Dokumenty si můžete nechat od ostatních podepsat pomocí nástroje Odeslat k podpisu, který využívá cloudových služeb poskytovaných službou Adobe Sign. Umožňuje podepisujícím rychle podepsat smlouvy bez ohledu na to, kde se nacházejí, pomocí webového prohlížeče nebo mobilního zařízení. Podepisující se kvůli podpisu smluv nemusí nikde přihlašovat a nemusí si ani kupovat žádný produkt Adobe.

 

Získání podepsaných smluv od ostatních uživatelů online

Podporované typy souborů k podpisu

Kromě PDF lze k podpisu odeslat i soubory Microsoft Office, různé obrazové soubory, soubory HTML a textové soubory. K podporovaným souborům patří: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PPT, PPTX, TXT, CSV, HTML, HTM, TIFF, TIF, BMP, GIF, JPG, JPEG a PNG.

Poznámka:

Proveďte úpravy ještě před podepsáním dokumentu. Podepsaná smlouva je ověřená službou Adobe Sign. Úpravami podepsaného dokumentu o ověření přijdete.

Postup odeslání dokumentů k podpisu:

 1. Přihlaste se ke službě Adobe Document Cloud Home na stránce https://documentcloud.adobe.com pomocí svého Adobe ID a hesla nebo pomocí účtu sociálních sítí (Facebook nebo Google).

 2. V části Stručný návod klikněte na možnost Odeslat k podpisu.

  choose-send-for-signature
 3. Na hlavní stránce funkce Odeslat k podpisu postupujte takto:

  1. Do pole Komu zadejte e-mailové adresy příjemců. Možnost Dokončit v pořadí je ve výchozím nastavení zapnutá. Zadejte e-mailové adresy příjemců v pořadí, v jakém chcete dokument podepsat. Čísla u e-mailových adres znázorňují pořadí účasti. Nechcete-li, aby podepisování probíhalo v předem daném pořadí, přesuňte přepínač na možnost Dokončit v libovolném pořadí.
   (Volitelné) Chcete-li být uvedeni jako podepisující dokumentu, klikněte na možnost Přidat mě.
  2. Podle potřeby změňte výchozí text v poli Zpráva.
   (Volitelné): Pokud chcete přidat víc lidí, které chcete jen informovat, přidejte jejich e-mailové adresy do seznamu Kopie pomocí tlačítka Zobrazit na kopii.
  3. (Volitelné) Vyžadujete-li, aby příjemci zadali heslo k otevření a zobrazení podepsaného souboru PDF, vyberte možnost Ochrana heslem.
  4. (Volitelné) Chcete-li nastavit frekvenci připomínek, které budou odesílány, dokud nebude smlouva dokončena, vyberte možnost Nastavit připomenutí.
  5. Klikněte na možnost Přidat soubory a poté procházením vyberte dokument.
  Možnosti stránky Odeslat k podpisu
  A. E-mail příjemce B. Zpráva C. Ochrana heslem D. Nastavit připomenutí E. Přidat soubory 

  Poznámka:

  Chcete-li získat podrobný popis těchto možností, klikněte na ikonu Další informace .

 4. Klikněte na možnost Následující.

 5. Dokument je nyní připraven k přidání polí, která mají podepisující vyplnit nebo podepsat. Pole formuláře jsou v dokumentu PDF detekována automaticky. Kliknutím na ikonu vložíte objevená pole formuláře do dokumentu PDF. Pole lze rovněž přetáhnout z karet na pravém panelu na požadované místo v dokumentu.

  Poznámka: Pokud jste přidali více dokumentů, převedou se do souborů PDF a zkombinují se do jednoho souboru. Sloučený soubor se otevře, abyste mohli přidat příslušná pole.

  Přidání polí formuláře

  Další informace o přidávání polí formuláře naleznete v části 

 6. Až do dokumentu umístíte všechna požadovaná pole, klikněte na možnost Odeslat. Smlouva se odešle k podpisu příjemcům a zobrazí se potvrzení.

  Potvrzení o odeslání dokumentu

  Kopie exportované smlouvy se uloží také do účtu Adobe Document Cloud. V části Poslední na konci domovské stránky vidíte všechny soubory nedávno odeslané k podpisu. Případně můžete zobrazit seznam smluv kliknutím na možnost K podpisu na bočním panelu domovské stránky služby Document Cloud.

Sledování smluv odeslaných k podpisu

Kromě stávajícího rozhraní Správa služby Adobe Sign můžete ke sledování a spravování smluv a šablon rovněž používat nové rozhraní Odeslat k podpisu.

Postup při sledování smluv pomocí nového rozhraní Odeslat k podpisu

 1. Na bočním panelu domovské stránky služby Document Cloud klikněte na možnost K podpisu.

  Sledování odeslaných smluv
  A. Všechny smlouvy služby Sign B. Filtrovat podle smluv nebo šablon C. Filtrovat smlouvy podle stavu 

  A. K podpisu: Zobrazí se všechny smlouvy odeslané k podpisu, včetně následujících informací:

  • Název: Název smlouvy odeslané k podpisu.
  • Změněno: Časové razítko poslední aktivity provedené se smlouvou.
  • Stav: Počet osob, které smlouvu dokončily.

  B. Filtrovat podle smluv nebo šablon: Ve výchozím nastavení jsou zobrazeny smlouvy služby Sign. Šablony služby Sign zobrazíte kliknutím na filtr a výběrem položky Šablony Sign.

  Filtrování podle smluv nebo šablon služby Sign

  C. Filtrovat smlouvy podle stavu: Smlouvy služby Sign jsou seřazeny podle data poslední úpravy. Pro filtrování smluv podle stavu klikněte na ikonu filtrování a vyberte požadovaný stav.

  Filtrování smluv služby Sign podle stavu
 2. Výběrem smlouvy zobrazíte další podrobnosti. Na pravém panelu se zobrazí miniatura smlouvy. Můžete provést některou z následujících akcí:

  • Chcete-li zobrazit aktivitu, rozbalte seznam kliknutím na tlačítko šipky ().
  • Nastavte připomenutí pro příjemce nebo pro sebe.
  • Zrušte smlouvu.
  • Přidejte osobní poznámku.
  • Stáhnout protokol auditu.
  Zobrazení podrobností o souboru PDF

Postup při sledování smluv pomocí řídicího panelu Správa služby Adobe Sign

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online