Řešení potíží s aktualizací | CS5, CS5.5, CS6

Adobe Creative Suite 5, CS5.5 a verze s trvalou licencí (se sériovým číslem)produktu CS6 využívají správce aktualizace s názvem Adobe Application Manager (AAM). Aktualizace je také možné stáhnout a nainstalovat z webu Adobe. Pokud používáte verzi produktu CS6 nebo Creative Cloud (CC) s předplatným, aktualizace se aktualizují prostřednictvím aplikace pro plochu Creative Cloud. Řešení potíží s aplikací pro plochu CC najdete v tématu Řešení potíží se stahováním a instalací aplikací Creative Cloud

Ruční aktualizace produktů Creative Suite 5, 5.5 a 6

 1. Přejděte naweb aktualizace produktů Adobe.com a vyberte si aktualizaci, kterou chcete stáhnout.
 2. Po dokončení stahování spusťte aktualizaci dvojitým kliknutím na soubor Set-up.exe (Windows) nebo Install.app (Mac).
 3. Podle pokynů na obrazovce dokončete aktualizaci.
 4. Pokud jste vyzváni k ukončení konfliktních aplikací, proveďte toto:

Systém Windows

 1. Klikněte pravým tlačítkem na hlavní panel a vyberte možnost Správce úloh.
 2. Vyberte kartu Procesy, vyberte konfliktní proces a klikněte na tlačítko Ukončit proces.
 3. Opakujte krok pro všechny další konfliktní procesy.

Mac OS

 1. V aplikaci Finder systému Mac OS vyberte možnost Otevřít > Utility.
 2. Dvakrát klikněte na aplikaci Monitor aktivity.
 3. Z nabídky filtrování kategorie procesů vyberte možnost Všechny procesy.
 4. V seznamu procesů vyberte konfliktní proces a klikněte na možnost Ukončit proces a potom na tlačítko Vynutit ukončení.
 5. V případě potřeby opakujte krok 4 pro všechny další konfliktní procesy.

Řešení potíží s ruční aktualizací produktů Creative Suite 5, 5.5 a 6

 1.  Zkontrolujte, zda se aktualizace úspěšně stáhla

  Přejděte do jednoho z následujících umístění a zkontrolujte, zda je stažený soubor na místním disku:
 • Windows XP: \Documents and Settings\[uživatelské jméno]\Local Settings\Applcation Data\Adobe\AAMUpdater\1.0 2\
 • Windows Vista/7: \Users\[uživatelské jméno]\Local\AppData\Adobe\AAMUpdater\1.0\
 • Mac OS X:  /Users/[uživatelské jméno]/Library/Application Support/Adobe/AAMUpdater/1.0/
 1. Pokud ve složce není žádný soubor Set-up.exe (Windows), resp. Install.app (Mac OS), zkuste ho z webu aktualizace produktů stáhnout znovu.

  Poznámka:
  Aktualizace, které nejsou pro konkrétní produkty, jsou uvedeny u produktu Creative Suite.
 2. Informace o řešení potíží při selhání instalace najdete v tématuProblémy a selhání instalace aktualizace.

Řešení problémů a selhání aplikace Adobe Application Manager

Aplikace AAM se nespouští

Pokud se aplikace AAM nespouští (to znamená, že se po spuštění aplikace Adobe Application Manager nic neděje), podívejte se do tématuŘešení potíží a problémů se spouštěním – produkty Adobe Creative Suite 5 a CS5.5 (cpsid_83223).

Po spuštění aplikace AAM se zobrazí dialogové okno pro přihlášení

Pokud jste při spuštění vyzváni k zadání údajů serveru proxy, zadejte je. Pokud potřebujete pomoc, obraťte se na správce systému.

Aplikace AAM uvádí, že nejsou k dispozici žádné aktualizace.

 1. Zkontrolujte, zda jste připojeni k Internetu. Pokud máte nějaký software brány firewall, dočasně ho vypněte nebo povolte aplikaci Adobe Application Manager přístup na Internet.

  Pokud je počítač za serverem proxy, který vyžaduje ověření, a vaše uživatelské jméno nebo heslo obsahuje vícebajtové znaky (japonština, čínština atd.), pak se aktualizační program nedokáže připojit k síti. Připojte se bez serveru proxy nebo s přihlašovacími údaji, které obsahují pouze znaky ASCII.

 2. Zkontrolujte, zda aktualizace už neproběhla: Spusťte produkt Creative Suite a zvolte možnost Nápověda > [název produktu].

Aplikace se během instalace aktualizací zasekne.

Pokud se aplikace AAM při instalaci aktualizace zasekne, stáhněte a nainstalujte aktualizaci ručně. Pokud instalujete více aktualizací, stáhněte je a nainstalujte po jedné. Další informace najdete v tématuRuční aktualizace produktů Creative Suite 5 a CS5.5

Problémy s instalací aplikace AAM

Při řešení problémů a selhání při instalaci aktualizačního programu vyzkoušejte v uvedeném pořadí tyto možnosti:

 1. Vyhledejte chyby ve znalostní databázi.

  K vyhledání řešení ve znalostní databázi Adobe využijte všechny dodatečné údaje uvedené pod chybou „Následující aktualizace se nepodařilo nainstalovat…“.
  1. Vyberte chybový údaj a zkopírujte ho pomocí kláves Ctrl + C (Windows) nebo Command + C (Mac OS).
  2. Přejděte na webPodpora společnosti Adobe a z nabídky Středisko podpory výběru produktu vyberte svůj produkt.
  3. Do políčka Prohledat znalostní databázi zadejte text chyby a klikněte na možnost Hledat.

   Poznámka: Z vyhledávaného výrazu vynechte cesty souborů a klíče registru.
 2. Použijte nástroj Adobe Support Advisor.
  Nástroj Adobe Support Advisor je aplikace AIR, která pomáhá určovat a řešit problémy s instalací.Klikněte na odkaz Podpora zákazníků na panelu Některé aktualizace se nenainstalovaly nebo klikněte na nástrojAdobe Support Advisor a stáhněte ho. Při spuštění nástroje Advisor můžete panel Některé aktualizace se nenainstalovaly nechat otevřený.

 3. Vyhledejte chyby v protokolech instalace.
  Instalační program Adobe Creative Suite 5 zaznamenává všechny chyby a akce do dvou souborů protokolů. Protokoly můžete využít k vyhledání řešení v znalostní databázi Adobe. Podívejte se do tématu Řešení potíží s instalací s protokoly instalace CS5 a CS5.5.

 4. Proveďte kroky řešení obecných problémů
  Postupujte podle kroků v částiŘešení obecných problémů při instalaci | produkty CS5 a CS5.5.

 5. Kontaktujte technickou podporu společnosti Adobe

  Pokud se vám produkt Adobe Creative Suite 5 stále nedaří instalovat, kontaktujtepodporu společnosti Adobe. Pokud jste spustili nástroj Adobe Support Advisor a nahráli jste balíček podpory, technická podpora společnosti Adobe může využít k přístupu k údajům o chybě číslo tokenu nástroje ASA.

Správa aktualizací aplikace Adobe Application Manager

Když jsou k dispozici aktualizace, služba Windows Messenger (Windows) nebo Growl (Mac OS) zobrazuje vyskakovací okno aplikace Adobe Application Manager.Když je k dispozici aktualizace, na hlavním panelu se zobrazuje ikona, dokud aktualizaci nenainstalujete.

 • Pokud chcete oznámení aktualizací vypnout, zrušte výběr položky Oznamovat nové aktualizace v panelu nabídky nebo vypněte službu Windows Messenger (Windows) nebo Growl (Mac OS).
 • Aplikace AAM se automaticky spouští jednou denně ve 2 ráno místního času nebo při příštím přihlášení uživatele.Frekvenci kontrol aktualizací aplikace AAM můžete změnit úpravou naplánovaných úloh systému Windows nebo změnou souborů plist v systému Mac.
 • Aplikaci AAM spustíte jednou z těchto akcí:

  • Kliknete na vyskakovací oznámení.
  • Zvolíte možnost Nápověda > Aktualizace v produktu Creative Suite 5.
  • Dvakrát kliknete na soubor PDApp.exe v těchto umístěních:

   • Windows (64bitová verze): \Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\core\
   • Windows (32bitová verze): \Program Files\Common Files\Adobe\OOBE\PDAApp\core\
   • Mac OS X: /Library/Application Support/Adobe/OOBE/PDApp/core/

Aktualizační program získává informace o aktualizacích na těchto adresách URL:

 • http://adobe.com
 • http://swupmf.adobe.com
 • http://swupdl.adobe.com
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.