Protokoly instalace produktu Creative Suite

Instalační programy produktů Adobe Creative Suite 3 a Adobe Creative Suite 4 zaznamenávají provedené akce do protokolu. V těchto protokolech lze zjistit, zda nedošlo během instalace k určitým problémům. U tichých instalací je soubor protokolu jediným způsobem zaznamenání chybových zpráv.

Máte novější verzi služby Creative Suite?

Nápovědu k souborům protokolu služby CS5, CS5.5 a CS6 naleznete v dokumentu Řešení potíží s instalací pomocí souborů protokolu | CS.

Využíváte službu Creative Cloud?

Nápovědu k souborům protokolu naleznete v dokumentu Řešení potíží s instalací pomocí souborů protokolů | CC.

Analýza protokolů instalace produktů Creative Suite 3 a Creative Suite 4

 1. V jedné z následujících složek vyhledejte soubory protokolu:

  • Systém Windows, 32bitová verze (XP, Vista a 7): \Program Files\Common Files\Adobe\Installers\
  • Systém Windows, 64bitová verze (XP, Vista a 7): \Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Installers\
  • Systém Mac OS: /Library/Logs/Adobe/Installers/

  Název souboru protokolu se skládá z názvu produktu a data instalace (aplikace CS4) nebo pouze z názvu produktu (aplikace CS3), po kterém následuje přípona „.log.gz“. Přípona .gz označuje komprimovaný formát.

 2. Pomocí nástroje k dekompresi, například nástroje WinZip nebo StuffIt, dekomprimujte soubor GZ. Po dekompresi bude soubor protokolu ve formátu textového soboru.

 3. Otevřete soubor LOG v textovém editoru, například v editoru WordPad (systém Windows) nebo v editoru TextEdit (systém Mac OS).

  Poznámka: (Pro systém Mac OS) Ve výchozím nastavení jsou soubory protokolu otevřeny v aplikaci Konzola. Vyberte celý text stisknutím klávesové zkratky Cmd+A a poté jej zkopírujte a vložte do textového editoru.

 4. Vyhledejte následující hodnoty:

  • Return value 3
  • ERROR
  • FATAL

  Poznámka: U hledaných hodnot ERROR a FATAL se rozlišují velká a malá písmena. Hodnota Return value 3 se používá pouze při řešení potíží v systému Windows.

  Někdy můžete najít i více chyb. Chybové zprávy vypadají následovně (s přidaným zvýrazněním):


  Return value 3:
  Contact your technical support group. Action ended 9:14:12: RemoveExistingProducts. Return value 3.

  Popis chyby je uveden před hodnotou Return value 3.

  ERROR:
  Default installation language not valid, falling back to first supported language.

  Popis chyby následuje po hodnotě ERROR.

  FATAL:
  [ Exiting from installation due to blocking error. Exit code: 7

  Popis chyby následuje po hodnotě FATAL.
   

   

 5. Řešení každé chybové zprávy vyhledejte na stránce podpory společnosti Adobe.

  V hledaném řetězci vynechejte cestu a informace o konkrétním počítači. V případě předchozích chyb byste například hledali výrazy „Error 1714. The older version of Adobe Flash Player 9 ActiveX cannot be removed.“ „Default installation language not valid, falling back to first supported language.” nebo “Exiting from installation due to blocking error. Exit code: 7.”

Stále potřebujete pomoc?

Pokud nelze vyhledat řešení potíží na stránce podpory společnosti Adobe, obraťte se na podporu společnosti Adobe.

Můžete také navštívit fóra věnovaná produktům Adobe.