Řešení potíží se spouštěním pomocí protokolů | Creative Suite 5, CS5.5

Informace o protokolech spouštění produktu Creative Suite 5 a CS5.5

Když spustíte produkt nebo komponentu Creative Suite 5 nebo CS5.5, software pro sdílené komponenty používané aplikacemi vygeneruje soubor protokolu (amt3.log). Tyto sdílené technologie se nazývají technologie spravované aplikací (AMT).Mezi AMT patří panely Licenční smlouva k softwaru, Zadání sériového čísla, Zadání sériového čísla upgradu, Adobe ID a Aktivace.

Analýza hlavního protokolu spouštění produktu Creative Suite 5 nebo CS5.5

 1. V jedné z následujících složek vyhledejte soubor protokol amt3.log:

  • Windows XP: \Documents and Settings\[uživatelské jméno]\Local Settings\Temp\
  • Windows Vista/7: \Users\[uživatelské jméno]\AppData\Local\Temp
  • Mac OS X Creative Cloud:  ~/Library/Logs/
  • Mac OS X CS6 až CS3: /tmp/
 2. Otevřete soubor amt3.log v textovém editoru, například v editoru WordPad (systém Windows) nebo v editoru TextEdit (systém Mac OS).
 3. Čtěte soubor protokolu po řádcích. Na každém řádku je akce provedená nástrojem AMT.Řádky, na kterých je uvedena chyba nebo selhání, značí problém během spouštění.

  Poznámka: Každý řádek představuje nový záznam v souboru protokolu.
 4. Ve znalostní bázi společnosti Adobe vyhledejte dokument, ve kterém je uvedeno řešení jednotlivých chyb, které v protokolu najdete.


  Důležité: V hledaném řetězci vynechejte cestu a údaje, které se týkají konkrétního počítače. Hledejte například výrazy „Error rolling back command ARKCreateDirectoryCommand“ nebo „Unable to create directory“.

 5. Pokud nemůžete najít dokument týkající se chyby, podívejte se do tématu Instalace, chyby v protokolu spouštění | Creative Suite 5, CS5.5 (cpsid_83481).

Nadále potřebujete pomoc?

Jestliže jste ve znalostní databázi nenašli dokumenty s popisem chyb, kontaktujte podporu společnosti Adobe. Pro efektivnější řešení problému mějte při kontaktování podpory společnosti Adobe po připravený token nástroje ASA. Token nástroje ASA získáte tak, že při spuštěném nástroji ASA kliknete na možnost Balíček pro podporu.

Můžete také navštívit fóra věnovaná produktům Adobe.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.