Šablona služby Sign je opakovaně použitelná šablona často používaných polí formuláře. Vytvořenou šablonu můžete používat k odesílání smluv k podpisu.

Postup vytvoření šablony služby Sign:

 1. Přihlaste se ke službě Document Cloud na stránce https://documentcloud.adobe.com pomocí svého Adobe ID a hesla nebo pomocí účtu sociálních sítí (Facebook nebo Google).

 2. V části Stručný návod klikněte na možnost Vytvořit šablonu Sign.

  Výběr možnosti Vytvořit šablonu Sign
 3. Zadejte název šablony.

 4. Jedním z následujících postupů vyberte dokument a vytvořte šablonu služby Sign:

  • Přetáhněte soubor do zvýrazněné oblasti.
  • Klikněte na možnost Přidat soubory a poté ve službách Document Cloud, Creative Cloud, Box, Dropbox nebo Google Drive vyberte soubor. Můžete také vybrat soubor z počítače. Klikněte na možnost Připojit.
  Přidání souboru pro vytvoření šablony služby Sign
 5. Klikněte na možnost Náhled a přidání polí.

 6. Dokument je nyní připraven k přidávání polí. Pole formuláře jsou v dokumentu PDF detekována automaticky. Kliknutím na tlačítko vložíte objevená pole formuláře do dokumentu PDF. Pole lze rovněž přetáhnout z karet na pravém panelu na požadované místo v dokumentu.

  Poznámka: Pokud jste přidali více dokumentů, převedou se do souborů PDF a zkombinují se do jednoho souboru. Sloučený soubor se otevře, abyste mohli přidat příslušná pole.

  Přidávání polí do šablony
  • Chcete-li pole přesunout, posunujte ukazatel blíž k okraji pole, až se zobrazí rukojeť pro přetažení, a poté pole podržte a přesuňte podle potřeby.
  • Pokud chcete změnit velikost pole, použijte modrý trojúhelníkový úchyt pro přetažení a přidržením změňte velikost dle potřeby.
  • Chcete-li pole odstranit, vyberte ho a na klávesnici stiskněte klávesu Odstranit. Případně můžete na pole kliknout pravým tlačítkem a vybrat možnost Odstranit.

  Další informace o přidávání polí formuláře naleznete v části 

 7. Klikněte na tlačítko Uložit. Zobrazí se zpráva s potvrzením o úspěšném vytvoření šablony služby Sign.

  Zpráva s potvrzením o úspěšném vytvoření šablony

  Vytvořená šablona služby Sign se uloží do účtu Adobe Document Cloud. V části Poslední na konci domovské stránky vidíte seznam šablon, které jste nedávno vytvořili. Pokud chcete vidět seznam všech šablon, můžete také kliknout na možnost K podpisu na postranním panelu domovské stránky Adobe Document Cloud a z rozbalovacího seznamu vyberte možnost Šablony.

  Zobrazení všech vytvořených šablon

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online