Řešení potíží s instalací | CS5.5, CS5

Součástí procesu instalace aplikace Adobe Creative Suite 5 a 5.5 jsou dvě části: nejprve se spustí zaváděcí aplikace a poté se spustí instalační program Adobe a produkt nainstaluje. Během procesu instalace se v instalačním programu zobrazí šest panelů:

 • Inicializuje se
 • Uvítání
 • Sériové číslo
 • Adobe ID
 • Parametry
 • Dokončit

Poznámka: Některé bezpečností programy třetích stran při instalaci produktů Creative Suite 5 nebo CS5.5 zobrazí výstrahu nebo varování. Pokud se vám výstraha zobrazí, povolte instalaci produktu.

Chyby nebo problémy před instalací

Než se spustí instalační program Adobe Creative Suite 5, zaváděcí aplikace připraví váš systém na instalaci.

Chyby nebo problémy instalačního programu Adobe

Panel Inicializuje se

Po spuštění instalační program zkopíruje dočasné soubory do vaší kořenové složky. Pomoc s chybami, ke kterým dochází během inicializace, najdete v souboru PDApp.log, který instalační program vytvoří. Podívejte se do částiŘešení potíží s instalací a protokoly instalace CS5, CS5.5, CS6 a CC.

Panel Uvítání

Pro pokračování v instalaci je třeba odsouhlasit Licenční smlouvu s koncovým uživatelem.

Panel Sériové číslo

Zadejte sériové číslo nebo zvolte instalaci zkušební verze.

Zadejte sériové číslo

(Pouze upgrady) Panel Ověření oprávněného produktu

Pokud jste zadali sériové číslo pro upgrade a instalační program v systému nenalezne způsobilý produkt, vyzve vás, abyste ho zadali.

Zadejte sériové číslo pro upgrade

Panel Adobe ID

Zadáním svého Adobe ID produkt zaregistrujete a zahájíte bezplatné předplatné do služby CS Live.

Panel Volby

Zadejte, které komponenty chcete nainstalovat a kam.

Možnosti instalace

 • Informace o všech ikonách upozornění zjistíte po kliknutí na možnost Další informace.
 • Lokalizované cesty se někdy v políčku Umístění nezobrazují správně, ale produkt se do vybraného umístění nainstaluje.
 • Ikona upozornění upozorňuje na to, že na disku není dostatek místa pro dokončení této instalace. Pokud budete pokračovat v instalaci bez uvolnění místa, na konci postupu se zobrazí chybová zpráva s uvedením odinstalovaných komponent.
 • Pokud vyberete jiné umístění instalace, sdílené komponenty se nainstalují na systémový disk. Abyste mohli produkt nainstalovat, musíte mít dostatek volného místa jak na systémovém disku, tak na disku místa instalace.
 • Výběr aplikací lze zrušit, pokud
  • je nainstalována předprodejní nebo beta verze produktu,
  • je nainstalována novější verze aplikace,
  • jazyk instalace není k dispozici.
 • V počítači s 32bitovým systémem Windows není možné vybrat produkty Adobe After Effects CS5 a CS5.5 a Adobe Premiere Pro CS5 a CS5.5.Další informace najdete v tématu Instalace produktů After Effects CS5, Premiere Pro CS5 | Windows Vista, Windows 7 neboInstalace produktů After Effects CS5.5, Premiere Pro CS5.5.
 • V systému Mac OS je nainstalována a aktivována služba Growl.
 • Pokud potřebujete pomoc s některou dosud uvedenou chybovou zprávou, podívejte se do souboru PDApp.log vytvořeného instalačním programem. Podívejte se do částiŘešení potíží s instalací a protokoly instalace CS5, CS5.5 a CS6.
 • Kliknutím na možnost Nainstalovat zahajte instalaci.

Průběh instalace

Po kliknutí na možnost Nainstalovat se zobrazí indikátor průběhu.

 • Chyby instalace, ke kterým do této chvíle dojde, se zaznamenávají do hlavního protokolu instalace CS5.Podívejte se do částiŘešení potíží s instalací a protokoly instalace CS5, CS5.5 a CS6.
 • Pokud instalační program rozpozná nějaké konfliktní procesy, pokračujte ukončením těchto aplikací. Pokud můžete konfliktní procesy ukončit běžným způsobem, proveďte to. Pokud proces nemá uživatelské rozhraní nebo uživatelské rozhraní neodpovídá, proveďte následující:

Vypněte konfliktní procesy v systému Windows

 1. Klikněte pravým tlačítkem na hlavní panel a vyberte možnost Správce úloh.
 2. Klikněte na kartu procesy a poté na možnost Zobrazit procesy všech uživatelů.
 3. Vyberte v seznamu konfliktní proces a klikněte na možnost Ukončit proces.
 4. V případě potřeby opakujte krok 3 pro všechny další konfliktní procesy.

Vypnutí konfliktních procesů v počítači Macintosh

 1. V aplikaci Finder vyberte možnost Otevřít > Utility.
 2. Dvakrát klikněte na aplikaci Monitor aktivity.
 3. Z rozevírací nabídky filtrování procesů v pravého horním rohu okna vyberte možnost Všechny procesy.
 4. Vyberte v seznamu konfliktní proces a klikněte na možnost Ukončit proces. Poté klikněte na tlačítko Vynutit ukončení.
 5. V případě potřeby opakujte krok 4 pro všechny další konfliktní procesy.

Dokončit

Pokud instalace úspěšně skončí, na panelu Dokončit se zobrazí děkovná zpráva. Klikněte na tlačítko Hotovo a začněte produkt používat.

Chyby nebo problémy s nezdařenou instalací

Pokud se instalace nezdaří, na panelu Dokončit se zobrazí jedna z těchto stavových zpráv:

 • „Během instalace se vyskytly chyby. Restartujte systém a instalaci proveďte znovu.“

   
  Tato chyba znamená, že se nenainstalovala žádná z komponent produktu. 
 • „Při instalaci se vyskytly problémy.“

  To znamená, že se nepodařilo nainstalovat pouze některé komponenty produktu.Kliknutím na možnost Řešení problémů zobrazíte chybové zprávy nebo kódy a některé tipy k řešení problémů.

Při řešení selhání při instalaci vyzkoušejte v uvedeném pořadí tyto možnosti.

 1. Vyhledejte chyby ve znalostní databázi.

  K vyhledání řešení ve znalostní databázi Adobe využijte všechny dodatečné údaje uvedené pod chybovou zprávou.
  1. Vyberte chybový údaj a zkopírujte ho pomocí kláves Ctrl + C (Windows) nebo Command + C (Mac OS).
  2. Přejděte na webPodpora společnosti Adobe a z nabídky Středisko podpory výběru produktu vyberte svůj produkt.
  3. Do políčka Prohledat znalostní databázi zadejte text chyby a klikněte na možnost Hledat.

   Poznámka: Z vyhledávaného výrazu vynechte cesty souborů a klíče registru.
 2. Použijte nástroj Adobe Support Advisor.

  Nástroj Adobe Support Advisor je aplikace AIR, která pomáhá určovat a řešit problémy s instalací. V okně Stav instalace klikněte na odkaz Zákaznická podopra nebosi ručně projděte soubory protokolu instalace.
   

 3. Vyhledejte chyby v protokolech instalace.

  Instalační program Adobe Creative Suite 5 zaznamenává všechny chyby a akce do dvou souborů protokolů. Protokoly můžete využít k vyhledání řešení v znalostní databázi Adobe. Podívejte se do části Řešení potíží s instalací a protokoly instalace CS5, CS5.5 a CS6.
   

 4. Proveďte kroky řešení obecných problémů

  Postupujte podle kroků v části Řešení obecných problémů při instalaci | produkty Adobe CS5 a CS5.5.
   

 5. Kontaktujte technickou podporu společnosti Adobe

  Pokud se vám produkt Adobe Creative Suite 5 stále nedaří instalovat, kontaktujtepodporu společnosti Adobe. Pokud jste spustili nástroj Adobe Support Advisor a nahráli jste balíček podpory, společnost Adobe může využít k přístupu k údajům o chybě číslo tokenu nástroje ASA.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.