Vytváření a správa šablon služby Adobe Acrobat Sign

Šablona služby Sign je opakovaně použitelná šablona často používaných polí formuláře. Vytvořenou šablonu můžete používat k odesílání dohod k podpisu.

Tvorba šablony služby Adobe Acrobat Sign

 1. Přihlaste se k webové službě Acrobat na stránce https://documentcloud.adobe.com pomocí svého Adobe ID a hesla nebo pomocí účtu na sociální síti (Facebook nebo Google).

 2. V horním navigačním pruhu klikněte na možnost Podepsat > Vytvořit šablonu.

  Vyberte možnost Vytvořit šablonu

 3. Zadejte název šablony.

 4. Jedním z následujících postupů vyberte dokument a vytvořte šablonu služby Sign:

  • Přetáhněte soubor do zvýrazněné oblasti.
  • Klikněte na možnost Přidat soubory a poté ve službách Document Cloud, Creative Cloud, Box, Dropbox nebo Google Drive vyberte soubor. Můžete také vybrat soubor z počítače. Klikněte na možnost Přiložit.
  • Soubory také můžete přetáhnout do nástroje Vytvořit šablonu na stránce Podepsat.
  Přidání souboru pro vytvoření šablony služby Sign

 5. Klikněte na možnost Náhled a přidání polí.

 6. Dokument je nyní připraven k přidávání polí. Pole formuláře jsou v dokumentu PDF detekována automaticky. Kliknutím na tlačítko vložíte objevená pole formuláře do dokumentu PDF. Pole lze rovněž přetáhnout z karet na pravém panelu na požadované místo v dokumentu.

  Poznámka: Pokud jste přidali více dokumentů, převedou se do souborů PDF a sloučí se do jednoho souboru. Sloučený soubor se otevře, abyste mohli přidat příslušná pole.

  Přidávání polí do šablony

  • Chcete-li pole přesunout, posunujte ukazatel blíž k okraji pole, až se zobrazí rukojeť pro přetažení, a poté pole podržte a přesuňte podle potřeby.
  • Pokud chcete změnit velikost pole, použijte modrý trojúhelníkový úchyt pro přetažení a přidržením změňte velikost dle potřeby.
  • Chcete-li pole odstranit, vyberte ho a na klávesnici stiskněte klávesu Odstranit. Případně můžete na pole kliknout pravým tlačítkem a vybrat možnost Odstranit.

  Další informace o přidávání polí formuláře naleznete v části  Předvyplnění polí dohody a přiřazení polí formuláře příjemcům.

 7. Klikněte na tlačítko Uložit. Zobrazí se potvrzení o úspěšném vytvoření šablony podpisu a náhled vytvořené šablony.

  Náhled šablony po jejím úspěšném vytvoření

  Vytvořená šablona služby Sign se uloží do účtu Adobe Document Cloud. V části Poslední ve spodní části Domovské stránky je zobrazen seznam šablon, které jste nedávno vytvořili. Seznam všech svých šablon si můžete také zobrazit kliknutím na možnost Dokumenty v panelu horní nabídky a poté na možnost Šablony.

  Zobrazení všech vytvořených šablon

Správa šablon služby Sign

Ke sledování a správě šablon můžete rovněž používat nové rozhraní Odeslat k podpisu.

 1. Na domovské stránce aplikace Adobe Acrobat klikněte na možnost Dokumenty > Šablony.

  Zobrazení všech vytvořených šablon

 2. Výběrem šablony zobrazíte další podrobnosti. Na pravém panelu se zobrazí miniatura šablony. Můžete provést některou z následujících akcí:

  • Otevřít šablonu
  • Použít šablonu
  • Upravit šablonu
  • Odstranit šablonu
  • Stáhnout PDF
  • Stáhnout jednotlivé soubory
  • Stáhnout data pole formuláře
  • Přidat poznámky

K přepnutí ze zobrazení šablon aplikace Adobe Acrobat na zobrazení v aplikaci AdobeAcrobat Sign nebo naopak použijte předvolbu z nastavení aplikace Adobe Acrobat, jak je popsáno níže.

 1. Na domovské stránce aplikace Adobe Acrobat klikněte na svůj profil a poté na možnost Nastavení.

  Nastavení profilu

 2. V dialogovém okně Nastavení aplikace Acrobat vyberte možnost Použít zobrazení karty Správa služby Acrobat Sign a klikněte na tlačítko Uložit.

  Vyberte možnost Použít zobrazení karty Správa služby Adobe Sign

 3. Klikněte na možnost Dokumenty > Všechny dohody. Zobrazí se řídicí panel Správa služby Acrobat Sign. V rozbalovacím seznamu vyberte možnost Zobrazit pouze šablony knihovny.

  Řídicí panel karty Správa služby Adobe Sign

  A. Odeslat šablonu B. Upravit šablonu C. Stáhnout PDF D. Odstranit šablonu 

  Prostřednictvím řídicího panelu můžete provádět následující akce:

  A. Odeslat šablonu – klikněte na možnost Odeslat a zadejte údaje příjemce. Přidejte zprávu a klikněte na možnost Další.

  Přidání polí formuláře

  B. Upravit šablonu – klikněte na možnost Upravit. Přidejte pole formuláře šablony a klikněte na možnost Uložit. Zobrazí se vám potvrzení o úspěšné úpravě šablony knihovny.

  Přidání polí formuláře šablony

  Přidejte příslušná pole formuláře a klikněte na možnost Odeslat.

  C. Stáhnout PDF – Kliknutím na ikonu PDF otevřete šablonu ve formátu PDF a poté klikněte na možnost Stáhnout.

  D. Odstranit šablonu – kliknutím vyberte dokument, který chcete odstranit, a poté klikněte na možnost Odstranit.

Související témata

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?