Chyba: „Sériové číslo se nepodařilo ověřit“ | CS6

Problém

Když spustíte nebo nainstalujete produkt Creative Cloud nebo CS6, zobrazí se následující chyba:

„Nepodařilo se nám ověřit sériové číslo produktu <název produktu>.Kontaktujte podporu zákazníků.“

Řešení

Poznámka pro členy služby Creative Cloud:
Služba Creative Cloud nevyužívá sériová čísla, ale uživatelé se přihlašují pomocí svého Adobe ID.

1. Získejte sériové číslo

Každý produkt Adobe Creative Suite, který si zakoupíte, obsahuje sériové číslo. Pomocí sériového čísla potvrdíte vlastnictví produktu Adobe Creative Suite. Sériové číslo najdete zde:

 • Maloobchodní disk DVD: Sériové číslo se nachází na zadní části obalu disku DVD.
 • Maloobchodní elektronický prodej: Sériové číslo obdržíte v e-mailovém potvrzení obchodu Adobe Store. Obchod Adobe Store odešle potvrzení na e-mailovou adresu, kterou jste používali jako Adobe ID v době nákupu produktu. Maloobchodní zákazníci mohou své sériové číslo najít také u účtu na webu Adobe.com. U všech objednávek stažení online obchodu se sériové číslo automaticky zaregistruje k vašemu účtu.
 • Zaregistrovaná sériová čísla: Pokud jste si zaregistrovali sériové číslo k účtu Adobe ID, je toto sériové číslo uvedeno u vašeho účtu na webu Adobe.com v části Adobe ID.
 • Vzdělávací: Učitelé a studenti mohou sériové číslo získat z webu výukových produktů Adobe. Pomoc se získáním výukových sériových čísel najdete na těchto webech:
 • Multilicence: Sériové číslo se nachází na licenčním certifikátu Adobe Open Options / Adobe Volume Licensing. V některých případech je za účelem získání těchto údajů nutné kontaktovat prodejce Adobe nebo oddělení IT.Sériové číslo je také uvedeno na licenčním webu (LWS). Pokud certifikát ztratíte, můžete se přihlásit ke svému účtu a získat sériové číslo své objednávky. (Poznámka: Abyste mohli zobrazit sériové číslo objednávky, musíte být uvedeni jako kontakt v číslu ID účtu.)
  ležité: Když si kupujete multilicenci Adobe, musíte si ji stáhnout z licenčního webu (LWS). Software můžete nainstalovat také z disku CD nebo DVD, který je součástí vaší objednávky multilicence.Pokud vaše sériové číslo nefunguje, je možné, že se pokoušíte ho použít k aktivaci maloobchodní nebo zkušební verze produktu.
 • Prodejce (OEM): Sériové číslo poskytuje výrobce originálního zařízení. Produkty OEM jsou spojeny s hardwarem nebo jiným softwarem. (Například si někdy můžete zakoupit počítač, na kterém je už produkt Adobe nainstalovaný.) Kontaktujte společnost, která produkt sestavila.

2. Znovu zadejte sériové číslo produktu Creative Suite, který instalujete.

V záhlaví se zobrazuje název instalovaného produktu. Chcete-li zadat sériové číslo správně, přečtěte si následující informace.

 • Instalační program je závislý na produktu. Pro každý produkt Adobe Creative Suite je vytvořený zvláštní instalační program. To znamená, že například sériové číslo aplikace Photoshop nemůžete zadat při instalaci jiného produktu z této sady.
 • Instalační program je závislý na platformě. Sériové číslo pro systém Windows nefunguje v systému Mac OS.
 • Sériová čísla jsou tvořena číslicemi. Nezadávejte abecední znaky.
 • Při zadávání sériového čísla vynechejte pomlčky. (Instalační program a proces spouštění přijímají sériová čísla s pomlčkami, pokud je nevědomky zadáte.)
 • Instalační program funguje pouze na jedné platformě (Mac OS, Windows), ale se všemi následujícími možnostmi. (Instalační program funguje se softwarem ve všech jazycích.)
  • Všechny jazyky
  • Sériová čísla pro úplnou verzi nebo upgrade
  • Maloobchodní, vzdělávací licence, multilicence a licence přeprodejce (nezakoupená přímo u společnosti Adobe)
  • Zkušební verze

3. (Spuštění) Přeinstalujte produkt se sériovým číslem.

Instalační program vám umožňuje produkt nainstalovat jako zkušební verzi nebo jako verzi se sériovým číslem. Pokud instalujete zkušební verzi, zadejte při instalaci jazyk instalace.

 • Pokud máte sériové číslo pro jiný jazyk, než je nastavený instalační jazyk, zobrazí se vám chybová zpráva. 
 • U následujících verzí softwaru pro určité jazyky se instalují dvě jazykové verze. Každý řádek představuje jinou jazykovou skupinu. Sériové číslo můžete zadat pro libovolný jazyk ze skupiny. Pokud provedete instalaci v jednom jazyce a zadáte sériové číslo jiného jazyka, nezobrazí se vám chyba sériového čísla.
  • en_US (univerzální angličtina)\en_GB (mezinárodní angličtina)
  • fr_FR (francouzština)\fr_CA (kanadská francouzština)
  • es_ES (španělština)\es_MX (latinskoamerická španělština)

Přeinstalujte produkt a po vyzvání zadejte sériové číslo.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.