznete v dokumentu Chyby protokolu při instalaci a spouštění | CS6, CS5.5, CS5.

Aplikace Creative Suite, Photoshop Elements, Premiere Elements a Acrobat mohou využívat Instalační službu systému Windows. Kódy chyb generované touto službou nejsou uvedeny v části Summary souboru protokolu.

Poznámka:

Chyba je zapsána před hledaným výrazem ve formátu Error 1234.

 1. Pomocí aplikace WordPad vyhledejte v souboru protokolu hodnotu Return value 3.

 2. Řešení všech uvedených chyb vyhledejte na stránce podpory společnosti Adobe. Při vyhledávání nezadávejte žádné cesty k registrům nebo souborům.

 3. Hledání proveďte v celém souboru protokolu.
 4. Přejděte do části Summary daného protokolu a vyhledejte následující záznamy. Pokud najdete některý z těchto záznamů, vyhledejte řešení v dokumentu Problém s instalací modulů runtime Microsoft Visual Studio v aplikacích CS5 a CS5.5 v systému Windows.

  • ERROR:  - Microsoft_VC80_ATL_x86: Install failed
  • ERROR:  - Microsoft_VC80_CRT_x86: Install failed 
  • ERROR:  - Microsoft_VC80_MFC_x86: Install failed 
  • ERROR:  - Microsoft_VC80_MFCLOC_x86: Install failed 
  • ERROR:  - Microsoft_VC90_ATL_x86: Install failed 
  • ERROR:  - Microsoft_VC90_CRT_x86: Install failed 
  • ERROR:  - Microsoft_VC90_MFC_x86: Install failed

O většině chyb informuje instalační program aplikací Creative Suite, Photoshop Elements a Premiere Elements v části Summary souboru protokolu instalace. Pokud nejsou v části Summary uvedeny žádné chyby, byl problém s instalací způsoben neúspěšnou instalací poslední komponenty. 

Pokud objevíte chybu „Return value 3 error codes don't generate“, znamená to, že byl problém s instalací způsoben neúspěšnou instalací poslední komponenty. Chcete-li odstranit složitější potíže, bude někdy nutné určit potřebné kroky při odstraňování problémů, pokud nejsou generovány chybové zprávy.  

Instalace komponenty začíná řetězcem:

Installer Operation: <Název komponenty> *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*==*=*

Instalace komponenty končí řetězcem:

*=*=*=*=*=*=*=*=*=* Operation complete. Setting status: # =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

Podle následujících pokynů vyhledejte poslední komponentu, jejíž instalace se nezdařila.

Důležité: Nevyhledávejte v protokolu možnosti status: #. Někdy se vyskytují záznamy status: #, které nezabránily instalaci. Problém s instalací způsobila pouze neúspěšná instalace poslední komponenty.

 1. Přejděte na konec souboru instalačního protokolu.
 2. Pomalu rolujte v protokolu nahoru od části Summary. 
 3. Vyhledejte položku protokolu s hodnotou status: #, u které se znaménko # nerovná 0.  Příklad podobného řádku:

  *=*=*=*=*=*=*=*=* Operation complete. Setting status: 7 =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

  Poznámka:
  Tato položka označuje konec instalace komponenty, která byla ukončena kvůli chybám.

   

 4. Jakmile určíte poslední komponentu, která selhala, přejděte do horní části protokolu instalace této komponenty.  

 5. Zkontrolujte všechny položky protokolu mezi počátečním a koncovým řádkem protokolu instalace komponenty, zda se v nich nevyskytují chybové zprávy.

 6. Řešení všech chyb uvedených v této části protokolu vyhledejte na stránce podpory společnosti Adobe.

  Poznámka:

  Pokud nejsou uvedeny žádné chyby, odstraňte problémy v referenční komponentě. Pomocí protokolu zjistěte typy akcí, ke kterým došlo při instalaci komponenty, a určete postup odstranění problému. Další informace naleznete v dokumentu Selhání komponenty AIR při instalaci produktů sady Creative Suite 5.

Při odstraňování problému s komponentou, jejíž instalace selhala, nejprve určete, co se komponenta pokoušela nainstalovat, a dále se zaměřte na odstranění problému s konkrétní komponentou. Pokud se například instalační program pokusil nainstalovat sadu písem, ale mezi začátkem a koncem položek protokolu instalace komponenty nenajdete žádné chyby, zaměřte se na odstranění problému s písmem. Zkuste například odinstalovat a znovu nainstalovat písmo, zkontrolujte oprávnění ke složce s písmy a vypněte nástroje na správu písem.

Záznamy ERROR a FATAL informativního charakteru

Následující záznamy u uživatelů systému Windows označují, že nebylo možné nainstalovat 64bitové komponenty, a ve 32bitových systémech je můžete ignorovat:

 • ERROR: The payload with AdobeCode: {1E0B4F40-6DC4-4C09-B889-F595D34B4B86} has required dependency on:
 • ERROR: Family: CoreTech 
 • ERROR: ProductName: Adobe Player for Embedding x64 
 • ERROR: MinVersion: 0.0.0.0 
 • ERROR: This dependency is not satisfied, because this payload is x64 and is not supported on this machine. 

Následující záznamy označují, že se instalace komponenty nezdařila, ale neuvádějí příčinu selhání. Záznamy podobné těmto můžete ignorovat:

 • ERROR: Removing this dependency from list. Product may function improperly. 
 • ERROR: - AdobeColorJA CS5: Install failed 
 • ERROR: - Adobe ReviewPanel CS5: Install failed 
 • ERROR: - Photoshop Camera Raw (64 bit): Install failed 
 • ERROR: - Adobe Photoshop CS5 Core_x64: Failed due to Language Pack installation failure

Analýza protokolu PDapp

Pokud odstraňujete chyby při instalaci, ke kterým došlo před kliknutím na možnost pro instalaci, prohledejte protokol instalace PDapp.

 1. V jedné z následujících složek přejděte k souboru PDapp.log:

  Poznámka: Následující složky jsou ve výchozím nastavení skryty. V případě potřeby můžete skryté složky zobrazit pomocí příkazu Možnosti složky (pro systém Windows) nebo pomocí klávesy ALT spusťte příkaz Otevřít (pro systém Mac OS). Další informace naleznete v dokumentu Zobrazení skrytých souborů a složek v systému Windows 10 a jeho starších verzích nebo Problém se zobrazením uživatelských souborů knihovny v systému Mac OS X 10.7 a novější.

  • Systém Windows XP: \Documents and Settings\[uživatelské_jméno]\Local Settings\Temp
  • Systém Windows 10/8.1/Vista/7: \Users\[uživatelské_jméno]\AppData\Local\Temp
  • Systém Mac OS: Users/[uživatelské_jméno]/Library/Logs
 2. Otevřete soubor PDapp.log v textovém editoru, například v aplikaci WordPad (Windows) nebo TextEdit (Mac OS).

  Pokusy o instalaci jsou v protokolu PDapp.log zaznamenány za sebou. Každý řádek protokolu začíná datovým a časovým razítkem. Tyto údaje označují, kdy k pokusu o instalaci došlo. Každý pokus začíná číslem verze sestavení.

  Analyzujte pouze nejnovější pokus. Pokud se vám nedaří určit, který pokus o sestavení je nejnovější, odstraňte soubor PDapp.log a znovu spusťte instalační program.
   

 3. U nejnovějšího pokusu o instalaci vyhledejte řádky s řetězem [ERROR] nebo [FATAL]. Například:


  5/1/2010 13:49:48.847 [ERROR] DWA.SystemRequirement SystemRequirements check FAILED for payload - Adobe Media Encoder CS5 PCI WRAPPER
  5/1/2010 13:49:20 [FATAL] PIM - Error could not create PIM Common Folder Path... F:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\

 4. Na stránkách podpory společnosti Adobe vyhledejte řešení jednotlivých chybových zpráv. V hledaném řetězci vynechejte cestu a informace o konkrétním počítači. V případě předchozích chyb byste například hledali výrazy „DWA.SystemRequirement SystemRequirements check FAILED for payload“ a „PIM - Error could not create PIM Common Folder Path“.

Nadále potřebujete pomoc?

Pokud nelze vyhledat řešení chyb na stránce podpory společnosti Adobe, obraťte se na podporu společnosti Adobe.

Můžete také navštívit fóra věnovaná produktům Adobe.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.